14. emerytura 2023 – elastyczny termin wypłaty, próg dochodowy 2023, kwoty netto? [TABELA]. Uwaga na oszustów!

14. emerytura 2023 – elastyczny termin wypłaty, próg dochodowy 2023, kwoty netto? [TABELA]. Uwaga na oszustów!

Komu przysługuje 14-tka w 2023 r.?  Czy wypłata 14. emerytury jest pewna? Co kryje się za elastycznym terminem wypłaty 14-tki? Ile wyniesie 14. emerytura „na rękę” w twoim przypadku? Co już wiemy i jakich kryteriów możemy się spodziewać dla czternastej emerytury. 

Data ostatniej aktualizacji: 06.03.2023.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej GazetaSenior.pl

14. emerytura w 2023 r.

Tzw. czternasta emerytura została po raz pierwszy wypłacona seniorom w 2021 r. i miała być świadczeniem jednorazowym. Z uwagi na wysoką inflację rząd zdecydował się ponowić wypłatę 14. świadczenia w 2022 roku i szykuje się do wypłaty 14. emerytur także w 2023 r.

Już 1 lutego br. wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed poinformował słuchaczy radiowej Jedynki, że ustawa o tzw. 14. emeryturze jest już przygotowana, a zasady wypłaty świadczenia będą takie same jak w roku ubiegłym. Z kolei 28 lutego Minister Maląg zapewniła, że projekt do końca marca br. znajdzie się na Radzie Ministrów. 

Przyjęcie właściwych przepisów i wygospodarowanie środków finansowych jest kluczowe, aby do wypłaty dodatkowego świadczenia mogło dojść, ponieważ czternastka nie jest gwarantowana ustawowo w przeciwieństwie do 13. Emerytury. Co podobno ma się zmienić, a nowe przepisy wprowadzą 14. emeryturę na stałe do katalogu dodatkowych świadczeń dla seniorów. Takie zapewnienie padło z ust minister resortu rodziny i polityki społecznej w Polsat News.

Niespodzianką w przygotowywanych regulacjach ma być tzw. elastyczny czas wypłaty świadczenia, co w praktyce oznacza brak stałego, określonego przepisami terminu wypłaty 14-tki w trakcie roku kalendarzowego. Datę tę, co roku wskazywałby właściwy minister, w 2023 r. ma to być koniec sierpnia i wrzesień.

Jeśli przepisy dotyczące zasad naliczania 14. emerytury mają być podobne do tych z 2022 r., to możemy pokusić się o pewne szacunki i prognozę.

Czternasta emerytura 2023 – dla kogo?

Czternastkę otrzymują świadczeniobiorcy uprawnieni do:

 • emerytury (w tym pomostowej, okresowej kapitałowej i częściowej),
 • emerytury w wysokości niższej niż najniższa emerytura tzw. emerytura groszowa,
 • renty z tytułu niezdolności do pracy (w tym dla inwalidów wojennych i wojskowych, wypadkowej),
  renty szkoleniowej,
 • renty socjalnej i renty socjalnej w zmniejszonej wysokości, renty rodzinnej,
 • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego (tzw. Emerytury MAMA 4+) także w wysokości niższej niż najniższa emerytura,
 • świadczenia dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 • świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Czternastą emeryturę pobierają również emeryci i renciści służb mundurowych i wojskowych.

Czternasta emerytura nie przysługuje sędziom oraz prokuratorom w stanie spoczynku, ponieważ formalnie nie mają oni statusu emeryta.

Autopromocja Prenumerata Gazety Senior

14. emerytura 2023 ile wyniesie netto?

Maksymalna wysokość czternastej emerytury równa się najniższej emeryturze obowiązującej w danym roku kalendarzowym, czyli wysokości świadczenia obowiązującego od 1 marca.

Najniższa emerytura podlega corocznej waloryzacji. W 2023 r. objęła ją waloryzacja kwotowa w wysokości 250 zł brutto tj., 227,50 zł netto. W wyniku tej podwyżki świadczenie od 1 marca br. wynosi 1 588,44 zł brutto.

Wysokość 14. emerytury w 2023 r. równa się więc 1 588,44 zł brutto, czyli maksymalnie 1 445,48 zł na rękę.

14. emerytura nie jest wypłacana wszystkim seniorom. Warunkiem otrzymania dodatku jest spełnienie kryterium dochodowego. Dlatego niektórzy emeryci otrzymają 14. niższą bądź nie otrzymają jej wcale.

