Ważna sprawa woda

Ważna sprawa woda

Pierwsze kolorowe zdjęcie ziemi z kosmosu utwierdziło mieszkańców ziemi, że żyjemy na niebieskiej planecie. Za ten odcień błękitu odpowiada woda.

woda

woda, fot.© J.Dudzik

Ziemia jest pokryta wodami w ponad 70%, ale większość wody w oceanach i morzach jest silnie zasolona i zmineralizowana. A przecież my ludzie i wszystko, co żyje na lądzie, potrzebujemy do życia wody chemicznie obojętnej i mało z małą zawartością minerałów. Tej potrzebnej ludziom jest na ziemi niewiele, a i tak używamy jej rozrzutnie. Służy do transportu nieczystości w kolektorach kanalizacyjnych, choć wcześniej została starannie oczyszczona z bakterii.

Zmagania z wodą

Zmagamy się z wodą w czasie intensywnych opadów deszczu oraz miejscowych podtopień i chcemy, by padało, gdy wysychają rośliny w ogródku w czasie upalnego lata. Zanieczyszczamy wody powierzchniowe plastikiem, pozostawiając w czasie letniego grillowania śmieci nad brzegiem kąpielisk i chcemy dzikiego nieskalanego ludzką stopą krajobrazu z jeziorami i górami. Pełno w tym wszystkim sprzeczności. Ilość wody na ziemi jest właściwie stała. Parowanie oceanów powoduje, że zasoby wody słodkiej są odnawiane, o ile deszcz spadnie nad lądem.

We Wrocławiu odbyła się kolejna konferencja naukowa zatytułowana „Miasto, Woda, Jakość życia” poświęcona zagadnieniom wody. W mądrych referatach opowiadano o zalaniach i powodziach, o sposobach ostrzegania i zapobiegania skutkom powodzi. Rozmawiano w kuluarach, wymieniano się wizytówkami i grzecznościami. Samorządowcy nawiązywali znajomości z decydentami i tłumaczyli, co ludzie sądzą o ochronie przeciwpowodziowej. Na terenie Polski pojawiają się okresowe braki wody potrzebnej do hodowli zwierząt w związku z okresowymi suszami.

woda

woda, fot©J.Dudzik

Cieki wodne niosą mniej wody, a jednocześnie w związku z ociepleniem klimatu pojawiają się miejscowe ulewne deszcze powodujące podtopienia. Jak gospodarować w mieście wodami opadowymi z największą korzyścią dla mieszkańców. W końcu jak oczyszczać ścieki, by uzyskać najwyższą efektywność przy akceptowalnych kosztach. Ile wody możemy zużywać dziennie wody na mieszkańca, by nie zakłócić naturalnych zjawisk odnowy zasobów wodnych.

Woda w miastach

Nie ma życia bez wody, podobnie jak drzew. Dlatego tak ważne jest, byśmy pozwolili wodzie wsiąkać w glebę, by w miastach pojawiło się więcej żwirowych placów zamiast wybetonowanych i zaasfaltowanych powierzchni. Zatrzymywanie wody w miejscu opadu podnosi poziom wód gruntowych. Sprzyjają temu tereny zielone, parki ogrody i łąki, a nie wyłożone granitem i betonową kostką place. Łąka w mieście jest lepszym rozwiązaniem od trawnika. Uczymy się na błędach, tylko trzeba o nich wiedzieć, by ich nie powtarzać.

tekst, zdjęcia: Jerzy Dudzik

Latest posts by Jerzy Dudzik (see all)
Kategorie
Udostępnij

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.