Czy będą dodatkowe pieniądze dla wdów i wdowców? Wdowi dodatek do emerytury – 300 plus dla wdów i wdowców [DECYZJA]

Czy będą dodatkowe pieniądze dla wdów i wdowców? Wdowi dodatek do emerytury – 300 plus dla wdów i wdowców [DECYZJA]

Do Sejmu została skierowana kolejna petycja dotycząca wsparcia emerytów. Tym razem dotyczy ona dodatku do emerytury dla owdowiałych seniorów. Autor petycji żąda uchwalenia ustawy przyznającej – pobierającym emeryturę wdowom i wdowcom, posiadającym co najmniej 45-letni staż małżeński – dożywotniego świadczenia pieniężnego, wypłacanego comiesięcznie bądź raz w roku – tzw. zapomogi po śmierci współmałżonka lub 300+. Petycja została wniesiona przez osobę prywatną. Czy będzie kolejny dodatek do emerytury?

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej gazetasenior.pl

300 plus dla wdów i wdowców – dla kogo?

Petycja dotyczy uchwalenia ustawy przyznającej – pobierającym emeryturę wdowom i wdowcom posiadającym co najmniej 45-letni staż małżeński – dożywotniego świadczenia pieniężnego, wypłacanego comiesięcznie bądź raz w roku.

W przypadku comiesięcznej wypłaty – kwota świadczenia miałaby wynieść 300 zł, natomiast wysokość świadczenia wypłacanego w formie corocznej gratyfikacji ustalić ma sejmowa Komisja do Spraw Petycji.

Autor petycji wnosi, aby świadczenie to było przyznawane niezależnie od kryterium dochodowego. Jeżeli jednak ustalenie tego kryterium będzie niezbędne, to powinna je stanowić „dwukrotność przeciętnej emerytury z ZUS netto i brutto w danym roku”.

Uzasadnieniem wprowadzenia proponowanych zmian ma być trudna sytuacja materialna wdów i wdowców. W ocenie autora petycji warunki życia osób samodzielnie prowadzących gospodarstwo domowe i utrzymujących się z jednej emerytury są znacznie trudniejsze od sytuacji małżonków, którzy wspólnie gospodarują i dysponują większym dochodem.

Celem przyznania projektowanego świadczenia ma być polepszenie sytuacji finansowej wdów i wdowców oraz pozytywny wpływ na rangę małżeństwa i trwałość rodziny.

W petycji nie wskazano szczegółowych zasad przyznawania i wypłaty przedmiotowego świadczenia oraz źródeł jego finansowania.

Zobacz również: Renta wdowia – obywatelski projekt ustawy w Sejmie [+50 proc. do emerytury, kryteria, limit]

Autopromocja Prenumerata indywidualna Gazety Senior

Dodatek 300+ dla wdowy – kryteria dochodowe

Złożona petycja przewiduje przyznanie „zapomogi po śmierci małżonka”. Autor petycji wnosi, aby świadczenie „300+” było przyznawane:

  • niezależnie od kryterium dochodowego,
  • jeżeli jednak ustalenie tego kryterium będzie niezbędne, to powinna je stanowić „dwukrotność przeciętnej emerytury z ZUS netto i brutto w danym roku”.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa ZUS z dnia 15 lutego 2023 r. – od dnia 1 marca 2023 r. miesięczna kwota przeciętnej emerytury wypłacanej przez Zakład z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wynosi 2 918,16 zł. Zatem dwukrotność tej kwoty to 5 836,32 zł. Wskazany w petycji ewentualny próg dochodowy na poziomie dwukrotności przeciętnej emerytury – znacznie przewyższa kryteria uprawniające do pomocy społecznej (776 zł – dla osoby samotnie gospodarującej, 600 zł – dla osoby w rodzinie), jak również kryterium uprawniające do wypłaty 14. emerytury w 2021 r. oraz 2022 r.

Przyznanie „300+” bez konieczności spełnienia kryterium dochodowego bądź ustalenia tego kryterium na proponowanym poziomie może prowadzić do sytuacji, w której świadczenie to będzie mogło być pobieranie przez wdowy i wdowców otrzymujących wysokie emerytury – jak czytamy w opinii prawnej, która została przygotowana przez Biuro Analiz Sejmowych.

Zobacz również: 14. emerytura 2023 [sejm przyjął ustawę]. Dodatek na stałe, elastyczny termin wypłaty, próg dochodowy bez waloryzacji

Reklama Jesienny Rejs Seniora

300+ dla wdowca – weryfikacja świadczeniobiorców

Analiza biura Sejmu wskazuje również, że ewentualny projekt ustawy powinien zawierać regulacje przewidujące mechanizmy weryfikacji osób, które miałyby otrzymać świadczenie. Bez wprowadzenia takich rozwiązań istnieje bowiem ryzyko przyznania świadczenia „300+” osobom np. karanym za przestępstwa popełnione wobec małżonka. Występowanie takich przypadków nie przyczyni się natomiast do wzrostu rangi i małżeństwa, co według autora ma być efektem przyznania świadczenia.

Zobacz również: Wysokość 14-tki na rękę i kwota przelewu sierpień-wrzesień [TABELA emerytura od 600 zł do 4438 zł]

Patronat medialny Patronat medialny Telefon Zaufania

300 plus dla wdowy – decyzja zapadła

O losach dodatku ostatecznie zdecydował Senat, gdzie odbyła się narada nad założeniami wniesionej petycji.

Pomysł 300+ dla wdowców nie zdobył poparcia senatorów. Krytyczny był także kluczowy resort, a mianowicie resort rodziny, którego przedstawiciel zwrócił uwagę, iż dodatkowe świadczenie dla wdowców nie ma pokrycia w składkach płaconych przez świadczeniobiorców, co dereguluje system świadczeń emerytalnych.

Prace nad petycją zostały zakończone, a dodatek nie wejdzie do katalogu dodatków dla seniorów.

Przypomnijmy, na jakie wsparcie mogą dziś liczyć owdowiali seniorzy?

Zobacz również: Kolejka do sanatorium 2023. Długość kolejki w poszczególnych województwach [PRZEGLĄD]

Renta rodzinna – aktualne przepisy

Według aktualnie obowiązujących przepisów wdowa lub wdowiec pobierają własną emeryturę albo 85 proc. świadczenia zmarłego małżonka – w zależności od tego, które świadczenie jest wyższe. Dziś można pobierać tylko jedno świadczenie.

Emerytowany wdowiec lub wdowa obok zasadniczego świadczenia, niezależnie – własnego czy po małżonku, zachowują prawo do dodatków do emerytury np. 13. i 14. emerytury.

Zobacz również: Bezpłatne Leki 75+. Lista Leków Refundowanych dla Seniorów 2023 [WYSZUKIWARKA]

Wdowia emerytura – propozycje

Toczy się dyskusja nad losem wdowich emerytur i wsparciem, które państwo powinno zapewnić seniorom po utracie małżonka. Co dziś wiemy na temat konkretnych propozycji?

Lewica proponuje, aby wdowa lub wdowiec mogli wybrać czy chcą zachować swoje świadczenie w całości i pobierać dodatkowo 50 proc. Renty rodzinnej po zmarłym małżonku, czy pobierać rentę rodzinną i 50 proc. własnej emerytury.

Platforma Obywatelska proponowała zaś, by wdowa lub wdowiec mogli zachować swoją emeryturę i oprócz niej otrzymać prawo do 25. proc. Świadczenia zmarłego małżonka.

Do Sejmu trafił także obywatelski projekt opracowany przez OPZZ, który zakłada, że wdowa lub wdowiec może zachować swoje świadczenie i dodatkowo otrzymać 50 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku, lub pobierać rentę rodzinną po zmarłym małżonku plus 50 proc. swojego świadczenia. Wysokość renty wdowiej miałaby być jednak limitowana i nie mogłaby przekroczyć trzykrotności miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury wypłacanej przez ZUS. Więcej na temat w artykule: Renta wdowia – obywatelski projekt ustawy w Sejmie [+50 proc. do emerytury, kryteria, limit]

Tematowi wdowich emerytur będzie się bacznie przyglądać.

Źródła: Opinia prawna dotycząca petycji nr BKSP-144-IX-699/23 w sprawie uchwalenia ustawy przyznającej dożywotnie świadczenie pieniężne dla wdów i wdowców posiadających co najmniej 45-letni staż małżeński


Jeżeli interesują Cię aktualne informacje dot. wysokości emerytur, zapisz się do Newslettera Gazety Senior Zapisz się do Newslettera


Zobacz również:

Renta wdowia – obywatelski projekt ustawy w Sejmie [+50 proc. do emerytury, kryteria, limit]

Nowelizacja budżetu – waloryzacja emerytur 2024 w górę. Nowy wyższy wskaźnik. Ile zyskasz na rękę? [TABELA]

„Centrum Zdrowia 75 plus” opieka geriatryczna blisko domu [PROJEKT USTAWY]

Dodatek dla sołtysów do emerytury, czyli tzw. Sołtysowe już od 1 lipca [Wniosek o sołtysowe – krok po kroku]

PIT-0 dla seniora, czyli ulga podatkowa dla pracujących seniorów – skarbówka zapowiada kontrole!

Linda Matus
CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds