Ważna sprawa woda

Ważna sprawa woda

Pierwsze kolorowe zdjęcie ziemi z kosmosu utwierdziło mieszkańców ziemi, że żyjemy na niebieskiej planecie. Za ten odcień błękitu odpowiada woda.

woda

woda, fot.© J.Dudzik

Ziemia jest pokryta wodami w ponad 70%, ale większość wody w oceanach i morzach jest silnie zasolona i zmineralizowana. A przecież my ludzie i wszystko, co żyje na lądzie, potrzebujemy do życia wody chemicznie obojętnej i mało z małą zawartością minerałów. Tej potrzebnej ludziom jest na ziemi niewiele, a i tak używamy jej rozrzutnie. Służy do transportu nieczystości w kolektorach kanalizacyjnych, choć wcześniej została starannie oczyszczona z bakterii.

Zmagamy się z wodą w czasie intensywnych opadów deszczu oraz miejscowych podtopień i chcemy, by padało, gdy wysychają rośliny w ogródku w czasie upalnego lata. Zanieczyszczamy wody powierzchniowe plastikiem, pozostawiając w czasie letniego grillowania śmieci nad brzegiem kąpielisk i chcemy dzikiego nieskalanego ludzką stopą krajobrazu z jeziorami i górami. Pełno w tym wszystkim sprzeczności. Ilość wody na ziemi jest właściwie stała. Parowanie oceanów powoduje, że zasoby wody słodkiej są odnawiane, o ile deszcz spadnie nad lądem.

We Wrocławiu odbyła się kolejna konferencja naukowa zatytułowana „Miasto, Woda, Jakość życia” poświęcona zagadnieniom wody. W mądrych referatach opowiadano o zalaniach i powodziach, o sposobach ostrzegania i zapobiegania skutkom powodzi. Rozmawiano w kuluarach, wymieniano się wizytówkami i grzecznościami. Samorządowcy nawiązywali znajomości z decydentami i tłumaczyli, co ludzie sądzą o ochronie przeciwpowodziowej. Na terenie Polski pojawiają się okresowe braki wody potrzebnej do hodowli zwierząt w związku z okresowymi suszami.

woda

woda, fot©J.Dudzik

Cieki wodne niosą mniej wody, a jednocześnie w związku z ociepleniem klimatu pojawiają się miejscowe ulewne deszcze powodujące podtopienia. Jak gospodarować w mieście wodami opadowymi z największą korzyścią dla mieszkańców. W końcu jak oczyszczać ścieki, by uzyskać najwyższą efektywność przy akceptowalnych kosztach. Ile wody możemy zużywać dziennie wody na mieszkańca, by nie zakłócić naturalnych zjawisk odnowy zasobów wodnych.

Nie ma życia bez wody, podobnie jak drzew. Dlatego tak ważne jest, byśmy pozwolili wodzie wsiąkać w glebę, by w miastach pojawiło się więcej żwirowych placów zamiast wybetonowanych i zaasfaltowanych powierzchni. Zatrzymywanie wody w miejscu opadu podnosi poziom wód gruntowych. Sprzyjają temu tereny zielone, parki ogrody i łąki, a nie wyłożone granitem i betonową kostką place. Łąka w mieście jest lepszym rozwiązaniem od trawnika. Uczymy się na błędach, tylko trzeba o nich wiedzieć, by ich nie powtarzać.

tekst, zdjęcia: Jerzy Dudzik

Kategorie
Udostępnij

Komentarze

Wordpress (0)
Disqus ( )