Senior w różnych kulturach – relacja z sympozjum

Senior w różnych kulturach – relacja z sympozjum

Miejsce seniora w różnych kulturach i w różnym wymiarze stanowiło kluczową tematykę międzynarodowego sympozjum, które odbyło się w poniedziałek 23 listopada w siedzibie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Uroczystość, w której udział wzięli zarówno polscy, jak i zagraniczni prelegenci, prowadziły przedstawicielki instytucji, które zorganizowały to niezwykłe wydarzenie: doktor Walentyna Wnuk z Wrocławskiego Centrum Seniora oraz Małgorzata J. Komarnicka z Centrum Edukacji Międzykulturowej. Sympozjum realizowane było dwujęzycznie: w języku esperanto i języku polskim. W roli głównego tłumacza wystąpił Andrzej Kraszewski ze Śląskiego Związku Esperanckiego we Wrocławiu.

Prelekcje zaproszonych gości ubarwiły dwa pokazy filmowe: tegoroczne edycje Dni Seniora, nie tylko z Wrocławia, ale także z Brazylii. Podczas kilkugodzinnego spotkania odbyły się dwie przerwy z pysznym poczęstunkiem oraz żywą dyskusją wśród seniorów, którzy licznie przybyli i uczestniczyli w tym niezwykle istotnym wydarzeniu, między innymi w kontekście ESK Wrocław 2016 i międzykulturowej integracji oraz promocji języka esperanto.

Ważność i merytoryczną zawartość sympozjum relacjonuje doktor Walentyna Wnuk:

„Pierwsza prelekcja, zatytułowana „Prawa seniora w Brazylii”, w zastępstwie Ursuli Grattapaglia z Brazylii, została wygłoszona przez Andrzeja Kraszewskiego. Było to doniesienie konkretyzujące prawa osoby starszej w Brazylii, czyli prawo do bezpłatnej opieki lekarskiej i rehabilitacyjnej, miejscach oraz wszelkich środkach komunikacji publicznej dedykowanych tylko seniorom. Druga prelegentka w mojej osobie, czyli Walentyna Wnuk, przedstawiła kulturową wartość starości w Polsce, prezentując to, co w środowisku senioralnym jest konstruktywne, wartościowe społecznie i kulturowo, odnosząc się głównie do potencjałów: mądrości, życiowego potencjału społecznego – relacyjnego, potencjału dotyczącego życia rodzinnego, kulturowego i zawodowego oraz psychologicznego.

Profesor Ilony Koutny z Węgier przedstawiła wykład o „Współpracy między studentami w różnym wieku w ramach Studiów Interlingwistycznych UAM”, wśród których znalazło się 7 seniorów na 24 osoby w grupie. Następnie głos zabrała Małgorzata J. Komarnicka, która podzieliła się wynikami badań, jakie prowadzi wśród seniorów – uczestników lektoratów z języka esperanto. Okazuje się, że seniorom najłatwiej jest uczyć się właśnie tego języka (potwierdzają tę prawidłowość również poważne badania).

W kolejnej części wysłuchany został wykład gościa z USA, profesora Ronalda Glossopa, będący swoistego rodzaju hymnem pochwalnym nad esperanto, który wobec złożoności współczesnego świata, jego uwarunkowań geopolitycznych i społeczno-kulturowych, okazuje się być językiem dialogu międzykulturowego wszystkich narodów świata. Doktor Monika Humeniuk-Walczak, koordynatorka Międzykulturowej Akademii Trzeciego Wieku przy Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej, wzbudziła duże zainteresowanie przedstawiając pozycję starości w islamie. Chciałoby się, żeby z takim szacunkiem i namaszczeniem byli traktowani u nas seniorzy, głównie w rodzinie, szczególnie zaś kobiety.

Z dużym podziwem odebrana została prelekcja docent Wery Blanke z Niemiec, która zaprezentowała bardzo szczegółowe zasady wystąpień publicznych, zarówno prelegentów, jak i dyskutantów. Przedstawiła to po aktorsku, z dobrą dykcją, jako zawodowa aktorka, aktualnie lektorka języka esperanto. Wykład doktorantki Uniwersytetu Wrocławskiego, Ilony Zakowicz, ujawnił wizerunek starości w Polsce, w wymiarze społecznym i kulturowym. Liczne ilustracje w medialnym przekazie uczyniły wystąpienie bardzo ciekawym.

W sympozjum uczestniczyło ponad 100 osób, nie licząc oficjalnych gości i prelegentów. Byli to słuchacze uniwersytetów trzeciego wieku, przedstawiciele klubów seniora, organizacji pozarządowych, członkowie Wrocławskiej Rady Seniorów. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały konferencyjne tłumaczone na dwa języki. Na każdego czekał również prezent w postaci folderu ze zdjeciami z tegorocznej edycji Wrocławskich Dni Seniora. Z ciekawostek, podczas pierwszej przerwy, obok kawy i herbaty, podano ciasto w kolorze zielonym i białym, symbolizujące esperanto, ale i będące barwami nadziei i pokoju. W trakcie kolejnej przerwy zaserwowano pyszny obiad, któremu towarzyszyły kuluarowe dyskusje i wystawa dorobku ruchu esperantystów, złożona z książek, czasopism i plakatów. Wśród żywych rozmów usłyszałam wiele pozytywnych reakcji i opinii. Było pięknie, rozwojowo i międzynarodowo…
Sympozjum stanowiło doskonały wstęp do świętowania ESK Wrocław 2016″ – dr Walentyna Wnuk, Doradca UM Wrocławia ds. Seniorów, Wrocławskie Centrum Seniora

23.11.15_MIĘDZYNARODOWE_SYMPOZJUM_fot 3 Agnieszka Kokoszkiewicz

23.11.15_MIĘDZYNARODOWE_SYMPOZJUM_fot 7 Agnieszka Kokoszkiewicz

23.11.15_MIĘDZYNARODOWE_SYMPOZJUM_fot 12 Agnieszka Kokoszkiewicz

23.11.15_MIĘDZYNARODOWE_SYMPOZJUM_fot 2 Agnieszka Kokoszkiewicz

Wysłuchała i zanotowała: Joanna Ryłko, WCS
Fot. Agnieszka Kokoszkiewicz

Redakcja
Kategorie
Udostępnij

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.