UOKiK radzi zachować ostrożność

UOKiK radzi zachować ostrożność

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpływa wiele skarg konsumentów, którzy w wyniku nieuczciwych działań przedsiębiorców nieświadomie zmienili dostawcę usług. UOKiK radzi zachować ostrożność.

Jak uniknąć nieświadomej zmiany dostawcy usług w wyniku nieuczciwych działań przedsiębiorców? UOKiK radzi zachować ostrożność i pamiętać o kilku zabezpieczeniach prawnych. Aby ustrzec się przed nieplanowaną zmianą dostawcy prądu, gazu czy usług telekomunikacyjnych (co często wiąże się ze znacznie gorszymi warunkami umowy) – warto przestrzegać kilku zasad.

• Trzeba zawsze dokładnie czytać dokumenty przed ich podpisaniem. Należy zwrócić uwagę na nazwę, logo i adres firmy. Nie warto od razu podpisywać umowy – lepiej wcześniej skonsultować ją np. z rodziną, sąsiadami, prawnikiem.

• Należy potwierdzić, że zmiana umowy dotyczy obecnego operatora telekomunikacyjnego. Warto skontaktować się z dotychczasowym operatorem i zapytać, czy jego przedstawiciele roznoszą jakieś dokumenty do podpisania.

• Należy żądać kopii wszystkich dokumentów.

• Nie wolno podawać (również przez telefon) swoich danych, takich jak imię i nazwisko, numer dowodu. Dotychczasowy operator już ma te informacje, a inne osoby mogą wykorzystać je w niewłaściwym celu. Może się też zdarzyć, że przedstawiciel będzie chciał wyłudzić podpis pod pretekstem potwierdzenia wizyty, dlatego lepiej unikać podpisywania tego typu dokumentów.

• Warto korzystać z prawa do odstąpienia od umowy zawartej poza siedzibą firmy (np. w domu lub na pokazach). Od umowy można odstąpić do 14 dni po jej podpisaniu. W przypadku, gdy nieuczciwa firma zatai informacje o takiej możliwości, to termin wydłuża się do roku. Formularz odstąpienia można pobrać ze strony UOKiK (wystarczy KLIKNĄĆ, aby pobrać dokument).

• Warto pamiętać, że  prawo do odstąpienia od umowy mamy nawet wtedy, gdy – na nasze wyraźne żądanie – operator zacznie od razu świadczyć usługi, czyli np. włączy abonament. (W takiej sytuacji należy ponieść koszty świadczeń, które otrzymaliśmy do momentu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

• Jeżeli wprowadzono nas w błąd i minął czas na odstąpienie od umowy, to można np.: uchylić się od skutków oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu lub żądać przed sądem stwierdzenia nieważności umowy.

• Jeśli, pomimo zerwania umowy, po jakimś czasie otrzymamy nakaz zapłaty lub pismo z sądu, to na obronę przed nakazem zapłaty mamy tylko 14 dni od dnia odbioru. W takich sytuacjach warto szybko poszukać profesjonalnego wsparcia – pomocy prawnej na etapie sądowym udzieli Stowarzyszenie Aquila.

Stowarzyszenie Aquila pomaga

Stowarzyszenie Aquila jest organizacją konsumencką, która współpracuje z UOKiK. Od 1 czerwca 2018 roku pomaga konsumentom, którzy zostali oszukani przez firmy sprzedające prąd, gaz lub usługi telekomunikacyjne. Projekt darmowej pomocy realizowany jest ze środków Poczty Polskiej, która decyzją prezesa UOKiK zobowiązano do przekazania pieniędzy na ten cel.

Kontakt:
ul. Kościuszki 35a, 50-011 Wrocław
tel. 71 74 000 22, e-mail: kontakt@prawo-konsumenckie.pl

Kategorie
Udostępnij

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.