Pieniądze na zatrudnienie emerytów: rząd wesprze aktywność zawodową seniorów

Pieniądze na zatrudnienie emerytów: rząd wesprze aktywność zawodową seniorów

Projekt ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia otwiera nowe możliwości dla przedsiębiorców gotowych zatrudniać seniorów, oferując jednocześnie wsparcie finansowe. Jest to krok w kierunku lepszego wykorzystania potencjału osób starszych, który ma szansę przyczynić się do wzrostu ich aktywności zawodowej oraz ogólnego dobrobytu społecznego i ekonomicznego.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej GazetaSenior.pl

Pieniądze na zatrudnienie emerytów: projekt ustawy

Projekt nowelizacji ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia wprowadza istotne zmiany dla przedsiębiorców zainteresowanych zatrudnieniem osób starszych. Firmy, które zdecydują się na zatrudnienie osób poszukujących pracy, które ukończyły odpowiednio 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni), będą mogły liczyć na znaczące wsparcie finansowe. Maksymalna kwota dofinansowania może osiągnąć poziom 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, wypłacanego miesięcznie przez okres do 24 miesięcy. Istotnym warunkiem jest zobowiązanie się przez przedsiębiorcę do utrzymania seniora w zatrudnieniu przez dodatkowe 12 miesięcy po zakończeniu okresu dofinansowania.

Zobacz również: Szansa na aktywność i zatrudnienie dla seniorów: Program Praca dla Seniorek i Seniorów 2

Reklama Reklama wynajmijseniora.pl

Tło demograficzne: seniorzy na rynku pracy

Inicjatywa ta jest odpowiedzią na rosnący udział osób starszych w społeczeństwie polskim oraz na zjawisko bierności zawodowej wśród seniorów w wieku 60–89 lat. Mimo że liczba pracujących emerytów systematycznie wzrasta – co potwierdzają dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) z grudnia 2022 roku, gdzie liczba pracujących emerytów osiągnęła 826 tys., z czego 536,3 tys. było zatrudnionych na umowę o pracę – nadal istnieje potrzeba bardziej aktywnej polityki w zakresie zawodowej aktywizacji osób starszych. Od 2015 roku odnotowano wzrost liczby pracujących emerytów o 44%, co świadczy o potencjale i możliwościach zwiększenia ich udziału w rynku pracy.

Zobacz również: Agent Ubezpieczeniowy Senior; praca dodatkowa. Ile można zarobić w ubezpieczeniach? Stawki agentów 2023 [TABELA]

Zachęty dla pracodawców, aby zatrudniali seniorów

Projekt w swoim uzasadnieniu zakłada, że kluczowym elementem aktywizacji zawodowej seniorów jest motywowanie pracodawców do ich zatrudniania i utrzymywania na lepszych stanowiskach pracy. Taka polityka może przyczynić się do bardziej efektywnego wykorzystania potencjału zawodowego osób starszych, co z kolei wpłynie pozytywnie na dobrobyt społeczny i ekonomiczny.

Zobacz również: Emerytura 2024: kiedy najlepiej przejść na emeryturę? Terminy od których zależy wysokość emerytury [kalendarz dla przyszłych emerytów]

Dodatkowe czynniki wspierające

Większa dostępność miejsc opieki nad dziećmi żłobki, przedszkola, a także tzw. babciowe również przyczynią się do możliwości powrotu na rynek pracy nie tylko młodych rodziców, ale również dziadków, którzy często zajmują się wnukami, odciążając tym samym młodsze pokolenie.

Zobacz również: Bon senioralny: nowe wsparcie dla seniorów [kwota i kryterium dochodowe]

Modernizacja rynku pracy i służb zatrudnienia: projekt ustawy

Projekt ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia jest krokiem ku modernizacji i poprawie efektywności publicznych służb zatrudnienia. Stanowi on kluczowy element w realizacji założeń Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Ustawa z 2004 roku, dotycząca promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy, nie odpowiada już obecnym oczekiwaniom rynkowym. Zmiany w charakterze pracy oraz na rynku pracy spowodowane rozwojem technologii, zmianami w trendach konsumpcyjnych, globalizacją oraz ewolucją społeczną, wymagają nowego podejścia.

Obecny model funkcjonowania urzędów pracy nie spełnia oczekiwań zarówno pracowników, jak i pracodawców. Istnieje potrzeba stworzenia programów wsparcia dla różnych grup, takich jak seniorzy, młode matki czy firmy rodzinne, by lepiej odpowiadać na aktualne wyzwania rynkowe.

Zobacz również: Praca w opiece; jak się do niej przygotować?

Założenia projektu ustawy

Projekt ustawy jest kompleksowy i dotyka wielu aspektów. Zakłada między innymi: zmianę priorytetów i skupienie się na rynku, kliencie i potrzebach przedsiębiorców; wsparcie dla określonych grup i uwzględnienie specyficznych potrzeb osób młodych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami, kobiet po macierzyńskim planujących powrót do pracy, czy osób chcących założyć własny biznes; zwiększenie mobilności pracowników i ułatwienie dostępu do informacji o pracy oraz lepsze doradztwo zawodowe; wsparcie dla rodzin i opiekunów osób zależnych tj. lepsza pomoc dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dziećmi, starszymi rodzicami czy chorymi; zmniejszenie biurokracji i wreszcie automatyzacja i cyfryzacja procesów w urzędach pracy.

Więcej informacji o tym obszernym projekcie ustawy znajduje się [TUTAJ].

Źródło: Projekt ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia.

 


Jeżeli interesują Cię informacje ważne dla emerytów, zapisz się do Newslettera Gazety Senior  Zapisz się do Newslettera


 

Linda Matus
CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds