SANATORIUM NFZ [skierowanie, kolejka, opłaty]

SANATORIUM NFZ [skierowanie, kolejka, opłaty]

Sanatoria oferują leczenie, jak i rehabilitację uzdrowiskową. Poznaj aktualne zasady i wymogi dotyczące wyjazdu do sanatorium z NFZ. Sprawdź, jak otrzymać skierowanie do sanatorium, weryfikować kolejkę oczekujących. Dowiedź się, o czym jeszcze musisz wiedzieć, jeśli chcesz jechać do sanatorium z NFZ.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej GazetaSenior.pl

Spis Treści

Wyjazd do sanatorium z NFZ [aktualne zasady]

Data aktualizacji merytorycznej: październik 2023

Reklama Reklama SU Bałtyk

Skierowanie do sanatorium NFZ – nowe zasady od 2023

Sanatorium jest kontynuacją leczenia w szpitalu lub przychodni. Aby starać się o wyjazd do sanatorium finansowany przez NFZ należy mieć aktualne wyniki badań, w tym badań specjalistycznych, karty informacyjne ze szpitali (w przypadku hospitalizacji) oraz skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Od stycznia 2023 r. obowiązują nowe zasady dotyczące skierowaniach na leczenie uzdrowiskowe oraz rehabilitację uzdrowiskową. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Gdzie staramy się o skierowanie do sanatorium?

Skierowanie do sanatorium wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, czyli każdy lekarz mający podpisaną umowę z NFZ. Bierze on pod uwagę aktualny stan zdrowia pacjenta, brak wskazań lub istniejące przeciwwskazania do leczenia tego typu. Jest to o tyle ważne, że leczenie uzdrowiskowe jest leczeniem bodźcowym i niektóre schorzenia mogą ulegać zaostrzeniu.

Reklama Reklama PolisyTravel

Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, czyli kto?

Jak informują oficjalne dokumenty NFZ, skierowanie do sanatorium wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Wyjaśniamy, iż lekarz ubezpieczenia zdrowotnego to lekarz, który ma umowę (kontrakt) z NFZ na świadczenie usług zdrowotnych w danym roku kalendarzowym lub pracuje w placówce, z którą fundusz podpisał umowę. Może to więc być lekarz pracujący w publicznym lub niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej (np. przychodni, spółdzielni lekarskiej), przyjmujący w ramach grupowej lub indywidualnej praktyki lekarskiej (w tzw. prywatnym gabinecie, pod warunkiem że podpisał umowę z NFZ).

Przeczytaj również: Bezpłatne leki 65+. Jakie leki za darmo po 65 roku życia? [LISTA, WYSZUKIWARKA]

E-skierowanie do sanatorium NFZ od stycznia 2023 r. (Elektroniczne skierowanie do sanatorium – nowe zasady)

Zmiana przepisów wprowadziła e-skierowanie na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową. W konsekwencji wyeliminowane zostaną papierowe skierowania wystawiane przez lekarzy NFZ. Zmiany weszły w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przypominamy, że mimo obowiązujących od stycznia 2021 r. e-skierowań, skierowania do sanatorium, czyli na leczenie uzdrowiskowe i rehabilitację uzdrowiskową, wciąż wystawiano w sposób tradycyjny. Od stycznia 2023 r. to się zmieniło.

Okres przejściowy, kiedy to dopuszczone było wystawianie skierowań w postaci papierowej, trwał do 30 czerwca 2023 r.

Elektroniczne skierowanie do sanatorium tzw. e-skierowanie

Skierowanie do sanatorium w formie elektronicznej to ułatwienie dla seniorów. Wystawiony przez lekarza dokument zostanie automatycznie przekazany do wojewódzkiego oddziału NFZ. Nie trzeba będzie wysyłać go pocztą lub przekazywać osobiście, tak jak wymaga tego papierowe skierowanie. Nie trzeba również pamiętać o dotrzymaniu 30-dniowego terminu ważności skierowania na leczenie uzdrowiskowe czy papierowej dokumentacji medycznej.

