Świadczenie 500 plus dla seniora 2023 [nowy wyższy próg dochodowy]

Świadczenie 500 plus dla seniora 2023 [nowy wyższy próg dochodowy]

Od 2019 roku seniorzy mogą starać się o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, potocznie nazywane 500 plus dla seniora.

500 plus dla seniora jest wypłacane co miesiąc. Trzeba jednak spełnić kilka warunków, w tym kryterium dochodowe oraz złożyć odpowiedni wniosek. W związku z podniesieniem progu dochodowego uprawniającego do 500 plus od marca 2023 liczba uprawnionych zwiększy się.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej GazetaSenior.pl

Komu przysługuje świadczenie 500 plus dla seniora?

Z dodatku 500 plus dla seniora mogą korzystać osoby niepełnosprawne, niezdolne do samodzielnej egzystencji, powyżej 75 roku życia i pobierające zasiłek pielęgnacyjny. Ważnym kryterium jest także wysokość naszych dochodów.

Świadczenie 500 plus dla seniora skierowane jest do osób niesamodzielnych i przyznawane na wniosek.

Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów. Jeśli jednak takie orzeczenie zostało już kiedyś złożone w ZUS, nie trzeba go ponownie dołączać. Następnie senior jest kierowany na badanie do lekarza orzecznika ZUS. Sam fakt pobierania zasiłku pielęgnacyjnego, który przysługuje seniorom po 75 r. ż. nie jest gwarancją przyznania 500 plus dla seniora.

Zobacz również: 14. emerytura 2023 – potwierdzony termin, próg dochodowy, kwota netto [TABELA]

Reklama Reklama wynajmijseniora.pl

Kryterium dochodowe w programie 500 plus dla seniora ZUS

Wysokość 500 plus dla seniora w praktyce jest zróżnicowana i związana z wysokością naszego podstawowego świadczenia np. emerytury. W programie bowiem obowiązuje kryterium dochodowe. W sytuacji, gdy nasze dochody przekraczają kwotę ustalonego w danym roku progu, 500 plus dla seniora jest pomniejszone zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Dlatego tzw. 500 plus dla seniora to nie zawsze 500 zł.

Kryterium dochodowe uprawniające do 500 plus dla seniora zmienia się co roku w marcu i jest waloryzowane o wskaźnik waloryzacji emerytur i rent.

Kryterium dochodowe 2021

W marcu 2021 roku próg dochodowy dla programu 500 plus dla seniora wynosił 1 272,08 zł brutto. Do kwoty 1 772,08 zł brutto wysokość dodatkowego świadczenia obniżano zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę, powyżej tej kwoty 500 plus nie przysługiwało.

500 plus dla seniora kryterium dochodowe 2022 

Obecnie 500 plus przysługuje osobom, których emerytura, renta lub ewentualne inne dochody nie przekraczają kwoty 1 896,13 zł brutto. Powyżej tej kwoty 500 plus dla seniora nie przysługuje. Natomiast 500 plus w pełnej wysokości otrzymują osoby z dochodami do 1 396,13 zł. ww. kryteria dochodowe obowiązywało do 28 lutego 2023 r.

500 plus dla seniora ZUS
TABELA wysokości świadczenia w zależności od dochodu w 2022 r. 

Dochód brutto do 28 lutego 2023 500 plus dla seniora 2022
900,00 zł 500 zł
1 000,00 zł 500 zł
1 100,00 zł 500 zł
1 200,00 zł 500 zł
1 396,13 zł 500 zł
1 446,13 zł 450 zł
1 496,13 zł 400 zł
1 546,13 zł 350 zł
1 596,13 zł 300 zł
1 646,13 zł 250 zł
1 696,13 zł 200 zł
1 746,13 zł 150 zł
1 796,13 zł 100 zł
1 846,13 zł 50 zł
1 896,13 zł 0 zł

Obliczenia mają charakter orientacyjny. Ostateczne kwoty nalicza organ emerytalno-rentowy.

Zobacz również: Bezpłatne Leki 65+ Sejm przyjął ustawę [LICZBA LEKÓW, TERMIN, AKTUALNOŚCI] ⭐️

500 plus dla seniora kryterium dochodowe 2023

Dochód brutto od 1 marca 2023 500 plus dla seniora 2023
900,00 zł 500 zł
1 000,00 zł 500 zł
1 100,00 zł 500 zł
1 200,00 zł 500 zł
1 657,80 zł 500 zł
1 707,80 zł 450 zł
1 757,80 zł 400 zł
1 807,80 zł 350 zł
1 857,80 zł 300 zł
1 907,80 zł 250 zł
1 957,80 zł 200 zł
2 007,80 zł 150 zł
2 057,80 zł 100 zł
2 107,80 zł 50 zł
2 157,80 zł 0 zł

Obliczenia mają charakter orientacyjny. Ostateczne kwoty nalicza organ emerytalno-rentowy.

Zobacz również: Renta wdowia – debata w Sejmie [RELACJA]. Kto popiera to rozwiązanie? Kiedy renta wdowia wejdzie w życie?

Świadczenie 500+ dla seniora wniosek

Wniosek o 500+ dla seniora należy złożyć w ZUS, KRUS, drogą pocztową lub przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Można to zrobić osobiście lub za pośrednictwem opiekuna prawnego, lub pełnomocnika.

Pomoc przy wypełnianiu wniosku można otrzymać w placówkach ZUS na salach obsługi klientów oraz w Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem 22 560 16 00.

Zobacz również: Prawo jazdy dla seniorów – propozycje KE [badania lekarskie, testy psychologiczne dla 65+, kursy dla kierowców 70+]

500 plus dla seniora ZUS – kiedy wypłata?

Świadczenie uzupełniające 500 plus dla seniora przyznawane jest od miesiąca, w którym spełnione zostaną wymagane warunki.

500 plus dla seniora – czy jest waloryzowane?

Świadczenie uzupełniające tzw. 500 plus dla seniora nie jest waloryzowane. Dlatego realna siła nabywcza tego dodatku zmieniła się od czasu jego wprowadzenia w 2019 r. Dziś szacuje się, że jest warte około 380 zł.

Zobacz również: Kolejny dodatek dla seniorów? 600+ dla 80-latków i 900+ dla 85-latków [propozycja NSZZ „Solidarność”]

500 plus dla seniora – ile seniorów pobiera świadczenie?

Blisko połowa uprawnionych do 500 plus to seniorzy po 75 r.ż. Wszystkich osób pobierających świadczenie uzupełniające jest aktualnie blisko 770 tys.

Szczegółowe informacje dotyczące wypełnienia wniosku, terminów, odwołania znajdziesz na stronie ZUS tutaj

500 plus dla seniora 2024 [zmiany]

W 2024 r. zmianie ulegną kryteria przyznawania świadczenia. Zmienić może się także kwota dodatku. Artykuł wkrótce na gazetasenior.pl i w Newsletterze.

Źródła: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1842 z późn. zm.).


Jeżeli interesują Cię podobne informacje, zapisz się do Newslettera Gazety Senior  Zapisz się do Newslettera


Zobacz również:

Plaża dla seniora ☀ [40 polskich plaż ? przyjaznych seniorom i nie tylko]

SANATORIUM NFZ 2023 [skierowanie, kolejka, opłaty]

Prawo jazdy dla seniorów – propozycje KE [badania lekarskie, testy psychologiczne dla 65+, kursy dla kierowców 70+]

Komu NIE przysługuje 14. emerytura? [wypłaty sierpień-wrzesień 2023]

Redakcja
CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds