Ulgi dla seniora 2022. PIT-0 dla seniora, karta seniora, ulga na leki, zniżka PKP, ulgi na abonament RTV i inne [ZESTAWIENIE]

Ulgi dla seniora 2022. PIT-0 dla seniora, karta seniora, ulga na leki, zniżka PKP, ulgi na abonament RTV i inne [ZESTAWIENIE]

Rok 2022 w planach miał być korzystniejszy dla seniorów. Przygotowano szereg zniżek, które mają na celu odciążyć finanse emerytów. Czy uda się szeregiem ulg zrekompensować szalejącą inflację? Czas pokaże, jak przełoży się to na portfel przeciętnego emeryta.
Przedstawiamy, jakie ulgi przysługują seniorom w 2022 roku. Kto i na jakich zasadach może z nich skorzystać. Które ulgi dla seniorów zlikwidowano, a które wciąż obowiązują.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej GazetaSenior.pl

PIT-0 dla seniora 2022

Nieustannie zwiększa się grono osób, które zwolniono z konieczności opłacania podatku dochodowego. W pierwszej kolejności dotyczyło to osób poniżej 26 roku życia. Rząd dostrzegł również konieczność motywowania pracowników do kontynuowania pracy pomimo możliwości przejścia na emeryturę. W konsekwencji, kobiety po ukończeniu 60 lat i mężczyźni po skończeniu 65 lat, którzy nie zdecydują się o przejściu na emeryturę, będą zwolnieni z obowiązku opłacania podatku dochodowego. Limit przychodów zwolnionych stanowi 115 528 zł (na tę kwotę składa się 30 tys. zł kwoty wolnej i 85 528 zł ulgi). W rezultacie pracujący seniorzy płacą podatek dopiero po przekroczeniu tej kwoty.

Dla kogo PIT-0 dla seniora 2022?

PIT-0 dla seniora dedykowany jest dla osób, które:

 • pracują na etacie (np. umowa o pracę),
 • są zleceniobiorcami (umowa zlecenia),
 • są przedsiębiorcami (formy opodatkowania: skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt).

Warunkiem koniecznym do uzyskania zwolnienia jest rezygnacja z pobierania emerytury pomimo nabytych uprawnień i kontynuowanie pracy zawodowej. Należy mieć na uwadze, że to rozwiązanie nie zawsze jest korzystne. Zdaniem ekspertów korzystniejsze jest jednoczesne pobieranie emerytury i opłacanie podatku wynikającego z zatrudnienia.

Więcej na temat: PRACA DLA SENIORA. Kto zatrudnia seniorów, gdzie szukać ofert pracy, ile może dorobić emeryt? przeczytasz w artykule TUTAJ.

Emerytura bez podatku 2022

PIT-0 dla seniora to ulga dla pracujących seniorów. Inną i nową ulgą jest tzw. emerytura bez podatku. Emeryci, których źródłem utrzymania jest emerytura nieprzekraczająca 2090 zł na rękę w 2021 r., w 2022 mogą liczyć na ulgę w postaci zaliczki do urzędu skarbowego na poziomie 0 zł. Zgodnie z nowymi przepisami – w przypadku świadczeń do 2 500 zł brutto miesięcznie nie trzeba odprowadzać podatku dochodowego. Niestety brak jednego podatku rządzący rekompensują sobie nowym obciążeniem. Z początkiem stycznia wzrosła bowiem wysokość składki zdrowotnej, i to aż do 9%. Kto zyska, a kto straci na wprowadzanych zmianach?

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Emerytura bez podatku, ale składka zdrowotna wyższa. Polski Ład dla emeryta (TABELA 2022)

Bezpłatne leki dla seniorów 75+ 2022

Kolejna ulga dla seniora to bezpłatne leki dla najstarszych seniorów. Ten program dedykowany jest dla osób, które ukończyły 75 rok życia i są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce (np. emeryci, renciści, zatrudnieni). Ulga obowiązuje już dzień po 75. urodzinach (nie trzeba czekać do miesiąca następującego po urodzinach). W grupie bezpłatnych leków znajdują się medykamenty służące do leczenia chorób wieku podeszłego. Każdego roku lista bezpłatnych leków ulega modyfikacji. Ze wskazanymi pozycjami można zapoznać się na stronie ministerstwa zdrowia.

Warunkiem do otrzymania bezpłatnych leków jest posiadanie ważnej recepty. Może ona być wystawiona przez lekarza rodzinnego, a także pielęgniarkę POZ, która posiada uprawnienie do wystawiania recept. Co więcej, emerytowany lekarz może wystawić ową receptę dla siebie, małżonka lub najbliższych osób. Wystawi ją również lekarz specjalista, pod warunkiem, że senior posiada Internetowe Konto Pacjenta. Jeżeli nie mamy IKP warto pobrać od lekarza specjalisty informację o zdiagnozowanej chorobie i rekomendowanym sposobie leczenia, aby przekazać to lekarzowi rodzinnemu i otrzymywać receptę na darmowe leki od swojego lekarza rodzinnego.

Bezpłatne Leki 75+. Zestawienie Leków Refundowanych dla Seniorów 2022 [WYSZUKIWARKA]. Korzystając z tej prostej wyszukiwarki leków 75+ sprawdzisz, czy możesz otrzymywać swoje leki za darmo.

Darmowe Leki 70+

W mediach pojawiały się informacje o projekcie umożliwiającym nabywanie darmowych leków dla osób posiadających skończone 70 lat, a w niektórych przypadkach nawet 60 lat. Co więcej, Senat nawet przegłosował tę poprawkę, jednak prawo to nie zostało zrealizowane. Ten pomysł pozostaje rozważany przez Ministerstwo Zdrowia, które jednocześnie poszukuje sposobu sfinansowania projektu.
Jeżeli ta ulga dla seniora zostanie wprowadzona, to niezwłocznie poinformujemy o tym czytelników „Gazety Senior”.


Jeśli interesują Cię podobne informacje, zapisz się do Newslettera Gazety Senior  Zapisz się do Newslettera


Ulgi na leki dla seniora. Jak odliczyć leki od podatku 2022

Potocznie nazywana „ulga na leki” stanowi w rzeczywistości element ulgi rehabilitacyjnej. Umożliwia odliczenie wydatków ponoszonych na leki, ale tylko tych przepisywanych na receptę. W konsekwencji od zapłaconego podatku nie można odliczyć suplementów diety, środków opatrunkowych, nawet jeżeli zalecił je lekarz.

„Ulga na leki” przeznaczona jest wyłącznie dla osób, które posiadają status osoby niepełnosprawnej lub dla ich opiekunów. Zatem, żeby skorzystać z tej ulgi, konieczne jest posiadanie przydzielonej grupy niepełnosprawności przez lekarza orzecznika. Nie wystarczy status emeryta.
Nie ma górnego pułapu wysokości ulgi. Ale jest ona naliczana od wydatków na leki, które przekroczyły w danym miesiącu 100 zł. Zmiany podatkowe w 2022 roku sprawiły, że przychody miesięczne (w tym emerytury) o równowartości 2 500 zł brutto zostały zwolnione z podatku dochodowego. W rezultacie osoby, których przychody nie przekraczają tej wartości, zostały pozbawione możliwości odliczenia ulgi na leki (ulgi rehabilitacyjnej) od podatku. Ta ulga dla seniora nadal przysługuje osobom, których emerytury wynoszą więcej niż 2 500 zł brutto miesięcznie (co miesiąc „na rękę” otrzymują więcej niż 2 090 zł emerytury).

Jak odliczyć ulgę na leki w 2022?

Ulga na leki jest możliwa do odliczenia dopiero dla wydatków powyżej 100 zł w miesiącu. Jeżeli senior w danym miesiącu na leki wydał 150 zł, to może odliczyć za ten okres wyłącznie 50 zł. Z kolei, w przypadku miesięcznych wydatków mniejszych niż 100 zł nie ma możliwości odliczenia ulgi i nie obowiązuje tu zasada złotówka za złotówkę. Wydatki te rozliczamy łącznie raz w roku wraz z rozliczeniem PIT składanym do urzędu skarbowego. Ulga nie przysługuje w przypadku korzystania z dofinansowań od innych instytucji lub organizacji. Odliczane kwoty powinny zostać udokumentowane rachunkami, paragonami lub fakturami.

Ulga na abonament RTV – zwolnienie z opłat dla seniorów 2022

Kolejna ulga dla seniora to zwolnienie z opłaty za abonament RTV. Bezwarunkowo mogą skorzystać z niego osoby, które ukończyły 75 rok życia. Zwolnienie przysługuje od następnego miesiąca po skończeniu 75 lat.

