13. emerytura 2022. Ile wynosi netto? Kiedy wypłata trzynastki? [ZESTAWIENIE]

13. emerytura 2022. Ile wynosi netto? Kiedy wypłata trzynastki? [ZESTAWIENIE]

W jednym miejscu znajdziesz aktualne informacje i przepisy dotyczące 13. emerytury. Komu przysługuje, a komu nie i jaki jest warunek wypłaty trzynastki. Jaka jest wysokość 13-tki „na rękę” i czy wlicza się do dochodu w 2022? Czy wpływa na wysokość opłaty za opiekę w ZOL’u. Jaki wybieg rząd zastosował, aby 13. nie były niższe niż rok wcześniej w związku z Polskim Ładem. 

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej GazetaSenior.pl

Trzynasta emerytura, czyli „trzynastka”

13. emerytura to ustawowy dodatek wypłacany emerytom i rencistom raz w roku bez względu na wysokość ich zasadniczej emerytury lub renty. Trzynastka wypłacana jest seniorom od 2019 r.

Uprawnieni do 13. emerytury

Trzynastkę otrzymują świadczeniobiorcy uprawnieni do:

 • emerytury (w tym pomostowej, okresowej kapitałowej i częściowej);
 • renty z tytułu niezdolności do pracy (w tym dla inwalidów wojennych i wojskowych, wypadkowej);
 • renty szkoleniowej;
 • renty socjalnej,
 • renty rodzinnej;
 • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego (tzw. Emerytury MAMA 4+);
 • świadczenia dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych;
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego;
 • świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Trzynastą emeryturę pobierają również emeryci i renciści służb mundurowych i wojskowych.

Trzynasta emerytura nie przysługuje sędziom oraz prokuratorom w stanie spoczynku, ponieważ formalnie nie mają oni statusu emeryta lub rencisty.

13. emerytura – warunek wypłaty świadczenia

Jedynym warunkiem, który należy spełnić, aby na nasze konto wpłynęła 13-tka jest posiadane na dzień 31 marca danego roku prawa do jednego z wyżej wymienionych świadczeń. Osoby, które zostaną emerytami i rencistami po 31 marca np. w maju, czerwcu, lipcu etc. nie dostaną trzynastki w danym roku.

Nasze prawo do emerytury lub renty nie może być również zawieszone na dzień 31 marca np. z powodu zbyt wysokich zarobków. Dotyczy to pracujących seniorów, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, odpowiednio 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn.

13. emerytura 2022 (trzynastka) – ile wynosi netto?

Trzynasta emerytura wypłacana jest w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku. Ile wynosi 13. emerytura dowiadujemy się w styczniu lub lutym po ogłoszeniu dorocznej waloryzacji emerytur. W 2022 r. 13 emerytura wynosi 1217,98 zł netto („na rękę”), czyli  1338,44 zł brutto.

Kwoty 13. emerytury w poszczególnych latach netto/brutto

 • 2019 r. 1100,00 zł brutto / 888,00 zł netto
 • 2020 r. 1200,00 zł brutto / 981,00 zł netto
 • 2021 r. 1250,88 zł brutto / 1022,30 zł netto
 • 2022 r. 1338,44 zł brutto / 1217,98 zł netto

Kiedy wypłacana jest 13. emerytura?

Trzynastki wypłacane są razem z emeryturami i rentami za kwiecień, w standardowym terminie płatności naszej emerytury lub renty (tj. 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień miesiąca).

W przypadku świadczeń i zasiłków przedemerytalnych trzynastkę otrzymamy z majową emeryturą.

13. emerytura czy trzeba składać wniosek?

Aby otrzymać 13. emeryturę, nie trzeba składać żadnego wniosku w ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przelewa środki automatycznie wszystkim emerytom i rencistom.

Więcej niż jeden uprawniony do emerytury lub renty – ile trzynastek się należy?

Bez względu na liczbę osób uprawnionych do świadczenia głównego np. renty rodzinnej, przysługuje tylko jedna trzynastka. W takim przypadku trzynasta emerytura jest dzielona i wypłacana w równych częściach każdej uprawnionej osobie. Dodatkowe świadczenie zostanie podzielone na tyle równych części, ile osób ma prawo do renty rodzinnej na dzień 31 marca danego roku. Jeśli uprawnione są dwie osoby, to w 2022 r. każdej przysługiwać będzie dokładnie 669,22 zł brutto.

Emerytura z ZUS i KRUS – kto wypłaca trzynastkę?

Jeżeli pobieramy dwa świadczenia – jedno z ZUS, a drugie z KRUS, przysługuje nam tylko jedna 13. emerytura. Jeżeli pobieramy emeryturę z KRUS-u to także KRUS wypłaci nam dodatkowe świadczenie. Jeżeli w przypadku zbiegu dwóch różnych świadczeń emerytalnych lub rentowych pobieramy je również z dwóch różnych instytucji, w takiej sytuacji trzynastkę wypłaci ZUS. Nie ma potrzeby składania w związku z tym żadnego wniosku.

Czy trzynasta emerytura wlicza się do dochodu?

Celem dodatkowych świadczeń (trzynastej oraz czternastej emerytury) jest poprawa sytuacji finansowej emerytów i rencistów, w szczególności tych najbiedniejszych. Z tego powodu trzynasta emerytura nie wlicza się do dochodu, co wynika wprost z przepisów dotyczących dodatkowego rocznego świadczenia. Jest to ważna informacja w przypadku uprawnień do dodatków i zasiłków (np. dodatku mieszkaniowego czy dodatku osłonowego), gdzie istotnym kryterium jest wysokość naszego dochodu. W tym przypadku dodatkowe świadczenia nie odbierają nam szansy na otrzymanie wsparcia.

13. emerytura 2022 a długi i komornik

Trzynaste emerytury są wyłączone spod zajęć komorniczych i to nawet w sytuacji, gdy dodatkowa 13. emerytura wpłynie na konto. Świadczenie jest opisane w taki sposób, aby zarówno bank, jak i komornik jasno widzieli, że to uznanie na rachunku nie może zostać zajęte na poczet długów.

Trzynastka a opłata za pobyt w ZOL’u, ZPO, ZRL

Kwoty trzynastki (oraz czternastki) nie wlicza się do dochodu określonego w ustawie o pomocy społecznej, dlatego wysokość trzynastej emerytury nie wpływa na wysokość miesięcznej opłaty za pobyt pacjenta w zakładzie opiekuńczo-leczniczym (ZOL), pielęgnacyjno-opiekuńczym (ZPO) lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej (ZRL).

Dodatek do emerytury w postaci trzynastej (oraz czternastej) emerytury nie może stanowić pretekstu do podwyższania opłat za świadczenia opieki zdrowotnej finansowe ze środków publicznych.

Podatek dochodowy i składka zdrowotna od trzynastej emerytury. Polski Ład 2022

Ze względu na waloryzację i reformę podatkową (Polski Ład) kwota trzynastej emerytury powinna być wyższa niż w ubiegłym roku, jednak mogło się okazać, że nie dla wszystkich. Polski Ład nie oszczędził emerytur.

Zgodnie z przepisami, które wprowadziła reforma podatkowa Polski Ład, wysokość trzynastej emerytury dla poszczególnych seniorów byłaby różna. Jedni dostaliby trochę więcej, a inni trochę mniej, w zależności od wysokości podstawowej emerytury. Wynika to z faktu, że zgodnie z Polskim Ładem, emerytury do 2500 zł brutto są zwolnione z podatku PIT, a obciążone nową wyższą 9 proc. składką zdrowotną. Powyżej 2500 brutto emerytury oprócz składki zdrowotnej trzeba zapłacić również 17 proc. PIT. Jeśli w danym miesiącu zsumujemy dwie emerytury (zasadniczą i trzynastą) to wielu emerytów przekroczy kwotę 2500 zł brutto. Stąd niektórzy mogli otrzymać trzynastki niższe niż rok wcześniej, ponieważ suma ich obciążeń podatkowych wzrosła w wyniku Polskiego Ładu.

Brak podatku dochodowego (PIT) od trzynastej emerytury w 2022

W 2022 r. emeryci i renciści decyzją Ministerstwa Finansów nie zapłacą podatku dochodowego od trzynastej emerytury. W praktyce oznacza to, że od trzynastki zostanie pobrana jedynie składka zdrowotna w wysokości 120,46 zł, dzięki czemu 13. emerytura na rękę wyniesie 1217,98 zł. MF i ZUS zgodnie podkreślają, że brak poboru podatku ma charakter jednorazowy i został wprowadzony na zasadzie wyjątku, a nie reguły.

Seniorzy nie zapłacą zaliczki na podatek dochodowy ani w 2022 r., ani w rozliczeniu rocznym w 2023 r. Nie dotyczy to jednak trzynastek za poprzednie lata, np. 2021 r. I co ważne na ten moment także 13.emerytur w kolejnych latach.


Jeżeli interesują Cię podobne informacje, zapisz się do Newslettera Gazety Senior  Zapisz się do Newslettera


Zobacz również:

15. emerytura. Wszystko, co wiemy na temat dodatkowej emerytury

14 emerytura 2022: Terminy wypłaty, kwota netto [TABELA], próg dochodowy 2022, zasada złotówka za złotówkę. Uwaga na oszustów!

Ulgi dla seniora 2022. PIT-0 dla seniora, karta seniora, ulga na leki, zniżka PKP, ulgi na abonament RTV i inne [ZESTAWIENIE]

Linda Matus
Kategorie
Udostępnij

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.