ZUS 14 emerytura – warunki wypłaty w 2023 r.

14. emerytura to dodatek wypłacany emerytom i rencistom raz w roku. Zgodnie z zapowiedzią wiceministra w 2023 r. 14. emerytury popłyną do seniorów pod koniec sierpnia i we wrześniu.

Aby otrzymać czternastą emeryturę w 2023 r., należy spełnić dwa warunki:

 • być czynnym emerytem lub rencistą, czyli mieć prawo do jednego z wyżej wymienionych świadczeń na dzień weryfikacji.
 • nie przekroczyć ustalonego w danym roku progu dochodowego.

Warunek posiadania prawa do emerytury lub renty będzie musiał być spełniony na dzień wskazany w przepisach, które mają zostać przyjęte do końca marca br. W zeszłym roku był to 24 sierpnia 2022 r. W 2023 r. będzie to zbliżona data, jeśli świadczenia mają płynąć do seniorów już z końcem sierpnia.

Osoby, które uzyskają status emeryta lub rencisty po dacie wskazanej w przepisach, nie otrzymają 14. emerytury w 2023 r.

14. emerytura dla wcześniejszych emerytów [kryterium]

Seniorzy pobierający wcześniejsze emerytury, czyli osoby, które nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego – odpowiednio 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn – muszą dodatkowo pamiętać, aby na dzień weryfikacji ich prawo do emerytury lub renty nie zostało zawieszone z powodu zbyt wysokich zarobków. Wcześniejsi emeryci mogą dorabiać tylko do wysokości ustalonych limitów.

14. emerytura. Próg dochodowy 2023 r

Aby otrzymać czternastkę w pełnej wysokości, twoja emerytura lub renta nie może przekroczyć progu dochodowego. Próg dochodowy w 2023 r. wyniesie podobnie jak w poprzednich latach 2900 zł brutto.

Powołując się na zeszłoroczne zasady, seniorzy, których emerytura zasadnicza po marcowej waloryzacji zmieściłaby się w przedziale od 2 900 zł do ok. 4 400 zł brutto otrzymaliby czternastkę w pomniejszonej wysokości – zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Minimalna kwota 14-tki w zeszłym roku wynosiła 50 zł brutto. Jeżeli naliczona kwota czternastki okazała się niższa niż 50 zł, świadczenie nie było przyznawane. Emeryci ze świadczeniami powyżej 4 400 zł brutto – według tych założeń – nie otrzymaliby czternastej emerytur w 2023 r. Dla przypomnienia w 2022 r. próg ten wynosił 4 188,44 zł brutto.

Od tych zasad nie przysługiwało odwołanie.

Sprawdź, które leki można otrzymać za darmo: Lista Leków Refundowanych dla Seniorów 2023 [WYSZUKIWARKA]

Czternasta emerytura – zasada złotówka za złotówkę 2023

Jeżeli twoja zasadnicza emerytura w 2023 r. po marcowej waloryzacji jest wyższa niż 2 900 zł brutto, to wciąż otrzymasz 14. emeryturę, ale w pomniejszonej wysokości. Obowiązuje tu zasada „złotówka za złotówkę” tj. przekraczasz próg o 1 złotówkę – dodatek zostaje pomniejszony o tę złotówkę etc.

Przykład: Jeśli twoja emerytura wynosi 3 000 zł brutto, to przekraczasz próg dochodowy o 100 zł, co skutkuje tym, że twoja 14- tka zostanie pomniejszona również o 100 złotych i wyniesie 1 488,44 zł brutto.

Podatek od czternastej emerytury 2023?

W 2022 r. emeryci i renciści decyzją resortu finansów nie zapłacili podatku dochodowego od czternastej emerytury. Od czternastki pobrano tylko składkę zdrowotną. Resort finansów i ZUS zgodnie podkreślali, że brak poboru podatku ma charakter jednorazowy.

Emerytura do 2500 zł brutto jest zwolniona z podatku dochodowego (PIT) i obciążona 9 proc. składką zdrowotną. Od emerytury wyższej niż 2500 brutto oprócz składki zdrowotnej należy zapłacić również podatek dochodowy – 12 proc. Jeżeli dojdzie w danym miesiącu do skumulowania zasadniczej i 14. emerytury, większość seniorów przekroczy kwotę 2500 zł brutto, więc nadprogramowe świadczenie zostanie uszczuplone dodatkowo o należny podatek. W przypadku 14-tki dochodzi także kwestia progu dochodowego.

Na chwilę obecną nic nie wskazuje, aby resort finansów ponownie chciał zwolnić emerytów i rencistów z podatku dochodowego od 14-tki, a od tego zależy, czy wysokość czternastej emerytury będzie jeszcze bardziej zróżnicowana.

Ile wyniesie twoja 14. emerytura w 2023? Tabela netto i brutto [PROGNOZA]

Przy założeniach, że 14. emerytura zostanie uszczuplona o składkę zdrowotną (9 proc.) i podatek dochodowy (12 proc.) oraz zmniejszona według zasady złotówka za złotówkę powyżej progu 2900 zł brutto prognoza wysokości świadczenia wygląda następująco.

Emerytura brutto od 1 marca 2023 r. Emerytura netto od 1 marca 2023 14.emerytura brutto 2023 14.emerytura netto 2023
689 627 1 588 1 445
918 836 1 588 1 445
1 033 940 1 588 1 431
1 148 1 045 1 588 1 417
1 378 1 254 1 588 1 390
1 588 1 445 1 588 1 364
1 650 1 502 1 588 1 357
1 850 1 684 1 588 1 333
2 066 1 880 1 588 1 307
2 296 2 089 1 588 1 279
2 526 2 295 1 588 1 255
2 870 2 567 1 588 1 255
2 900 2 591 1 588 1 255
3 000 2 670 1 488 1 176
3 200 2 828 1 288 1 018
3 400 2 986 1 088 860
3 600 3 144 888 702
3 800 3 302 688 544
4 000 3 460 488 386
4 200 3 618 288 228
4 370 3 752 88 70

Prognoza: podano szacunkowe kwoty przy założeniu, że 14. emerytura zostanie uszczuplona o składkę zdrowotną (9 proc.) i podatek dochodowy (12 proc.) oraz zmniejszona według zasady złotówka za złotówkę powyżej progu 2900 zł brutto. Zaokrąglono do pełnych złotych.

Sprawdź również: Zwrot podatku dla emerytów [Zastrzyk gotówki 2023] Dla kogo, kiedy i czy trzeba składać wniosek?

Wysokość 14. emerytury jest w praktyce zróżnicowana i zależy od wysokości emerytury zasadniczej. Sprawdź, ile mogłaby wynieść twoja czternasta emerytura, jeżeli w tym roku obowiązywałby zasady z roku minionego, czyli pod warunkiem zwolnienia 14. emerytury z podatku.

14.-tka brutto 2023 14.-tka netto 2023  Zasadnicza emerytura brutto od 1 marca 2023 r.
1 588 zł 1 445 zł 900 zł
1 588 zł 1 445 zł 1 100 zł
1 588 zł 1 445 zł 1 400 zł
1 588 zł 1 445 zł 1 600 zł
1 588 zł 1 445 zł 1 800 zł
1 588 zł 1 445 zł 2 100 zł
1 588 zł 1 445 zł 2 600 zł
1 588 zł 1 445 zł 2 900 zł
1 488 zł 1 354 zł 3 000 zł
1 388 zł 1 263 zł 3 100 zł
1 288 zł 1 172 zł 3 200 zł
1 188 zł 1 081 zł 3 300 zł
1 088 zł 990 zł 3 400 zł
988 zł 899 zł 3 500 zł
888 zł 808 zł 3 600 zł
788 zł 717 zł 3 700 zł
688 zł 626 zł 3 800 zł
588 zł 535 zł 3 900 zł
488 zł 444 zł 4 000 zł
388 zł 353 zł 4 100 zł
288 zł 262 zł 4 200 zł
188 zł 171 zł 4 300 zł
88 zł 80 zł 4 400 zł
50 zł 45 zł 4 500 zł

Prognoza: podano szacunkowe kwoty przy założeniu, że 14. emerytura zostanie zwolniona z podatku dochodowego. Zaokrąglono do pełnych złotych.

Wysokość 14. emerytury w poszczególnych latach netto/brutto (kwota maksymalna)

2021 r. 1250,88 zł brutto / 1022,30 zł netto
2022 r. 1338,44 zł brutto / 1217,98 zł netto
2023 r. 1588,44 zł brutto / 1445,48 zł netto

Kiedy wypłata 14 emerytury w 2023 roku?

