Twoja obecność pomaga mi żyć – program dla seniorów

Twoja obecność pomaga mi żyć – program dla seniorów

Według badania zrealizowanego przez agencję ARC Rynek i Opinia, 30% seniorów po 80 r.ż. doświadcza samotności i izolacji, a 5% nigdy nie wychodzi z domu. W odpowiedzi na samotność starszych osób powstał program Twoja obecność pomaga mi żyć.

Wiele osób po przekroczeniu pewnego wieku nie ma już bliskiej rodziny czy przyjaciół, a brak drugiego człowieka w codziennym życiu może rodzić apatię, wywoływać ból, brak apetytu, depresję, czy powodować brak sensu i celu życia. Według badania zrealizowanego przez agencję ARC Rynek i Opinia na zlecenie Stowarzyszenia mali bracia Ubogich, 30% seniorów powyżej 80. roku życia doświadcza samotności i izolacji, a 5% nigdy nie wychodzi z domu. Dlatego tak ważne są inicjatywy, które umożliwiają samotnym seniorom kontynuowanie życia społecznego. Przykładem takiego działania jest program Twoja obecność pomaga mi żyć.

O programie

Dzięki akcji w życiu starszego człowieka pojawia się przyjazna i troskliwa osoba, która z szacunkiem i uwagą potrafi go wysłuchać, regularnie (raz w tygodniu) go odwiedza oraz systematycznie dzwoni, żeby zapytać o samopoczucie. W ramach programu Twoja obecność pomaga mi żyć Stowarzyszenie mali bracia Ubogich opiekuje się ponad 300 seniorami z Warszawy, Lublina, Poznania i Pruszkowa. Wsparcie osobom samotnym udzielane jest przez cały rok, a jest to możliwe dzięki ponad 300 wolontariuszom o wielkich sercach. Każdy wolontariusz odwiedza regularnie jednego podopiecznego. W ten sposób tworzą się więzi, bliskie relacje, a nawet międzypokoleniowe przyjaźnie na wiele lat. Co ważne, stowarzyszenie nie tylko łączy samotnych seniorów i osoby chcące pomagać, ale również zapewnia wolontariuszom szkolenia, ubezpieczenie oraz wsparcie merytoryczne koordynatora wolontariatu.

Pomóż pomagać

Program jest prowadzony nieprzerwanie od 2003 roku, dając wsparcie samotnym seniorom. Aby wesprzeć stowarzyszenie w szczytnej idei i pomóc osamotnionym osobom można dołożyć swoją cegiełkę i przeznaczyć środki na działalność organizacji. Stowarzyszenie mali bracia Ubogich można wesprzeć jednorazową darowizną, przekazaniem 1% podatku, uwzględnieniem w testamencie lub ustanowieniem cyklicznych płatności.

Więcej informacji o Programie Twoja obecność pomaga mi żyć na stronie: www.malibracia.org.pl. Informacji telefonizacyjnych (tel. 22 635 13 64) udziela także Elżbieta Ślązek, Koordynatorka ds. Fundraisingu i Komunikacji w Stowarzyszeniu mali bracia Ubogich. Spot promujący program Twoja obecność pomaga mi żyć można obejrzeć YouTube.

Kategorie
Tagi
Udostępnij