Z kolei w przypadku młodszych osób, dopuszczalne jest zwolnienie od 60 roku życia pod warunkiem nabycia praw do emerytury, której wysokość nie przekracza 2459,09 zł brutto. Zgodnie z przepisami wysokość emerytury, uprawniającej do zwolnienia z abonamentu RTV seniorów 60+, nie może wynosić więcej niż połowę przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym.

Osoby ubiegające się o zwolnienie z opłacania abonamentu RTV powinny udać się na pocztę wraz z dowodem osobistym i decyzją z ZUS, która wskazuje wysokość emerytury w danym roku. Może być to również odcinek emerytury, decyzja o przyznaniu lub informacja o waloryzacji. Dodatkowo należy wypełnić oświadczenie, które dostępne jest na poczcie.

Dopełnienie formalności jest warunkiem koniecznym do uzyskania zwolnienia. Ważne jest, że w miesiącu, w którym wnioskuje się o zwolnienie, należy opłacić abonament. Dopiero od następnego miesiąca można nie płacić abonamentu.
Zwolnienie z opłacania abonamentu przysługuje również osobom, które posiadają:

 • prawo do zasiłku przedemerytalnego,
 • prawo o świadczenia przedemerytalnego,
 • przyznany zasiłek dla opiekuna.

Ulgi przejazdowe dla emerytów PKP 2022

Zniżka dla seniora przy korzystaniu z usług PKP obowiązuje wyłącznie do 2 klasy pociągów osobowych, TLK i ekspresowych. Wynosi 37 proc., jednak występuje ograniczenie ilościowe – senior może z niej skorzystać tylko dwa razy w roku. Uprawnieni są zarówno emeryci, jak i renciści. Co więcej, także ich współmałżonkowie, jeżeli są na nich pobierane zasiłki rodzinne. Minusem jest konieczność posiadania specjalnego zaświadczenia (nie wystarczy legitymacja emeryta-rencisty), które jest wystawione przez stosowne instytucje. Niestety jest ono ważne wyłącznie przez trzy lata i koszt jego wydania to ok. 10 zł.

Zniżka dla seniora na przejazdy PKP odnosi się także do kombatantów i inwalidów wojennych. W tym przypadku wynoszą one nawet 78%. Ulga przewidziana jest także dla osób, które posiadają orzeczoną niepełnosprawność.

Ulgi PKP 2022 – zaświadczenie do ulgi przejazdowej PKP (karta seniora)

Zaświadczenie do ulgi przejazdowej PKP (tzw. karta seniora PKP) można uzyskać w:

 • terenowych jednostkach Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
 • regionalnych komisjach emerytów i rencistów NSZZ „Solidarność”
 • Niezależnym Krajowym Związku Zawodowym w Polsce „Solidarność Weteranów Pracy”,
 • Zarządzie Głównym i oddziałach terenowych Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Solidarność – 80”,
 • wojewódzkich i regionalnych radach weteranów pracy Ogólnopolskiego Porozumienia Zw. Zaw.
 • Niezależnym Związku Przyszłych i Obecnych Emerytów i Rencistów „Weterani Pracy”, oddziałach wojewódzkich Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych,
 • zarządach i kołach Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego, okręgowych sekcjach emerytów i rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego,
 • Związku Zawodowym Pracowników Najwyższej Izby Kontroli, Komisji Krajowej i zarządach regionów Chrześcijańskiego Związku Zawodowego „Solidarność” im. Księdza Jerzego Popiełuszki,
 • zarządach wojewódzkich Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej,
 • oddziałach wojewódzkich Związku Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego,
 • terenowych jednostkach Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej (dla osób uprawnionych należących i nienależących do tych organizacji).

Zniżka PKP dla emeryta „wcześniej”

Tuż obok standardowej oferty zniżki dla seniora należy pamiętać o możliwości wcześniejszego wykupienia biletu. Wówczas można zyskać nawet do 30 proc. jego wartości. Usługa nazywa się „Wcześniej” i łączy się z innymi ulgami. Wartość zniżki uzależnia się od terminu wykupu biletu.

Emeryci mogą dodatkowo obniżyć cenę biletu PKP o:

 • 30 proc. – bilet kupiony 21-30 dni przed wyjazdem
 • 20 proc. – bilet kupiony 14-20 dni przed wyjazdem
 • 10 proc. – bilet kupiony 7-13 dni przed wyjazdem.

