Wspólnota i patriotyzm

Wspólnota i patriotyzm

Miały miejsce we Wrocławskim Centrum Seniora w poniedziałek 9 listopada, kiedy to z okazji Dnia Niepodległości odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Polskie obyczaje i tradycje”. Twórcy cyklu, aktywna grupa seniorów o-CAL-eni, za główny cel podjętej inicjatywy stawiają sobie krzewienie kulturalnych i patriotycznych podwalin, uświadamiając tym samym bogactwo tradycji polskich i ich znaczenie w życiu każdego Polaka.

O tym jak ważne jest kultywowanie obyczajów i tradycji, opowiada liderka senioralnej grupy, Ewa Rapacz:

Życie społeczne pozbawione świąt jest ubogie. Sam wypoczynek i zabawa bez duchowości osłabia wartości wyższe i z czasem może doprowadzić do ich zaniku. Czynne przeżywanie świąt (jak to zdarza się w przypadku organizacji imprez przez grupę o-CAL-eni), poprzez wspólne wypowiadane kwestii, wspólne śpiewanie pieśni, wspomnienia powoduje , że uczestnicy spotkania mają wspólne przeżycia, które ich zbliżają.

Uroczyste przypomnienie ważnych wydarzeń to podniosła chwila, a ukazanie historii kraju, miłości do Polski, szacunku dla symboli i przywiązania do tradycji, to wartości wzbogacające nasze życie duchowe. Dzisiejsza inscenizacja historyczno-patriotyczna Dnia Niepodległości przesiąknięta była polską literaturą, polską pieśnią patriotyczną i niewytłumaczalną jednością uczestników spotkania.
W tym miejscu zacytuję „…Gdy zobaczysz gdzieś topole królujące ponad polem – to jest Polska…” i Pani Jasia kończąc ten wiersz powiedziała „Wracają po wojnie z Francji do kraju, pytałam gdzie ta Polska?” A tato odpowiedział: „Jak zobaczysz słomiane dachy – to będzie Polska”.

To krótkie opowiadanie było bardzo wzruszającym dodatkiem do przygotowanych tekstów.
Duży wpływ na atmosferę uroczystości miała piękna dekoracja patriotyczna przygotowana przez Panie Niespodzianki z Wrocławskiego Centrum Seniora, elegancko ubrany, doskonale śpiewający i grający Zespół Muzyczny „Przyjaciele” pod kierunkiem Pana Stasia Stembalskiego. W tej scenerii i atmosferze grupa o-CAL-eni opowiadała wierszem i prozą historię Ojczyzny.

Potrzeba takich spotkań jest niewątpliwa! Jedna z uczestniczek poza programem zaprezentowała wiersz o powstańcu listopadowym i jego rodzinie, a Pan Jan Baster z Klubu Bakara zagrał na gitarze i zaśpiewał kolejną pieśń patriotyczną.

Bardzo przyjemnie było mi słuchać podziękowań składanych na zakończenie inscenizacji. Ja ze swej strony dziękuję wszystkim przybyłym na spotkanie.
– Ewa Rapacz

1

3

4

5

Tekst i zdęcia: Joanna Ryłko, Wrocławskie Centrum Seniora

Kategorie
Udostępnij

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.