Zalecenia dla pacjentów z gastroparezą cukrzycową

Gastropareza to zespół objawów wywołany zaburzeniami opróżniania żołądka, niespowodowanymi przeszkodą mechaniczną. Jest jednym z powikłań długo trwającej cukrzycy. Według źródeł powikłanie to stwierdza się u około 30%, a nawet 50% chorych z długo trwającą cukrzycą zarówno typu 1, jak i typu 2. Dotychczasowe obserwacje pokazują, że chorzy na cukrzycę typu pierwszego są czterokrotnie bardziej narażeni … Czytaj dalej Zalecenia dla pacjentów z gastroparezą cukrzycową