Z posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów

Z posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów

Do Wrocławskiej Rady Seniorów dołączyła dr Małgorzata Zawada, nowa członkini, a gościem specjalnym posiedzenia była Linda Matus, redaktor naczelna „Gazety Senior”. Na posiedzeniu poruszono również kwestię przyznawania nowej odznaki honorowej Wrocławia, którą zostaną nagrodzone panie dr Walentyna Wnuk i Alina Woźnicka, założycielki Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim.

19 lutego we Wrocławskim Centrum Seniora odbyło się XIII posiedzenie Wrocławskiej Rady Seniorów. Serdecznie przywitano nową członkinię WRS – panią dr Małgorzatę Zawadę, radną Rady Miejskiej Wrocławia. Pani Maria od kilku lat działa na rzecz środowiska senioralnego. Jest instruktorem nordic walking. Ponadto angażuje się w sprawy osób starszych na niwie towarzysko-kulturalnej. W Radzie będzie zajmować się doradztwem w zakresie kultury, komunikacji społecznej, rekreacji i edukacji samorządowej.

Współpraca Gazety Senior z Wrocławską Radą Seniorów
Do zabrania głosu została poproszona pani Linda Matus – redaktor naczelna „Gazety Senior”, która opowiedziała o czasopiśmie i portalu internetowym. Zaproponowała udostępnienie łam członkom WRS, gdyż warto informować wrocławskich seniorów o ważnych sprawach poruszanych na posiedzeniach Rady. Redaktor naczelna wyraziła nadzieję, że dzięki współpracy, czyli zamieszczaniu tekstów o ważnych sprawach dotyczących ludzi starszych, uda się przynajmniej niektóre z nich załatwić. Opowiedziała również o „najmłodszym dziecku”, czyli programie „Otwarci 50+”, który łączy firmy działające na rzecz seniorów. Do programu przystąpiło już ponad 60 firm!
Redakcja gazety od 2011 r. stara się docierać zarówno do środowisk biznesu i organizacji pozarządowych, jak i seniorów. – Zależy nam na zacieśnieniu współpracy pomiędzy tymi grupami. Zdajemy sobie sprawę, że te dwa światy są bardzo różne, ale jednocześnie bardzo siebie nawzajem potrzebują. Więcej, one nie są w stanie bez siebie funkcjonować – przekonywała Linda Matus.

Nowa honorowa odznaka Wrocławia
Kolejny temat posiedzenia Rady skupił się wokół przyznania odznaczenia przez WRS – nowej odznaki honorowej Wrocławia „Wrocław z wdzięcznością – Wratislawia grato animo”.
Jest już przygotowana uchwała Rady Miejskiej Wrocławia w tej sprawie oraz regulamin odznaki. Robert Pawliszko, sekretarz Rady, wspomniał o jubileuszu 40-lecia istnienia UTW w Uniwersytecie Wrocławskim. Dodał, że jest to drugi UTW powołany w Polsce właśnie 40 lat temu. Do jego powstania przyczyniły się dr Walentyna Wnuk i Alina Woźnicka, które za swoje działania powinny zostać nagrodzone honorowymi odznakami.

Ekologiczne forum
Wrocławska Rada Seniorów wraz z Wrocławskim Centrum Seniora jest organizatorem Ekologiczne Forum dla liderów wrocławskich organizacji senioralnych.
Forum odbędzie się w dniach 6-7 kwietnia 2016 r. To kontynuacja programu „Aktywny Senior z przyrodą na Ty” rozpoczętego w 2012 r. Na dwudniowe seminarium, w ramach edukacji późnej dorosłości, złożą się wykłady (pierwszy dzień) i zajęcia terenowe (dzień drugi). Beneficjentami przedsięwzięcia są przede wszystkim liderzy organizacji senioralnych, w szczególności wrocławskich klubów seniora oraz inni ich członkowie. Tematyka kolejnej sesji skupiona będzie wokół obszaru oszczędzania energii elektrycznej i w tym kontekście ochrony środowiska oraz edukacji w kierunku holistycznego traktowania człowieka jako składowej świata przyrodniczego.

6 kwietnia, prelekcje i dyskusje na temat zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska oraz odnawialnych źródłach energii. Miejsce: Wrocławskie Centrum Seniora, s. 210.
7 kwietnia, prelekcja oraz zwiedzanie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Wrocław, ul. Paprotna 14, zbiórka: godz. 11.00

Zapisy: WCS, pl. Dominikański 6
tel. 71 772 49 40, 9.00-15.00

XIV posiedzenie Wrocławskiej Rady Seniorów
W czasie kolejnych obrad poruszono wiele ważnych tematów m.in.: przyjęto zaproszenie i wytypowano skład delegacji, która weźmie udział w I Ogólnopolskim Kongresie Rad Seniorów w Krakowie. Spotkanie to zrelacjonuje nasz korespondent Jerzy Dudzik.

Burzliwą dyskusję wśród członków wywołały zmiany dot. programu dla seniorów w Radiu Wrocław. Znana i lubiana audycja będzie nadawany teraz o godz. 7.00 w sobotę, niestety bez udziały współprowadzącej pani Marii Bierskiej i w zmienionej formule.
Pan Robert Pawliszko podjął temat koncepcji działań na rzecz seniorów we Wrocławiu i zaproponował powołanie zespołu roboczego. Wszyscy otrzymali pakiet materiałów, m.in. raport z monitoringu realizacji polityki senioralnej we Wrocławiu.

Odczytano list, który został skierowany do WRS przez mieszkankę Wrocławia, dotyczący problemu opieki nad osobami starszymi w naszym mieście.

O dalszych losach poruszonych tematów poinformujemy w szczegółach w kolejnym wydaniu „Gazety Senior”.

Posiedzenie Wrocławskiej Rady Seniorów

Źródło: „Gazeta Senior” Wrocław marzec-kwiecień 2016

Redakcja
Kategorie
Udostępnij

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.