Warto nagradzać Przyjaznych Seniorom

Warto nagradzać Przyjaznych Seniorom

Pod takim hasłem Uniwersytet Trzeciego Wieku SGH i Fundacja „Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku” uruchomiły I edycję Konkursu „Przyjaźni Seniorom”.

Konkurs wspierany był przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” oraz  patronów honorowych: Szkołę Główną Handlową w Warszawie i  Parlamentarny Zespół ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Konkurs miał charakter konsumencki. Adresowany był do producentów, usługodawców oraz realizatorów projektów edukacyjnych i społecznych, którzy wychodzą z ofertą rynkową spełniającą kryteria przyjaznych osobom starszym. Miał też na celu   kształtowanie gustów konsumenckich. Jego rola polegała także na tworzeniu katalogu dobrych praktyk rynkowych oraz chronienie seniorów przed różnego rodzaju nadużyciami.

19 stycznia 2015 r. w Pałacu  Prymasowskim odbyła się prezentacja kandydatów do tytułu Przyjaźni Seniorom. Pięć firm przeszło procedurę weryfikacyjną i zaprezentowało  swoje produkty i usługi. Poza członkami kapituły Konkursu zapoznało się z nimi szerokie grono zwiedzających oraz zaproszeni goście.  I edycja każdego konkursu niesie pewną niepewność co do zainteresowania i akceptacji ze strony potencjalnych uczestników. Obarczona też jest wieloma innymi ryzykami. W tej także musieliśmy się z nimi zmierzyć. Konkurs wspierany był  środkami rządowego programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych oraz przez podmioty partnerów i  patronów honorowych. Jednocześnie musiał zawrzeć się w określonych ramach czasowych. Ograniczało to czas i zakres działań informacyjnych i promocyjnych projektu. Zebraliśmy jednak cenne doświadczenia i możemy uznać eksperyment za udany, a konkurs za wart kontynuacji – ocenia koordynatorka projektu Krystyna Lewkowicz.

Zainteresowanie udziałem w Konkursie wyraziły przede wszystkim  firmy mające w swojej ofercie produkty, usługi i działania na rzecz edukacji, profilaktyki i ochrony zdrowia seniorów. Swój akces zgłosiło również kilka gmin mających status uzdrowisk, producenci sprzętów poprawiających komfort i bezpieczeństwo osób starszych.

Cenna inicjatywa pochodzi także od firmy oferującej system werbunku i szkolenia opiekunek osób starszych jak również pośrednictwo w uzyskaniu pracy w dziedzinie  sprawowania opieki, stwarzające szanse na legalną i chronioną prawem pracę  dla osób starszych lecz sprawnych i poszukujących zajęcia. Takie działania stwarzają bezpieczeństwo  pracownikom, likwidują szarą strefę i umożliwiają egzekwowanie wysokiej jakości i odpowiedzialności oraz skuteczny nadzór  nad wykonywaniem  opieki.

– Laureaci konkursu to firmy godne rekomendowania osobom starszym. Otrzymany do używania logotyp towarowy Przyjaźni Seniorom będzie znakiem rozpoznawczym dla potencjalnych konsumentów, jako produkt/usługa godna  polecenia. Ważne dla założonych celów jest też to, że konkurs zainspirował rynek srebrnej gospodarki, w tym także inne, nowe podmioty do podejmowania działań w tym obszarze. Niektóre cenne  inicjatywy społeczne i produkty z uwagi na niewystarczające zaawansowanie  nie mogły wziąć udziału w tej edycji Konkursu. Dziś nie podlegają formalnej ocenie, lecz zaprosiliśmy je także  do udziału w wystawie, jako obserwatorów i  potencjalnych uczestników kolejnych edycji Konkursu – stwierdza Adrian Oleksiak, jeden z ekspertów oceniających  oferowane produkty i usługi.

Miłosz Sałaciński

IMG_5925 (Kopiowanie) IMG_5984 (Kopiowanie) IMG_5929 (Kopiowanie) IMG_5924 (Kopiowanie)

Kategorie
Udostępnij

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.