Twoja obecność pomaga mi żyć – program dla seniorów

Twoja obecność pomaga mi żyć – program dla seniorów

Według badania zrealizowanego przez agencję ARC Rynek i Opinia, 30% seniorów po 80 r.ż. doświadcza samotności i izolacji, a 5% nigdy nie wychodzi z domu. W odpowiedzi na samotność starszych osób powstał program Twoja obecność pomaga mi żyć.

Wiele osób po przekroczeniu pewnego wieku nie ma już bliskiej rodziny czy przyjaciół, a brak drugiego człowieka w codziennym życiu może rodzić apatię, wywoływać ból, brak apetytu, depresję, czy powodować brak sensu i celu życia. Według badania zrealizowanego przez agencję ARC Rynek i Opinia na zlecenie Stowarzyszenia mali bracia Ubogich, 30% seniorów powyżej 80. roku życia doświadcza samotności i izolacji, a 5% nigdy nie wychodzi z domu. Dlatego tak ważne są inicjatywy, które umożliwiają samotnym seniorom kontynuowanie życia społecznego. Przykładem takiego działania jest program Twoja obecność pomaga mi żyć.

O programie

Dzięki akcji w życiu starszego człowieka pojawia się przyjazna i troskliwa osoba, która z szacunkiem i uwagą potrafi go wysłuchać, regularnie (raz w tygodniu) go odwiedza oraz systematycznie dzwoni, żeby zapytać o samopoczucie. W ramach programu Twoja obecność pomaga mi żyć Stowarzyszenie mali bracia Ubogich opiekuje się ponad 300 seniorami z Warszawy, Lublina, Poznania i Pruszkowa. Wsparcie osobom samotnym udzielane jest przez cały rok, a jest to możliwe dzięki ponad 300 wolontariuszom o wielkich sercach. Każdy wolontariusz odwiedza regularnie jednego podopiecznego. W ten sposób tworzą się więzi, bliskie relacje, a nawet międzypokoleniowe przyjaźnie na wiele lat. Co ważne, stowarzyszenie nie tylko łączy samotnych seniorów i osoby chcące pomagać, ale również zapewnia wolontariuszom szkolenia, ubezpieczenie oraz wsparcie merytoryczne koordynatora wolontariatu.

Pomóż pomagać

Program jest prowadzony nieprzerwanie od 2003 roku, dając wsparcie samotnym seniorom. Aby wesprzeć stowarzyszenie w szczytnej idei i pomóc osamotnionym osobom można dołożyć swoją cegiełkę i przeznaczyć środki na działalność organizacji. Stowarzyszenie mali bracia Ubogich można wesprzeć jednorazową darowizną, przekazaniem 1% podatku, uwzględnieniem w testamencie lub ustanowieniem cyklicznych płatności.

Więcej informacji o Programie Twoja obecność pomaga mi żyć na stronie: www.malibracia.org.pl. Informacji telefonizacyjnych (tel. 22 635 13 64) udziela także Elżbieta Ślązek, Koordynatorka ds. Fundraisingu i Komunikacji w Stowarzyszeniu mali bracia Ubogich. Spot promujący program Twoja obecność pomaga mi żyć można obejrzeć YouTube.

Kategorie
Udostępnij

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.