Koniec emerytury bez podatku dla części seniorów. EMERYTURA bez PIT 2023 [TABELA NETTO]

Koniec emerytury bez podatku dla części seniorów. EMERYTURA bez PIT 2023 [TABELA NETTO]

Emerytura bez podatku to efekt reformy Polski Ład, w ramach której m.in. podwyższono kwotę wolną od podatku do 30 000 zł. W rezultacie tej zmiany od przychodów – w tym emerytur i rent – do wysokości 2500 zł brutto miesięczne nie jest odprowadzany podatek dochodowy. Marzec 2023 roku to jednak koniec emerytury bez podatku dla części seniorów. Wyjaśniamy.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej gazetasenior.pl

Aktualizacja merytoryczna: 17.01.2023 r.

Emerytura bez podatku – wyższa kwora wolna od podatku

Dzięki wprowadzeniu kwoty wolnej od podatku na poziomie 30 tys. zł, świadczenia emerytalne do 2500 zł miesięcznie są zwolnione z podatku PIT (30 000 brutto dzielone przez 12 miesięcy w roku, daje kwotę 2 500 zł).

Efekt podwyższenia kwoty wolnej od podatku i pozostawienia w kieszeniach emerytów podatku został jednak uszczuplony przez podwyższenie składki zdrowotnej. Danina ta wzrosła do 9 proc. Dodatkowo zrezygnowano z możliwości pomniejszania podatku dochodowego o składkę na ubezpieczenie zdrowotne, dokładnie o jej część, co wcześniej było regułą. W rezultacie efekt tzw. emerytury bez podatku nie był dla seniorów tak korzystny, jak mogli się tego spodziewać. Stąd w trakcie trwania roku podatkowego, dokładnie od lipca 2022 r., wprowadzono obniżkę PIT, aby zrekompensować podatnikom tak znaczącą podwyżkę składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Emerytura bez podatku, czyli wyższa kwota wolna od podatku to rozwiązanie, które obowiązuje od 1 stycznia 2022 r.

Sprawdź również: Emerytura od lipca 2022 po obniżce PIT do 12%. Nowe Emerytury [TABELA NETTO od 1200 do 5000 zł]

Reklama Reklama wynajmijseniora.pl

Emerytura bez podatku 2023 – ZMIANY?

Formalnie nie zapowiedziano zmian dotyczących tzw. emerytury bez podatku – kwota wolna od podatku w 2023 r. pozostaje na dotychczasowym poziomie 30 000 zł. Co do zasady jest planowane jej podwyższanie, ale nie w 2023 roku. W praktyce jednak wielu seniorów odczuje zmiany i zacznie płacić podatek dochodowy w 2023 r. Jak to możliwe?

Sytuacja ta to efekt wysokiej waloryzacji świadczeń emerytalnych, która będzie miała miejsce w marcu 2023 r. Galopujące ceny przekładają się na najwyższą od 25 lat inflację, a jej wysokość jest podstawową wartością braną pod uwagę przy ustalaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent.

Waloryzacja emerytur i rent w 2023 r. będzie miała charakter kwotowo-procentowy. Według podpisanej przez Prezydenta ustawy emerytury i renty wzrosną o 13,8 proc., a minimalna kwota waloryzacji wyniesie 250 zł brutto.

Z drugiej strony, to już pewne, że waloryzacja emerytur i rent w 2023 r. będzie wyższa niż zagwarantowane 13,8 proc., ponieważ dane GUS dotyczące inflacji plasują się powyżej przyjętego przez rząd wskaźnika. Wg. danych Głównego Urzędu Statystycznego inflacja emerycka za cały rok 2022 r. wyniosła 14,8 proc.

Sprawdź również artykuł: Waloryzacja emerytur 2023 – gwarantowana podwyżka 250 zł. Tabela netto-brutto do 5000 zł [AKTUALNA PROGNOZA]

Po rekordowo wysokiej waloryzacji część emerytów będzie musiała płacić podatek dochodowy, ponieważ ich emerytury przekroczą kwotę 2 500 zł brutto miesięcznie. Dotyczyć będzie to emerytur powyżej 2 200 zł brutto. Im wyższa okaże się waloryzacja, tym więcej emerytur przekroczy poziom 2 500 zł brutto i zasili konto urzędu skarbowego podatkiem PIT. Będzie to jednak niższy podatek, ponieważ od 1 lipca 2022 r. stawka podatku PIT została obniżona z 17 do 12 proc. Kwoty netto i brutto podajemy w tabeli poniżej.

Przeczytaj również artykuł: Zwrot podatku dla emerytów [Zastrzyk gotówki 2023] Dla kogo, kiedy i czy trzeba składać wniosek?

Emerytura bez podatku 2023. Kto zapłaci podatek PIT. TABELA brutto-netto [prognoza dla waloryzacji 14,8 proc.]

Emerytura brutto 2022 (do 28 lutego 2023) Brutto 2023 (od 1 marca 2023 r.) Składka zdrowotna 9% PIT (0 lub 12%) Emerytura netto od 1 marca 2023
1 338 1 588 143 0 1 445
1 400 1 650 149 0 1 502
1 600 1 850 167 0 1 684
1 700 1 950 176 0 1 775
1 800 2 066 186 0 1 880
2 000 2 296 207 0 2 089
2 200 2 526 227 3 2 295
2 250 2 583 232 10 2 341
2 300 2 640 238 17 2 386
2 350 2 698 243 24 2 431
2 400 2 755 248 31 2 477
2 500 2 870 258 44 2 567
2 600 2 959 266 55 2 637
2 800 3 186 287 82 2 817
2 900 3 300 297 96 2 907

Podane wartości są poglądowe. Ostateczne kwoty nalicza ZUS i inne organy rentowe.

Reklama Reklama PolisyTravel

Emerytura bez podatku a PIT-0 dla seniora. Poznaj RÓŻNICE!

Tzw. Emerytury bez podatku nie należy mylić z PIT-0 dla seniorów, czyli zerowym pitem dla pracujących seniorów. PIT-0 dla seniorów to ulga podatkowa dla seniorów, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny – odpowiednio 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, zdecydowali się kontynuować pracę zawodową i jednocześnie nie pobierać lub zawiesić pobieranie emerytury z ZUS, KRUS, mundurowego systemu ubezpieczeń czy uposażenia sędziego w stanie spoczynku.

Przeczytaj również artykuł: PIT-0 dla seniora 2023, czyli zerowy PIT pracujących seniorów [KRYTERIA, KWOTY, WNIOSEK]

13. emerytury z podatkiem czy bez podatku? PIT od 13. emerytury

13. emerytura to dodatkowe roczne świadczenie przyznawane wszystkim emerytom i rencistom bez względu na wysokość ich zasadniczego świadczenia. 13. emerytura jest gwarantowana przepisami właściwej ustawy. Wysokość 13. emerytury równa się minimalnej emeryturze obowiązującej w danym roku kalendarzowym.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wysokość trzynastej emerytury dla poszczególnych seniorów może być różna, w zależności od wysokości podstawowej emerytury. Wynika to z faktu, że emerytury do 2500 zł brutto są zwolnione z podatku dochodowego PIT, a obciążone 9 proc. składką zdrowotną. Powyżej 2500 brutto emerytury oprócz składki zdrowotnej trzeba zapłacić również podatek dochodowy PIT. Jeśli w danym miesiącu zsumujemy dwie emerytury tj. zasadniczą i trzynastą, to wielu emerytów przekroczy kwotę 2500 zł brutto, a suma ich obciążeń podatkowych wzrośnie.

W 2022 r. emeryci i renciści decyzją Ministerstwa Finansów nie zapłacili podatku dochodowego od trzynastej emerytury. Od trzynastki pobrana została jedynie składka zdrowotna w wysokości 120,46 zł, dzięki czemu 13. emerytura na rękę w 2022 r. wyniosła 1217,98 zł. Seniorzy nie zapłacili zaliczki na podatek dochodowy ani w 2022 r., ani nie zapłacą jej w rozliczeniu rocznym w 2023 r. Nie dotyczy to jednak trzynastek za poprzednie lata, np. 2021 r. I co ważne na ten moment także 13. emerytur w 2023 r. Ministerstwo Finansów i ZUS zgodnie podkreślali, że brak poboru podatku miał charakter jednorazowy i został wprowadzony na zasadzie wyjątku, a nie reguły.

Jakie zasady będą obowiązywać w 2023 r.? Ostatecznie do dziś nie wiadomo. Możliwe są oba scenariusze – jednakowo powtórzenie zabiegu zwolnienia emerytów z podatku lub naliczenie należnego podatku dochodowego.

Przeczytaj również artykuł: Dodatki do emerytury 2023, czyli 13. i 14. emerytura, waloryzacja, zwrot podatku, 500plus dla seniora, 200plus [ZESTAWIENIE]

Jaki PIT od 14. emerytury w 2023?

14. emerytura to świadczenie, którego wysokość zależy od poziomu emerytury zasadniczej. Nie jest zagwarantowane ustawą, ale z rządu płyną zapewnienia, że dodatkowe świadczenie zostanie wypłacona seniorom także w 2023 r.

W 2022 r. 14. emerytury w pełnej wysokości, czyli minimalne emerytury obowiązujące w tym okresie otrzymali emeryci, których świadczenia nie przekraczały progu dochodowego ustalonego na poziomie 2900 zł brutto. Wobec emerytów pobierających świadczenia powyżej ustalonego kryterium dochodowego zastosowano zasadę złotówka za złotówkę, a ich 14. emerytury został odpowiednio pomniejszone aż do kwoty 50 zł. Jeżeli 14-tka wyniosła mniej niż 50 zł, świadczenie nie było wypłacane.

W 2022 r. analogiczną do 13. emerytury rezygnację z poboru podatku dochodowego zastosowano wobec 14. Seniorzy nie zapłacili zaliczki na podatek dochodowy w 2022 r. ani nie zapłacą jej w rozliczeniu rocznym w 2023 r. Jednak  jak zostanie opodatkowane 14. emerytura w 2023 r., również jeszcze nie wiadomo.


Jeżeli interesują Cię te i podobne informacje, zapisz się do Newslettera Gazety Senior i bądź na bieżąco! Zapisz się do Newslettera


Zobacz również:

Dodatki do emerytury 2023, czyli 13. i 14. emerytura, waloryzacja, zwrot podatku, 500plus dla seniora, 200plus [ZESTAWIENIE]

Ulgi dla seniora 2023. PIT-0 dla seniora, karta seniora, ulga na leki, zniżka PKP, zwolnienie z abonamentu RTV [ZESTAWIENIE]

Ulgi na leki 2023 ZESTAWIENIE [bezpłatne leki 75+, ulga na leki 2023, wyższe limity refundacji 2023]

Jak zamówić prenumeratę „Gazety Senior” do domu przez Internet? [INSTRUKCJA GRAFICZNA]

Redakcja
CATEGORIES
Share This