Planowana druga waloryzacja emerytur 2024: co już o niej wiemy? [tabela netto]

Planowana druga waloryzacja emerytur 2024: co już o niej wiemy? [tabela netto]

Rząd zobowiązał się do drugiej waloryzacji emerytur, co oznacza – obok już zagwarantowanej ustawą marcowej podwyżki świadczeń emerytalno-rentowych – możliwość dodatkowej waloryzacji w roku, gdy inflacja utrzymuje się na wysokim poziomie przekraczającym 5 proc. W obliczu stale rosnących kosztów życia wielu seniorów niecierpliwie oczekuje rozwiązań poprawiających ich finansową sytuację.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej gazetasenior.pl

Zapowiedź drugiej waloryzacji: kto i kiedy zaproponował to rozwiązanie

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) postulowało wprowadzenie drugiej waloryzacji emerytur jako wsparcie osób starszych w trudnych czasach. W ostatniej kampanii wyborczej Nowa Lewica oraz Koalicja Obywatelska przedstawiły propozycję dwukrotnej waloryzacji świadczeń emerytalnych w latach, gdy inflacja przekracza 5 proc.

Premier Donald Tusk, Marzena Okła-Drewnowicz, minister ds. polityki senioralnej oraz szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk potwierdzili wprowadzenie tego rozwiązania w życie.

Druga waloryzacja umożliwi szybsze dostosowanie emerytur i rent do zmieniającej się sytuacji gospodarczej.

Zobacz również: Waloryzacja emerytur 2024: GUS podał poziom inflacji emeryckiej. Aktualna prognoza 11,9 proc. [TABELA NETTO]

Reklama Prenumerata indywidualna Gazety Senior

Druga waloryzacja: prace nad projektem ustawy

Obecnie trwają prace nad projektem ustawy mającym na celu stworzenie systemowego mechanizmu drugiej waloryzacji.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiada, że waloryzacja mogłaby być przeprowadzana nie tylko w marcu, ale także we wrześniu, gdy wskaźnik inflacji osiągnie określony poziom.

Zobacz również: Emerytura 2024: najważniejsze informacje [przewodnik dla przyszłego emeryta]

Reklama Głosowanie na seniora/kę roku 2023

Ile mogłaby wynieść druga waloryzacja? Potencjalne scenariusze

Brak konkretnych przepisów utrudnia precyzyjne określenie reguł drugiej waloryzacji. Wiemy na pewno, że druga waloryzacja mogłaby być przeprowadzana jesienią, a jej wysokość byłaby uzależniona od inflacji w pierwszych sześciu miesiącach roku.

W przypadku prognozowanej inflacji na poziomie 5 proc. w pierwszej połowie roku, rząd mógłby zastosować podwyżki emerytur o poziom wzrostu cen. Co oznaczałoby, że druga waloryzacja emerytur mogłaby podnieść świadczenia o wskaźnik wzrostu cen w gospodarstwach rencistów i emerytów w okresie od stycznia do czerwca.

Podejście to przypominałoby mechanizm stosowany w przypadku podwyżek pensji minimalnej, gdzie prognoza wzrostu inflacji o 5 proc. powoduje uruchomienie drugiej podwyżki w ciągu roku. Zgodnie z przepisami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę: przy prognozowanym wzroście wskaźnika cen o co najmniej 105 proc. na kolejny rok, ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia i są to 1 stycznia i 1 lipca.

Rząd mógłby adaptować podobny model dla drugiej waloryzacji emerytur, aby skuteczniej reagować na wzrost kosztów życia seniorów.

Ile mogłaby wynieść druga waloryzacja? [Tabela netto]

Zgodnie z aktualną prognozą uwzględniającą wskaźnik marcowej waloryzacji na poziomie 11,9 proc. najniższa emerytura od 1 marca 2024 roku może wynieść 1777,46 zł brutto, czyli 1617,49 zł na rękę. Zakładając wejście w życie drugiej waloryzacji od 1 września br., która wyniosłaby np. 5 proc. mogłaby opiewać na 1866,34 zł. Co oznaczałoby, że tyle również może wynieś maksymalna wysokość czternastej emerytury płynącej do seniorów z jesiennymi emeryturami.

Emerytura brutto od 1 marca [podwyżka 11,9 proc] Emerytura brutto od 1 września [podwyżka 5 proc] Emerytura netto od 1 września Zysk
671,40 704,97 641,52 30,55
783,30 822,47 748,44 35,64
895,20 939,96 855,36 40,73
1 007,10 1 057,46 962,28 45,82
1 119,00 1 174,95 1 069,20 50,91
1 342,80 1 409,94 1 283,05 61,10
1 454,70 1 527,44 1 389,97 66,19
1 566,60 1 644,93 1 496,89 71,28
1 777,46 1 866,34 1 698,37 80,87
1 790,40 1 879,92 1 710,73 81,46
1 902,30 1 997,42 1 817,65 86,55
2 014,20 2 114,91 1 924,57 91,65
2 126,10 2 232,41 2 031,49 96,74
2 238,00 2 349,90 2 138,41 101,83
2 349,90 2 467,40 2 245,33 106,92
2 461,80 2 584,89 2 356,83 116,60
2 573,70 2 702,39 2 450,33 117,10
2 685,60 2 819,88 2 543,82 122,19
2 797,50 2 937,38 2 637,31 127,29
2 909,40 3 054,87 2 730,80 132,38
3 021,30 3 172,37 2 824,30 137,47
3 133,20 3 289,86 2 917,79 142,56
3 245,10 3 407,36 3 011,28 147,65
3 357,00 3 524,85 3 104,77 152,74
3 580,80 3 759,84 3 291,76 162,93

 Wyliczenia potencjalnej podwójnej waloryzacji mają wyłącznie charakter poglądowy. 

Zobacz również: Kolejka do sanatorium 2024. Długość kolejki w poszczególnych województwach: aktualne dane [PRZEGLĄD]

Termin drugiej waloryzacji? Wrzesień?

Przymiarki do drugiej waloryzacji emerytur trwają. Według zapowiedzi minister Agnieszki Dziemianowicz-Bąk możliwe jest jej wprowadzenie np. od września.

Zobacz również: Dodatki do emerytury 2024: pełne zestawienie świadczeń dla seniorów [RAPORT]

Druga waloryzacja czy podwójna waloryzacja emerytur? Nie mylmy pojęć

Różnica między drugą waloryzacją a podwójną waloryzacją jest kluczowa, a niestety pojęcia te bywają używane zamiennie.

Druga waloryzacja może korzystniej rozłożyć podwyżki w czasie, umożliwiając wcześniejsze wypłacanie wyższych świadczeń seniorom. Nie oznacza to jednak podwójnej waloryzacji, lecz dwie  mniejsze waloryzacje w miejsce jednej.

Aktualnie na rekompensatę utratę siły nabywczej emerytury spowodowanej inflacją, senior musi czekać aż rok.

Zobacz również: Emerytura 2024: kiedy najlepiej przejść na emeryturę? Terminy od których zależy wysokość emerytury [kalendarz dla przyszłych emerytów]

Autopromocja Prenumerata indywidualna Gazety Senior

Potencjalne zyski i straty z drugiej waloryzacji: wyższa 14. Emerytura vs. niższa waloryzacja w przyszłym roku

Drugą waloryzację można postrzegać jako szansę na dodatkowe środki dla seniorów tu i teraz oraz wyższe czternastki. Jednakże, dzięki rozłożeniu jednej większej podwyżki na dwie mniejsze, można spodziewać się niższego poziomu waloryzacji w marcu roku kolejnego. To kompromis, który rząd może wprowadzić, reagując na zmiany kosztów życia seniorów.


Jeżeli interesują Cię aktualne informacje dot. emerytur, zapisz się do Newslettera Gazety Senior Zapisz się do Newslettera


Waloryzacja emerytur 2024: GUS podał poziom inflacji emeryckiej. Aktualna prognoza 11,9 proc. [TABELA NETTO]

Nauka w Uniwersytecie Trzeciego Wieku Online (UTW APS) z rabatem dla czytelników Gazety Senior

Dodatki do emerytury 2024: pełne zestawienie świadczeń dla seniorów [RAPORT]

Linda Matus
CATEGORIES
Share This