Seniorzy tworzą listę darmowych leków 75+

Seniorzy tworzą listę darmowych leków 75+

W dniu 21 marca 2016 r. została uchwalona ustawa, która przyznaje osobom powyżej 75 roku życia uprawnienie do otrzymywania bezpłatnych leków, wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Do 1 września 2016 r. ogłoszony zostanie wykaz listy leków refundowanych „S” obejmujący darmowe leki dla tej grupy wiekowej.

W związku z trwającymi przygotowaniami do opublikowania tego wykazu Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej rozpoczął kampanię społeczną pt. „Seniorzy tworzą listę darmowych leków 75+”. Instytut uważa, że beneficjenci programu, czyli osoby starsze, powinny mieć realny wpływ na zawartość ministerialnej listy darmowych leków.

Jak ma działać inicjatywa „Seniorzy tworzą listę darmowych leków 75+”?

Organizatorzy kampanii społecznej proszą wszystkie osoby po 75 roku życia, jak również członków ich rodzin oraz opiekunów o przesyłanie w terminie do 31 maja 2016 nazw leków, które kupowane są przez seniorów. Ze zgromadzonych danych zostanie przygotowana lista leków najczęściej kupowanych przez osoby po 75 roku życia. Ten głos seniorów z wykazem pożądanych leków organizatorzy przedłożą Ministrowi Zdrowia z nadzieją na uwzględnienie go w pracach nad obwieszczeniem zawierającym wykaz darmowych leków dla tej grupy wiekowej. Nazwy leków można wysłać na adres biuro@oksenior.pl lub na adres:

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej
ul. Wilanowska 14 lok. 51
00-422 Warszawa

Mimo, iż ustawę należałoby z perspektywy seniorów ocenić pozytywnie, sam system realizacji uprawnień w niej zawartych (darmowe leki może przepisywać tylko lekarz pierwszego kontaktu) może spowodować, że w praktyce tylko nieliczni skorzystają z darmowych leków. Dodając do tego wielką niewiadomą w postaci rzeczywistej zawartości listy darmowych leków oraz znacznych środków, które w 2017 roku mają zostać przeznaczone na sfinansowanie dopłat do leków, KIGS postanowił przygotować propozycję takiej listy leków oraz zwrócić uwagę na konieczność usprawnienia systemu dostępu do darmowych leków 75+.

„Gazeta Senior” popiera inicjatywę „Seniorzy tworzą listę darmowych leków 75+”. W związku z tym prosimy naszych Czytelników o udostępnianie i przekazywanie informacji o tworzeniu listy darmowych leków tak, aby dotarła ona do jak największej liczby osób zainteresowanych tym tematem.

Redakcja
Kategorie
Tagi
Udostępnij