Ulgi dla seniora 2023. PIT-0 dla seniora, karta seniora, ulga na leki, zniżka PKP, zwolnienie z abonamentu RTV [ZESTAWIENIE]

Ulgi dla seniora 2023. PIT-0 dla seniora, karta seniora, ulga na leki, zniżka PKP, zwolnienie z abonamentu RTV [ZESTAWIENIE]

Ulgi dla seniorów w 2023 roku. Kto i na jakich zasadach może z nich skorzystać. Które ulgi dla seniorów zlikwidowano, a które wciąż obowiązują. Sprawdź szczegóły.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej gazetasenior.pl

Emerytura bez podatku 2023

Dzięki podwyższeniu kwoty wolnej od podatku do wysokości 30 tys. zł świadczenia emerytalne do 2500 zł miesięcznie są zwolnione z podatku PIT. Tzw. emerytura bez podatku obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. Mimo braku zmian w kwocie wolnej od podatku w nowym roku część emerytów od marca 2023 r. zacznie płacić podatek dochodowy.

Więcej na temat emerytury bez podatku w 2023 r. znajdziesz w artykule: Koniec emerytury bez podatku dla części seniorów. EMERYTURA bez PIT 2023 [TABELA NETTO]

Reklama Reklama SU Bałtyk

PIT-0 dla seniora 2023

PIT zero dla seniora to ulga dla osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny – odpowiednio 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn i zdecydowały się kontynuować pracę zawodową.

PIT-0 dla seniora dedykowany jest osobom, które:

 • pracują na etacie (np. umowa o pracę),
 • są zleceniobiorcami (umowa zlecenia),
 • są przedsiębiorcami (formy opodatkowania: skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt).

Warunkiem koniecznym do uzyskania zwolnienia jest kontynuowanie pracy zawodowej i rezygnacja z pobierania emerytury pomimo uprawnień.

Wszystko na temat PIT-0 w 2023 r. w artykule: PIT-0 dla seniora 2023, czyli zerowy PIT pracujących seniorów [KRYTERIA, KWOTY, WNIOSEK]

Reklama Reklama PolisyTravel

Bezpłatne leki dla seniorów 75+ 2023

Bezpłatne leki 75+ to darmowe leki refundowane dla najstarszych seniorów. Ulga obowiązuje już dzień po 75. urodzinach. W 2023 r. na liście leków 75+ znajdują się 2052 pozycje. Wykaz bezpłatnych leków dla seniorów aktualizowany jest nawet kilka razy w roku. Aby otrzymać leki za darmo, należy posiadać tzw. receptę „S” wystawioną przez uprawnionego do tego lekarza lub pielęgniarkę. Które leki aktualnie senior 75+ może otrzymać bezpłatnie, sprawdzisz w przyjaznej wyszukiwarce Gazety Senior TUTAJ, wystarczy wpisać nazwę leku.

Bezpłatne Leki 75+. Zestawienie Leków Refundowanych dla Seniorów 2023 [WYSZUKIWARKA]. Korzystając z tej prostej wyszukiwarki leków 75+ sprawdzisz, czy możesz otrzymywać swoje leki za darmo.

Darmowe Leki 70+ 2023?

Program leki 75+ poprawił dostęp do medykamentów w grupie 75 plus, dlatego wiele środowisk postuluje, aby obniżyć wiek uprawnionych seniorów do 70 roku życia. Głosy te nasiliły się szczególnie wobec wysokiej inflacji i rosnących cen leków. Taka zmiana była rozważa w resorcie zdrowia w 2022 r.  Kiedy wejdzie w życie?

Przeczytaj, jakie są szansę na program bezpłatne leki 70+ w 2023 r. Bezpłatne leki dla seniorów, czyli program leki 75+, leki 70+? [LISTA 2023]

Ulgi na leki dla seniora 2023

Ulga na leki to element ulgi rehabilitacyjnej. Umożliwia odliczenie od podatku wydatków ponoszonych na leki zlecone przez lekarza specjalistę. Od podatku nie można odliczyć kosztów suplementów diety czy środków opatrunkowych. Ulga rehabilitacyjna przeznaczona jest wyłącznie dla osób, które mają status osoby niepełnosprawnej. Nie ma górnego pułapu wysokości ulgi. Jest naliczana od wydatków na leki, które przekroczyły w danym miesiącu 100 zł.

