Srebrne Debaty – rusza cykl spotkań środowisk senioralnych oraz ekspertów

Redakcja Gazety Senior to zespół, który wraz z redaktor naczelną serwisu troszczy się, aby dostarczać czytelnikom seniorom dedykowanych treści oraz ważnych z punktu widzenia osób starszych informacji. Dbamy, aby materiały publikowane w serwisie GazetaSenior.pl napisane były przystępnym językiem i zaprezentowane w przyjaznej seniorom formie np. bez rozpraszających reklam w postaci wyskakujących okien.
Donosimy o najnowszych rozwiązaniach społecznych, ekonomicznych, zdrowotnych kierowanych do osób starszych. Informujemy o aktualnej sytuacji seniorów w Polsce. Sporo piszemy o zdrowiu seniorów i profilaktyce zdrowotnej. Obalamy mity dotyczące osób starszych. Edukujemy seniorów, korzystając z wiedzy i wskazówek ekspertów w danej dziedzinie.
Redakcja

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej rozpoczyna cykl comiesięcznych spotkań z uznanymi ekspertami, naukowcami oraz z przedstawicielami środowisk związanych  z pokoleniem 55+. Ze względu na bezpieczeństwo epidemiczne zainteresowani udziałem w debacie mają możliwość bezpłatnego uczestnictwa online na portalu ABCsenior.com Dostępność nowych technologii i Internetu, wyzwania w opiece indywidualnej i domach seniora czy stabilność ekonomiczna srebrnego pokolenia, to … Czytaj dalej Srebrne Debaty – rusza cykl spotkań środowisk senioralnych oraz ekspertów