Seniorzy na wystawie z okazji rocznicy chrztu Polski

Seniorzy na wystawie z okazji rocznicy chrztu Polski

W 1050. rocznicę chrztu Polski Archiwum Bydgoskie wyeksponowało archiwalia klasztorne. Ekspozycję oglądała grupa seniorów z Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego wieku w Bydgoszczy. KUTW-wicze wykazali wielkie zainteresowanie dziejami miasta.

Na wystawie zaprezentowano archiwalia 21 klasztorów przechowywane w zasobie Archiwum Bydgoskiego. Do najliczniejszych należą akta klasztorów cystersów w Koronowie. Oprócz tego można było oglądać archiwalia norbertanek ze Strzelna, benedyktynów z Mogilnie i kanoników regularnych Trzemeszna. Na wystawie znalazły się także akta kapituły katedralnej we Włocławku i kapituły kolegiackiej w Kruszwicy.

Na konstrukcję wystawy składają się trzy elementy ekspozycji. Jeden stanowią wiszące plansze, na których zamieszczono krótkie informacje o zgromadzeniach zakonnych. Drugi element stanowią plansze wolno stojące o charakterze edukacyjnym, zawierające objaśnienia elementów formularza średniowiecznego dokumentu oraz opis budowy odcisku pieczęci.

Właściwą ekspozycję archiwaliów umieszczono w szklanych gablotach. Wśród eksponatów znalazły się dokumenty pergaminowe, zarówno królewskie, książęce, papieskie i duchowieństwa. Dokumenty papierowe opatrzone są pieczęciami woskowymi. W szczególny sposób wyeksponowano dwa najstarsze posiadane dokumenty z klasztoru w Mogilnie (1179) i w Strzelnie (1193). Dokumenty zawierają głównie nadania lub potwierdzenia przywilejów i praw majątkowych.

Wartość i znaczenie archiwaliów przybliżył nam dr Marek Romaniuk – mówi organizatorka spotkania EwA Rinc.

Seniorzy na wystawie w Archiwum Bydgoskim

Seniorzy na wystawie w Archiwum Bydgoskim

Wystawa w Archiwum Bydgoskim

Wystawa w Archiwum Bydgoskim

Seniorzy na wystawie w Archiwum Bydgoskim

Seniorzy na wystawie w Archiwum Bydgoskim

Tekst i zdjęcia: Miłosz Sałaciński

Redakcja
Kategorie
Udostępnij

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.