Ulga PKP Senior 60+

Zniżka dla seniora korzystającego z przewozów PKP dostępna jest na podstawie okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość i wiek. Ten rodzaj ulgi odnosi się wyłącznie do usług świadczonych przez Koleje Dolnośląskie i POLREGIO.
Zniżka dla seniora pozwala pomniejszych ceny biletów o 25 proc. Z kolei w przypadku korzystania z biletów jednorazowych z usług następujących przewodników: TLK, IC, EIC, EIP, a także z biletów odcinkowych jednoimiennych, które obowiązują w pociąga TLK i IC przyskuje zniżka dla seniora wynosząca 30 proc.
Należy pamiętać, że miejsce sypialniane lub do leżenia wymaga zakupu dodatkowego biletu. Trzeba za niego zapłacić pełną wysokość.

Ulgi dla seniorów w kinach 2022

Niestety, finansowe obciążenie dla kin, które zostało wygenerowane w okresie pandemii, wymusiło konieczność rezygnacji z ulgi dla seniorów. Ta zniżka dla seniora została zniesiona w znaczącej ilości sieci. Alternatywnie seniorzy mogą skorzystać z ulg dostępnych dla wszystkich:

 • CINEMA CITY – w każdą środę obowiązuje niższa cena za bilet, która wynosi jedynie 16,90 zł;
 • HELIOS – we wtorki dokonanie wcześniejszej rezerwacji umożliwia zakup biletu za jedyne 14,90 zł;
 • MULTIKINO – w zależności od lokalizacji obiektu i dnia tygodnia, ceny biletów zaczynają się od 14,90 zł.

Typowych zniżek i seansów dla seniora wciąż możemy poszukiwać w mniejszych kinach studyjnych. Polecamy również cykl „Gazety Senior” KINO DLA SENIORA.

Ogólnopolska Karta Seniora 2022 – zniżki, wniosek, jak wyrobić kartę

Osoby, które ukończyły 60 lat, mogą wyrobić Ogólnopolską Kartę Seniora, która jest wydawana w ramach programu prowadzonego przez Stowarzyszenie MANKO. Jest to dokument, który pozwala do korzystania z udzielanych zniżek na terenie całej Polski. Obecnie Ogólnopolską Kartę Seniora honoruje 2500 punktów. Zniżka dla seniora jest najczęściej udzielana w:

 • sanatoriach,
 • uzdrowiskach,
 • przychodniach,
 • gabinetach,
 • instytucjach promujących zdrowie,
 • instytucjach kultury.

Uzyskanie ogólnopolskiej karty seniora jest proste. Całość składa się z następujących kroków:

 1. Wydrukowanie i wypełnienie formularza ze strony Stowarzyszenia.
 2. Do koperty należy dołączyć również pustą zaadresowana do nas kopertę i znaczek, które umożliwią przesłanie karty na nasz adres domowy.
 3. Wniosek należy przesłać na adres: Stowarzyszenie MANKO, os. Urocze 12, Kraków 31-953.
  Mieszkańcy gmin/miast, które przystąpiły do Programu Gmina Przyjazna Seniorom Stowarzyszenia Manko, mogą wyrabiać Ogólnopolską Kartę Seniora w swojej gminie.

Poza Ogólnopolską Kartą Seniora istnieje wiele lokalnych kart seniora. Warto zorientować się, czy twoje miasto lub gmina prowadzą program Karta Senior i do jakich zniżek ona uprawnia.


Jeśli interesują Cię podobne informacje, zapisz się do Newslettera Gazety Senior  Zapisz się do Newslettera


Zobacz również:

14 emerytura 2022: Terminy wypłaty, kwota netto [TABELA], próg dochodowy 2022, zasada złotówka za złotówkę. Uwaga na oszustów!

Dodatki do emerytur 2022: 15. i 14 emerytura, Małżeństwo+, dopłata do dekodera lub TV, 500 plus dla seniora, 200 plus dla seniora, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek osłonowy i inne świadczenia [ZESTAWIENIE].

Odpłatność za sanatorium NFZ 2022 dla emeryta. Cennik zakwaterowania i wyżywienia. Drożej w 2023?

Emerytura od lipca 2022 po obniżce PIT do 12%. Nowe Emerytury [TABELA NETTO od 1200 do 8000 zł]

Linda Matus
Kategorie
Udostępnij

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.