Druga waloryzacja emerytur: lepsze zabezpieczenie finansowe seniorów [zasady, terminy, TABELA]

Druga waloryzacja emerytur: lepsze zabezpieczenie finansowe seniorów [zasady, terminy, TABELA]

Rząd proponuje nowe regulacje, które mają na celu lepsze zabezpieczenie finansowe seniorów w obliczu rosnących kosztów życia. Projekt ustawy wprowadza możliwość drugiej waloryzacji emerytur i rent – procesu, który do tej pory miał miejsce tylko raz w roku, 1 marca. Ta dodatkowa waloryzacja będzie przeprowadzona, jeśli inflacja w pierwszym półroczu przekroczy 5%. Projekt ustawy to odpowiedz na obietnice Premiera RP wygłoszone w expose z 12 grudnia 2023 roku.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej gazetasenior.pl

Zmiany w waloryzacji emerytur 2024 – nowe propozycje

Obecnie waloryzacja emerytur i rent przeprowadzana jest tylko raz w roku, 1 marca. To rozwiązanie okazało się niewystarczające, szczególnie w okresach wysokiej inflacji, której doświadczaliśmy przez ostatnie lata. Wzrost cen uderzył najmocniej w emerytów i rencistów a w szczególności tych otrzymujących najniższe wypłaty, ponieważ ich świadczenia najszybciej traciły na wartości.

W odpowiedzi na tego rodzaju wyzwania rząd proponuje wprowadzenie drugiej, dodatkowej waloryzacji świadczeń emerytalnych i rentowych w sytuacji, gdy inflacja w pierwszym półroczu roku przekroczy 5%. Ten zabieg ma lepiej dostosować wysokość świadczeń do rzeczywistego poziomu cen i zapewnić seniorom większą stabilność finansową przez cały rok.

Zobacz również: Emerytura 2024: najważniejsze informacje [przewodnik dla przyszłego emeryta]

Reklama Reklama PolisyTravel

Nowe zasady waloryzacji emerytur i rent: co się zmienia?

Od roku 2024 planowane jest wprowadzenie nowego mechanizmu, który poza standardową waloryzacją roczną, zapewni także dodatkową podwyżkę świadczeń. Ta zmiana wprowadzona zostanie w sytuacji, gdy inflacja w pierwszej połowie roku przekroczy 5%.

Oto jak będą wyglądały zasady waloryzacji:

Standardowa waloryzacja: Jeśli inflacja w pierwszym półroczu nie przekroczy 5%, emerytury i renty będą waloryzowane raz w roku, zgodnie z obowiązującymi dotąd zasadami tj. 1 marca.

Dodatkowa waloryzacja: W przypadku, gdy inflacja w pierwszym półroczu przekroczy 5% zostanie przeprowadzona druga, interwencyjna waloryzacja emerytur i rent. W praktyce oznacza to, że oprócz waloryzacji rocznej przeprowadzonej w marcu, seniorzy otrzymają także dodatkową waloryzację świadczeń 1 września.

Zobacz również: Kolejka do sanatorium 2024. Długość kolejki w poszczególnych województwach: aktualne dane [PRZEGLĄD]

Reklama Reklama SU Bałtyk

Jak będzie wyglądała dodatkowa waloryzacja emerytur? 

Dodatkowa waloryzacja emerytur będzie przeprowadzana analogicznie jak standardowa waloryzacja roczna. Oznacza to, że kwota świadczenia (emerytury lub renty) obowiązującej na dzień 31 sierpnia, zostanie pomnożona przez wskaźnik waloryzacji. Zwaloryzowane zostaną emerytury i renty przyznane do 31 sierpnia włącznie.

Wskaźnik dodatkowej waloryzacji, podobnie jak wskaźnik standardowej waloryzacji, będzie zależał od poziomu inflacji tj. cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu danego roku.

Projekt zakłada, że do obliczeń ostatecznej wysokości wskaźnika waloryzacji zostanie wzięty poziom inflacji emeryckiej (wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów) albo inflacji ogółem, jeżeli ten drugi okaże się wyższy. Zwykle poziom inflacji emeryckiej jest wyższy niż poziom ogólny.

Do wysokości tego wskaźnika doliczone zostanie co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w tym okresie tj. za pierwsze półrocze. Do obliczenia wskaźnika waloryzacji we wrześniu 2024, jeżeli zostanie spełnione kryterium 5% inflacji, zostanie wzięte 20% realnego wzrostu wynagrodzeń za pierwsze półrocze 2024 roku.

Ponadto, każdego roku w czerwcu w ramach Rady Dialogu Społecznego odbywają się negocjacje dotyczące dodatkowego zwiększenia tego wskaźnika ponad ustawowe 20%. Wyniki tych negocjacji będą miały wpływ zarówno na waloryzację roczną, jak i dodatkową. Negocjacje dotyczące zwiększenia wskaźnika odbywające się w czerwcu tego roku będą dotyczyły waloryzacji na rok 2025.

Zobacz również: Emerytura 2024: kiedy najlepiej przejść na emeryturę? Terminy od których zależy wysokość emerytury [kalendarz dla przyszłych emerytów]

Druga waloryzacja nie mylić z podwójną waloryzacją

Ważne jest, aby nie mylić dodatkowej waloryzacji z podwójną podwyżką świadczeń emerytalno-rentowych. Dodatkowa waloryzacja nie oznacza dodatkowej podwyżki, ale przyspieszoną wypłatę części podwyżki, która normalnie miałaby miejsce w marcu następnego roku.

Efekt finansowy dodatkowej waloryzacji będzie zauważalny szybciej w portfelu tj. już od września danego roku do lutego następnego roku, czyli przez 6 miesięcy, ale spowoduje on obniżenie podwyżki, która nastąpi w marcu kolejnego roku.

Jeśli wskaźnik rocznej waloryzacji okazałby się niższy od wskaźnika dodatkowej waloryzacji, to wskaźnik rocznej waloryzacji zostanie zwiększony do wysokości dodatkowej waloryzacji. To zagwarantuje, że wysokość świadczeń nie zmniejszy się, zgodnie z zasadą, że waloryzacja nie może prowadzić do obniżenia kwoty świadczenia.

Zobacz również: Pieniądze na zatrudnienie emerytów: rząd wesprze aktywność zawodową seniorów

Ile może wynieść druga waloryzacja? [Tabela netto]

Brak konkretnych wskaźników utrudnia obliczenia. Wiemy na pewno, że druga waloryzacja może być przeprowadzona 1 września, a jej wysokość uzależniona od inflacji w pierwszych sześciu miesiącach roku. Do obliczeń wzięliśmy minimalny wskaźnik na poziomie 5 proc.

Emerytura brutto od 1 marca 2024 Emerytura brutto od 1 września 2024 [podwyżka 5 proc] Emerytura netto od 1 września 2024
   1 000,00    1 050,00       955,50
   1 100,00    1 155,00    1 051,05
   1 300,00    1 365,00    1 242,15
   1 400,00    1 470,00    1 337,70
   1 500,00    1 575,00    1 433,25
   1 780,96    1 870,01    1 701,71
   1 800,00    1 890,00    1 719,90
   1 900,00    1 995,00    1 815,45
   2 000,00    2 100,00    1 911,00
   2 100,00    2 205,00    2 006,55
   2 200,00    2 310,00    2 102,10
   2 300,00    2 415,00    2 197,65
   2 400,00    2 520,00    2 297,20
   2 500,00    2 625,00    2 379,30
   2 600,00    2 730,00    2 461,39
   2 700,00    2 835,00    2 543,49
   2 800,00    2 940,00    2 625,59
   3 000,00    3 150,00    2 803,23

Wyliczenia potencjalnej drugiej waloryzacji mają wyłącznie charakter poglądowy. 

Dodatkowa waloryzacja a 13. emerytura

Dodatkowa waloryzacja, jeśli może zostać przeprowadzona we wrześniu, nie wpłynie na wysokość dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów, tzw. 13. emerytury, która wypłacona zostanie w kwietniu.

Dodatkowa waloryzacja a 14. emerytura

Waloryzacja okresowa może mieć wpływ na wysokość kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów, czyli tzw. 14. emerytury, w sytuacji kiedy rząd wskaże jako miesiąc jej wypłaty październik, listopad lub grudzień, czyli miesiące przypadające po wrześniu. Wówczas 14. emerytura, której wysokość nie może być niższa niż emerytura minimalna (przed uwzględnieniem progu dochodowego) będzie wyższa o poziom dodatkowej interwencyjnej waloryzacji.

Zobacz również: Dodatki do emerytury 2024: pełne zestawienie świadczeń dla seniorów [RAPORT]

Co dalej z proponowanymi zmianami?

Projekt ustawy zostanie poddany 21-dniowym konsultacjom społecznym. Dalsze losy zmian będą uzależnione od ewentualnych poprawek i dyskusji, które mogą pojawić się w trakcie procesu legislacyjnego. Po zakończeniu procesu legislacyjnego projektowana ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zobacz również: Nie daj się nabrać na fałszywe SMS-y o długach! Ostrzeżenie dla seniorów

Druga waloryzacja: historia

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) postulowało wprowadzenie drugiej waloryzacji emerytur jako wsparcie osób starszych w trudnych czasach. W ostatniej kampanii wyborczej Nowa Lewica oraz Koalicja Obywatelska przedstawiły propozycję dwukrotnej waloryzacji świadczeń emerytalnych w latach, gdy inflacja przekracza 5 proc. Premier Donald Tusk, Marzena Okła-Drewnowicz, minister ds. polityki senioralnej oraz szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk potwierdzili wprowadzenie tego rozwiązania w życie. Druga waloryzacja umożliwi szybsze dostosowanie emerytur i rent do zmieniającej się sytuacji gospodarczej.

Źródło: Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw


Jeżeli interesują Cię aktualne informacje dot. emerytur, zapisz się do Newslettera Gazety Senior Zapisz się do Newslettera


Linda Matus
CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds