obrazy nie zostały wyświetlone
SANATORIUM NFZ 2021! Zmiany, obostrzenia i nowe zasady skierowań

SANATORIUM NFZ 2021! Zmiany, obostrzenia i nowe zasady skierowań

11 marca br. sanatoria zostały otwarte dla pacjentów. W marcu br. ruszyło zarówno leczenie uzdrowiskowe, jak i rehabilitacja uzdrowiskowa (turnusy finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia). Obiekty uzdrowiskowe były zamknięte od 24 października 2020, kiedy to zostały zawieszone turnusy w ramach skierowań NFZ i ZUS. Wyjątki stanowiły przypadki, w których zaprzestanie rehabilitacji groziło poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta. O czym musisz wiedzieć, jeśli chcesz jechać do sanatorium na NFZ w 2021?

Aktualizacja 04.11.2021

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej GazetaSenior.pl

Kompendium wiedzy o wyjazdach do sanatorium na NFZ w 2021

 • Kto może wybrać się do sanatorium w 2021 r.
 • Turnusy dla ozdrowieńców, postcovidowców
 • Pacjenci ze skierowaniem po odwołanych turnusach
 • Ile ważne jest skierowanie do sanatorium w 2021 r. i czy trzeba je potwierdzać
 • Ile trwa leczenie uzdrowiskowe
 • Kiedy mogę wyjechać do sanatorium ponownie
 • Wymóg informacji o leczeniu onkologicznym
 • Jak sprawdzić kolejkę oczekujących do sanatorium
 • Sanatorium poza kolejnością – komu się należy
 • Ile kosztuje sanatorium na NFZ i za co nie płaci NFZ w sanatorium
 • Lista uzdrowisk w Polsce

Kto może wybrać się do sanatorium

Uzdrowiska, sanatoria, szpitale rehabilitacyjne zostały otwarte w reżimie sanitarnym. Na leczenie będą mogły wybrać się osoby:

 • zaszczepione przeciwko Covid-19 dwiema dawkami,
 • z negatywnym testem na SARS-CoV-2 wykonanym z materiału pobranego nie wcześniej, niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia leczenia.

Sanatoria a ozdrowieńcy

Uzdrowiska uruchomiły turnusy rehabilitacyjne dla osób, które przebyły chorobę COVID-19 i zmagają się z powikłaniami. Pobyty w sanatoriach są finansowane w całości przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Skierowanie na stacjonarną rehabilitację pocovidową może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego tj. lekarz pierwszego kontaktu (POZ), lekarz specjalista lub lekarz pracujący w szpitalu. Dokument wystawiany jest na druku typu „skierowanie do szpitala”, na którym musi widnieć zapis: „Rehabilitacja stacjonarna świadczeniobiorcy po przebytej chorobie COVID-19”.

Program leczenia gwarantuje od 2 do 6 tygodni kompleksowej rehabilitacji, przy czym rozpoczęcie rehabilitacji następuje w terminie nie późniejszym niż w okresie 12 miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19. Ważnym wymogiem w kwalifikacji do leczenia jest przedstawienie wyników badań diagnostycznych, tj. EKG oraz RTG klatki piersiowej z opisem po zakończeniu ostrej fazy choroby, a także wyników badań laboratoryjnych (morfologia, OB, CRP).  Program rehabilitacji jest ustalany indywidualnie dla każdego kuracjusza. Jego celem jest poprawa wydolności wysiłkowej i krążeniowej, a także sprawności oddechowej i siły mięśniowej. Terapia obejmuje m.in. treningi wytrzymałościowe, ćwiczenia oddechowe i ogólnousprawniające, inhalacje indywidualne, a także zabiegi z zakresu balneoterapii, hydroterapii i fizykoterapii. W ramach rehabilitacji pocovidowej prowadzone są również zajęcia z zakresu psychosomatyki oraz edukacja zdrowotna, która służy zmianie stylu życia.

Pacjenci ze skierowaniem po odwołanych turnusach

To spora grupa pacjentów, aby wyjść na przeciw trudnej sytuacji zaproponowano ułatwienia dla osób, które już mają skierowania lub którym będzie trzeba przesunąć termin turnusu, który nie odbył się z powodu lockdown-u. W takim przypadku skierowanie do sanatorium nie wymaga listownego potwierdzenia z dwutygodniowym wyprzedzeniem przesyłanego pocztą przez NFZ, co było wcześniejszą zasadą. Osoby, które mają skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, jego status mogą sprawdzić w przeglądarce NFZ. Wystarczy podać numer skierowanie i datę urodzenia.

Jak czytamy na stronie przeglądarki NFZ: “Jeżeli posiadasz potwierdzone przez oddział wojewódzki NFZ, skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, którego termin przypada od 24 października 2020 r. – ZOSTAŃ W DOMU, a oryginał skierowania na leczenie uzdrowiskowe odeślij do oddziału wojewódzkiego. Skierowanie do sanatorium będzie mogło być zrealizowane w późniejszym terminie, z zachowaniem obecnego miejsca w kolejce oczekujących.

Przeglądarkę NFZ skierowań na leczenie uzdrowiskowe znajdziesz pod linkiem TUTAJ

Test na COVID-19 przed wyjazdem do sanatorium

O tym gdzie, kiedy i w jakich godzinach będzie można pobrać wymaz do badania na koronawirusa, informuje SMS-em poprzez system eKolejka oddział wojewódzki NFZ. Test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2 można wykonać nie wcześniej niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego. Dla pacjentów uzdrowiskowych test jest bezpłatny. Za pobranie wymazu i wykonanie testu, we wskazanych przez oddział wojewódzki NFZ punktach, zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia. Podstawą do wykonania testu jest skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową, nie jest wystawiane dodatkowe skierowanie na test. Wynik testu przed wyjazdem przekazuje telefonicznie uzdrowisko, do którego zostaliśmy skierowani. Dodatni wynik testu będzie oznaczał, że nie możemy wyjechać na leczenie uzdrowiskowe, ponieważ sanatorium nie może przyjąć osoby z potwierdzoną obecnością koronawirusa.

✔ Przeczytaj również: Czas wyborów. Głosuj na najlepszych kandydatów! Plebiscyt Flexi na XXI wiek!

Rezygnacja z sanatorium w obawie przed COVID-19

Sanatoria deklarują ścisłe przestrzeganie reżimu sanitarnego i do tej pory nie było sygnałów o ogniskach koronawirusa w tego typu placówka. Mimo tego NFZ – jak poinformował rzecznik prasowy Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Funduszu – będzie honorował i rozpatrywał każdą prośbę o zmianę terminu leczenia uzdrowiskowego indywidualnie, jeżeli ta prośba będzie podyktowana obawa o zakażenie koronawirusem.

Skierowanie do sanatorium

Leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego. Jeżeli w celu odzyskania sprawności po chorobie lub wypadku senior wymaga określonych zabiegów, które wykonywane są w uzdrowiskach, może skorzystać z tego rodzaju leczenia. 19 lipca 2019 r. weszły w życie nowe regulacje dotyczące kierowania na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową.

W uzdrowisku do leczenia wykorzystywane są bogactwa naturalne i czynniki fizyczne, takie jak wody mineralne, borowiny, bodźce klimatoterapeutyczne, hydroterapia, fizykoterapia czy kinezyterapii. W czasie pobytu, w zależności od profilu uzdrowiska, a także od potrzeb i wskazań można skorzystać m.in. z kąpieli leczniczych i ćwiczenia w basenach, kuracji pitnych i inhalacji, natrysków, biczów szkockich, masaży wodnych, zawijań i okładów, ciepłolecznictwa, światłolecznictwa, elektroterapii, ultradźwięków, magnetoterapii, laseroterapii, krioterapii, masażu leczniczego, gimnastyka indywidualnej i zbiorowej. Ważna informacja to taka, że na leczenie uzdrowiskowe mogą być kierowani jedynie pacjenci wystarczająco sprawni, by odbyć podróż do uzdrowiska, samodzielni, zdolni do samoobsługi i korzystania z zabiegów leczniczych.

Ile trwa leczenie uzdrowiskowe

Świadczenia są realizowane w warunkach ambulatoryjnych lub stacjonarnych. Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym trwa 21 dni i jest bezpłatny. Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym trwa 21 dni. Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym na rehabilitacji uzdrowiskowej trwa 28 dni, jest bezpłatny. Uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci trwa od 6 do 18 dni.