O kolejnych etapach przetwarzania e-skierowania w NFZ, czyli o jego rejestracji, potwierdzeniu, ewentualnej odmowie potwierdzenia, terminie rozpoczęcia leczenia, senior otrzyma powiadomienie:

  • w aplikacji mobilnej Internetowego Konta Pacjenta (IKP)
  • pisemnie (listem do skrzynki pocztowej na adres zamieszkania)

Seniorzy, którzy chcą otrzymywać informację o kolejnych etapach realizacji e-skierowania do sanatorium w sposób tradycyjny, czyli za pośrednictwem listonosza, zachowają taką możliwość.

Przeczytaj również: Leki 65+ zmiany na liście od 1 listopada: nowe leki, rozszerzenie wskazań refundacyjnych, oraz leki które znikają z listy

Skierowanie do sanatorium papierowe – stare zasady potwierdzania skierowania do sanatorium

Skierowanie papierowe do sanatorium NFZ – rejestracja w 30 dni

Do 30 czerwca 2023 r. trwał okres przejściowy, kiedy dopuszczone było wystawienie skierowania w formie papierowej.

Jakie kroki należało podjąć, otrzymując skierowanie w tradycyjnej formie? Prawidłowo i czytelnie wypełnione papierowe skierowanie do sanatorium przesyłane było przez lekarza lub przez pacjenta do wojewódzkiego oddziału NFZ, na którego terenie aktualnie mieszkał. Od daty jego wystawienia senior miał na to tylko 30 dni, po tym czasie skierowanie do sanatorium traciło ważność. Dobrze było sprawdzić, czy skierowanie do sanatorium zostało prawidłowo wypełnione (np. czy zostało podpisane przez lekarza, czy ma numer jego umowy z NFZ). Warto było dopytać, czy dołączyć do skierowania kopie dokumentów np. wypisów ze szpitala. W przypadku braków formalnych skierowanie do sanatorium mogło zostać odesłane, przez co oczekiwanie na wyjazd do sanatorium dodatkowo się wydłużało. Papierowe skierowanie do sanatorium można było wysłać pocztą lub przekazać do wojewódzkiego oddziału NFZ osobiście.

Kiedy przychodzi zawiadomienie o wyjeździe do sanatorium?

Po zarejestrowaniu skierowania w oddziale NFZ – w przypadku drogi pocztowej liczyła się data wpływu – jest ono sprawdzane przez lekarza balneologa, specjalistę medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej, który wskazuje rodzaj oraz miejsce leczenia uzdrowiskowego. Jeśli uzna skierowanie do sanatorium za zasadne i kompletne, w ciągu 30 dni od daty wpływu dostaniemy pismo, z którego dowiemy się, na jakie leczenie uzdrowiskowe zostaliśmy zakwalifikowani. Pismo zawiera również numer skierowania, dzięki któremu możemy śledzić swoją kolejkę do sanatorium w dedykowanej przyszłym kuracjuszom wyszukiwarce skierowań. O terminie wyjazdu do sanatorium dowiemy się również listownie. Informację o terminie naszego turnusu otrzymamy pocztą minimum 14 dni przed planowanym wyjazdem.

W przypadku e-skierowania ścieżka realizacji będzie wyglądać dokładnie tak samo, zmienia się jedynie środek komunikacji, a więc sposób, w jaki będziemy informowani o kolejnych etapach oczekiwania na sanatorium. Będzie to informacja w IKP, jak i tradycyjny list.

Zobacz również: Poradnik seksuologiczny dla seniorów „Najlepsze przed Tobą” [rozmowa z autorkami Klaudią Latosik i Olgą Żukowicz]

E-Skierowanie do sanatorium – wyjątki

Nowe zasady dotyczące wystawiania e-skierowań do sanatorium, które obowiązują od stycznia 2023 r., przewidują wyjątki, kiedy skierowanie wciąż będzie mogło zostać wystawione i prowadzone w tradycyjnej papierowej postaci. Dotyczy to dwóch sytuacji, gdy:

  • skierowanie do sanatorium ma być zrealizowane w sanatorium lub szpitalu uzdrowiskowym poza granicami kraju,
  • brak jest dostępu do systemu teleinformatycznego, co uniemożliwia wystawienie skierowania w postaci elektronicznej.

