Zalecenia dla pacjentów z gastroparezą cukrzycową

Zalecenia dla pacjentów z gastroparezą cukrzycową

Gastropareza to zespół objawów wywołany zaburzeniami opróżniania żołądka, niespowodowanymi przeszkodą mechaniczną. Jest jednym z powikłań długo trwającej cukrzycy. Według źródeł powikłanie to stwierdza się u około 30%, a nawet 50% chorych z długo trwającą cukrzycą zarówno typu 1, jak i typu 2. Dotychczasowe obserwacje pokazują, że chorzy na cukrzycę typu pierwszego są czterokrotnie bardziej narażeni na rozwój tego powikłania niż chorzy na cukrzycę typu 2. Pierwsze symptomy gastroparezy stwierdzane są zwykle po około 10 latach od rozpoznania cukrzycy.

Gastropareza cukrzycowa – objawy

Na skutek uszkodzenia unerwienia żołądka dochodzi do upośledzenia jego funkcji motorycznej objawiającej się znaczącym opóźnieniem opróżniania go z treści pokarmowej. Opróżnianie żołądka z pokarmów stałych i płynnych odbywa się z wykorzystaniem różnych mechanizmów, a ich uszkodzenie może być w różnym stopniu zaawansowane. Konsekwencją upośledzenia motoryki żołądka są zaburzenia trawienia i wchłaniania składników pokarmowych, co w praktyce bardzo utrudnia, a czasem wręcz uniemożliwia uzyskanie właściwej kontroli metabolicznej cukrzycy. Dobranie dawki insuliny przez chorego jest utrudnione, ponieważ pacjent nigdy nie jest pewien, w jakim tempie spożyty posiłek będzie przez jego organizm wchłaniany. Czasem trwa to tak wolno, że podana insulina zdąży się wchłonąć i zadziałać, mimo że pokarm nadal zalega w żołądku, co może prowadzić do ciężkich, zagrażających życiu hipoglikemii. Pacjenci zmagający się z gastroparezą cukrzycową skarżą się na:

 • uczucie ciężaru w nadbrzuszu po posiłku, 
 • poposiłkowe spadki ciśnienia tętniczego krwi,
 • zgagę, 
 • refluks,
 • rozpieranie i ból w nadbrzuszu,
 • rozpieranie i ból w klatce piersiowej, 
 • nudności, 
 • wymioty treścią pokarmową zawierającą niestrawione części pokarmu spożytego nawet trzy dni wcześniej. 

Gastropareza cukrzycowa – rozpoznanie

Gastroparezę cukrzycową rozpoznaje się dopiero po wykluczeniu innych przyczyn objawów chorobowych, w tym chorób organicznych, zaburzeń psychogennych lub metabolicznych, innych niż cukrzyca. W diagnostyce gastroparezy cukrzycowej wykorzystuje się:

 • gastroskopię,
 • badanie RTG żołądka po podaniu papki barytowej,
 • scyntygrafię żołądka po podaniu posiłku znakowanego izotopem technetu, 
 • badanie USG jamy brzusznej, 
 • manometrię żołądkowo‑jelitową. 

Gastropareza cukrzycowa – zalecenia

Terapia gastroparezy cukrzycowej obejmuje działania niefarmakologiczne, farmakoterapię, a u niektórych chorych leczenie zabiegowe. Jej głównym celem jest usprawnienie opróżniania żołądka. Ważne jest nie tylko leczenie objawów ze strony przewodu pokarmowego, lecz także dążenie do wyrównania metabolicznego cukrzycy, ponieważ hiperglikemia jest skutkiem, ale i przyczyną tego powikłania. Chory powinien spożywać posiłki często (co najmniej 6 razy na dobę), w niewielkich objętościach i w jednakowych odstępach czasu. W trakcie jedzenia powinien pić. Dieta musi ograniczać tłuszcze i błonnik. Chorym z bardziej nasilonymi objawami należy podawać posiłki o konsystencji papkowatej, a nawet półpłynnej. W celu ułatwienia opróżniania żołądka, po posiłku wskazany jest krótki spacer. Chorych obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. W czasie zaostrzenia objawów u niektórych chorych może zaistnieć konieczność hospitalizacji, nawadniania parenteralnego, odsysania treści żołądkowej za pomocą zgłębnika, stosowania odżywiania dojelitowego, a niekiedy nawet dożylnego. U chorych, u których postępowanie dietetyczne nie przynosi poprawy, stosuje się leczenie farmakologiczne.

Warto wiedzieć, że sieć ośrodków Synexus prowadzi także badania, konsultacje oraz projekty badań klinicznych dla wielu grup pacjentów. Obecnie przychodnie Synexus znajdujące się w Gdańsku, Gdyni, Katowicach, Poznaniu, Warszawie, Łodzi i Częstochowie prowadzą badania i konsultacje dla osób, które:

 • chorują na cukrzycę typu II
 • zmagają się z gastroparezą cukrzycową lub jej objawami
 • posiadają diagnozę stłuszczenia wątroby.

W ramach prowadzonej akcji pacjenci mogą skorzystać m.in. z badań wątroby na urządzeniu Fibroscan. Szczegóły na: www.przychodniasynexus.pl

Żródło: materiały prasowe przychodni Synexus

Redakcja
Kategorie
Udostępnij

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.