Skierowanie ważne 30 dni

Aby starać się o wyjazd do sanatorium finansowanego przez NFZ należy mieć aktualne wyniki badań, w tym badań specjalistycznych (jeśli były wykonywane), karty informacyjne ze szpitali (w przypadku hospitalizacji) oraz skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, biorąc pod uwagę aktualny stan zdrowia pacjenta, brak wskazań lub istniejące przeciwwskazania oraz wpływ leczenia uzdrowiskowego na stan zdrowia. Jest to o tyle ważne, że leczenie uzdrowiskowe jest leczeniem bodźcowym i niektóre schorzenia mogą ulegać zaostrzeniu.
Prawidłowo i czytelnie wypełnione skierowanie przesyłane jest przez lekarza lub przez seniora do oddziału wojewódzkiego NFZ, na którego terenie aktualnie mieszkamy. Mamy na to 30 dni. Po tym czasie skierowanie straci ważność.
Po zarejestrowaniu w oddziale NFZ skierowanie jest sprawdzane przez zatrudnionego w Funduszu lekarza specjalistę w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej, który ocenia jego celowość i wskazuje rodzaj oraz miejsce leczenia uzdrowiskowego. Jeśli uzna skierowanie za zasadne, w ciągu 30 dni od wpływu skierowania do oddziału NFZ dostaniemy pismo, z którego dowiemy się, na jakie leczenie uzdrowiskowe zostaliśmy zakwalifikowani. Jeżeli zostanie ustalony termin leczenia, oddział wojewódzki NFZ doręczy pacjentowi potwierdzone skierowanie nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia leczenia – Ważne! Aktualnie ten przepis nie obowiązuje, nie otrzymamy informacji pocztą, swoją kolej należy sprawdzać w wyszukiwarce skierowań online TUTAJ.
W przypadku negatywnej decyzji lekarza specjalisty NFZ powiadomi nas o tym pismem, w którym uzasadni przyczyny odmowy. W tym przypadku decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Zapisz się do Newslettera Gazety Senior, a otrzymasz na swój adres e-mailowy zbiór najciekawszych artykułów publikowanych w serwisie GazetaSenior.pl Zapisz się do Newslettera

Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego

Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego to lekarz, który ma umowę (kontrakt) z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług zdrowotnych w danym roku kalendarzowym lub pracuje w placówce, z którą fundusz podpisał umowę. Może to więc być lekarz pracujący w publicznym lub niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej (np. przychodni, spółdzielni lekarskiej), przyjmujący w ramach grupowej lub indywidualnej praktyki lekarskiej (w tzw. prywatnym gabinecie, pod warunkiem że podpisał umowę z NFZ).

Kolejne sanatorium dopiero po roku

W przypadku osób dorosłych zalecane jest korzystanie z ambulatoryjnego i sanatoryjnego leczenia uzdrowiskowego oraz rehabilitacji w sanatorium uzdrowiskowym nie częściej niż raz na 18 miesięcy, jednak kolejne skierowanie można złożyć do oddziału wojewódzkiego NFZ po upływie 12 miesięcy od zakończenia poprzedniego leczenia uzdrowiskowego. – To zmiana, która pojawiła się w związku z nowymi przepisami. Ponowne skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lekarz wystawi najwcześniej po 12 miesiącach od zakończenia poprzedniego leczenia. Ministerstwo Zdrowia przewiduje, że to rozwiązanie skróci kolejki oczekujących na wyjazd do sanatorium. Co roku wpływa do nas średnio 400 tys. skierowań na leczenie uzdrowiskowe. Zdarza się, że pacjenci zaledwie po kilku dniach od powrotu składają kolejne skierowanie – tłumaczy Andrzej Troszyński, rzecznik prasowy Narodowego Funduszu Zdrowia. Zmianę tę tłumaczy także fakt, że lekarz wystawiający nowe skierowanie zaraz po zakończeniu przez pacjenta poprzedniego leczenia albo rehabilitacji, nie jest w stanie właściwie ocenić wpływu właśnie zakończonej terapii na stan zdrowia pacjenta z uwagi na zbyt krótki czas, jaki upłynął od jej przebycia.
Zaznaczyć jednak należy, że przepis ten nie będzie miał zastosowania do dzieci oraz do osób dorosłych, kierowanych do szpitali i ambulatoriów uzdrowiskowych.

✔ Przeczytaj również: Gazeta Senior wydanie listopad 11/2021

Skierowanie bez potwierdzania

Nowe przepisy wprowadziły zniesienie obowiązku weryfikacji skierowań po upływie 18 miesięcy od dnia ich wystawienia. – Wprowadzenie powyższych zmian uzasadnione jest faktem przekroczenia w większości oddziałów wojewódzkich NFZ 18 miesięcy oczekiwania na leczenie sanatoryjne osób dorosłych, co rodzi konieczność dokonania weryfikacji znacznej większości skierowań oczekujących na potwierdzenie, często związanej z wizytą pacjenta u lekarza oraz skierowaniem na ponowne badania diagnostyczne – tłumaczy Robert Bugaj, dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Rzeszowie.
Jak mówi dyrektor, w praktyce lekarze zwykle odsyłają zweryfikowane skierowania, nie uwzględniając aktualnego stanu zdrowia pacjenta, a w szczególności powstałych od czasu wystawienia skierowania przeciwwskazań do leczenia uzdrowiskowego, co w konsekwencji może prowadzić do skierowania przez oddział wojewódzki NFZ do leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej pacjenta, posiadającego przeciwwskazania, uniemożliwiające realizację świadczeń. Pacjent taki, w przypadku stawienia się w uzdrowisku, po przeprowadzeniu badania wstępnego zostanie poinformowany o braku możliwości skorzystania ze świadczeń, co z jednej strony spotka się z jego niezadowoleniem, gdyż ponosi koszty dojazdu do uzdrowiska i rezerwuje własny czas na pobyt, a z drugiej czyni proces leczenia nieskutecznym i rodzi koszty po stronie świadczeniodawców, rezerwujących pacjentowi miejsce na czas terapii.

Informacja o leczeniu onkologicznym

Wprowadzono także obowiązek realizacji badania RTG klatki piersiowej jedynie w przypadku stwierdzenia przez lekarza zaistnienia wskazań medycznych. W świetle nowych regulacji na skierowaniu pojawi się za to pozycja, w której lekarz wpisze informację o leczeniu onkologicznym pacjenta, jeśli miało ono miejsce w ciągu ostatnich 5 lat.
Jak wyjaśnia Robert Bugaj, leczenie onkologiczne stanowi często przeciwwskazanie do leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej nawet po upływie kilku lat od zaistnienia choroby.

Sprawdź, kiedy wyjedziesz – kolejki oczekujących do sanatorium

Jeśli chcemy sprawdzić, kiedy możemy oczekiwać wyjazdu, warto zapamiętać adres: skierowania.nfz.gov.pl. To prosta w obsłudze wyszukiwarka skierowań, którą można znaleźć na stronach internetowych oddziałów NFZ oraz centrali Funduszu. – Żeby z niej skorzystać potrzebujemy numeru skierowania. Nadaje go oddział NFZ, a informacje o nim dostaniemy pocztą. Wystarczy wpisać numer skierowania i datę urodzenia. Po chwili dowiemy się, czy zostaliśmy zakwalifikowani na leczenie uzdrowiskowe. Jeśli tak, to wyszukiwarka poda nam, w zależności od etapu procedowania skierowania, m.in. orientacyjny czas oczekiwania, liczbę osób w kolejce oczekujących, termin i miejsce leczenia, nazwę uzdrowiska i jego adres – wyjaśnia Andrzej Troszyński.
Nasze dane są bezpieczne, ponieważ system udostępnia jedynie anonimowe informacje o skierowaniu na leczenie uzdrowiskowe: bieżący status, datę wystawienia przez lekarza; datę wpływu do oddziału NFZ; oddział kierujący; ocenę lekarza z Funduszu: rodzaj leczenia, profil leczenia, numer w kolejce, miejsce i termin leczenia: zakład lecznictwa uzdrowiskowego, adres, telefon, termin leczenia / okres w którym powinno odbyć się leczenie.

Sanatorium poza kolejnością

Jeśli złożyliśmy wniosek o skierowanie do sanatorium, to czas oczekiwania jest taki sam dla wszystkich i wynosi około 30 miesięcy. Bez kolejki wyjadą tylko zasłużeni honorowi dawcy krwi lub przeszczepu, inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci, uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani. Wbrew obiegowej opinii nie dotyczy to nauczycieli.

Jeśli nie możesz pojechać w terminie do sanatorium

Czasem zdarzają się sytuacje, gdy z ważnych powodów nie możemy skorzystać z przydzielonego nam sanatorium, np. w razie choroby, wypadku, ważnych spraw rodzinnych. W jaki sposób możemy prosić o przełożenie tego terminu, tak aby nie stracić ewentualnego przyjazdu do sanatorium? – Powinniśmy wtedy jak najszybciej zwrócić potwierdzone skierowanie do oddziału NFZ. Do oryginału zwracanego skierowania koniecznie dołączamy pisemne uzasadnienie, w którym wskazujemy powody braku możliwości realizacji skierowania i dokumenty, które uwiarygodnią ten fakt. Ten komplet dokumentów dostarczamy przed datą rozpoczęcia turnusu. Nasze wyjaśnienia zweryfikuje oddział NFZ. Jeśli uzna je za przekonujące, wyznaczy nowy termin pobytu w sanatorium – odpowiada rzecznik NFZ.

Ile kosztuje sanatorium na NFZ

Każdy pacjent przebywający w sanatorium uzdrowiskowym ponosi koszt zakwaterowania i wyżywienia. Wysokość opłaty za jeden dzień pobytu pacjenta dla turnusów trwających 21 oraz 28 dni zależy od standardu pokoju. Wysokość tych opłat nie jest dowolna, ale ściśle określona przez Ministra Zdrowia. Od 1 października 2014 r. częściowa odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania za jeden dzień pobytu nie zmieniła się i jest uzależniona od okresu, w jakim jesteśmy na leczeniu uzdrowiskowym oraz standardu pokoju. 1 sezon rozliczeniowy trwa od 1 października do 30 kwietnia i to jest sezon tańszy – opłaty zaczynają się od 9,40 zł za pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego i sięgają 28,80 zł za pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym. II sezon rozliczeniowy to okres od 1 maja do dnia 30 września i w tym przypadku opłaty wynoszą odpowiednio 10,50 i 36,10 zł za dzień pobytu.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, świadczeniobiorca korzystający z leczenia uzdrowiskowego w sanatorium uzdrowiskowym ponosi częściową odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie. NFZ informuje, iż pacjenci korzystający z leczenia uzdrowiskowego w sanatorium uzdrowiskowym, w ramach potwierdzonego przez NFZ skierowania, nie mogą ponosić wyższych dopłat do zakwaterowania i wyżywienia, niż te wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego. Wprowadzenie dodatkowych (wyższych) dopłat dla pacjentów jest zatem niezgodne z obowiązującymi przepisami.
Natomiast zabiegi realizowane w ramach potwierdzonego uzdrowiskowego leczenia ambulatoryjnego są bezpłatne.
Uprawnieni do darmowego korzystania raz w roku z leczenia uzdrowiskowego są pracownicy zakładów, które stosowały w produkcji azbest, zatrudnieni w tych zakładach w dniu 28 września 1997 roku lub przed tą datą.

Przeczytaj również: SANATORIUM 2021. Seniorzy zapłacą więcej za pobyt w uzdrowisku. Opłaty pójdą w górę

Za co nie płaci NFZ w sanatorium

Ważne! NFZ nie ponosi kosztów przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego; kosztów częściowej odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatoriach uzdrowiskowych; kosztów wyżywienia i zakwaterowania podczas korzystania z leczenia ambulatoryjnego; kosztów pobytu opiekuna pacjenta; dodatkowych obowiązujących w miejscu położenia zakładu opłat, np. opłat klimatycznych oraz kosztów zabiegów przyrodoleczniczych i rehabilitacyjnych, niezwiązanych z chorobą podstawową, która jest bezpośrednią przyczyną skierowania na leczenie uzdrowiskowe.

Lista uzdrowisk w Polsce

Uzdrowiska nizinne: Augustów, Krasnobród, Busko Zdrój, Nałęczów, Ciechocinek, Połczyn Zdrój, Goczałkowice Zdrój, Przerzeczyn Zdrój, Gołdap, Solec Zdrój, Uniejów, Horyniec Zdrój, Supraśl, Inowrocław, Swoszowice, Konstancin, Swoszowice, Wieniec Zdrój.
Uzdrowiska nadmorskie: Kamień Pomorski, Świnoujście, Kołobrzeg, Ustka, Sopot, Dąbki.
Uzdrowiska podgórskie: Cieplice Zdrój, Piwniczna Zdrój, Czerniawa Zdrój, Polanica Zdrój, Długopole Zdrój, Polańczyk, Duszniki Zdrój, Rymanów Zdrój, Iwonicz Zdrój, Szczawno Zdrój, Kudowa Zdrój, Ustroń, Muszyna Zdrój, Wapienne.
Uzdrowiska górskie: Jedlina Zdrój, Szczawnica, Krynica Zdrój, Świeradów Zdrój, Lądek Zdrój, Wysowa Zdrój, Rabka Zdrój, Żegiestów Zdrój.
Sanatorium w urządzonym wyrobisku górniczym: Wieliczka.

Zapisz się do Newslettera Gazety Senior, a otrzymasz na swój adres e-mailowy zbiór najciekawszych artykułów publikowanych w serwisie GazetaSenior.pl Zapisz się do Newslettera

Może Cię zainteresować:

„GRAMY W RYTMIE SERCA”, by wykryć arytmię i ustrzec się przed udarem mózgu

Poznaj SENIORADĘ – kompendium niezbędnej wiedzy dla osób starszych

Jeśli nie teraz to kiedy? Ruszaj się i dłużej żyj z cukrzycą (VIDEO)

Redakcja
Kategorie
Udostępnij