Informacja o leczeniu onkologicznym na skierowaniu do sanatorium

Na skierowaniu do sanatorium lekarz wpisuje informację o leczeniu onkologicznym pacjenta, jeśli miało ono miejsce w ciągu ostatnich 5 lat. Dlaczego? Leczenie onkologiczne stanowi często przeciwwskazanie do leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej nawet po upływie kilku lat od zdiagnozowanej choroby.

Przeczytaj również: Dodatki do emerytury 2024: pełne zestawienie świadczeń dla seniorów [RAPORT]

Badanie RTG klatki piersiowej a wyjazd do sanatorium

Aktualnie badanie RTG klatki piersiowej wymagane jest jedynie w przypadku stwierdzenia przez lekarza wskazań medycznych. Wcześniej było regułą.

Odmowa wyjazdu do sanatorium z NFZ

W przypadku negatywnej decyzji lekarza specjalisty z NFZ również otrzymamy pisemną informację wraz z uzasadnieniem przyczyny odmowy wyjazdu do sanatorium. W tym przypadku decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

NFZ kolejka oczekujących do sanatorium – wyszukiwarka

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do sanatorium pozostaje nam tylko czekać na powiadomienie o terminie wyjazdu. Jeśli chcemy sprawdzać, kiedy możemy spodziewać się terminu naszego turnusy, korzystamy z prostej w obsłudze wyszukiwarki. Potrzebujemy jedynie numeru skierowania. Nadaje go oddział NFZ i znajdziemy go na potwierdzeniu zakwalifikowania do sanatorium, które otrzymaliśmy. Informację od stycznia 2023 r. otrzymamy listem tradycyjnym, jak i pojawi się ona na naszym Internetowym Koncie Pacjenta.

Sanatorium NFZ kolejka oczekujących który numer? Jak sprawdzić długość kolejki do sanatorium? Ile się czeka na sanatorium w 2024?

Aby sprawdzić numer w kolejce oczekujących, w wyszukiwarce wystarczy wpisać numer skierowania i datę urodzenia. Wyszukiwarka poda nam m.in. orientacyjny czas oczekiwania, liczbę osób w kolejce oczekujących, termin i miejsce leczenia, nazwę uzdrowiska i jego adres. Tak sprawdzisz numer w kolejce oczekujących na sanatorium.

Nasze dane są bezpieczne, ponieważ system udostępnia jedynie anonimowe informacje o skierowaniu na leczenie uzdrowiskowe.

NFZ Kolejka oczekujących do sanatorium – wyszukiwarka

Wyszukiwarkę skierowań do sanatorium znajdziesz pod linkiem TUTAJ

Pamiętajmy, że o terminie wyjazdu dowiesz się również listownie. Informację o terminie wyjazdu do sanatorium otrzymasz minimum 14 dni przed turnusem.

Jak szybko posuwa się kolejka do sanatorium w 2024?

Rok 2023 i 2024 rok przyniósł poprawę w tym zakresie i czas oczekiwania do sanatorium uległ skróceniu. Średni czas oczekiwania według centrali NFZ wynosi aktualnie 8 miesięcy, ale w praktyce czeka się od 3 do blisko 12 miesięcy. W 2022 r. średni czas oczekiwania na sanatorium wynosił aż 2,5 roku. Sprawdź, jak długa jest kolejka do sanatorium w twoim województwie.

Przeczytaj również: Kolejka do sanatorium 2024. Długość kolejki w poszczególnych województwach: aktualne dane [PRZEGLĄD]

Jak szybko posuwa się twoja kolejka do sanatorium (który numer) sprawdzisz w wyszukiwarce skierowań online. Wystarczy wpisać numer skierowania i datę urodzenia, by monitować czas oczekiwania na turnus w sanatorium.

Wyszukiwarkę skierowań do sanatorium znajdziesz pod linkiem TUTAJ

Skierowanie do NFZ sanatorium bez dodatkowego potwierdzania

Aktualnie nie ma obowiązku weryfikacji skierowań po upływie 18 miesięcy od dnia ich wystawienia, co wcześniej było regułą. Większość oddziałów wojewódzkich NFZ przekraczało dotychczas 18 miesięcy oczekiwania na sanatorium, co powodowało konieczność weryfikacji wszystkich skierowań.

Dawniej w praktyce lekarze odsyłali skierowania, nie uwzględniając aktualnego stanu zdrowia pacjenta, a w szczególności przeciwwskazań do leczenia uzdrowiskowego, które pojawiły się od czasu wystawienia skierowania (np. choroby nowotworowej). Brak weryfikacji skierowań rodzi jednak ryzyko negatywnych konsekwencji dla pacjenta. Jeżeli dojdzie do skierowania do sanatorium seniora z przeciwskazaniami do tego typu leczenia, to po przeprowadzeniu badania wstępnego, zostanie on poinformowany o braku możliwości skorzystania z sanatorium i zostanie odesłany do domu.

Ile trwa leczenie uzdrowiskowe w sanatorium?

Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym trwa 21 dni i jest bezpłatny. Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym na rehabilitacji uzdrowiskowej trwa 28 dni, jest bezpłatny. Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym trwa 21 dni i jest częściowo odpłatny. Uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci trwa od 6 do 18 dni.

Przeczytaj również: Co zabrać do sanatorium? [LISTA DO POBRANIA]

Sanatorium a COVID-19

Sanatorium a test na COVID-19

Od 28 marca 2022 r. test na obecność wirusa SARS-CoV-2 nie jest warunkiem rozpoczęcia turnusy w sanatorium uzdrowiskowym. Przed tym terminem wszyscy kuracjusze musieli przedstawić albo certyfikat Covid-19 świadczący o pełnym zaszczepieniu, albo negatywny wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, który był wykonywany 4 dni przed turnusem i był refundowany przez NFZ.

Negatywny wynik tekstu na Covid-19 nie jest również warunkiem przyjęcia do szpitala, w tym szpitala uzdrowiskowego. Choć placówka medyczna wciąż może zdecydować o przeprowadzeniu testu antygenowego lub testu PCR, by ostatecznie potwierdzić lub wykluczyć COVID-19.

Sanatorium po Covid-19 tylko do czerwca 2022!

Rehabilitacja pacjentów po COVID-19 w uzdrowiskach finansowana przez NFZ była realizowana wyłącznie do 30 czerwca 2022 r. i obejmowała skierowania wystawione do 4 kwietnia 2022 r. Pacjenci, którzy zmagają się z powikłaniami, mogą wciąż korzystać z rehabilitacji leczniczej, ale w ramach standardowych umów z NFZ i programów rehabilitacji ogólnoustrojowej, pulmonologicznej i neurologicznej. Jednak nie są programy dedykowane powikłaniom po covidzie.

Przeczytaj również: Usługi sąsiedzkie – nowa forma wsparcia dla seniorów [od 1 listopada]

Kolejny pobyt w sanatorium dopiero po roku

W przypadku osób dorosłych zalecane jest korzystanie z sanatorium oraz rehabilitacji w sanatorium uzdrowiskowym nie częściej niż raz na 18 miesięcy, jednak kolejne skierowanie można złożyć do oddziału wojewódzkiego NFZ po upływie 12 miesięcy od zakończenia poprzedniego turnusu. Przepis ten nie dotyczy dzieci oraz osób dorosłych, kierowanych do szpitali i ambulatoriów uzdrowiskowych.

Ponowne skierowanie do sanatorium lekarz może wystawić najwcześniej po 12 miesiącach od zakończenia poprzedniego leczenia uzdrowiskowego. Wprowadzenie tej zmiany uzasadniano tym, że lekarz wystawiający nowe skierowanie zaraz po zakończeniu leczenia albo rehabilitacji, nie jest w stanie właściwie ocenić wpływu zakończonej terapii z uwagi na zbyt krótki czas, jaki upłynął od jej przebycia. Rozwiązanie to jednak w praktyce miało skrócić kolejki oczekujących na wyjazd do sanatorium.

Zobacz również: Strój kąpielowy dla dojrzałej kobiety [10 kostiumów kąpielowy dla sylwetki po 60.]

Skierowanie do sanatorium NFZ, a sanatorium poza kolejnością

Jeśli złożyliśmy wniosek o skierowanie do sanatorium, to czas oczekiwania zależy od długości kolejki, czyli liczby pacjentów oczekujących na leczenie sanatoryjne w twoim lokalnym oddziale NFZ.

