13. emerytura 2024: przewodnik po trzynastej emeryturze [kwota do ręki, terminy wypłaty, kto ma prawo, a kogo omija dodatek?]

13. emerytura 2024: przewodnik po trzynastej emeryturze [kwota do ręki, terminy wypłaty, kto ma prawo, a kogo omija dodatek?]

Nasz przewodnik po 13. emeryturze na rok 2024 to kompletny przegląd dodatkowego rocznego świadczenia dla emerytów i rencistów. Dowiesz się, jaką kwotę możesz otrzymać, kiedy i komu przysługuje ten dodatek, oraz jakie są warunki jego wypłaty.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej gazetasenior.pl

13. emerytura 2024

Tzw. 13 emerytura – dodatkowe roczne świadczenie pieniężne – to gwarantowany ustawowo dodatek, który otrzymują wszyscy emeryci i renciści niezależnie od wysokości zasadniczego świadczenia. Trzynastka wypłacana jest seniorom od 2019 roku. Wysokość trzynastej emerytury równa jest kwocie najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku. Najniższa emerytura podlega corocznej waloryzacji. 13. emerytura z kilkoma wyjątkami wypłacana jest w kwietniu.

Zobacz również: Dodatki do emerytury: pełne zestawienie świadczeń dla seniorów [nowe wyższe kwoty od 1 marca 2024]

Reklama Reklama wynajmijseniora.pl

13. emerytura: dla kogo? [uprawnieni]

Trzynastkę otrzymują osoby uprawnione do:

 • emerytury (w tym pomostowej, okresowej kapitałowej i częściowej),
 • emerytury w wysokości niższej niż najniższa emerytura,
 • emerytury częściowej,
 • renty z tytułu niezdolności do pracy (w tym dla inwalidów wojennych i wojskowych, wypadkowej),
 • renty szkoleniowej,
 • renty socjalnej i renty socjalnej w zmniejszonej wysokości,
 • renty rodzinnej,
 • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego (tzw. Emerytury MAMA 4+),
 • świadczenia dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 • świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Trzynastą emeryturę pobierają również emeryci i renciści służb mundurowych, emerytowani żołnierze i rolnicy.

13. emerytura: kto nie otrzymuje świadczenia

Trzynasta emerytura nie przysługuje sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku, ponieważ formalnie nie mają oni statusu emeryta.

Zobacz również: Bezpłatne leki 65+. Jakie leki za darmo po 65 roku życia? [AKTUALNA LISTA + WYSZUKIWARKA]

Patronat medialny Targi Książki Vivelo 2024

13. emerytura – warunek wypłaty świadczenia

Warunkiem formalnym jest posiadanie na dzień weryfikacji tj. 31 marca danego roku prawa do jednego z wyżej wymienionych świadczeń emerytalno-rentowych. Osoby, które zostaną emerytami lub rencistami po 31 marca, np. w kwietniu lub w kolejnych miesiącach nie dostaną trzynastki w tym roku kalendarzowym. Co oznacza, że przechodzący na emeryturę lub rentę po 31 marca na trzynastkę będą zmuszeni poczekać do kwietnia 2025 roku.

13.emerytura dla wcześniejszych emerytów [ważne dodatkowe kryterium]

Pracujący seniorzy, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego – odpowiednio 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn – muszą dodatkowo pamiętać, aby na dzień 31 marca ich prawo do emerytury lub renty nie zostało zawieszone z powodu zbyt wysokich zarobków. Wcześniejsi emeryci mogą dorabiać tylko do wysokości ustalonych limitów, progi te należy śledzić, ponieważ ulegają zmianie.

Zobacz również: Dodatek dla sołtysów do emerytury, czyli tzw. Sołtysowe. Co się zmieni? [projekt ustawy]

Patronat medialny Patronat medialny Łódzkie Senioralia

Wysokość 13. emerytura 2024 [netto/brutto]

Trzynasta emerytura wypłacana jest w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku. Jej wysokość poznajemy w lutym po ogłoszeniu wskaźnika marcowej waloryzacji. Po tegorocznej waloryzacji kwota najniższej emerytury wzrosła z 1588,44 zł do 1780,96 zł brutto tj. 1620,67 na rękę.

