Rozmowy o klimacie miasta

Rozmowy o klimacie miasta

Ministerstwo Środowiska pod koniec ubiegłego roku przedstawiło do konsultacji dokument pn. Plan adaptacji Miasta Wrocław do zmian klimatu do roku 2030 (w skrócie MPA). Był on przygotowany we współpracy z Gminą Wrocław przez wiodące podmioty działające w dziedzinie ochrony środowiska: Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.

Zaproponowano w nim 21 kart działań adaptacyjnych, które poddane zostaną rozmowie z mieszkankami i mieszkańcami Wrocławia, zanim gotowy dokument zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej Wrocławia. Dyskusja została podzielona na 4 tematy: Woda, Zieleń, Infrastruktura i bezpieczeństwo oraz Budownictwo.
– Chciałabym serdecznie zaprosić do udziału w tych konsultacjach. Dzięki nim będziemy mogli poznać opinie mieszkańców i wypracować wspólne rozwiązania dotyczących tak ważnych aspektów życia miasta. Takimi działaniami chcielibyśmy też podnieść świadomość wrocławianek i wrocławian oraz zaangażować ich w tematykę adaptacji miasta do zmian klimatu – zachęcała Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju.
Konsultacje z mieszkańcami przybiorą dwie formy. Pierwsza z nich to formularz opinii, w którym już dzisiaj można zostawić swoje pomysły. To miejsce, gdzie czekamy na propozycje zadań dotyczące poszczególnych tematów. Formularz będzie aktywny do 2 kwietnia. Później zapraszamy na spotkania konsultacyjne, które będą miały formę warsztatów. Będziemy na nich omawiać zagadnienia zgłoszone w formularzu – powiedziała Paulina Olejniczak-Brząkała z Departamentu Spraw Społecznych.
Formularze dostępne są na stronie: https://www.wroclaw.pl/rozmawia/w-klimacie-miasta
Na pierwszym spotkaniu konsultacyjnym wykład wygłosi ekspert, dziennikarz, autor wielu publikacji i książek dotyczących zmian klimatycznych i zasobów i energii — Marcin Popkiewicz.

FORMY I HARMONOGRAM KONSULTACJI:

19.03 – 2.04.2019 | FORMULARZ OPINII

26.03.2019, g. 17.00 | SPOTKANIE OTWIERAJĄCE

9.04.2019, g. 17.00 | SPOTKANIE KONSULTACYJNE: Woda

16.04.2019, g. 17.00 | SPOTKANIE KONSULTACYJNE: Zieleń

23.04.2019, g. 17.00 | SPOTKANIE KONSULTACYJNE: Infrastruktura i bezpieczeństwo

29/30.04.2019, g. 17.00 | SPOTKANIE KONSULTACYJNE: Budownictwo

21.05.2019, g. 17.30 | SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE

Wszystkie spotkania będą się odbywać w MEDIATECE, przy pl. Teatralnym 5.
Jeśli jest Wam bliski ten temat, to zachęcamy do aktywnego udziału. Więcej na stronie: http://44mpa.pl/

materiały prasowe

Latest posts by Jerzy Dudzik (see all)
Kategorie
Udostępnij

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.