Bez kolejki wyjadą tylko zasłużeni honorowi dawcy krwi lub przeszczepu, inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci, uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani. Wbrew obiegowej opinii nie dotyczy to nauczycieli.

Przeczytaj również: Renta wdowia – obywatelski projekt ustawy w Sejmie [+50 proc. do emerytury, kryteria, limit]

Jak przyśpieszyć wyjazd do sanatorium? Zwroty NFZ sanatorium

Czekasz w kolejce do sanatorium i nie należysz do żadnej uprzywilejowanej grupy (tj. honorowych dawców krwi lub przeszczepu, inwalidów wojennych i wojskowych, kombatantów, uprawnionych żołnierzy i pracowników oraz weteranów) możesz przyśpieszyć wyjazd do sanatorium, korzystając z tzw. zwrotów. Są to terminy, z których nie mogli skorzystać inni pacjenci. Senior, który chce wyjechać w ramach wspomnianych „zwrotów” powinien być przygotowany na wyjazd w terminie krótszym niż 14 dni. Termin ten liczony jest od momentu potwierdzenia skierowania do dnia rozpoczęcia leczenia. Informację o możliwości skorzystania ze zwrotów można uzyskać w swoim wojewódzkim oddziale NFZ. Pamiętajmy, że w przypadku dorosłych ponowny wyjazd do sanatorium możliwy jest po upływie 18 miesięcy od daty ostatniego zakończonego turnusu.

Jeśli nie możesz pojechać w terminie do sanatorium

Czasem zdarzają się sytuacje, gdy z ważnych powodów nie możemy skorzystać z przydzielonego nam sanatorium, np. w razie choroby, wypadku, ważnych spraw rodzinnych. W jaki sposób starać się o przełożenie terminu? Powinniśmy jak najszybciej zwrócić potwierdzone skierowanie do oddziału NFZ. Do oryginału zwracanego skierowania koniecznie dołączamy pisemne uzasadnienie, w którym wskazujemy powód i dokumenty, które uwiarygodnią ten fakt. Ten komplet dokumentów dostarczamy przed datą rozpoczęcia turnusu. Nasze wyjaśnienia zweryfikuje oddział NFZ. Jeśli uzna je za przekonujące, wyznaczy nowy termin pobytu w sanatorium.

Zobacz również: Darmowe Leki 65+, co musisz wiedzieć o recepcie S [kod S;, data wystawienia recepty, uprawnieni lekarze]

Jaki jest koszt pobytu w sanatorium z NFZ? Stawki dzienne

Kuracjusz korzystający z leczenia uzdrowiskowego ponosi częściową odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie. Wyjątek stanowią pracownicy zakładów, które stosowały w produkcji azbest. Wysokość opłaty zależy od standardu pokoju, sezonu rozliczeniowego i jest ściśle określona przez Ministra Zdrowia.

1 sezon rozliczeniowy trwa od 1 października do 30 kwietnia i to jest sezon tańszy – opłaty zaczynają się od 10,60 zł za pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego i sięgają 32,60 zł za pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym. II sezon rozliczeniowy to okres od 1 maja do dnia 30 września i w tym przypadku opłaty wynoszą odpowiednio 11,90 i 40,90 zł za dzień pobytu.

Najtańsze pokoje wieloosobowe bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego pozostaną w ofercie sanatoriów. Pomysł resortu zdrowia – podniesienie standard leczenia uzdrowiskowego przez brak możliwości oferowania pokoi bez węzła sanitarnego – nie spotkał się z entuzjazmem ani sanatoriów, ani kuracjuszy.

Jednocześnie przypominamy, że pacjenci korzystający z sanatorium w ramach NFZ, nie mogą ponosić wyższych dopłat zakwaterowania i wyżywienia, niż te wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia. Wprowadzenie dodatkowych (wyższych) dopłat dla pacjentów jest niezgodne z obowiązującymi przepisami. Natomiast zabiegi realizowane w ramach potwierdzonego uzdrowiskowego leczenia ambulatoryjnego są bezpłatne.