Trzynasta emerytura w 2024 r. wyniesie 1780,96 zł brutto tj. 1620,67 na rękę, ale to kwota maksymalna.

W 2024 roku wysokość 13. emerytury netto, czyli do ręki, będzie zróżnicowana dla poszczególnych emerytów z uwagi na brak zwolnienia dodatkowego świadczenia z podatku dochodowego.

Zobacz również: Seniorzy otrzymają 13. emeryturę. Szacunkowe kwoty 13. emerytury 2024 netto po uwzględnieniu składek i podatków [TABELA]

Podatek od trzynastej emerytury w 2024

W praktyce dla większości emerytów 13-tka będzie niższa niż 1620,67 zł, ponieważ gdy zsumujemy dwie emerytury – zasadniczą i trzynastą – to wielu emerytów przekroczy kwotę 2500 zł brutto. Emerytura do 2500 zł brutto jest zwolniona z podatku PIT i obciążona 9 proc. składką zdrowotną. Od emerytury wyższej niż 2500 brutto oprócz składki zdrowotnej odprowadzany jest również podatek dochodowy, co pomniejsza wysokość 13-tki na rękę.

Zwolnienie 13.emerytury z podatku

W 2022 roku emeryci i renciści decyzją Ministerstwa Finansów nie zapłacili podatku dochodowego od trzynastej emerytury. Od trzynastki pobrano wówczas tylko składkę zdrowotną w wysokości 120,46 zł, dzięki czemu 13. emerytura wyniosła 1217,98 zł na rękę dla wszystkich emerytów. Resort finansów i ZUS zgodnie podkreślali, że brak poboru podatku ma charakter jednorazowy i został wprowadzony na zasadzie wyjątku, a nie reguły.

Zobacz również: Bon senioralny: nowe wsparcie dla seniorów [kwota i kryterium dochodowe]

Kwoty 13. emerytury w poszczególnych latach netto/brutto

 • 2019: 1100,00 zł brutto / 888,00 zł netto
 • 2020: 1200,00 zł brutto / 981,00 zł netto
 • 2021: 1250,88 zł brutto / 1022,30 zł netto
 • 2022: 1338,44 zł brutto / 1217,98 zł netto
 • 2023: 1588,44 zł brutto / 1445,48 zł netto
 • 2024: 1780,96 zł brutto / 1620,67 netto

Zobacz również: Emerytura honorowa dla stulatków [dodatkowe 6,2 tys. co miesiąc] – komu należy się z urzędu, kto musi złożyć wniosek oraz zapowiadane zmiany w przepisach

Kiedy wypłacana jest 13. emerytura?

Trzynastka wypłacana jest razem z emeryturą lub rentą w kwietniu w standardowym terminie wypłaty twojego świadczenia. Istnieje tylko kilka wyjątków od tej reguły.

Kiedy wypłacana jest 13. emerytura z ZUS?

13-stka wypłacana jest wraz z emeryturą za kwiecień w standardowych terminach wypłaty emerytur w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych tj. 1, 5, 10, 15, 20 i 25. dnia miesiąca. Wyjątek! Osoby pobierające świadczenie i zasiłek przedemerytalny otrzymują trzynastkę razem z emeryturą za maj.

13. emerytura dla emerytów rolników z KRUS

Jeżeli pobierasz emeryturę z KRUS-u, to także KRUS wypłaci ci dodatkowe świadczenie. 13. emerytura z KRUS wypłacana jest wraz z emeryturą za kwiecień w standardowych terminach wypłaty emerytur, a są to: 1, 5, 10, 15, 20 i 25. dzień miesiąca.

13. emerytura z Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA

Trzynastą emeryturę pobierają również emeryci i renciści służb mundurowych. 13.emerytura z MSWiA jest wypłacana osobom, które w dniu 31 marca mają prawo do policyjnej emerytury, renty inwalidzkiej lub renty rodzinnej. Wypłaty płyną w kwietniu 5. dnia miesiąca

13. emerytura dla emerytowanych żołnierzy

Trzynastą emeryturę otrzymują także również emerytowani żołnierze. Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne planowo powinno trafić do wojskowych emerytów z kwietniowymi emeryturami do 10. dnia miesiąca.

Zobacz również: Oszustwo na ZUS: fałszywy profil ZUS na Facebooku [ostrzeżenie]

13. emerytura: czy trzeba składać wniosek?

Aby otrzymać 13. emeryturę, nie trzeba składać wniosku ani żadnych dokumentów. Odpowiedzialne za wypłaty instytucje przelewają środki automatycznie wszystkim uprawnionym emerytom i rencistom.

13-tka: UWAGA na oszustów!

UWAGA! Jeżeli ktoś oferuje Ci pomoc w złożeniu wniosku o 13. emeryturę, zachowaj ostrożność, ponieważ to może być próba oszustwa – wyłudzenia danych osobowych lub pieniędzy.

Na piśmie otrzymasz natomiast decyzję o przyznaniu dodatkowego rocznego świadczenia, czyli 13. emerytury. Dokument przyjdzie wraz z decyzją waloryzacyjną. Na decyzji waloryzacyjnej znajdziesz wysokość twojej emerytury lub renty po waloryzacji zarówno brutto, jak i netto, czyli do wypłaty.

Zobacz również: Jak napisać testament? Przykłady i Wzory. Kompleksowy poradnik

Czy trzynasta emerytura wlicza się do dochodu?

Trzynasta emerytura nie wlicza się do dochodu wskazanego w ustawie o pomocy społecznej. Dlatego dodatkowe roczne świadczenie nie jest brane pod uwagę przy weryfikacji uprawnień do dodatków i zasiłków (np. dodatku mieszkaniowego, gazowego etc.), gdzie wysokość dochodu stanowi kryterium.

Zobacz również: WYPRAWA ŻYCIA: Jesienny Rejs Seniora pełen atrakcji i doskonałej zabawy [PROGRAM, ZNIŻKI i SUPER-OFERTA DLA LIDERÓW]

13. emerytura 2024 a długi i komornik

Trzynasta emerytura jest wyłączona spod zajęć komorniczych, nawet jeśli wpływa na konto bankowe. Zgodnie z przepisami te środki na rachunku nie mogą zostać zajęte przez bank lub komornika na poczet długów.

Trzynastka a opłata za pobyt w ZOL, ZPO, ZRL

Kwoty trzynastki nie wlicza się do dochodu określonego w ustawie o pomocy społecznej, dlatego wysokość trzynastej emerytury nie wpływa na wysokość miesięcznej opłaty za pobyt pacjenta:

 • w zakładzie opiekuńczo-leczniczym (ZOL),
 • pielęgnacyjno-opiekuńczym (ZPO),
 • zakładzie rehabilitacji leczniczej (ZRL).

Dodatek nie może także stanowić pretekstu do podwyższania opłaty za świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych.

Więcej niż jeden uprawniony do emerytury lub renty – ile trzynastek się należy?

Bez względu na liczbę osób uprawnionych do świadczenia głównego np. renty rodzinnej przysługuje tylko jedna trzynastka. W takiej sytuacji trzynasta emerytura jest dzielona i wypłacana w równych częściach. Jeśli do świadczenia uprawnione są dwie osoby, to w 2024 r. każdej przysługuje po 890,48 zł brutto.

Emerytura z ZUS i KRUS – kto wypłaca trzynastkę?

Jeżeli pobieramy dwa świadczenia – jedno z ZUS-u, a drugie z KRUS, przysługuje nam tylko jedna 13. emerytura. W przypadku zbiegu świadczeń trzynastkę wypłaci ZUS. Nie ma potrzeby składania w związku z tym żadnego wniosku.

Źródła: ZUS, Ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. z 2021 poz. 1808 ze zm.)


Jeżeli interesują Cię informacje na temat dodatków do emerytury, zapisz się do Newslettera Gazety Senior  Zapisz się do Newslettera


 

Linda Matus
CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds