Usługi sąsiedzkie – nowa forma wsparcia dla seniorów [od 1 listopada]

Usługi sąsiedzkie – nowa forma wsparcia dla seniorów [od 1 listopada]

Usługi sąsiedzkie wprowadzają przepisy uchwalone w lipcu br. w ramach nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Te nowatorskie regulacje wchodzące w życie 1 listopada 2023 roku, stanowią ważny krok w kierunku świadczenia pomocy na rzecz samotnych seniorów, którzy ze względu na wiek, choroby lub inne okoliczności potrzebują wsparcia w codzienności, w swoim domu.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej gazetasenior.pl

Usługi sąsiedzkie – co to takiego?

Usługi sąsiedzkie to nowe świadczenie z pomocy społecznej, które ma na celu zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych seniorów oraz zapewnienie podstawowej opieki higieniczno-pielęgnacyjnej. Jest to forma wsparcia, która ma pomóc samotnym starszym osobom w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, sprzątanie, higiena, towarzystwo i rozmowa, bez konieczności angażowania specjalistycznego personelu. W praktyce usługi sąsiedzkie będą dostosowane do indywidualnych potrzeb seniorów korzystających z takiej formy wsparcia.

Usługi sąsiedzkie nie są świadczeniem pieniężnym, ale stanowią rodzaj opieki świadczonej w miejscu zamieszkania seniora, realizowanej dotychczas np. przez Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej (MOPS) oraz Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej (GOPS) i opiekunów zatrudnionych w tych instytucjach.

Zobacz również: Aktualne i potencjalne dodatki do emerytury: 13. 14. i 15. Emerytura, sołtysowe, renta wdowia [ZESTAWIENIE 2023]

Reklama Reklama wynajmijseniora.pl

Usługi sąsiedzkie – kto może skorzystać? [warunki]

Usługi sąsiedzkie przysługują osobom samotnym, które z różnych powodów potrzebują wsparcia innych osób i nie mają bliskiej rodziny, która mogłaby im pomóc.

Program jest przeznaczony dla osób w wieku powyżej 65 lat, które nie mają małżonka ani innych bliskich krewnych. Aby kwalifikować się do usług sąsiedzkich, osoba starsza musi spełnić trzy kryteria: gospodarować samodzielnie, nie być w związku małżeńskim i nie posiadać rodziny (wstępnych ani zstępnych).

Gmina, jako organizator usług sąsiedzkich, ma pewną elastyczność w decydowaniu, kto może skorzystać z tych usług. Rada gminy może podjąć decyzję o rozszerzeniu uprawnień i włączeniu osób, które nie spełniają wymienionych w przepisach kryteriów, ale nadal potrzebują wsparcia. Posiadanie męża, żony czy rodziny nie jest gwarancją pomocy, gdyż bliscy sami mogą być w bardzo trudnej sytuacji np. zdrowotnej.

Zobacz również: Emerytura honorowa dla stulatków [dodatkowe 5,5 tys. co miesiąc] – komu należy się z urzędu, kto musi złożyć wniosek?

Kto może świadczyć usługi sąsiedzkie?

Osobą wykonującą usługi sąsiedzkie może być osoba, która spełnia następujące kryteria:

  • Jest pełnoletnia.
  • Nie jest członkiem rodziny osoby, na rzecz której usługi sąsiedzkie są świadczone.
  • Nie jest oddzielnie zamieszkującym małżonkiem, wstępnym ani zstępnym osoby, na rzecz której usługi sąsiedzkie są świadczone.
  • Złożyła organizatorowi usług sąsiedzkich oświadczenie o zdolności pod względem psychofizycznym do świadczenia takich usług.
  • Zamieszkuje w najbliższej okolicy osoby, na rzecz której usługi sąsiedzkie są świadczone.
  • Ukończyła szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
  • Została zaakceptowana zarówno przez seniora, na rzecz którego są świadczone usługi sąsiedzkie, jak i przez organizatora tych usług.

Warto podkreślić, że konkretny opiekun może zostać wyznaczony wyłącznie za zgodą seniora, co daje osobie starszej wpływ na wybór osoby świadczącej usługę sąsiedzką. Drugim ważnym bezpiecznikiem jest wykluczenie rodziny, która może nagle zainteresować się seniorem ze względu na korzyści finansowe.

Zobacz również: Opłata za sanatorium NFZ 2023 dla emeryta. Aktualny cennik zakwaterowania i wyżywienia [październik 2023-kwiecień 2024]

Organizacja usług sąsiedzkich dla seniorów

Gminy są odpowiedzialne za organizację usług sąsiedzkich. Przepisy ustawy regulują zasady przyznawania nowego świadczenia, ale dają również gminą  pewne pole manewru w dostosowaniu usług do lokalnych potrzeb i realiów. Gmina określa szczegółowe warunki przyznawania usług sąsiedzkich, ich zakres, a także sposób rozliczania i wykonywania takich usług w zależności od potrzeb mieszkańców. Gmina ma możliwość wyboru, czy chce zlecać usługi sama lub powierzyć je podwykonawcy.

Zobacz również: Bezpłatne leki 65+. Jakie leki za darmo po 65 roku życia? [LISTA, WYSZUKIWARKA] 

Kto płaci za usługi sąsiedzkie dla osób 65 plus? 

Opiekunowie, którzy będą świadczyć usługi sąsiedzkie, otrzymują za to wynagrodzenie, ale seniorzy, którzy potrzebują tej pomocy, nie ponoszą z tego tytułu żadnych kosztów. Współpraca z opiekunami ma być regulowana umowami.

Samorządy otrzymają na ten cel specjalne środki w wysokości 30 mln złotych, co umożliwi zorganizowanie i sfinansowanie opieki.

Podsumowanie

Usługi sąsiedzkie stanowią ważny krok w zapewnieniu wsparcia samotnym seniorom, którzy potrzebują pomocy w codziennym życiu. Te zmiany mają na celu zapewnienie godnej opieki i wsparcia seniorom w ich miejscu zamieszkania, co jest rozwiązaniem korzystnym z wielu względów, także finansowych, ponieważ wsparcie w domu odracza w czasie konieczność korzystania z kosztownej, całodobowej opieki instytucjonalnej.

Źródła: Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1693)


Jeżeli interesują Cię te i podobne informacje, zapisz się do Newslettera Gazety Senior i bądź na bieżąco! Zapisz się do Newslettera


Zobacz również:

Aktualne i potencjalne dodatki do emerytury: 13. 14. i 15. Emerytura, sołtysowe, renta wdowia [ZESTAWIENIE 2023]

Inhalator siateczkowy [innowacyjne podejście do inhalacji najmłodszych i najstarszych]

Bezpłatne leki 65+. Jakie leki za darmo po 65 roku życia? [LISTA, WYSZUKIWARKA]

Linda Matus
CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds