Seniorzy tworzą listę darmowych leków 75+

Seniorzy tworzą listę darmowych leków 75+

W dniu 21 marca 2016 r. została uchwalona ustawa, która przyznaje osobom powyżej 75 roku życia uprawnienie do otrzymywania bezpłatnych leków, wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Do 1 września 2016 r. ogłoszony zostanie wykaz listy leków refundowanych „S” obejmujący darmowe leki dla tej grupy wiekowej.

W związku z trwającymi przygotowaniami do opublikowania tego wykazu Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej rozpoczął kampanię społeczną pt. „Seniorzy tworzą listę darmowych leków 75+”. Instytut uważa, że beneficjenci programu, czyli osoby starsze, powinny mieć realny wpływ na zawartość ministerialnej listy darmowych leków.

Jak ma działać inicjatywa „Seniorzy tworzą listę darmowych leków 75+”?

Organizatorzy kampanii społecznej proszą wszystkie osoby po 75 roku życia, jak również członków ich rodzin oraz opiekunów o przesyłanie w terminie do 31 maja 2016 nazw leków, które kupowane są przez seniorów. Ze zgromadzonych danych zostanie przygotowana lista leków najczęściej kupowanych przez osoby po 75 roku życia. Ten głos seniorów z wykazem pożądanych leków organizatorzy przedłożą Ministrowi Zdrowia z nadzieją na uwzględnienie go w pracach nad obwieszczeniem zawierającym wykaz darmowych leków dla tej grupy wiekowej. Nazwy leków można wysłać na adres biuro@oksenior.pl lub na adres:

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej
ul. Wilanowska 14 lok. 51
00-422 Warszawa

Mimo, iż ustawę należałoby z perspektywy seniorów ocenić pozytywnie, sam system realizacji uprawnień w niej zawartych (darmowe leki może przepisywać tylko lekarz pierwszego kontaktu) może spowodować, że w praktyce tylko nieliczni skorzystają z darmowych leków. Dodając do tego wielką niewiadomą w postaci rzeczywistej zawartości listy darmowych leków oraz znacznych środków, które w 2017 roku mają zostać przeznaczone na sfinansowanie dopłat do leków, KIGS postanowił przygotować propozycję takiej listy leków oraz zwrócić uwagę na konieczność usprawnienia systemu dostępu do darmowych leków 75+.

„Gazeta Senior” popiera inicjatywę „Seniorzy tworzą listę darmowych leków 75+”. W związku z tym prosimy naszych Czytelników o udostępnianie i przekazywanie informacji o tworzeniu listy darmowych leków tak, aby dotarła ona do jak największej liczby osób zainteresowanych tym tematem.

Redakcja
Kategorie
Udostępnij

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.