Zmiany podatkowe w 2022 roku sprawiły, że większość emerytów i rencistów została pozbawiona możliwości odliczenia wydatków na leki od podatku. Zmiana związana była z podniesieniem kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł. Jak to się zmieni w 2023 r.?

Kto będzie mógł odliczyć ulgę na leki w 2023 r., szczegóły w artykule: Ulgi na leki 2023 ZESTAWIENIE [bezpłatne leki 75+, ulga na leki 2023, wyższe limity refundacji 2023]

Ulga na abonament RTV 2023. Zwolnienie z opłat dla seniorów w 2023

Zwolnienie a abonamentu RTV seniorów 75+

Seniorzy 75+ są zwolnieni z opłaty za abonament RTV. Zwolnienie przysługuje od miesiąca następującego po ukończeniu 75 r.ż. Poczta polska ustala uprawnienie do zwolnienia na podstawie danych z rejestru PESEL, a najstarsi seniorzy nie muszą składać żadnego wniosku.

Zwolnienie z abonamentu RTV dla seniorów 60+

Osoby 60+ mające prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, także są zwolnione z opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego. Aby uzyskać zwolnienie z abonamentu RTV odbiornik (radio, radio i telewizor, telewizor) musi być zarejestrowany na osobę uprawnioną do zwolnienia.

Od 2022 r. zwolnienie dotyczy osób, których emerytura nie przekracza kwoty 2 831,27 zł brutto tj. 50 proc. z kwoty 5 662,53 zł, czyli przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2021 r. Kwotę, od której przysługuje seniorom zwolnienie w 2023 r., zaktualizujemy po ogłoszeniu przez GUS informacji o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w gospodarce narodowej brutto za rok 2022.

Osoby ubiegające się o zwolnienie z opłacania abonamentu RTV, z wyjątkiem osób 75+, muszą udać się na pocztę wraz z dowodem osobistym i decyzją organu rentowego, która wskazuje wysokość emerytury w danym roku. Może być to również odcinek emerytury, decyzja o przyznaniu świadczenia lub informacja o waloryzacji. Dodatkowo należy wypełnić dostępne na poczcie stosowne oświadczenie.

Osoby mieszkające w tym samym gospodarstwie domowym wnoszą jedną opłatę abonamentową niezależnie od liczby posiadanych odbiorników i bez względu na ich lokalizację (mieszkanie, dom, domek letniskowy, samochód itp.). Jeżeli chcesz skorzystać z ulgi przysługującego na jednego z domowników, to dopełnienie formalności jest warunkiem koniecznym. Pamiętaj, że w miesiącu, w którym wnioskujesz o zwolnienie, należy jeszcze opłacić abonament.

Zwolnienie z opłacania abonamentu przysługuje również osobom, które posiadają:

 • prawo do zasiłku przedemerytalnego,
 • prawo do świadczenia przedemerytalnego,
 • przyznany zasiłek dla opiekuna.

Ulgi przejazdowe dla emerytów PKP 2023

Emeryci i renciści mają ustawowe prawo do dwóch przejazdów w roku pociągiem dowolnego przewoźnika kolejowego. Z ulgi można skorzystać w 2 klasie pociągów osobowych, pospiesznych (TLK, IC) i ekspresowych (EIC, EIP). Zniżka wynosi 37 proc. Uprawnieni są emeryci, jak i renciści oraz współmałżonkowie, jeżeli są na nich pobierane zasiłki rodzinne.

W czasie kontroli obok legitymacji emeryta-rencisty należy okazać także zaświadczenie wystawione przez uprawnioną do tego instytucję m.in. PZERiI. Dokument ważny jest przez trzy lata. Koszt jego wydania to ok. 10 zł.

Zniżka dla seniora na przejazdy PKP odnosi się także do kombatantów i inwalidów wojennych. W tym przypadku wynoszą one nawet 78 proc.

Ulgi PKP 2023 – zaświadczenie do ulgi przejazdowej PKP (karta seniora)

Zaświadczenie do ulgi przejazdowej PKP (tzw. karta seniora PKP) można uzyskać w:

 • terenowych jednostkach Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
 • regionalnych komisjach emerytów i rencistów NSZZ „Solidarność”
 • Niezależnym Krajowym Związku Zawodowym w Polsce „Solidarność Weteranów Pracy”,
 • Zarządzie Głównym i oddziałach terenowych Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Solidarność – 80”,
 • wojewódzkich i regionalnych radach weteranów pracy Ogólnopolskiego Porozumienia Zw. Zaw.
 • Niezależnym Związku Przyszłych i Obecnych Emerytów i Rencistów „Weterani Pracy”, oddziałach wojewódzkich Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych,
 • zarządach i kołach Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego, okręgowych sekcjach emerytów i rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego,
 • Związku Zawodowym Pracowników Najwyższej Izby Kontroli, Komisji Krajowej i zarządach regionów Chrześcijańskiego Związku Zawodowego „Solidarność” im. Księdza Jerzego Popiełuszki,
 • zarządach wojewódzkich Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej,
 • oddziałach wojewódzkich Związku Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego,
 • terenowych jednostkach Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej (dla osób uprawnionych należących i nienależących do tych organizacji).

Ulgi dla seniorów w kinach 2023

Zniżki dla seniorów zostały zniesione w większości kin sieciowych już w 2022 r., ale seniorzy wciąż mogą skorzystać z ulg dostępnych dla wszystkich widzów. Każde kino ma trochę inną politykę rabatową.

 • CINEMA CITY – w każdą środę obowiązuje niższa cena za bilet, która wynosi 16,90 zł.
 • HELIOS – we wtorki cena biletu to 16,90 zł, w pozostałe dni tygodnia warto rezerwować seanse z wyprzedzeniem, im wcześniej dokonamy zakupu, tym większy rabat uzyskamy.
 • MULTIKINO – tu cena biletu zależy od strefy biletowej, np. w ramach super promo można kupić bilet za 16,90 zł.

Zniżki i dedykowane seanse kinowe dla seniorów wciąż dostępne są w kinach studyjnych i lokalnych. Na cotygodniowe spotkania w każdą środę i piątek o godzinie 14.00 zaprasza m.in. Kino Nowe Horyzonty. Cena pojedynczego biletu na film to 13 zł z legitymacją emeryta/rencisty lub z Wrocławską Kartą Seniora.

Ogólnopolska Karta Seniora 2023 – zniżki, wniosek, jak wyrobić kartę

Osoby 60+ mogą wyrobić Ogólnopolską Kartę Seniora, która jest wydawana w ramach programu Stowarzyszenia MANKO. Jest to dokument, który upoważnia do zniżek na terenie całej Polski. Aktualnie Ogólnopolską Kartę Seniora honoruje 3000 punktów. Zniżka dla seniora jest najczęściej udzielana w: sanatoriach, uzdrowiskach, przychodniach oraz instytucjach kultury.

Od 1 lipca 2022 r. – w związku ze zmianą regulaminu – Ogólnopolska Karta Seniora posiada datę ważności i jest wydawana za odpłatnością. Opłata za jej wyrobienie to 35 zł za kartę ważną 1 rok i 50 zł za kartę ważną 2 lata.

Jak wyrobić Ogólnopolską Kartę Seniora?

 1. Wydrukuj i wypełnij formularz ze strony Stowarzyszenia MANKO.
 2. Dokonaj opłaty na wskazane w formularzu konto.
 3. Formularz zgłoszenia i potwierdzenie dokonania zapłaty prześlij na adres: Stowarzyszenie MANKO, os. Urocze 12, Kraków 31-953.
 4. Karta zostanie przesłana na adres podany w formularzu.

Mieszkańcy gmin/miast, które przystąpiły do Programu Gmina Przyjazna Seniorom Stowarzyszenia Manko, mogą wyrabiać Ogólnopolską Kartę Seniora w swojej gminie i jest ona dla nich bezpłatna. Koszty jej wydania ponosi gmina lub miasto.

Poza Ogólnopolską Kartą Seniora istnieje wiele lokalnych kart seniora. Warto zorientować się, czy twoje miasto lub gmina prowadzą program Karta Senior.

Źródła: Informacja o abonamencie rtv


Jeśli interesują Cię podobne informacje, zapisz się do Newslettera Gazety Senior  Zapisz się do Newslettera


 

Linda Matus
CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds