14 emerytura 2023 ⭐️ Termin, próg dochodowy, kwota na rękę [TABELA]

14 emerytura 2023 ⭐️ Termin, próg dochodowy, kwota na rękę [TABELA]

Wypłaty płyną do seniorów przez cały wrzesień. Ile wyniosła 14. emerytura „na rękę” w twoim przypadku, sprawdzisz w naszej tabeli. 

Data aktualizacji: 25.09.2023

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej GazetaSenior.pl

14. emerytura w 2023 r. historia dodatkowego świadczenia

Tzw. 14 emerytura została po raz pierwszy wypłacona seniorom w 2021 r. i miała być świadczeniem jednorazowym. Z uwagi na wysoką inflację rząd zdecydował się ponowić wypłatę 14. świadczenia w 2022 r., a 1 lutego br. wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed poinformował, że ustawa o tzw. 14. emeryturze jest już przygotowana.

26 maja br. Sejm przyjął projekt ustawy dot. 14 emerytury, a nowe przepisy wprowadzały 14. emeryturę na stałe do katalogu dodatkowych świadczeń dla seniorów. Poprawki zaproponowane przez Senat zostały ostatecznie odrzucone.

Ustawa wprowadzająca dodatkowe roczne świadczenie na stałe została ostatecznie przyjęta przez Sejm 7 lipca br. i czekała już tylko na podpis prezydenta, aby 8 sierpnia br. wejść w życie.

Zobacz również: Wszystko, co musisz wiedzieć o 14 emeryturze 2023. Najważniejsze informacje w pigułce [Warunki, Terminy, Kwoty]

Reklama Reklama wynajmijseniora.pl

Czternasta emerytura 2023 – dla kogo?

Czternastkę otrzymują świadczeniobiorcy uprawnieni do:

 • emerytury (w tym pomostowej, okresowej kapitałowej i częściowej),
 • emerytury w wysokości niższej niż najniższa emerytura tzw. emerytura groszowa,
 • renty z tytułu niezdolności do pracy (w tym dla inwalidów wojennych i wojskowych, wypadkowej,
  renty szkoleniowej),
 • renty socjalnej i renty socjalnej w zmniejszonej wysokości, renty rodzinnej,
 • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego (tzw. Emerytury MAMA 4+) także w wysokości niższej niż najniższa emerytura,
 • świadczenia dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 • świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Czternastą emeryturę pobierają również emeryci i renciści służb mundurowych. 14 emerytura nie przysługuje sędziom oraz prokuratorom w stanie spoczynku, ponieważ formalnie nie mają oni statusu emeryta.

Zobacz również: Komu NIE przysługuje 14. emerytura? [wypłaty wrzesień 2023]

Reklama Reklama PolisyTravel

14. emerytura 2023 ile wyniesie netto?

Co mówią przepisy? Maksymalna wysokość czternastej emerytury będzie równać się najniższej emeryturze obowiązującej w danym roku kalendarzowym, czyli wysokości świadczenia obowiązującego od 1 marca – z możliwością podwyższenia świadczenia.

Najniższa emerytura podlega corocznej waloryzacji. W 2023 r. objęła ją waloryzacja kwotowa w wysokości 250 zł brutto tj., 227,50 zł netto i w wyniku tej podwyżki od 1 marca br. wynosi 1 588,44 zł brutto. 14. emerytura będzie rosła co roku minimum o wskaźnik waloryzacji.

Zgodnie za zapowiedziami wysokość 14. emerytury w 2023 r. miała równać się 1 588,44 zł brutto, czyli maksymalnie 1 445,48 zł na rękę. Ale 18 sierpnia premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że o wysokości dodatkowego świadczenia wkrótce wypowie się prezes Jarosław Kaczyński. Tak też się stało, kwota 14. emerytury została ogłoszona przez Jarosława Kaczyńskiego w niedzielę, 20 sierpnia, w Paradyżu. Dodatkowe roczne świadczenie tzw. 14. emerytura, wyniesie 2 200 zł netto, jak zapowiedział prezes. Ostatecznie w rozporządzeniu poznaliśmy kwotę 14 emerytury, która wyniosła 2650 zł brutto.

14 emerytura nie jest wypłacana wszystkim seniorom. Warunkiem otrzymania dodatku jest spełnienie kryterium dochodowego. Dlatego niektórzy emeryci otrzymają 14. niższą bądź nie otrzymają jej wcale.

Zobacz również: 13. Emerytura 2024. Perspektywy, polityczne kulisy, aktualne zasady wypłaty i wysokość trzynastki

ZUS 14. emerytura – warunki wypłaty w 2023 r.

14. emerytura to dodatek wypłacany emerytom i rencistom raz w roku. Aby otrzymać czternastą emeryturę w 2023 r., należy spełnić dwa warunki:

 • być czynnym emerytem lub rencistą, czyli mieć prawo do jednego z wyżej wymienionych świadczeń na dzień weryfikacji.
 • nie przekroczyć ustalonego w danym roku progu dochodowego.

Warunek posiadania prawa do emerytury lub renty będzie musiał być spełniony na dzień wskazany w przepisach. Ustawa mówi: „14. emerytura nie będzie przysługiwać osobom, którym prawo do emerytury lub renty zostało zawieszone na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego”. W 2023 r. dzień weryfikacji przypada 31 sierpnia.

Osoby, które uzyskają status emeryta lub rencisty po dacie wskazanej w przepisach, nie otrzymają 14. emerytury w 2023 r.

Przeczytaj również: Bezpłatne Leki 65+ [AKTUALNOŚCI] ⭐️

14. emerytura dla wcześniejszych emerytów [kryterium]

Seniorzy pobierający wcześniejsze emerytury, czyli osoby, które nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego – odpowiednio 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn – muszą dodatkowo pamiętać, aby na dzień weryfikacji ich prawo do emerytury lub renty nie zostało zawieszone z powodu zbyt wysokich zarobków. Wcześniejsi emeryci mogą dorabiać tylko do wysokości ustalonych limitów.

Zobacz również: Renta wdowia, emerytura stażowa, leki za 5 zł, bony etc. Postulaty na rzecz seniorów [Nowa Lewica]

14 emerytura – próg dochodowy 2023 r

Aby otrzymać czternastkę w pełnej wysokości, twoja emerytura lub renta nie może przekroczyć progu dochodowego. Próg dochodowy w 2023 r. wyniesie podobnie jak w poprzednich latach 2900 zł brutto

Czternasta emerytura – zasada złotówka za złotówkę 2023

Seniorzy, których emerytura jest wyższa niż 2 900 brutto otrzymają czternastkę w pomniejszonej wysokości – zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Przykład: Jeśli twoja emerytura wynosi 3 000 zł brutto, to przekraczasz próg dochodowy o 100 zł, co skutkuje tym, że 14- tka zostanie pomniejszona również o 100 złotych.

Minimalna kwota 14-tki wyniesie 50 zł brutto. Jeżeli naliczona kwota czternastki okaże się niższa niż 50 zł, świadczenie nie zostanie przyznawane. Od tych zasad nie przysługuje odwołanie.

Zobacz również: Renta wdowia – obywatelski projekt ustawy w Sejmie [+50 proc. do emerytury, kryteria, limit]

Podatek od czternastej emerytury 2023

Ustawa dot. 14. emerytury jasno mówi, że od 14. emerytury pobierana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne (9 proc.) oraz podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT 12 proc.).

W 2022 r. emeryci i renciści decyzją resortu finansów nie zapłacili podatku dochodowego od czternastej emerytury. Od czternastki pobrano tylko składkę zdrowotną. Resort finansów i ZUS zgodnie podkreślali, że brak poboru podatku miał charakter jednorazowy.

Przypominamy, że emerytura do 2 500 zł brutto jest zwolniona z podatku dochodowego (PIT) i obciążona 9 proc. składką zdrowotną. Od emerytury wyższej niż 2 500 brutto oprócz składki zdrowotnej należy zapłacić również podatek dochodowy – 12 proc.

Jeżeli dojdzie w danym miesiącu do skumulowania zasadniczej i 14. emerytury, większość seniorów przekroczy kwotę 2 500 zł brutto, więc nadprogramowe świadczenie zostanie uszczuplone dodatkowo o należny podatek.

Przeczytaj również: Wysokość 14-tki na rękę i kwota przelewu wrzesień [TABELA do 5500 zł]

Wysokość 14 emerytury wrzesień 2023 [TABELA NETTO]

Ile wyniosły 14. emerytury w 2023 roku?

Emerytura zasadnicza brutto Emerytura zasadnicza netto 14. emerytura na rękę 2023
1 000 910 2 273,50
1 100 1 001 2 261,50
1 200 1 092 2 249,50
1 300 1 183 2 237,50
1 400 1 274 2 225,50
1 500 1 365 2 213,50
1 588,44 1 445,48 2 202,50
1 600 1 456 2 201,50
1 700 1 547 2 189,50
1 800 1 638 2 177,50
1 900 1 729 2 165,50
2 000 1 820 2 153,50
2 100 1 911 2 141,50
2 200 2 002 2 129,50
2 300 2 093 2 117,50
2 400 2 184 2 105,50
2 500 2 275 2 093,50
2 600 2 354 2 093,50
2 700 2 433 2 093,50
2 800 2 512 2 093,50
2 900 2 591 2 093,50
3 000 2 670 2 014,50
3 100 2 749 1 935,50
3 200 2 828 1 856,50
3 300 2 907 1 777,50
3 400 2 986 1 698,50
3 500 3 065 1 619,50
3 600 3 144 1 540,50
3 700 3 223 1 461,50
3 800 3 302 1 382,50
3 900 3 381 1 303,50
4 000 3 460 1 224,50
4 100 3 539 1 145,50
4 200 3 618 1 066,50
4 300 3 697 987,50
4 400 3 776 908,50
4 500 3 855 829,50
4 600 3 934 750,50
4 700 4 013 671,50
4 800 4 092 592,50
4 900 4 171 513,50
5 000 4 250 434,50
5 100 4 329 355,50
5 200 4 408 276,50
5 300 4 487 197,50
5 400 4 566 118,50
5 500 4 645 39,50

Prognoza: podano szacunkowe kwoty przy założeniu, że 14. emerytura zostanie uszczuplona o składkę zdrowotną (9 proc.) i podatek dochodowy (12 proc.) oraz zmniejszona według zasady złotówka za złotówkę powyżej progu 2900 zł brutto. Zaokrąglono do pełnych złotych.

Sprawdź również: Bezpłatne leki 65+. Jakie leki za darmo po 65 roku życia? [LISTA, WYSZUKIWARKA]

Wysokość 14. emerytury w poszczególnych latach netto/brutto (kwota maksymalna)

2021 r. 1250,88 zł brutto / 1022,30 zł netto
2022 r. 1338,44 zł brutto / 1217,98 zł netto
2023 r.  2650 zł brutto

Wypłata 14 emerytury 2023 – termin

Oficjalny termin został ogłoszony w rozporządzeniu. 14. emerytura w 2023 r. została wypłacona we wrześniu.  Dodatek wypłacany jest z emeryturami i rentami w standardowym terminie płatności twojego świadczenia (tj. 1, 5, 10, 15, 20 i 25 dzień miesiąca).

Termin 14-tki w kolejnych latach

Termin wypłaty 14-tki w kolejnych latach poznamy zawsze najpóźniej do 31 października. W ustawie wprowadzono tzw. elastycznego czasu wypłaty świadczenia, co w praktyce oznacza brak stałego terminu wypłaty 14-tki w trakcie roku kalendarzowego. Datę tę, co roku wskaże właściwy minister. Zapowiedzi mówią, że raczej będzie to termin jesienny.

ZUS 14 emerytura – wniosek czy z urzędu?

Aby otrzymać 14 emeryturę, nie trzeba składać wniosku — ani o wypłatę, ani o naliczenie kwoty czternastki. ZUS przelewa świadczenie automatycznie wszystkim uprawnionym seniorom w należnej im wysokości.

Czy 14. emerytura wlicza się do dochodu?

Czternasta emerytura nie wlicza się do dochodu wskazanego w ustawie o pomocy społecznej. Dlatego dodatkowe roczne świadczenie nie jest brane pod uwagę przy weryfikacji uprawnień do dodatków i zasiłków:

 • o pomoc społeczną,
 • dodatku mieszkaniowego,
 • dodatku gazowego,
 • alimenty,
 • świadczenia z programu „Rodzina 500 plus” dla niesamodzielnych,

w przypadku których wysokość dochodu stanowi kryterium.

14 emerytura 2023 a długi i komornik

Czternasta emerytura jest wyłączona spod zajęć komorniczych, nawet jeśli wpływa na konto bankowe. Zgodnie z przepisami te środki na rachunku nie mogą zostać zajęte przez bank lub komornika na poczet długów.

Zobacz również: Lecytyna – klucz do zdrowia seniorów [właściwości, korzyści i działanie]

Czternastka a opłata za pobyt w ZOL, ZPO, ZRL

Kwoty czternastki nie wlicza się do dochodu określonego w ustawie o pomocy społecznej, dlatego wysokość czternastej emerytury nie wpływa na wysokość miesięcznej opłaty za pobyt pacjenta:

 • w zakładzie opiekuńczo-leczniczym (ZOL),
 • pielęgnacyjno-opiekuńczym (ZPO),
 • zakładzie rehabilitacji leczniczej (ZRL).

Dodatek nie może także stanowić pretekstu do podwyższania opłaty za świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych.

Źródła: ZUS, Ministerstwo Finansów


Jeżeli interesują Cię podobne informacje, zapisz się do Newslettera Gazety Senior  Zapisz się do Newslettera


Zobacz również:

13. Emerytura 2024. Perspektywy, polityczne kulisy, aktualne zasady wypłaty i wysokość trzynastki

Bezpłatne leki 65+. Jakie leki za darmo po 65 roku życia? [LISTA, WYSZUKIWARKA]

Wysokość 14-tki – kwota przelewu wrzesień. 2200 zł na rękę nie dla wszystkich [AKTUALNA TABELA]

Komu NIE przysługuje 14. emerytura? [wypłaty wrzesień 2023]

Linda Matus
CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds