Rozwiązania poprawiające jakość życia seniorów

Rozwiązania poprawiające jakość życia seniorów

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” opracowało sprytne, niedrogie i skuteczne rozwiązania poprawiające jakość życia seniorów i ich opiekunów. Materiały instruktażowe, wyjaśniające jak w dowolnym miejscu samemu wdrożyć daną innowację, są bezpłatne.

Towarzystwo „ę” we współpracy z innowatorami opracowało 4 modele działań, których celem jest przeciwdziałanie społecznemu izolowaniu osób starszych. Zostały one przetestowane w Sosnowcu, Rybniku, Krasnymstawie oraz Ścinawie. Rozwiązania poprawiające jakość życia seniorów opracowane zostały jako modele działań, które w dowolnym miejscu zrealizować może każdy – lokalni liderzy, grupy sąsiedzkie, nauczyciele, urzędnicy, pracownicy pomocy społecznej, fundacje i stowarzyszenia, teatry i ogniska teatralne czy kluby seniora. Towarzystwo „ę” przygotowało bezpłatne materiały instruktażowe, krok po kroku wyjaśniające, jak samemu wdrożyć daną innowację.

– Za 20 lat co czwarta osoba na polskiej ulicy będzie mieć co najmniej 65 lat. Istniejące instytucje nie nadążają za odpowiedzią na wyzwanie związane ze starzejącym się społeczeństwem. Właśnie dlatego w Towarzystwie wspieramy oddolne pomysły – innowacje społeczne – eksperymentalne działania, które podchodzą do znanego problemu w nowatorski sposób. W efekcie naszej pracy oddajemy wszystkim zainteresowanym gotowe do realizacji, sprawdzone modele działań – mówi Marta Białek-Graczyk, Prezeska Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”.

Wszystkie materiały pozwalające zrealizować innowacje są bezpłatne. Więcej informacji na stronie www.sieciwsparcia.pl.

Innowacyjne rozwiązania

Babcia z Klasą / Dziadek z Klasą

To program angażujący uczniów, nauczycieli oraz seniorów w pracę nad wspólnym, międzypokoleniowym projektem. W trakcie spotkań dzieci i seniorzy poznają się, wymieniają doświadczeniami i wiedzą. Uczą się komunikacji i współdziałania. Zyskują nowe umiejętności, nowych przyjaciół i nowe spojrzenie na świat.
Szczegółowe informacje na stronie www.babciaidziadekzklasa.pl.

Pakiet opieki wytchnieniowej

To program skierowany do często ignorowanej grupy opiekunów seniorów zależnych. Osamotnione i przemęczone osoby zajmujące się swoimi bliskimi zyskują dzięki niemu kompleksowe wsparcie. Ćwiczą się w doświadczaniu wytchnienia, radzeniu sobie z trudnościami i potrzebie dbania o siebie. Inicjatywa zakłada także grupowe zajęcia terapeutyczne, dzięki którym formuje się lokalna wspólnota głęboko ze sobą związanych i wspierających się opiekunów.
Więcej informacji na stronie www.pakietopiekiwytchnieniowej.pl.

Teatr Reminiscencyjny

To projekt otwierający potencjał twórczy osób z chorobami otępiennymi na działania performatywne i pozawerbalne formy komunikacji. Umożliwia im wyrażanie siebie poprzez pracę terapeutyczno-sceniczną. Przygotowywany pod okiem dramaterapeutów spektakl oparty o wspomnienia osób z zaburzeniami pamięci przełamuje poczucie alienacji towarzyszące osobom z otępieniami i sprzyja poprawie relacji rodzinnych.
Szczegóły na stronie www.teatrreminiscencyjny.pl.

Obiady terapeutyczne

Zajęcia angażują uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej (osoby z niepełnosprawnością intelektualną) do przygotowywania obiadów dostosowanych do potrzeb żywieniowych seniorów. Współpraca sprzyja integracji społecznej opartej na wzajemnym zrozumieniu. Aktywizuje zawodowo osoby z niepełnosprawnością, poprawiając jednocześnie stan zdrowia seniorów i zapewniając im codziennie wartościowy, ciepły posiłek.
Więcej informacji na stronie www.obiadyterapeutyczne.pl.

Kategorie
Udostępnij

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.