13. emerytura 2023 Wszystko, co warto wiedzieć [KWOTA do ręki, TERMINY, WNIOSEK?]

13. emerytura 2023 Wszystko, co warto wiedzieć [KWOTA do ręki, TERMINY, WNIOSEK?]

Poznaj wysokość 13. emerytury w 2023 r. oraz terminy wypłaty świadczenia. Sprawdź, komu się należy z urzędu, a kogo w tym roku dodatek ominął, oraz co wiemy na temat tegorocznej 13-tki.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej gazetasenior.pl

Trzynasta emerytura, czyli 13. emerytura 2023

Tzw. 13 emerytura – dodatkowe roczne świadczenie pieniężne – to gwarantowany ustawowo dodatek, który otrzymują wszyscy emeryci i renciści niezależnie od wysokości zasadniczego świadczenia. Trzynastka wypłacana jest seniorom od 2019 r.

Wysokość trzynastej emerytury równa jest kwocie najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku. Najniższa emerytura podlega corocznej waloryzacji. W 2023 r. objęła ją waloryzacja kwotowa w wysokości 250 zł brutto tj., 227,50 zł netto. W wyniku tej podwyżki najniższa emerytura od 1 marca 2023 r. wynosi 1588,44 zł brutto, czyli 1445,48 zł na rękę.

13. emerytura z kilkoma wyjątkami wypłacana była w kwietniu 2023 r.

Zobacz również: 13. Emerytura 2024. Perspektywy, polityczne kulisy, aktualne zasady wypłaty i wysokość trzynastki

Autopromocja Prenumerata indywidualna Gazety Senior

Uprawnieni do 13. emerytury

Trzynastkę w pełnej wysokości otrzymują osoby uprawnione do:

 • emerytury (w tym pomostowej, okresowej kapitałowej i częściowej),
 • emerytury w wysokości niższej niż najniższa emerytura,
 • emerytury częściowej,
 • renty z tytułu niezdolności do pracy (w tym dla inwalidów wojennych i wojskowych, wypadkowej),
 • renty szkoleniowej,
 • renty socjalnej i renty socjalnej w zmniejszonej wysokości,
 • renty rodzinnej,
 • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego (tzw. Emerytury MAMA 4+) także w wysokości niższej niż najniższa emerytura,
 • świadczenia dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 • świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Trzynastą emeryturę pobierają również emeryci i renciści służb mundurowych, emerytowani żołnierze i rolnicy.

13. emerytura. Kto nie otrzymuje świadczenia

Trzynasta emerytura nie przysługuje sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku, ponieważ formalnie nie mają oni statusu emeryta czy rencisty.

13. emerytura – warunek wypłaty świadczenia

Jedynym warunkiem formalnym jest posiadane na dzień weryfikacji tj. 31 marca danego roku prawa do jednego z wyżej wymienionych świadczeń. Innymi słowy, aby otrzymać 13-tkę w 2023 r., należało na 31 marca 2023 r. posiadać status emeryta lub rencisty.

Osoby, które zostały emerytami i rencistami po 31 marca np. w kwietniu lub w kolejnych miesiącach nie otrzymują trzynastki w danym roku kalendarzowym. Co oznacza, że przechodzący na emeryturę lub rentę po 31 marca 2023 r., na trzynastkę będą zmuszeni poczekać do kwietnia 2024 r.

13.emerytura dla wcześniejszych emerytów [ważne kryterium]

Pracujący seniorzy, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego – odpowiednio 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn – muszą dodatkowo pamiętać, aby na dzień 31 marca ich prawo do emerytury lub renty nie zostało zawieszone z powodu zbyt wysokich zarobków. Wcześniejsi emeryci mogą dorabiać tylko do wysokości ustalonych limitów, progi te należy śledzić, ponieważ ulegają zmianie.

Wysokość 13. emerytura 2023 [netto/brutto]

Trzynasta emerytura wypłacana jest w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku. Jej wysokość poznajemy w styczniu lub lutym po ogłoszeniu wysokość i rodzaju dorocznej waloryzacji emerytur (tj. kwotowa, procentowa, kwotowo-procentowa).

13. emerytura w 2023 r. wyniosła 1588,44 zł brutto (1445,48 zł netto), ale to kwota maksymalna. Tegoroczna 13-tka była o 250 zł brutto (227 zł netto) wyższa w stosunku do 13-tki z 2022 r., ale nie w przypadku każdego emeryta. W 2023 r. wysokość 13. emerytury do ręki była zróżnicowana z uwagi na brak zwolnienia dodatkowego świadczenia z podatku dochodowego. Dla niektórych emerytów realna podwyżka wyniosła zaledwie 38 zł.

Podatek od trzynastej emerytury w 2023

Resort rodziny potwierdził, że w 2023 r. 13. emerytury nie zostaną zwolnione z podatku dochodowego. Z tego powodu wysokość trzynastej emerytury nie będzie taka sama dla wszystkich seniorów. W praktyce dla większości emerytów 13-tka będzie niższa niż 1445,48 zł. Wynika to z prostej kalkulacji. Jeśli w danym miesiącu zsumujemy dwie emerytury – zasadniczą i trzynastą – to wielu emerytów przekroczy kwotę 2500 zł brutto. Emerytura do 2500 zł brutto jest zwolniona z podatku PIT i obciążona 9 proc. składką zdrowotną. Od emerytury wyższej niż 2500 brutto oprócz składki zdrowotnej należy zapłacić również podatek dochodowy PIT, co pomniejszy wysokość 13-tki na rękę.

13. emerytura z podatkiem i bez podatku? Ile na rękę? Wyliczenia po waloryzacji [TABELA netto] znajdziesz w naszym artykule TUTAJ

W 2022 r. emeryci i renciści decyzją Ministerstwa Finansów nie zapłacili podatku dochodowego od trzynastej emerytury. Od trzynastki w 2022 r. pobrano tylko składkę zdrowotną w wysokości 120,46 zł, dzięki czemu 13. emerytura na rękę wyniosła 1217,98 zł.

Resort finansów i ZUS zgodnie podkreślali, że brak poboru podatku ma charakter jednorazowy i został wprowadzony na zasadzie wyjątku, a nie reguły. Seniorzy nie zapłacili zaliczki na podatek dochodowy w 2022 r. ani nie zapłacą jej w rozliczeniu rocznym w 2023 r. Zwolnienie 13. emerytury z podatku dochodowego nie dotyczy jednak trzynastek z lata (2019, 2020, 2021), a także 13.emerytury w 2023 r.

Kwoty 13. emerytury w poszczególnych latach netto/brutto

 • 2019 r. 1100,00 zł brutto / 888,00 zł netto
 • 2020 r. 1200,00 zł brutto / 981,00 zł netto
 • 2021 r. 1250,88 zł brutto / 1022,30 zł netto
 • 2022 r. 1338,44 zł brutto / 1217,98 zł netto
 • 2023 1588,44 zł brutto / 1445,48 zł netto 
Autopromocja Prenumerata indywidualna Gazety Senior

Kiedy wypłacana jest 13. emerytura?

Trzynastka wypłacana jest razem z emeryturą lub rentą w kwietniu w standardowym terminie wypłaty twojego świadczenia.

Istnieje tylko kilka wyjątków od tej reguły. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Kiedy wypłacana jest 13. emerytura z ZUS?

13-stka wypłacana jest wraz z emeryturą za kwiecień w standardowych terminach wypłaty emerytur w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych tj. 1, 5, 10, 15, 20 i 25. dnia miesiąca. Wyjątek! Osoby pobierające świadczenie i zasiłek przedemerytalny otrzymują trzynastkę razem z emeryturą za maj.

13. emerytura dla emerytów rolników z KRUS

Jeżeli pobierasz emeryturę z KRUS-u, to także KRUS wypłaci ci dodatkowe świadczenie. 13. emerytura z KRUS wypłacana jest wraz z emeryturą za kwiecień w standardowych terminach wypłaty emerytur, a są to: 1, 5, 10, 15, 20 i 25. dzień miesiąca.

13. emerytura z Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA

Trzynastą emeryturę pobierają również emeryci i renciści służb mundurowych. 13.emerytura z MSWiA jest wypłacana osobom, które w dniu 31 marca mają prawo do policyjnej emerytury, renty inwalidzkiej lub renty rodzinnej. Wypłaty płyną w kwietniu 5. dnia miesiąca.

13. emerytura dla emerytowanych żołnierzy

Trzynastą emeryturę otrzymują także również emerytowani żołnierze. Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne planowo powinno trafić do wojskowych emerytów z kwietniowymi emeryturami do 10. dnia miesiąca.

13. emerytura czy trzeba składać wniosek? [UWAGA na oszustów]

Aby otrzymać 13. emeryturę, nie trzeba składać wniosku ani żadnych dokumentów. Odpowiedzialne za wypłaty instytucje przelewają środki automatycznie wszystkim uprawnionym emerytom i rencistom.

UWAGA! Jeżeli ktoś oferuje Ci pomoc w złożeniu wniosku o 13. emeryturę, zachowaj ostrożność, ponieważ to może być próba oszustwa – wyłudzenia danych osobowych lub pieniędzy.

Na piśmie otrzymasz natomiast decyzję o przyznaniu dodatkowego rocznego świadczenia, czyli 13. emerytury. Dokument przyjdzie wraz z decyzją waloryzacyjną. Na decyzji waloryzacyjnej znajdziesz wysokość twojej emerytury lub renty po waloryzacji zarówno brutto, jak i netto, czyli do wypłaty.

Czy trzynasta emerytura wlicza się do dochodu?

Trzynasta emerytura nie wlicza się do dochodu wskazanego w ustawie o pomocy społecznej. Dlatego dodatkowe roczne świadczenie nie jest brane pod uwagę przy weryfikacji uprawnień do dodatków i zasiłków (np. dodatku mieszkaniowego, gazowego etc.), gdzie wysokość dochodu stanowi kryterium.

13. emerytura 2023 a długi i komornik

Trzynasta emerytura jest wyłączona spod zajęć komorniczych, nawet jeśli wpływa na konto bankowe. Zgodnie z przepisami te środki na rachunku nie mogą zostać zajęte przez bank lub komornika na poczet długów.

Trzynastka a opłata za pobyt w ZOL, ZPO, ZRL

Kwoty trzynastki nie wlicza się do dochodu określonego w ustawie o pomocy społecznej, dlatego wysokość trzynastej emerytury nie wpływa na wysokość miesięcznej opłaty za pobyt pacjenta:

 • w zakładzie opiekuńczo-leczniczym (ZOL),
 • pielęgnacyjno-opiekuńczym (ZPO),
 • zakładzie rehabilitacji leczniczej (ZRL).

Dodatek nie może także stanowić pretekstu do podwyższania opłaty za świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych.

Więcej niż jeden uprawniony do emerytury lub renty – ile trzynastek się należy?

Bez względu na liczbę osób uprawnionych do świadczenia głównego np. renty rodzinnej przysługuje tylko jedna trzynastka.

W takiej sytuacji trzynasta emerytura jest dzielona i wypłacana w równych częściach. Jeśli do świadczenia uprawnione są dwie osoby, to w 2023 r. każdej przysługuje po 794,22 zł brutto.

Emerytura z ZUS i KRUS – kto wypłaca trzynastkę?

Jeżeli pobieramy dwa świadczenia – jedno z ZUS-u, a drugie z KRUS, przysługuje nam tylko jedna 13. emerytura. W przypadku zbiegu świadczeń trzynastkę wypłaci ZUS. Nie ma potrzeby składania w związku z tym żadnego wniosku.

13.emerytura skąd środki?

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłacane przez ZUS i KRUS oraz koszty jego obsługi są finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Źródła: ZUS, Ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. z 2021 poz. 1808 ze zm.)


Jeżeli interesują Cię podobne informacje, zapisz się do Newslettera Gazety Senior  Zapisz się do Newslettera


Zobacz również:

13. Emerytura 2024. Perspektywy, polityczne kulisy, aktualne zasady wypłaty i wysokość trzynastki

13. emerytura. Ile na rękę? Wyliczenia po waloryzacji [TABELA netto]

Emerytura honorowa dla stulatków [dodatkowe 5,5 tys. co miesiąc] – komu należy się z urzędu, kto musi złożyć wniosek?

14 emerytura 2023 ⭐️ Termin, próg dochodowy, kwota na rękę [TABELA]

Aktualne i potencjalne dodatki do emerytury: 13. 14. i 15. Emerytura, sołtysowe, renta wdowia [ZESTAWIENIE 2023]

Ulgi dla seniora 2023. PIT-0 dla seniora, karta seniora, ulga na leki, zniżka PKP, zwolnienie z abonamentu RTV [ZESTAWIENIE]

Linda Matus
Kategorie
Udostępnij

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.