obrazy nie zostały wyświetlone
SANATORIUM NFZ 2022: zmiany, kolejka, obostrzenia i aktualne zasady skierowań

SANATORIUM NFZ 2022: zmiany, kolejka, obostrzenia i aktualne zasady skierowań

Sanatoria są otwarte dla seniorów. Oferują leczenie, jak i rehabilitację uzdrowiskową. Poznaj nowe zasady i wymogi dotyczące wyjazdu do sanatorium z NFZ. Sprawdź, jak otrzymać skierowanie do sanatorium, weryfikować kolejkę oczekujących i poznaj listę uzdrowisk w Polsce. Dowiedź się, o czym jeszcze musisz wiedzieć, jeśli chcesz jechać do sanatorium z NFZ w 2022? 

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej GazetaSenior.pl

Wyjazd do sanatorium z NFZ w 2022 krok po kroku [NOWE ZASADY WYJAZDU]

Data aktualizacji merytorycznej: 13.09.2022

Kto może pojechać do sanatorium w 2022? Sanatorium, a test na COVID-19.

Od 28 marca 2022 r. test na obecność wirusa SARS-CoV-2 nie jest warunkiem rozpoczęcia turnusy w sanatorium uzdrowiskowym. To duża zmiana, ponieważ wcześniej wszyscy kuracjusze musieli przedstawić albo certyfikat Covid-19 świadczący o pełnym zaszczepieniu, albo negatywny wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, który był wykonywany 4 dni przed turnusem i był refundowany przez NFZ.

Negatywny wynik tekstu na Covid-19 nie jest również warunkiem przyjęcia do szpitala, w tym szpitala uzdrowiskowego. Choć placówka medyczna wciąż może zdecydować o przeprowadzeniu testu antygenowego lub testu PCR, by ostatecznie potwierdzić lub wykluczyć COVID-19.

Sanatorium po Covid-19 tylko do czerwca!

Rehabilitacja pacjentów po COVID-19 w uzdrowiskach finansowana przez NFZ była realizowana wyłącznie do 30 czerwca 2022 r. i obejmowała skierowania wystawione do 4 kwietnia 2022 r. Zgodnie z komunikatem Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pacjenci, który zmagają się z powikłaniami mogą wciąż korzystać z rehabilitacji leczniczej, ale w ramach standardowych umów z NFZ i programów rehabilitacji ogólnoustrojowej, pulmonologicznej i neurologicznej. Jednak nie są programy dedykowane powikłaniom pocovidowym.

Skierowanie do sanatorium NFZ – zasady 2022

Sanatorium jest kontynuacją leczenia w szpitalu lub przychodni. Jeżeli w celu odzyskania sprawności po chorobie lub wypadku senior wymaga określonych zabiegów, które wykonywane są w uzdrowiskach, może skorzystać z tego rodzaju leczenia. Ostatnie zmiany dotyczące zasad wydawania skierowań do sanatorium wprowadzono w 2019 r. i zasady te obowiązują do dziś. Znajdziesz je omówione w dalszej części artykułu.

Aby starać się o wyjazd do sanatorium finansowany przez NFZ należy mieć aktualne wyniki badań, w tym badań specjalistycznych, karty informacyjne ze szpitali (w przypadku hospitalizacji) oraz skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Gdzie staramy się o skierowanie do sanatorium?

Skierowanie do sanatorium wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, czyli każdy lekarz mający podpisaną umowę z NFZ. Bierze on pod uwagę aktualny stan zdrowia pacjenta, brak wskazań lub istniejące przeciwwskazania do leczenia tego typu. Jest to o tyle ważne, że leczenie uzdrowiskowe jest leczeniem bodźcowym i niektóre schorzenia mogą ulegać zaostrzeniu.

Informacja o leczeniu onkologicznym na skierowaniu do sanatorium

Na skierowaniu do sanatorium lekarz wpisuje informację o leczeniu onkologicznym pacjenta, jeśli miało ono miejsce w ciągu ostatnich 5 lat. Dlaczego? Leczenie onkologiczne stanowi często przeciwwskazanie do leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej nawet po upływie kilku lat od zdiagnozowanej choroby.

Badanie RTG klatki piersiowej a wyjazd do sanatorium

Aktualnie badanie RTG klatki piersiowej wymagane jest jedynie w przypadku stwierdzenia przez lekarza wskazań medycznych. Wcześniej było regułą.

Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, czyli kto?

Jak informują oficjalne dokumenty NFZ, skierowanie do sanatorium wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Wyjaśniamy, iż lekarz ubezpieczenia zdrowotnego to lekarz, który ma umowę (kontrakt) z NFZ na świadczenie usług zdrowotnych w danym roku kalendarzowym lub pracuje w placówce, z którą fundusz podpisał umowę. Może to więc być lekarz pracujący w publicznym lub niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej (np. przychodni, spółdzielni lekarskiej), przyjmujący w ramach grupowej lub indywidualnej praktyki lekarskiej (w tzw. prywatnym gabinecie, pod warunkiem, że podpisał umowę z NFZ).

Skierowanie do sanatorium NFZ – rejestracja w 30 dni

Prawidłowo i czytelnie wypełnione tradycyjne (papierowe) skierowanie do sanatorium przesyłane jest przez lekarza lub przez pacjenta do wojewódzkiego oddziału NFZ, na którego terenie aktualnie mieszkamy. Mamy na to tylko 30 dni od daty jego wystawienia. Po tym czasie skierowanie do sanatorium traci ważność. Mimo wejścia w życie w 2021 r. elektronicznych tzw. e-skierowań, skierowania do sanatorium, na leczenie uzdrowiskowe, rehabilitację i do szpitala psychiatrycznego są wciąż wystawiane w sposób tradycyjny.

Skierowanie do sanatorium można wysłać pocztą lub przekazać do wojewódzkiego oddziału NFZ osobiście. Dobrze jest sprawdzić, czy skierowanie do sanatorium zostało prawidłowo wypełnione (np. czy zostało podpisane przez lekarza, czy ma numer jego umowy z NFZ). Zapytaj również lekarza, czy musisz dołączyć do skierowania kopie dokumentów np. wypisów ze szpitala. Jeżeli, tak upewnij się, że dołączyłeś niezbędną dokumentację. W przypadku braków formalnych skierowanie do sanatorium może zostać odesłane, przez co oczekiwanie na wyjazd do sanatorium dodatkowo się wydłuży.

Kiedy przychodzi zawiadomienie o wyjeździe do sanatorium?

Po zarejestrowaniu skierowania w oddziale NFZ (w przypadku drogi pocztowej liczy się data wpływu) jest ono sprawdzane przez lekarza balneologa, specjalistę medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej, który wskazuje rodzaj oraz miejsce leczenia uzdrowiskowego. Jeśli uzna skierowanie do sanatorium za zasadne i kompletne, w ciągu 30 dni od wpływu skierowania do oddziału NFZ dostaniemy pismo, z którego dowiemy się, na jakie leczenie uzdrowiskowe zostaliśmy zakwalifikowani. Pismo zawiera również numer skierowania, dzięki któremu możemy śledzić swoją kolejkę do sanatorium w dedykowanej przyszłym kuracjuszom wyszukiwarce skierowań. O terminie wyjazdu do sanatorium dowiemy się również listownie. Informację o terminie naszego turnusu otrzymamy pocztą minimum 14 dni przed planowanym wyjazdem.

Odmowa wyjazdu do sanatorium z NFZ

W przypadku negatywnej decyzji lekarza specjalisty z NFZ również otrzymamy pisemną informację wraz z uzasadnieniem przyczyny odmowy wyjazdu do sanatorium. W tym przypadku decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

NFZ kolejka oczekujących do sanatorium 2022 – wyszukiwarka

Po otrzymaniu pisemnej informacji o zakwalifikowaniu do sanatorium pozostaje nam tylko czekać na pisemne powiadomienie o terminie wyjazdu. Jeśli chcemy sprawdzać, kiedy możemy spodziewać się terminu naszego turnusy, korzystamy z prostej w obsłudze wyszukiwarki. Potrzebujemy jedynie numeru skierowania. Nadaje go oddział NFZ i znajdziemy go na pisemnym potwierdzeniu zakwalifikowania do sanatorium, które otrzymaliśmy pocztą.

Sanatorium kolejka oczekujących który numer? Jak sprawdzić długość kolejki do sanatorium? Ile się czeka na sanatorium z ZUS 2022?

