Razem możemy więcej!

Razem możemy więcej!

Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą we Wrocławiu

Możliwość wymiany doświadczeń, dzielenie się przykładami dobrych praktyk, międzynarodowa współpraca w ramach projektów edukacyjnych – to tylko niektóre z założeń Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą we Wrocławiu.

W grudniu 2014 roku powołano Federację Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą we Wrocławiu zrzeszającą uniwersytety, które chcą mieć wpływ na budowanie autorytetu UTW jako ważnych centrów kształcenia ustawicznego oraz na politykę senioralną w naszym kraju.

– Powstała na początku roku Federacja przyjęła sobie za zadanie integrację środowisk działających na rzecz edukacji osób starszych, nie tylko na terenie Dolnego Śląska, ale w dalszej perspektywie również w kraju. Cechą swoistą organizacji ma być wspieranie systemu szkoleń dla istniejących i powoływanych UTW oraz wspieranie i upowszechnianie badań naukowych dotyczących starzenia się i metodyki kształcenia seniorów – mówi dr Aleksander Kobylarek, prezes Federacji.

– Bardzo szybko rozwijający się w Polsce ruch Uniwersytetów Trzeciego Wieku działających w różnych formach organizacyjno-prawnych wymusza niejako wymianę doświadczeń oraz budowanie szeroko pojętej reprezentacji środowisk UTW – dodaje Stanisława Warmuz, rzecznik UTW w UWr.

Członkowie założyciele Federacji UTW to Bielawski UTW w Bielawie, Sudecki UTW w Wałbrzychu, Świdnicki UTW w Świdnicy oraz UTW w Uniwersytecie Wrocławskim. Misją Federacji UTW jest reprezentowanie środowiska Uniwersytetów Trzeciego Wieku, wspieranie ich rozwoju, poprawa jakości życia w okresie starości, budowanie pozytywnego wizerunku osób starszych, szkolenia oraz doradztwo merytoryczne i organizacyjne. Federacja chce również nawiązywać partnerską współpracę z władzami samorządowymi i uczelniami wyższymi w zakresie przepływu informacji i konsultacji działań na rzecz środowiska senioralnego.

Dobre praktyki, wymiana między ośrodkami

Uniwersytety będące członkami Federacji UTW mają możliwość i prawo do udziału w konferencjach i seminariach organizowanych przez Federację, prezentacji własnej oferty w postaci „dobrych praktyk”, nawiązywania kontaktów z uniwersytetami trzeciego wieku w Polsce i za granicą. Mogą także wymieniać się doświadczeniami z osobami i organizacjami działającymi na rzecz osób starszych, brać udział w badaniach naukowych oraz prowadzić własne badania nad starością z wykorzystaniem potencjału badawczo-naukowego pracowników uczelni wyższych. Członkostwo w Federacji umożliwia także uczestniczenie w opracowywaniu standardów działania UTW we współpracy z ogólnopolskimi i regionalnymi organizacjami zrzeszającymi uniwersytety trzeciego wieku.

Badania, własne czasopismo

– Argumentem przemawiającym za przystąpieniem Stowarzyszenia TUTW w Zgorzelcu do Federacji UTW z siedzibą we Wrocławiu to przede wszystkim rozwojowa płaszczyzna współpracy z dolnośląskimi uniwersytetami, perspektywa udziału w przedsięwzięciach wykraczających poza możliwości naszego Stowarzyszenia zgodnie z zasadą, że większy może więcej. Ponadto mając na uwadze nasz krótki okres funkcjonowania, jesteśmy otwarci na nowe doświadczenia i sprawdzone formy edukacyjne uniwersytetów, jesteśmy też chłonni innowacji w działaniach na rzecz słuchaczy. Mamy nadzieję, że Federacja spełni nasze oczekiwania – mówi Maria Herzog z Transgranicznego UTW w Zgorzelcu.

O potrzebie powstania Federacji i planach wspomina również Marta Koszczyc z UTW AWF Wrocław: – W gronie członków Federacji UTW są również uniwersytety funkcjonujące w strukturach organizacyjnych szkół wyższych. Interdyscyplinarne wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego pracowników uczelni przyczyni się do budowania obrazu jakości życia współczesnego seniora. Raporty z przeprowadzonych badań będą prezentowane na konferencjach naukowych a także na łamach czasopisma naukowego „Gerontologia współczesna. Alter Ego Seniora” oraz „Kuriera UTW”, a w przyszłości być może we własnym czasopiśmie.

Władze Federacji

5 lutego 2015 r. odbyło się I Walne Zebranie Członków Federacji UTW, na którym dokonano wyboru władz Federacji. Prezesem został dr Aleksander Kobylarek – kierownik UTW w UWr., wiceprezesami: Marta Koszczyc z UTW AWF Wrocław i Teresa Ziegler z Sudeckiego UTW.
Członkowie Rady Federacji to Adam Herzog (Transgraniczny UTW Zgorzelec), Irena Kahalik (UTW „Tęcza” Trzebnica), Karolina Popiel (UTW Nowa Ruda).

Federacja UTW zrzesza Bielawski UTW, Sudecki UTW, Świdnicki UTW, Ząbkowicki UTW w Ząbkowicach Śląskich, Transgraniczny UTW w Zgorzelcu, UTW w Uniwersytecie Wrocławskim, UTW AWF – Wrocław, UTW „Tęcza” w Trzebnicy, UTW „Atena” w Obornikach Śląskich, UTW w Nowej Rudzie, UTW w Strzelinie, UTW w Grębocicach, UTW UE Wrocław, UTW w Głuszycy i UTW w Sycowie.

Plany na najbliższy czas

W ramach obchodów 40-lecia Ruchu UTW Federacja postanowiła zorganizować konferencję dolnośląskich UTW na temat dokonań i nowych zadań uniwersytetów trzeciego wieku na Dolnym Śląsku. – Organizujemy we Wrocławiu Dni Gerontologii – naszą pierwszą konferencję, która odbędzie się w dniach 21-22 września na terenie UTW we Wrocławiu – dodaje dr Kobylarek. Podczas konferencji jej prezes przedstawi wyniki badań nad potencjałem uniwersytetów trzeciego wieku (badania przeprowadzono w kwietniu-maju br.). W planach na rok akademicki 2015/2016 jest również powołanie „Szkoły Liderów” dla przedstawicieli samorządów UTW, członków Federacji. Program odpowiadający na zapotrzebowanie uniwersytetów z zakresu wiedzy gerontologicznej i organizacyjno- menedżerskiej opracuje dr Aleksander Kobylarek.

Kontakt:

Federacja UTW, ul. Dawida 1/3, 50-527 Wrocław
www.federacjautw.com.pl
e-mail: federacjautw@gmail.com

federacja2

MW

fot. Aleksander Kobylarek

Kategorie
Udostępnij

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.