SZKOŁA Liderów Senioralnych, dla SENIORA i JUNIORA

SZKOŁA Liderów Senioralnych, dla SENIORA i JUNIORA

Wrocławska Szkoła Liderów to projekt miejski, koordynowany przez Wrocławskie Centrum Seniora. „Szkoła Liderów jest odpowiedzią na zgłaszaną od wielu lat potrzebę kształcenia animatorów środowisk senioralnych, którzy swoją postawą, umiejętnościami i wiedzą będą motywowali i aktywizowali osoby w wieku 60 + oraz inicjowali działania i projekty w mniej lub bardziej sformalizowanych grupach senioralnych” – mówi „Gazecie Senior” Robert Pawliszko dyrektor Wrocławskiego Centrum Seniora. Jeszcze znajdzie się parę wolnych miejsc dla głodnych wiedzy seniorów i juniorów!

Kolejna edycja rusza jesienią 2021 r. Kontakt do organizatorów pozostaje aktualny.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej GazetaSenior.pl

Uczestnicy – obecni i przyszli animatorzy środowisk senioralnych – na wykładach i warsztatach zdobędą i pogłębią wiedzę dotyczącą wielu ważnych zagadnień, m.in. organizowania i koordynowania działań senioralnych oraz międzypokoleniowych, współpracy z partnerami np. instytucjami kultury, pozyskiwania dotacji, identyfikowania potrzeb osób starszych, doskonalenia kompetencji takich jak komunikacja interpersonalna, współpraca w grupie, kreatywność, rozwiązywanie problemów, zarządzanie grupą i projektem – czytamy w materiałach informacyjnych. Spotkania Wrocławskiej Szkoły Liderów odbywać się będą dwa razy w miesiącu, a do udziału zapraszani są seniorów, dla których organizacja i animacja to pasja, ale także młodzi ludzie, którzy chcą w pracować z seniorami. Dzięki tandemom SENIOR i JUNIOR powstanie idealna kompilacja doświadczenia i uzupełniających się kompetencji niezbędnych do sprawnego zarządzania placówką senioralną. Udział w Szkole Liderów to niepowtarzalna okazja do dialogu pokoleń, wymiany wzajemnych doświadczeń, otwartość na nową wiedzę. W ramach zajęć organizatorzy przewidują również spotkania z inspirującymi liderami środowisk lokalnych i co wyróżnia projekt dodatkowo – pomoc w znalezieniu zatrudnienia w środowiskach senioralnych i międzypokoleniowych. Szkoła Liderów jest wsparciem dla osób, które działają lub zamierzają działać na rzecz wrocławskich seniorów w takich miejscach, jak: kluby seniora, Uniwersytety Trzeciego Wieku, centra aktywności lokalnej, kluby osiedlowe, organizacje pozarządowe czy instytucje samorządu terytorialnego.

Ważne informacje. Kontakt i zapisy

Spotkania: dwa razy w miesiącu (w drugą i czwartą środę miesiąca).

Czas trwania: Każde spotkanie będzie trwało 4 godziny dydaktyczne (4x 45 min.), w trakcie których uczestnicy wezmą udział w interaktywnych zajęciach warsztatowych.

Miejsce: Wrocławskie Centrum Seniora, pl. Dominikański 6, sala 27, godz.15:00-18:00

Zapisy: Kamila Polańska tel. 71 772 49 13 kamila.polanska@wcrs.wroc.pl

Koszty: Udział jest bezpłatny!

Organizator: Wrocławska Szkoła Liderów to projekt miejski, koordynowany przez Wrocławskie Centrum Seniora.

Redakcja
Kategorie
Udostępnij

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.