Prenumerata Gazety Senior
ROD (Rodzinne Ogródki Działkowe). Zakup rekreacyjnego ogródka działkowego [ceny, formalności, zasady]

ROD (Rodzinne Ogródki Działkowe). Zakup rekreacyjnego ogródka działkowego [ceny, formalności, zasady]

Każdy, kto marzy o działce rekreacyjnej, powinien zapoznać się z formalnościami, które wiążą się z jej zakupem. Działanie Rodzinnych Ogródków Działkowych w Polsce jest regulowane specjalną ustawą, która określa zarówno prawa, jak i obowiązki działkowców. Chcesz nabyć działkę rekreacyjną? A może jesteś właścicielem ROD? Sprawdź formalności i zasady do spełnienia podczas zakupu Rodzinnego Ogródka Działkowego.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej GazetaSenior.pl

Rodzinne Ogródki Działkowe (ROD) – czym jest działka rekreacyjna?

Rodzinny Ogródek Działkowy to nic innego jak działka należąca do stowarzyszenia ogrodowego, czyli Polskiego Związku Działkowców (PZD). Do ROD wlicza się zarówno działki, które są użytkowane przez osoby prywatne, jak i wspólną powierzchnię, z której mogą korzystać wszyscy działkowcy. Z aktualnych danych wynika, że w Polsce znajduje się blisko 966 tysięcy działek rekreacyjnych, które są czynnie wykorzystywane przez działkowców. Ideą powstania Rodzinnych Ogródków Działkowych było wygospodarowanie przestrzeni, w której będzie można aktywnie spędzać czas, relaksować się, ale i uprawiać ekologiczne warzywa i owoce. To przestrzeń przeznaczona m.in. dla seniorów, którzy potrzebują ciszy i spokoju. Warto jednak zaznaczyć, że kupno takiej działki polega tak naprawdę na nabyciu prawa do dzierżawy konkretnego terenu oraz wykupieniu znajdującej się na nim infrastruktury i wyposażenia takiego, jak np. altana czy rośliny.

Autopromocja Prenumerata indywidualna Gazety Senior

Ogródek działkowy cena. Ceny działek ROD 2023

Cena Rodzinnego Ogródka Działkowego zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest wielkość działki. Zgodnie z przepisami wielkość działki rekreacyjnej nie może przekraczać 500 m2. Większość działek mieści się w tym ustawowym przedziale, choć w praktyce znajdziemy również działki większe.

Ważnym kryterium w kontekście ceny działki jest jej lokalizacja, tj. region, w którym się znajduje. Dla przykładu działkę rekreacyjną w małej miejscowości można przejąć już za 5 000 zł. W dużym mieście bądź w bardzo atrakcyjnej lokalizacji np. nad morzem lub jeziorem, cena może dochodzić nawet do 300 000 zł. Nie znajdziemy jednak źródła informacji o ostatecznych, czyli transakcyjnych cenach działek rekreacyjnych.

Takie rozbieżności w cenach są zależne także od infrastruktury oraz stanu działki, tj. altana, nasadzenia, ogrodzenie etc. Ważne jest również to, od kogo zdecydujemy się kupić działkę. Każdy z właścicieli może ją wycenić według własnego uznania.

Ile faktycznie kosztuje zakup działki rekreacyjnej?

Decydując się na zakup działki rekreacyjnej, trzeba mieć na myśli nie tylko kwotę za nabycie praw do jej użytkowania, ale także jej bieżące utrzymanie. Mimo że większość prac ogrodowych da się wykonać na własną rękę, to przy niektórych może być potrzebna pomoc fachowców, która będzie dodatkowym wydatkiem. Szczególnie jeśli działka jest zaniedbana lub bardzo wymagająca.

Reklama Jesienny Rejs Seniora

Działka rekreacyjna ROD – gdzie szukać ofert sprzedaży

Zapotrzebowanie na działki rekreacyjne gwałtownie wzrosło w czasie pandemii, co oznacza, że wolnych ogrodów działkowych właściwie nie ma, a ceny tych, które mogą zmienić właściciela, poszybowały w górę.

