Czy będą dodatkowe pieniądze dla wdów i wdowców? Wdowi dodatek do emerytury – 300 plus dla wdów i wdowców [DECYZJA]

Do Sejmu została skierowana kolejna petycja dotycząca wsparcia emerytów. Tym razem dotyczy ona dodatku do emerytury dla owdowiałych seniorów. Autor petycji żąda uchwalenia ustawy przyznającej – pobierającym emeryturę wdowom i wdowcom, posiadającym co najmniej 45-letni staż małżeński – dożywotniego świadczenia pieniężnego, wypłacanego comiesięcznie bądź raz w roku – tzw. zapomogi po śmierci współmałżonka lub 300+. … Czytaj dalej Czy będą dodatkowe pieniądze dla wdów i wdowców? Wdowi dodatek do emerytury – 300 plus dla wdów i wdowców [DECYZJA]