Aby poznać długość kolejki oczekujących do sanatorium i sprawdzić numer w kolejce oczekujących, w wyszukiwarce wystarczy wpisać numer skierowania i datę urodzenia. Wyszukiwarka poda nam m.in. orientacyjny czas oczekiwania, liczbę osób w kolejce oczekujących, termin i miejsce leczenia, nazwę uzdrowiska i jego adres. Tak sprawdzisz numer w kolejce oczekujących na sanatorium.

Nasze dane są bezpieczne, ponieważ system udostępnia jedynie anonimowe informacje o skierowaniu na leczenie uzdrowiskowe: bieżący status, datę wystawienia przez lekarza, datę wpływu do oddziału NFZ, oddział kierujący, ocenę lekarza z Funduszu, rodzaj leczenia, profil leczenia, numer w kolejce, miejsce i termin leczenia, zakład lecznictwa uzdrowiskowego, adres, telefon, termin leczenia i okres w którym powinno odbyć się leczenie.

NFZ Kolejki oczekujących do sanatorium – wyszukiwarka

Wyszukiwarkę skierowań do sanatorium znajdziesz pod linkiem TUTAJ

Pamiętajmy, że o terminie wyjazdu dowiemy się również listownie. Informację o terminie wyjazdu do sanatorium otrzymamy pocztą minimum 14 dni przed turnusem.

Jak szybko posuwa się kolejka do sanatorium w 2022?

W 2022 szacowany czas oczekiwania w kolejce do sanatorium to ok. 2,5 roku.  Jak szybko posuwa się twoja kolejka do sanatorium sprawdzisz w wyszukiwarce skierowań online. Wystarczy wpisać numer skierowania i datę urodzenia, by monitować czas oczekiwania na turnus w sanatorium.

Wyszukiwarkę skierowań do sanatorium znajdziesz pod linkiem TUTAJ

Autopromocja

Prenumerata Gazety Senior 2023

Autopromocja – Roczna prenumerata Gazety Senior na 2023

Skierowanie do NFZ sanatorium bez dodatkowego potwierdzania w 2022

Aktualnie nie ma obowiązku weryfikacji skierowań po upływie 18 miesięcy od dnia ich wystawienia, co wcześniej było regułą. Większość oddziałów wojewódzkich NFZ przekracza 18 miesięcy oczekiwania na sanatorium, co powodowało konieczność weryfikacji wszystkich skierowań.

Dawniej w praktyce lekarze odsyłali skierowania, nie uwzględniając aktualnego stanu zdrowia pacjenta, a w szczególności przeciwwskazań do leczenia uzdrowiskowego, które pojawiły się od czasu wystawienia skierowania (np. choroby nowotworowej). Brak weryfikacji skierowań rodzi jednak ryzyko negatywnych konsekwencji dla pacjenta, jeżeli dojdzie do skierowania na leczenie lub rehabilitacji uzdrowiskowej pacjenta posiadającego przeciwwskazania do tego typu leczenia. Co wtedy? Taki pacjent, w przypadku stawienia się w sanatorium i po przeprowadzeniu badania wstępnego, zostanie poinformowany o braku możliwości skorzystania z sanatorium i zostanie odesłany do domu.

Ile trwa leczenie uzdrowiskowe w sanatorium?

Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym trwa 21 dni i jest bezpłatny. Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym na rehabilitacji uzdrowiskowej trwa 28 dni, jest bezpłatny. Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym trwa 21 dni, i jest częściowo odpłatny. Uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci trwa od 6 do 18 dni.

Kolejny pobyt w sanatorium dopiero po roku

W przypadku osób dorosłych zalecane jest korzystanie z sanatorium oraz rehabilitacji w sanatorium uzdrowiskowym nie częściej niż raz na 18 miesięcy, jednak kolejne skierowanie można złożyć do oddziału wojewódzkiego NFZ po upływie 12 miesięcy od zakończenia poprzedniego turnusu. Przepis ten nie dotyczy dzieci oraz osób dorosłych, kierowanych do szpitali i ambulatoriów uzdrowiskowych.

Ponowne skierowanie do sanatorium lekarz może wystawić najwcześniej po 12 miesiącach od zakończenia poprzedniego leczenia uzdrowiskowego. Wprowadzenie tej zmiany uzasadniano tym, że lekarz wystawiający nowe skierowanie zaraz po zakończeniu leczenia albo rehabilitacji, nie jest w stanie właściwie ocenić wpływu zakończonej terapii z uwagi na zbyt krótki czas, jaki upłynął od jej przebycia. Rozwiązanie to jednak w praktyce miało skrócić kolejki oczekujących na wyjazd do sanatorium.

Sanatorium poza kolejnością

Jeśli złożyliśmy wniosek o skierowanie do sanatorium, to czas oczekiwania jest taki sam dla wszystkich i wynosi około 30 miesięcy (2,5 roku). Bez kolejki wyjadą tylko zasłużeni honorowi dawcy krwi lub przeszczepu, inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci, uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani. Wbrew obiegowej opinii nie dotyczy to nauczycieli.

Jak przyśpieszyć wyjazd do sanatorium? Zwroty NFZ sanatorium

Jeżeli zostałeś zakwalifikowany do leczenia uzdrowiskowego, oczekujesz w kolejce do sanatorium i nie należysz do żadnej uprzywilejowanej grupy (tj. honorowych dawców krwi lub przeszczepu, inwalidów wojennych i wojskowych, kombatantów, uprawnionych żołnierzy i pracowników oraz weteranów) możesz przyśpieszyć wyjazd do sanatorium korzystając z tzw. zwrotów. Są to terminy, z których nie mogli skorzystać inni pacjenci. Senior, który chce wyjechać w ramach wspomnianych „zwrotów” powinien być przygotowany na wyjazd w terminie krótszym niż 14 dni. Termin ten liczony jest od momentu potwierdzenia skierowania do dnia rozpoczęcia leczenia. Informację o możliwości skorzystania ze zwrotów można uzyskać w swoim wojewódzkim oddziale NFZ.

Pamiętajmy, że w przypadku dorosłych ponowny wyjazd do sanatorium możliwy jest po upływie 18 miesięcy od daty ostatniego zakończonego turnusu.

Jeśli nie możesz pojechać w terminie do sanatorium

Czasem zdarzają się sytuacje, gdy z ważnych powodów nie możemy skorzystać z przydzielonego nam sanatorium, np. w razie choroby, wypadku, ważnych spraw rodzinnych. W jaki sposób starać się o przełożenie terminu? Powinniśmy jak najszybciej zwrócić potwierdzone skierowanie do oddziału NFZ. Do oryginału zwracanego skierowania koniecznie dołączamy pisemne uzasadnienie, w którym wskazujemy powód i dokumenty, które uwiarygodnią ten fakt. Ten komplet dokumentów dostarczamy przed datą rozpoczęcia turnusu. Nasze wyjaśnienia zweryfikuje oddział NFZ. Jeśli uzna je za przekonujące, wyznaczy nowy termin pobytu w sanatorium.

Jaki jest koszt pobytu w sanatorium z NFZ? Stawki dzienne

Każdy pacjent przebywający w sanatorium ponosi koszt zakwaterowania i wyżywienia. Wysokość opłaty za jeden dzień pobytu pacjenta dla turnusów trwających 21 oraz 28 dni zależy od standardu pokoju i sezonu rozliczeniowego. Wysokość tych opłat nie jest dowolna, ale ściśle określona przez Ministra Zdrowia.

1 sezon rozliczeniowy trwa od 1 października do 30 kwietnia i to jest sezon tańszy – opłaty zaczynają się od 10,60 zł za pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego i sięgają 32,60 zł za pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym. II sezon rozliczeniowy to okres od 1 maja do dnia 30 września i w tym przypadku opłaty wynoszą odpowiednio 11,90 i 40,90 zł za dzień pobytu.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, kuracjusz korzystający z leczenia uzdrowiskowego ponosi częściową odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie. Wyjątek stanowią uprawnieni do darmowego korzystania raz w roku z leczenia uzdrowiskowego pracownicy zakładów, które stosowały w produkcji azbest (zatrudnieni w tych zakładach w dniu 28 września 1997 roku lub przed tą datą).

Jednocześnie przypominamy, że pacjenci korzystający z sanatorium w ramach NFZ, nie mogą ponosić wyższych dopłat zakwaterowania i wyżywienia, niż te wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia. Wprowadzenie dodatkowych (wyższych) dopłat dla pacjentów jest niezgodne z obowiązującymi przepisami. Natomiast zabiegi realizowane w ramach potwierdzonego uzdrowiskowego leczenia ambulatoryjnego są bezpłatne.

Ile kosztuje sanatorium na NFZ? CENNIK SANATORIUM W 2022 [TABELA]

Nowe wyższe stawki za sanatorium obowiązują od kwietnia 2022 r. 

sezon I  (od 1 października do 30 kwietnia) sezon II (od 1 maja do 30 września)
Stawka dzienna
Pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 32,60 zł 40,90 zł
Pokój jednoosobowy w studiu 26,10 zł 37,40 zł
Pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 24,90 zł 33,20 zł
Pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 19,50 zł 27,30 zł
Pokój dwuosobowy w studiu 16,30 zł 24,90 zł
Pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 14,20 zł 19,50 zł
Pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 12,50 zł 14,80 zł
Pokój wieloosobowy w studiu 11,90 zł 13,60 zł
Pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 10,60 zł 11,90 zł

Więcej na temat opłat w artykule: Odpłatność za sanatorium NFZ 2022 dla emeryta. Cennik zakwaterowania i wyżywienia

Inne opłaty za pobyt w sanatorium. Za co NFZ nie płaci?

NFZ nie ponosi kosztów:

  • przejazdu do sanatorium i z powrotem;
  • częściowej odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatoriach;
  • wyżywienia i zakwaterowania podczas korzystania z leczenia ambulatoryjnego;
  • pobytu opiekuna pacjenta;
  • dodatkowych obowiązujących w miejscu położenia zakładu opłat, np. opłat klimatycznych
  • kosztów zabiegów przyrodoleczniczych i rehabilitacyjnych, niezwiązanych z chorobą podstawową, która jest bezpośrednią przyczyną skierowania na leczenie uzdrowiskowe

Darmowe sanatorium NFZ 2022. Dla kogo?

Fakt bycia emerytem nie uprawnia do darmowego pobytu w sanatorium. Wysokość odpłatności za sanatorium na NFZ dla seniorów jest dokładnie taka sama jak dla innych dorosłych pacjentów. Uprawnieni do darmowego korzystania raz w roku z leczenia uzdrowiskowego są pracownicy zakładów, które stosowały w produkcji azbest, zatrudnieni w tych zakładach w dniu 28 września 1997 roku lub przed tą datą.

Lista uzdrowisk w Polsce [NFZ Sanatorium]

Uzdrowiska nizinne: Augustów, Krasnobród, Busko Zdrój, Nałęczów, Ciechocinek, Połczyn Zdrój, Goczałkowice Zdrój, Przerzeczyn Zdrój, Gołdap, Solec Zdrój, Uniejów, Horyniec Zdrój, Supraśl, Inowrocław, Swoszowice, Konstancin, Swoszowice, Wieniec Zdrój.

Uzdrowiska nadmorskie: Kamień Pomorski, Świnoujście, Kołobrzeg, Ustka, Sopot, Dąbki.

Uzdrowiska podgórskie: Cieplice Zdrój, Piwniczna Zdrój, Czerniawa Zdrój, Polanica Zdrój, Długopole Zdrój, Polańczyk, Duszniki Zdrój, Rymanów Zdrój, Iwonicz Zdrój, Szczawno Zdrój, Kudowa Zdrój, Ustroń, Muszyna Zdrój, Wapienne.

Uzdrowiska górskie: Jedlina Zdrój, Szczawnica, Krynica Zdrój, Świeradów Zdrój, Lądek Zdrój, Wysowa Zdrój, Rabka Zdrój, Żegiestów Zdrój.

Sanatorium w urządzonym wyrobisku górniczym: Wieliczka.


Jeśli interesują Cię podobne informacje, zapisz się do Newslettera Gazety Senior   Zapisz się do Newslettera


Zobacz również: 

Turnus sanatoryjny z NFZ w górę? PROGNOZA podwyżki opłat za sanatorium 2023 [TABELA]

Co zabrać do sanatorium? [LISTA DO POBRANIA]

Sanatorium Prywatne 2022 – Ceny, Warunki Pobytu, Zabiegi, Lokalizacje [WYSZUKIWARKA]

Bezpłatne Leki 75+. Lista Leków Refundowanych dla Seniorów 2022 [WYSZUKIWARKA]

Seniorze, nie daj się oszukać! Oszustwo na wnuczka i inne wyłudzenia na seniorach [Różne PRZYKŁADY] – Gazeta Senior

Linda Matus
Kategorie
Udostępnij

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.