Spadki i darowizny: Nowe zasady, nowe korzyści! Od lipca 2023 r. Rozliczaj podatek jak ekspert [5 przykładów]

Izbę Notarialną we Wrocławiu tworzą notariusze prowadzący kancelarie na terenie województwa dolnośląskiego i opolskiego. Izba Notarialna we Wrocławiu powstała w 1992 r. i jest jedną z 11 izb notarialnych w Polsce.
Notariusze za jedno ze swoich zadań uznają edukowanie obywateli w zakresie dziedzin prawa i czynności notarialnych, które należą do ich kompetencji. W ramach podejmowanych działań edukacyjnych Krajowa Rada Notarialna wraz z izbami notarialnymi od 2010 r. prowadzi akcję pn. Dzień Otwarty Notariatu. Tego dnia notariusze w całym kraju bezpłatnie udzielają informacji prawnych. Od 2015 r. prowadzą akcję dedykowaną seniorom pn. Bezpłatny wykład notariusza na uniwersytecie trzeciego wieku. Od 2021 r. do katalogu działań podnoszących świadomość prawną najstarszych obywateli dołączył cykl artykułów pn. Masz do tego prawo, publikowanych na łamach "Gazety Senior".
Izba Notarialna we Wrocławiu

Od lipca 2023 r. weszły w życie podwyżki kwot wolnych w podatku od spadków i darowizn. Ustawodawca podwyższył znacząco kwoty wolne od podatków oraz zmienił zasady ich rozliczania. Wzrost kwoty wolnej od podatku oznacza, że jeśli wartość darowizny lub spadku zmieści się w kwocie wolnej, nabywca nie zapłaci podatku, ani nie będzie musiał zgłaszać nabycia … Czytaj dalej Spadki i darowizny: Nowe zasady, nowe korzyści! Od lipca 2023 r. Rozliczaj podatek jak ekspert [5 przykładów]