Wypłatę 14-tki zaplanowano na koniec sierpnia i wrzesień 2023 r.

14. emerytura wypłacana jest z emeryturami i rentami w standardowym terminie płatności twojego świadczenia (tj. 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień miesiąca).

W systemie mundurowym oraz w przypadku osób, które dostają zasiłki i świadczenia przedemerytalne z ZUS – wypłaty popłyną we wrześniu.

Według zapowiedzi minister Maląg planowane jest wprowadzenie tzw. elastycznego czasu wypłaty świadczenia, co w praktyce będzie oznaczało brak stałego, określonego przepisami terminu wypłaty 14-tki w trakcie roku kalendarzowego. Datę tę, co roku wskaże właściwy minister.

ZUS 14. emerytura – wniosek czy z urzędu?

Aby otrzymać 14 emeryturę, nie trzeba składać wniosku — ani o wypłatę, ani o naliczenie kwoty czternastki. ZUS przelewa świadczenie automatycznie wszystkim uprawnionym seniorom w należnej im wysokości.

14. emerytura. UWAGA na oszustwo na pracownika ZUS!

ZUS apelował do seniorów o szczególną ostrożność, ponieważ w minionym roku grasowali oszuści podszywający się pod pracowników Zakładu. Pretekstem była wypłata czternastej emerytury. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypominał, że pracownicy ZUS nie odwiedzają emerytów i rencistów w domach i nigdy nie proponują płatnych usług. Osoby podszywające się pod pracowników ZUS proponują szybkie załatwienie formalności, oferują pomoc w wypełnieniu wniosku, żądają danych osobowych lub bankowych.

Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, powiadamiamy Policję i najbliższą placówkę ZUS.

Czy 14 emerytura wlicza się do dochodu?

Czternasta emerytura nie wlicza się do dochodu wskazanego w ustawie o pomocy społecznej. Dlatego dodatkowe roczne świadczenie nie jest brane pod uwagę przy weryfikacji uprawnień do dodatków i zasiłków (np. dodatku mieszkaniowego, gazowego etc.), gdzie wysokość dochodu stanowi kryterium.

14. emerytura 2023 a długi i komornik

Czternasta emerytura jest wyłączona spod zajęć komorniczych, nawet jeśli wpływa na konto bankowe. Zgodnie z przepisami te środki na rachunku nie mogą zostać zajęte przez bank lub komornika na poczet długów.

Czternastka a opłata za pobyt w ZOL, ZPO, ZRL

Kwoty czternastki nie wlicza się do dochodu określonego w ustawie o pomocy społecznej, dlatego wysokość czternastej emerytury nie wpływa na wysokość miesięcznej opłaty za pobyt pacjenta:

 • w zakładzie opiekuńczo-leczniczym (ZOL),
 • pielęgnacyjno-opiekuńczym (ZPO),
 • zakładzie rehabilitacji leczniczej (ZRL).

Dodatek nie może także stanowić pretekstu do podwyższania opłaty za świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych.

Więcej niż jeden uprawniony do emerytury lub renty – ile czternastek się należy?

Bez względu na liczbę osób uprawnionych do świadczenia głównego np. renty rodzinnej przysługuje tylko jedna czternastka. W takiej sytuacji czternasta emerytura jest dzielona i wypłacana w równych częściach. Jeśli do świadczenia uprawnione są dwie osoby, to w 2023 r. każdej przysługuje po 794,22 zł brutto.

Źródła: ZUS, Ministerstwo Finansów


Jeżeli interesują Cię podobne informacje, zapisz się do Newslettera Gazety Senior  Zapisz się do Newslettera


Zobacz również:

13. emerytura 2023. Kiedy wypłata trzynastki? [KWOTA do ręki, TERMINY, WNIOSEK?]

Będzie 15. emerytura w 2023? Wszystko, co wiemy na temat dodatkowego świadczenia

Waloryzacja emerytur od 1 marca 2023. Pewne 14,8 proc. i gwarantowana podwyżka 250 zł [TABELA netto-brutto]

Dodatki do emerytury 2023, czyli 13. i 14. emerytura, waloryzacja, zwrot podatku, 500plus dla seniora, 200plus [ZESTAWIENIE]

Linda Matus
Kategorie
Udostępnij

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.