Kolejka do sanatorium 2023. Długość kolejki w poszczególnych województwach [PRZEGLĄD]

Kolejka do sanatorium 2023. Długość kolejki w poszczególnych województwach [PRZEGLĄD]

Lata oczekiwania na turnus w sanatorium finansowany przez NFZ to już przeszłość. Kolejki do sanatorium uległy skróceniu. Znaleźliśmy nawet miejsca na mapie kraju, gdzie senior może udać się na leczenie sanatoryjne w ramach NFZ praktycznie od ręki.
Przyjrzeliśmy się, jak wygląda aktualnie czas oczekiwania na sanatorium w poszczególnych województwach. Gdzie czeka się najkrócej, a gdzie najdłużej?
Podpowiadamy także, co zrobić, jeśli leczenie jest konieczne natychmiast. Są sposoby, aby wyjechać bez kolejki.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej GazetaSenior.pl

Spis Treści

Od czego zależy czas oczekiwania na sanatorium z NFZ?

Wiele czynników wpływa na długość kolejki i czas oczekiwania na wyjazd do sanatorium współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, są to m.in.

  • liczba pacjentów oczekujących w kolejce do sanatorium w twoim województwie,
  • ilość miejsc w uzdrowiskach, którymi dysponuje twój oddział wojewódzki NFZ,
  • stan zdrowia pacjenta i profili leczenia zasadniczego, jak i współistniejącego,
  • ilość rezygnacji z wyznaczonych terminów turnusów (tzw. zwroty) w twoim województwie.

Skierowania na leczenie sanatoryjne są rejestrowane i realizowane przez wojewódzkie oddziały NFZ. W kraju mamy 16 wojewódzkich oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia. To, do którego oddziału przynależysz, wyznacza twoje miejsce zamieszkania. Jeśli mieszkasz na terenie województwa dolnośląskiego, to twoje skierowanie będzie realizowane przez Dolnośląski Odział Wojewódzki NFZ. Seniorzy z Łodzi i województwa łódzkiego są obsługiwani przez Łódzki Wojewódzki Oddział NFZ itd.

Jak się okazuje, liczba pacjentów starających się o leczenie sanatoryjne w poszczególnych oddziałach jest bardzo różna. Także liczba miejsc, którymi dysponują poszczególne oddziały nie jest jednakowa. Schorzenie również ma znaczenie, a pacjent musi zostać skierowany do ośrodka o konkretnym profilu leczenia.

Autopromocja Prenumerata indywidualna Gazety Senior

Ile wynosi czas oczekiwania na sanatorium w 2023? Jaka kolejka do sanatorium?

Krajowa średnia, która wynosi aktualnie 8 miesięcy według danych z centrali NFZ, niewiele wnosi. Kluczowe są dane z wojewódzkich oddziałów NFZ, ponieważ to liczba oczekujących w danym województwie determinuje długość twojej kolejki.

Czas oczekiwania na sanatorium jest liczony od daty złożenia skierowania w NFZ, nie od daty wystawienia go przez lekarza, dlatego e-skierowanie do sanatorium jest korzystne dla seniora także z tego względu, że e-skierowania nie trzeba składać osobiście lub wysyłać pocztą do wojewódzkiego oddziału NFZ, co wydłuża czas oczekiwania. Lekarz przekazuje e-skierowanie drogą elektroniczną.

W razie potrzeby uzupełniania dokumentacji NFZ zwróci się do lekarza prowadzącego. Potrzeba uzupełnienia dokumentacji może wydłużyć czas oczekiwania na sanatorium maksymalnie o 14 dni.

Długość kolejki do sanatorium w oddziałach wojewódzkich NFZ 2023

Kolejka do sanatorium NFZ dolnośląskie

Na Dolnym Śląsku wciąż czas oczekiwania do sanatorium z NFZ wynosi ponad rok, aktualnie jest to średnio 14 miesięcy. To jeden z najdłuższych czasów oczekiwania na turnus raportowany przez lokalny NFZ, długością kolejki wyprzedza go tylko Śląsk.

Kolejka do sanatorium NFZ kujawsko-pomorskie

W kujawsko-pomorskim oddziale NFZ czas oczekiwania na turnus sanatoryjny wynosi teraz 10 miesięcy.

Kolejka do sanatorium NFZ lubelskie

W lubelskim oddziale wojewódzkim NFZ oczekiwanie na wyjazd na leczenie sanatoryjne aktualnie trwa do 3 miesięcy. Jeżeli ktoś chce skorzystać z tzw. zwrotów, można pojechać w każdej chwili. To najkrótszy czas oczekiwania w kraju.

Kolejka do sanatorium NFZ lubuskie

W lubuskim oddziale NFZ seniorzy czekają na swój turnus sanatoryjny średnio rok, czyli dokładnie 12 miesięcy.

Kolejka do sanatorium NFZ łódzkie

Łódzki wojewódzki oddział NFZ podaje, że średni czas oczekiwania na sanatorium wynosi tutaj od 10 do 12 miesięcy.

Kolejka do sanatorium NFZ małopolskie

Małopolski NFZ informuje o około 12 miesiącach oczekiwania na leczenie sanatoryjne w tym województwie.

Kolejka do sanatorium NFZ mazowieckie

Średni czas oczekiwania na wyjazd do sanatorium dla seniorów z województwa mazowieckiego w 2023 r. plasuje się poniżej roku, aktualnie wynosi 10 miesięcy.

Kolejka do sanatorium NFZ opolskie

W opolskim seniorzy muszą uzbroić się w cierpliwość, długość oczekiwania w kolejce do sanatorium to średnio 11 miesięcy.

Kolejka do sanatorium NFZ podkarpackie

Na Podkarpaciu aktualnie czas oczekiwania na turnus sanatoryjny finansowany przez NFZ wynosi ok. 8 miesięcy.

Kolejka do sanatorium NFZ podlaskie

Według danych podlaskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia średni czas oczekiwania na wyjazd na leczenie sanatoryjne w 2023 r. wynosi 7 miesięcy.

Kolejka do sanatorium NFZ pomorskie

W województwie pomorskim średni czas oczekiwania nie należy do najkrótszych, aktualnie wynosi od 8 do 10 miesięcy.

Kolejka do sanatorium NFZ śląskie

Śląski oddział NFZ niestety donosi o najdłuższym czasie oczekiwania na turnus sanatoryjny, to aż 15 miesięcy.

Kolejka do sanatorium NFZ świętokrzyskie

W województwie świętokrzyskim seniorzy także sporo czasu spędzą w kolejce do sanatorium, średnio 12 miesięcy.

Kolejka do sanatorium NFZ warmińsko-mazurskie

Warmińsko-mazurskie województwo jest jednym z tych miejsc, gdzie czas oczekiwania na turnus sanatoryjny jest bardzo krótki i aktualnie wynosi od 3 do 4 miesięcy.

Kolejka do sanatorium NFZ wielkopolskie

Wielkopolski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia każe seniorom czekać na turnus od 8 do 9 miesięcy, ale to wciąż nie najgorszy wynik i czas oczekiwania poniżej roku.

Kolejka do sanatorium NFZ zachodnio-pomorskie

Seniorzy z województwa zachodnio-pomorskiego także mogą być ukontentowani, ponieważ średni czas oczekiwania na wyjazd do sanatorium to 6 miesięcy.

Kolejka do sanatorium 2023 [TABELA] wszystkie województwa

W poniższej tabeli zebraliśmy dane dotyczące szacowanego czasu oczekiwania na uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dla dorosłych, czyli tę formę wsparcia leczenia, z której najczęściej korzystają seniorzy. Dane z centrali różnią się od danych uzyskanych z poszczególnych wojewódzkich oddziałów NFZ. Sprawdź!

OW NFZ
(województwo)
Szacowany czas oczekiwania na uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych [MIESIĄCE]
Dane z Centrali NFZ Dane z oddziałów NFZ
Dolnośląskie 10 14
Kujawsko-Pomorskie 5  10
Lubelskie 4 Do 3
Lubuskie 10 12
Łódzkie 9 10 do 12
Małopolskie 8 12
Mazowieckie 10 10
Opolskie 10 11
Podkarpackie 8 8
Podlaskie 7 7
Pomorskie 8 8 do 10
Śląskie 11 15
Świętokrzyskie 11 12
Warmińsko-Mazurskie 5 3 do 4
Wielkopolskie 8 8 do 9
Zachodniopomorskie 5 6

Dane zostały zebrane w okresie 21-27 marca 2023 r.

Czy można zmienić oddział NFZ, do którego należysz?

W naturalny sposób zmieniasz swój wojewódzki oddział NFZ, przeprowadzając się do innego województwa. Są jednak prostsze sposoby na przyśpieszenie wyjazdu do sanatorium niż zmiana miejsca zamieszkania, szczegóły w dalszej części artykułu.

Bez kolejki do sanatorium. Skrócony czas oczekiwania DLA KOGO?

Uprawnienia do skróconego czasu oczekiwania na sanatorium przysługuje:

  • osobom posiadającym tytuł oraz legitymację Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi,
  • osobom posiadającym tytuł oraz legitymację Zasłużonego Dawcy Przeszczepu,
  • inwalidom wojennym, inwalidom wojskowym i kombatantom oraz uprawnionym żołnierzom i pracownikom (w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami kraju),
  • osobom posiadającym status weterana poszkodowanego.

Wymienione osoby mają uprawienia do skróconego czasu oczekiwania, jednak także i one mogą wyjechać ponownie do sanatorium nie wcześniej niż po upływie 18 miesięcy od zakończenia ostatniego leczenia uzdrowiskowego.

Autopromocja Prenumerata indywidualna Gazety Senior

Kolejka do sanatorium – jak sprawdzić? [PRZEGLĄDARKA]

Średni czas oczekiwania to orientacyjna wartość pozwalająca mniej więcej przewidzieć czas wyjazdu do sanatorium. Jednak każdy przyszły kuracjusz chce wiedzieć, kiedy wypadnie jego konkretny turnus i który numerek do sanatorium jemu przypadł. Chcąc śledzić swoją kolejkę do sanatorium, skorzystaj z przeglądarki skierowań, którą znajdziesz pod adresem: https://skierowania.nfz.gov.pl

Ta przeglądarka jest jedyną oficjalną przeglądarką skierowań finansowanych przez NFZ. Aby z niej skorzystać i sprawdzić aktualne informacje o statusie skierowania, wystarczy wpisać numer skierowania i swoją datę urodzenia. Korzystanie z przeglądarki NFZ jest bezpłatne.

UWAGA na płatne informacje o statusie skierowania i czasie oczekiwania

Pojawiają się serwisy oferujące płatne SMS-owe powiadomienia o statusie skierowania do sanatorium. To nie jest usługa Narodowego Funduszu Zdrowia. Uważaj, komu udostępniasz swoje dane! Zawsze istnieje ryzyko ich niewłaściwego wykorzystania.

Jak wyjechać do sanatorium bez kolejki? [ZWROTY]

Potrzebujesz szybkiego leczenia, ponieważ twój stan zdrowia się pogarsza? Jeśli szczególnie zależy Ci na szybkim wyjeździe do sanatorium na NFZ, możesz złożyć podanie o wyjazd z tzw. zwrotów.

Zwroty to pula miejsc niewykorzystanych przez zakwalifikowanych wcześniej kuracjuszy, którzy np. z powodu choroby lub sytuacji osobistej nie mogli pojechać na turnus w wyznaczonym dla nich terminie.

Podanie o miejsce do sanatorium tzw. zwroty

Podanie o przydział miejsca w sanatorium z puli tzw. zwrotów składasz w swoim wojewódzkim oddziale NFZ drogą tradycyjną – osobiście lub wysyłając je pocztą. W podaniu o przydział miejsce z tej puli pamiętaj, aby podać numer telefonu – najlepiej komórkowego – tak, aby pracownicy NFZ mogli się z tobą szybko skontaktować. Starając się o miejsce ze zwrotów, musisz liczyć się z tym, że informację o miejscu i terminie wyjazdu otrzymasz wcześniej niż ustawowe, obowiązujące w normalnym trybie 14 dni, może to być nawet 3 dni przed planowanym turnusem. Twoja walizka powinna czekać spakowana i gotowa do drogi.

Lekarze kwalifikujący czuwają, aby miejsca ze zwrotów zostały rozdysponowane we właściwy i korzystny dla pacjentów sposób. Pacjent może skorzystać z takiego niewykorzystanego miejsca tylko, jeśli będzie ono odpowiadać jego profilowi leczenia np. jeśli zwolni się miejsce na pobyt w górach, to nie otrzyma go osoba, której stan zdrowia nie pozwala na wyjazd w góry itd.

Kto może skorzystać z tzw. zwrotów ?

Ze zwrotów może skorzystać każdy pacjent, który nie był w sanatorium w ciągu ostatnich 18 miesięcy, a którego skierowanie zostało zakwalifikowane oraz wpisane na listę oczekujących.

Sanatorium z ZUS etc.

Pisząc o skierowaniu do sanatorium w tym artykule, mamy na myśli skierowanie na uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych. Na uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych czeka się najczęściej krócej. Natomiast skierowanie na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS jest dedykowane osobom ubezpieczonym w ZUS, które rokują na powrót do pracy. Kieruje na nie lekarz orzecznik ZUS. Terminy także są krótkie.

Źródło: Wojewódzkie Oddziały NFZ oraz centrala NFZ


Jeżeli interesują Cię podobne informacje, zapisz się do Newslettera Gazety Senior  Zapisz się do Newslettera


Zobacz również:

SANATORIUM NFZ 2023 [skierowanie, kolejka, opłaty]

Opłata za sanatorium NFZ 2023 dla emeryta. Aktualny cennik zakwaterowania i wyżywienia [październik 2023-kwiecień 2024]

 

Linda Matus
Kategorie
Udostępnij

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.