Ile kosztuje sanatorium na NFZ? CENNIK SANATORIUM W 2023 i 2024 [TABELA]

Aktualne stawki za sanatorium obowiązują od kwietnia 2022 r. 

sezon I  (od 1 października do 30 kwietnia) sezon II (od 1 maja do 30 września)
Stawka dzienna
Pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 32,60 zł 40,90 zł
Pokój jednoosobowy w studiu 26,10 zł 37,40 zł
Pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 24,90 zł 33,20 zł
Pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 19,50 zł 27,30 zł
Pokój dwuosobowy w studiu 16,30 zł 24,90 zł
Pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 14,20 zł 19,50 zł
Pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 12,50 zł 14,80 zł
Pokój wieloosobowy w studiu 11,90 zł 13,60 zł
Pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 10,60 zł 11,90 zł

Więcej na temat opłat w artykule: Opłata za sanatorium NFZ 2024 dla emeryta. Aktualny cennik zakwaterowania i wyżywienia [sezon zima 2024]

Sanatorium. Inne opłaty za pobyt w sanatorium. Za co NFZ nie płaci?

NFZ nie ponosi kosztów:

  • przejazdu do sanatorium i z powrotem;
  • częściowej odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatoriach;
  • wyżywienia i zakwaterowania podczas korzystania z leczenia ambulatoryjnego;
  • pobytu opiekuna pacjenta;
  • dodatkowych obowiązujących w miejscu położenia zakładu opłat, np. opłat klimatycznych
  • kosztów zabiegów przyrodoleczniczych i rehabilitacyjnych, niezwiązanych z chorobą podstawową, która jest bezpośrednią przyczyną skierowania na leczenie uzdrowiskowe

Darmowe sanatorium NFZ. Dla kogo?

Fakt bycia emerytem nie uprawnia do darmowego pobytu w sanatorium. Wysokość odpłatności za sanatorium na NFZ dla seniorów jest dokładnie taka sama jak dla innych dorosłych pacjentów. Uprawnieni do darmowego korzystania raz w roku z leczenia uzdrowiskowego są pracownicy zakładów, które stosowały w produkcji azbest, zatrudnieni w tych zakładach w dniu 28 września 1997 roku lub przed tą datą.

Lista uzdrowisk w Polsce [NFZ Sanatorium]

Uzdrowiska nizinne: Augustów, Krasnobród, Busko Zdrój, Nałęczów, Ciechocinek, Połczyn Zdrój, Goczałkowice Zdrój, Przerzeczyn Zdrój, Gołdap, Solec Zdrój, Uniejów, Horyniec Zdrój, Supraśl, Inowrocław, Swoszowice, Konstancin, Swoszowice, Wieniec Zdrój.

Uzdrowiska nadmorskie: Kamień Pomorski, Świnoujście, Kołobrzeg, Ustka, Sopot, Dąbki.

Uzdrowiska podgórskie: Cieplice Zdrój, Piwniczna Zdrój, Czerniawa Zdrój, Polanica Zdrój, Długopole Zdrój, Polańczyk, Duszniki Zdrój, Rymanów Zdrój, Iwonicz Zdrój, Szczawno Zdrój, Kudowa Zdrój, Ustroń, Muszyna Zdrój, Wapienne.

Uzdrowiska górskie: Jedlina Zdrój, Szczawnica, Krynica Zdrój, Świeradów Zdrój, Lądek Zdrój, Wysowa Zdrój, Rabka Zdrój, Żegiestów Zdrój.

Sanatorium w urządzonym wyrobisku górniczym: Wieliczka.


Jeśli interesują Cię podobne informacje, zapisz się do Newslettera Gazety Senior   Zapisz się do Newslettera


Zobacz również: 

Kolejka do sanatorium 2024. Długość kolejki w poszczególnych województwach: aktualne dane [PRZEGLĄD]

Jak sprawdzić, gdzie dostępny jest lek? Kto ma lek? Brakujące leki 2023 [PRZEWODNIK nie tylko dla seniora]

Co zabrać do sanatorium? [LISTA DO POBRANIA]

Sanatorium prywatne 2024 – ceny, warunki pobytu, zabiegi, lokalizacje [WYSZUKIWARKA]

Linda Matus
CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds