14. emerytura 2022: kwota netto [TABELA], próg dochodowy 2022, zasada złotówka za złotówkę, termin wypłaty etc.

14. emerytura 2022: kwota netto [TABELA], próg dochodowy 2022, zasada złotówka za złotówkę, termin wypłaty etc.

Zebraliśmy wszystko, co na ten moment wiadomo o czternastej emeryturze w 2022 r. Dowiesz się, komu będzie przysługiwała 14-tka w 2022 r., a komu nie. Jakie będą warunki wypłaty świadczenia, ile wyniesie 14-tka „na rękę” w twoim konkretnym przypadku. Sprawdziliśmy, co widnieje w przyjętym przez Radę Ministrów projekcie ustawy o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, czyli 14. emeryturze. 

Aktualizacja 12.05.2022 r.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej GazetaSenior.pl

14. emerytura w 2022 r. powrót dodatku

Początek 2022 r. przyniósł informację, że rząd nie planuje wypłaty 14. emerytury. Jednak 11 lutego br. ogłoszono, że 14. emerytury zostaną seniorom wypłacone. Nie podano wówczas zbyt wielu szczegółów ani daty wypłaty świadczenia.

Tak zwana “czternastka” została po raz pierwszy wypłacona seniorom w 2021 r. Miała być świadczeniem jednorazowym, ale wobec szalejącej inflacji rząd zdecydował się ponowić 14-tki.

14 emerytura to dodatek wypłacany emerytom i rencistom raz do roku. Maksymalna wysokość czternastej emerytury równa się emeryturze minimalnej obowiązującej w danym roku kalendarzowym.

14. emerytura w 2021 r.

W 2021 r. otrzymali ją seniorzy, którzy mieli prawo do emerytury, renty, renty socjalnej czy świadczenia przedemerytalnego. Pełną kwotę czternastki, czyli 1250,88 zł brutto, otrzymały osoby, których emerytura zasadnicza nie przekraczała 2900 zł brutto. Emeryci z wyższymi świadczeniami dostali 14. emeryturę pomniejszoną według zasady „złotówka za złotówkę”.

Dodatek emerytalny był opodatkowany i oskładkowany na zasadach ogólnych, lecz nie były od niego odejmowane potrącenia i egzekucje komornicze. Wypłaty popłynęły ze świadczeniami za listopad. Dodatkowe świadczenie otrzymało ok. 9,1 mln osób, w tym 7,9 mln w pełnej wysokości, czyli równe minimalnej emeryturze.

Czternasta emerytura 2022 – dla kogo?

Czternastkę otrzymują świadczeniobiorcy uprawnieni do:

 • emerytury (w tym pomostowej, okresowej kapitałowej i częściowej);
 • renty z tytułu niezdolności do pracy (w tym dla inwalidów wojennych i wojskowych, wypadkowej);
 • renty szkoleniowej;
 • renty socjalnej,
 • renty rodzinnej;
 • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego (tzw. Emerytury MAMA 4+);
 • świadczenia dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych;
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego;
 • świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Czternastą emeryturę pobierają również emeryci i renciści służb mundurowych i wojskowych. Czternasta emerytura nie przysługuje sędziom oraz prokuratorom w stanie spoczynku, ponieważ formalnie nie mają oni statusu emeryta lub rencisty.

14 emerytura 2022 bez podatku dochodowego (PIT)

W 2022 r. emeryci i renciści decyzją Ministerstwa Finansów nie zapłacili podatku dochodowego (PIT) od trzynastej emerytury. Seniorzy nie zapłacili zaliczki na podatek dochodowy ani w 2022 r., ani nie zapłacą jej w rozliczeniu rocznym w 2023 r. Nie dotyczy to trzynastek np. za 2021 r. MF i ZUS zgodnie podkreślały w przypadku 13. emerytury, że brak poboru podatku ma charakter jednorazowy i został wprowadzony na zasadzie wyjątku, a nie reguły.

W przypadku 14. emerytury w przyjętym projekcie ustawy proponuje się analogiczne rozwiązanie, czyli zwolnienie 14-tek z podatku dochodowego w 2022 r. W praktyce będzie to oznaczać, że od czternastki zostanie pobrana jedynie składka zdrowotna w wysokości 120,46 zł, dzięki czemu maksymalna wartość 14. emerytury na rękę wyniesie 1217,98 zł.

14. emerytura – warunki wypłaty w 2022 r.

Aby otrzymać czternastą emeryturę w 2022 r., należy spełnić dwa warunki:

 • być czynnym emerytem lub rencistą (mieć prawo do jednego z wyżej wymienionych świadczeń) na dzień 31 lipca 2022 r,
 • nie przekroczyć ustalonego w danym roku progu dochodowego, w 2022 r. to kwota 4188,44 zł brutto.

Warunek posiadania prawa do jednego z ww. świadczeń będzie musiał być spełniony na dzień 31 lipca 2022 r., ponieważ świadczenia mają popłynąć do seniorów już z sierpniowymi wypłatami. W takim przypadku niestety osoby, które zostaną emerytami i rencistami po 31 lipca br., nie dostaną czternastki.

Nasze prawo do emerytury lub renty nie może być również zawieszone na dzień 31 lipca br. z powodu zbyt wysokich zarobków. Ten warunek dotyczy pracujących seniorów, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego (odpowiednio 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn).

14. emerytura – dla kogo? Próg dochodowy 2022 r

Aby otrzymać czternastkę w pełnej wysokości, czyli 1217,98 zł na rękę, nasza emerytura lub renta nie może przekroczyć progu dochodowego. W 2021 r. wynosił on 2900 zł brutto. Wygląda na to, że w 2022 r. próg dochodowych zostanie na tym samym poziomie. Nie potwierdziły się informacje o podniesieniu go do kwoty 3000 zł brutto.

Czternastki (pełne lub pomniejszone według zasady „złotówka za złotówkę”) otrzymają wszyscy seniorzy, których emerytura lub renta nie przekracza 4188,44 zł brutto.

Emeryci z emeryturami powyżej 4188,44 zł brutto nie otrzymają czternastej emerytury.

Czternasta emerytura – zasada złotówka za złotówkę 2022

Jeżeli nasza zasadnicza emerytura w 2022 r. jest wyższa niż 2900 zł brutto, nadal otrzymamy 14. emeryturę, ale w pomniejszonej wysokości – zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Przykład: Jeśli nasza emerytura wynosi 3000 zł brutto, to przekraczamy próg dochodowy o 100 zł, co skutkuje tym, że 14.- tka będzie pomniejszona również o 100 złotych (złotówka za złotówkę).

Ile wyniesie twoja 14. emerytura w 2022?

Wysokość 14. emerytury jest w praktyce zróżnicowana i zależy od wysokości emerytury zasadniczej. Maksymalna wysokość 14-tki równa jest wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca, czyli po waloryzacji. W 2022 r. wynosi ona 1217,98 zł netto („na rękę”), czyli 1338,44 zł brutto. Maksymalną czternastkę otrzymają seniorzy ze świadczeniami do 2900 zł brutto.

Minimalna kwota 14-tki wyniesie 50 zł.  Jeżeli naliczona kwota czternastki okaże się niższa niż 50 zł świadczenie nie zostanie przyznane.

Sprawdź, ile wyniesie twoja czternasta emerytura.

14. emerytura 2022 Tabela netto i brutto

  14.-tka brutto 2022 r.  14.-tka netto 2022 r.  Zasadnicza emerytura brutto w 2022 r. 
  1 338,44 zł  1 217,87 zł  2900 zł brutto lub niższa
  1 238,44 zł  1 126,88 zł  3 000,00 zł
  1 138,44 zł  1 035,89 zł  3 100,00 zł
  1 038,44 zł      944,90 zł  3 200,00 zł
     938,44 zł      853,90 zł  3 300,00 zł
     838,44 zł      762,91 zł  3 400,00 zł
     738,44 zł      671,92 zł  3 500,00 zł
     638,44 zł      580,93 zł  3 600,00 zł
     538,44 zł      489,94 zł  3 700,00 zł
     438,44 zł      398,94 zł  3 800,00 zł
     338,44 zł      307,95 zł  3 900,00 zł
     238,44 zł      216,96 zł  4 000,00 zł
     138,44 zł      125,97 zł  4 100,00 zł
        50,44 zł        45,90 zł 4 188,44 zł
 Emerytura zasadnicza wyższa niż 4188, 44 zł brutto – brak 14. emerytury 

Wysokość 14. emerytury w poszczególnych latach netto/brutto (wartość maksymalna)

2021 r. 1250,88 zł brutto / 1022,30 zł netto
2022 r. 1338,44 zł brutto / 1217,98 zł netto

Kiedy wypłacana jest 14. emerytura?

14-tka wypłacana jest z emeryturami i rentami w standardowym terminie płatności naszej emerytury lub renty (tj. 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień miesiąca). W 2022 r. Wypłatę 14-tki zaplanowano na sierpień 2022 r. Dokładna data została wskazana w przyjętym projekcie ustawy.

Czternasta emerytura w 2021 wypłacana była z listopadowymi świadczeniami.

14. emerytura w 2023 r.?

14. emerytura wypłacona seniorom w 2021 r. miała być świadczeniem jednorazowym, ale rząd zdecydował się ponowić dodatek w 2022 r. Co ciekawe, w planach wydatków budżetowych na 2023 r. czternastka nie została uwzględniona, co oznacza, że rząd nie zamierza jej wypłacać za rok. Pamiętajmy jednak, że sytuacja była podobna w tym roku. Jak będzie? Wiele zależy od sytuacji gospodarczej i poziomu inflacji.


Jeżeli interesują Cię podobne informacje, zapisz się do Newslettera Gazety Senior i bądź na bieżąco ze zmianami dotyczącymi emerytur   Zapisz się do Newslettera


14. emerytura 2022 – wniosek czy z urzędu?

Aby otrzymać 14 emeryturę, nie trzeba składać wniosku ani o wypłatę, ani o naliczenie kwoty czternastki. ZUS przelewa środki automatycznie wszystkim uprawnionym seniorom w należnej im wysokości.

Więcej niż jeden uprawniony – ile czternastek się należy?

Bez względu na liczbę osób uprawnionych do świadczenia głównego np. renty rodzinnej, przysługuje tylko jedna czternastka. W takim przypadku dodatkowa emerytura jest dzielona i wypłacana w równych częściach wszystkim uprawnionym.

Czy czternasta emerytura wlicza się do dochodu?

Założeniem leżącym u podstaw dodatkowych świadczeń (trzynastej i czternastej emerytury) jest poprawa sytuacji finansowej szczególnie najbiedniejszych emerytów i rencistów. Z tego powodu czternasta emerytura nie wlicza się do dochodu.

Jej otrzymanie nie pozbawia więc seniora prawa do dodatków i zasiłków (np. dodatku mieszkaniowego czy dodatku osłonowego), gdzie istotnym kryterium jest wysokość uzyskanego dochodu.

Czy komornik zajmie 14. emeryturę?

Czternaste emerytury nie podlegają zajęciom komorniczym nawet w sytuacji, gdy 14. emerytura wpływa na konto bankowe. Dodatkowo świadczenie jest opisane w taki sposób, aby zarówno bank, jak i komornik widzieli, że to uznanie na rachunku nie może zostać zajęte na poczet długów.

Czternastka a opłata za pobyt w ZOL’u, ZPO, ZRL

Kwoty czternastki (oraz trzynastki) nie wlicza się do dochodu określonego w ustawie o pomocy społecznej, dlatego wysokość dodatkowej emerytury nie wpływa na wysokość miesięcznej opłaty za pobyt pacjenta w zakładzie opiekuńczo-leczniczym (ZOL), pielęgnacyjno-opiekuńczym (ZPO) lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej (ZRL).
Dodatek do emerytury w postaci trzynastej i czternastej emerytury nie może stanowić pretekstu do podwyższania opłat za świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Źródła: PAP; Zakład Ubezpieczeń Społecznych; Ministerstwo Finansów


Jeżeli interesują Cię podobne informacje, zapisz się do Newslettera Gazety Senior  Zapisz się do Newslettera


Zobacz również:

Emerytura od lipca 2022 po obniżce PIT do 12% [TABELA NETTO od 1200 do 8000 zł]

Waloryzacja emerytur 2022. Druga Waloryzacja Emerytur 2022. Zwaloryzowana 14. emerytura [TABELA NETTO]

13. emerytura 2022. Ile wynosi netto? Kiedy wypłata trzynastki? [ZESTAWIENIE]

Linda Matus
Kategorie
Udostępnij