Podstawowe uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu karnym

Joanna Kozyra – Smółka Przepisy postępowania karnego przewidują liczne uprawnienia przysługujące pokrzywdzonemu. Znajomość tych uprawnień pozwala pokrzywdzonemu skutecznie dochodzić swoich praw w celu wykrycia i ukarania sprawcy przestępstwa. Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej GazetaSenior.pl Podstawowym uprawnieniem pokrzywdzonego jest prawo do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Zawiadomienie złożyć może nie tylko sam pokrzywdzony, … Czytaj dalej Podstawowe uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu karnym