Drzwi otwarte. Jak wnieść meble? Ustawa o samorządzie gminnym – zmiany dotyczące rad seniorów [Felieton]

Od czasów Bolesława Chrobrego do dzisiaj, przez tysiąc lat, Polska nigdy nie miała demokracji w pełnym tego słowa znaczeniu. Władza państwowa zapatrzona we własne interesa ignoruje gniew ludu i jego publiczne protesty. Urzędnicy państwowi bardzo często zachowują się wobec obywatela w sposób zwierzchni zamiast usługowego.  Obywatel nie wybiera swoich przedstawicieli w parlamencie, lecz partię, która … Czytaj dalej Drzwi otwarte. Jak wnieść meble? Ustawa o samorządzie gminnym – zmiany dotyczące rad seniorów [Felieton]