Związek działkowców nie prowadzi wykazu wolnych działek, dlatego szukając działki ROD, warto skontaktować się bezpośrednio z zarządem konkretnego ogrodu, który jest blisko naszego miejsca zamieszkania. Ma to kluczowe znaczenie, gdyż zgodnie z prawem nie można dzierżawić działki rod na drugim końcu kraju. Oferty mogą pojawiać się w siedzibach okręgowych zarządów Polskiego Związku Działkowców – Wykaz OZ PZD wraz z danymi kontaktowymi. Jeżeli będziemy mieli szczęście i znajdziemy wolny ogród, zostanie on nam przydzielony. To, co jeszcze możemy zrobić, to złożyć prośbę o przydział ogrodu i uzbroić się w cierpliwość, ponieważ kolejki oczekujących są długie.

Ogródek działkowy ROD – dzierżawa

Realna droga w 2023 do wydzierżawienia ogródka działkowego to odkupienie jej na drodze komercyjnej od aktualnego działkowca. Szukanie ofert działek rekreacyjnych na sprzedaż warto zacząć od sprawdzenia ogłoszeń pojawiających się na tablicach informacyjnych położonych nieopodal ogrodów. Jeszcze prościej znaleźć działkę w Internecie. W tym celu warto skorzystać z popularnych serwisów ogłoszeniowych takich jak np. OLX, czy Gratka. Wystarczy zaznaczyć tam odpowiednie ustawienia, które pozwolą wyszukać działkę rekreacyjną o pożądanym metrażu oraz we wskazanej lokalizacji i cenie. Tu także możemy obejrzeć zdjęcia przyszłego ogrodu i skontaktować się telefonicznie z aktualnym właścicielem.

Patronat medialny Patronat medialny Telefon Zaufania

Kupno działki rekreacyjnej, czyli umowa przeniesienia praw do działki ROD od innego działkowca – co warto o tym wiedzieć?

Kupując działkę rod, trzeba przejść przez kilka etapów. Pierwszym z nich jest oczywiście znalezienie atrakcyjnego ogródka. Przed kupnem warto sprawdzić kilka kwestii. Jeśli na działce znajduje się obiekt taki, jak np. altana, to przede wszystkim należy ocenić, czy nie jest on efektem samowoli budowlanej. Jak to zrobić, znajdziemy m.in. w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych. Sprawdźmy również znajdujące się na działce media, takie jak ujęcie wody pitnej lub zbiornik na nieczystości, prąd. Nie wszystkie działki są wyposażone w media, a na wielu terenach wciąż korzysta się z wody ze studni.

Kupując działkę, trzeba zadbać także o załatwienie stosownych dokumentów. W przypadku małżeństw nie jest wymagana zgodna małżonka na zawarcie umowy przeniesienia praw do ogrodu działkowego. Zastanawiając się, jak napisać umowę kupna-sprzedaży działki ogrodowej, powinniśmy wiedzieć, że dokument ten musi mieć formę pisemną i zostać poświadczony notarialnie, co nie jest tożsame z formą aktu notarialnego.

Kupno ROD – cena notariusza

Koszty, które będzie trzeba ponieść u notariusza to cena poświadczenia podpisu. Cena, czyli tzw. taksa notarialna za poświadczenie jednego podpisu wynosi 20 zł + VAT (23 proc). Ale umowa przeniesienia praw do działki rod będzie opiewała na konkretną sumę pieniężną, czyli cenę za jej odstąpienie. W takim przypadku maksymalna prowizja notariusza wynosi 1/10 stawki wpisanej w dokumencie, ale nie więcej niż 300 zł + VAT (23 proc).

Ogródek działkowy, a sprzedaż. Umowa przedwstępna sprzedaży działki ROD z zadatkiem

Jednym z rozwiązań może być także umowa przedwstępna sprzedaży działki rod z zadatkiem. Jest to dobry sposób na zabezpieczenie zarówno interesów nabywcy, jak i sprzedawcy na czas przed dokonaniem finalnej transakcji.

Wniosek o zatwierdzenie umowy przeniesienia działki rekreacyjnej

To jednak nie koniec formalności. Umowę przeniesienia praw do działki wraz z wnioskiem o jej zatwierdzenie składamy w biurze zarządu ROD. ROD ma dwa miesiące na rozpatrzenie naszej prośby. Brak odpowiedzi po dwóch miesiącach jest równoznaczne z jej zatwierdzeniem. Ale do tego czasu formalnie prawo do działki wciąż ma sprzedający. Co więcej, zarząd ma prawo nie wyrazić zgody na przeniesienia praw do działki z ważnych powodów, wówczas wskazuje w nasze miejsce nowego właściciela, który będzie zobowiązany do zapłaty ustalonej w umowie kwoty sprzedającemu ogród. Nie możemy się od tego odwołać, ale zdarza się to sporadycznie.

Wzory dokumentów znajdziemy m.in. na stronie internetowej Polskiego Związku Działkowców. Umowa dzierżawy działki ROD- WZÓR. Umowa sprzedaży działki ROD- WZÓR

Kupno działki ROD od zarządu

Kupno prawa do działki rekreacyjnej od osób prywatnych nie jest jednak jedyną metodą na pozyskanie takiego ogródka. Działkę można wydzierżawić także na mocy umowy z zarządem ROD. Jednak w 2023 r. wydzierżawienie działki od ROD jest praktycznie niemożliwe z uwagi na brak wolnych ogródków.

Działka rekreacyjna ROD – podstawowe opłaty za ogródek działkowy

Nowy działkowiec jest zobowiązany do uregulowania dwóch opłat ogrodowych, które są jednorazowymi płatnościami regulowanymi w roku nabycia działki ROD.

Opłaty jednorazowe dla nowych działkowców:

  • Opłata inwestycyjna (jednorazowa opłacana w roku nabycia działki). Kwota przeznaczona na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej. Jej wysokość nie może przekroczyć wartości infrastruktury ogrodowej przypadającej na jedną działkę w ROD. Około 200 zł
  • Wpisowe (jednorazowa opłacana w roku nabycia działki). Kwota przeznaczona na zarządzanie ROD, a jej wysokość nie nie może przekroczyć 25 proc. minimalnego wynagrodzenia. Zwykle około 500-600 zł.

Wpisowe i opłata inwestycyjna nie dotyczą działkowców, którzy nabywają prawo do działki męża lub żony-działkowca. Nie dotyczą także wdowy lub wdowca, którzy przejmują działkę po zmarłym małżonku. Zwolnieni są także działkowcy, którzy otrzymali działkę zamienną w związku z likwidacją ROD.

Inne opłaty ogrodowe opłacane rokrocznie lub według zużycia:

  • Opłata ogrodowa uchwalana corocznie przez walne zebranie ROD, aktualnie w granicach 0,6 zł za m2 powierzchni użytkowej działki.
  • Liczniki. Opłaty za zużytą wodę i energię elektryczną.
  • Wywóz śmieci.
  • Składka członkowska. Dla osób, które zostaną członkiem PZD składka członkowska z tytułu przynależenia do PZD wynosi 6 zł za rok, stawka dla małżonka to 3 zł.

Kto może zostać właścicielem działki ROD?

Działkowcem może zostać osoba pełnoletnia, mieszkająca na stałe w Polsce lub posiadająca kartę stałego pobytu. Jedna osoba może dzierżawić tylko jedną działkę. Wyjątek stanowią tu małżeństwa, które mogą wspólnie dzierżawić działkę. Dodatkowym ukłonem w stronę małżeństw, w sytuacji, gdy tylko jedna osoba jest dzierżawcą ogrodu, jest pierwszeństwo do możliwości korzystania z działki w razie śmierci małżonka. Stosowne oświadczenie trzeba złożyć na piśmie w razie zgonu małżonka-dzierżawcy.

Trzeba pamiętać, że dzierżawa to nie wykup działki rod na własność.

Umowa przeniesienia praw do działki – darowizna, jako jedno z możliwych rozwiązań

To jak powinna wyglądać umowa przeniesienia praw do działki, jest regulowane przez ustawę o ogródkach działkowych. Przeniesienie prawa zawsze odbywa się na podstawie oświadczenia, które zawiera się w pisemnej umowie pomiędzy działkowcem a nowym nabywcą działki. W takiej umowie muszą znaleźć się także kwestie określające to, jak działkowiec rozliczy się z kupującym za znajdującą się na działce infrastrukturę. Nie zawsze istnieje jednak konieczność pobierania opłaty za prawa do działki. Często dzieje się tak w przypadku rodzin, które chcą przekazywać je sobie nieodpłatnie. W takim wypadku dochodzi do przekazania darowizny, co należy jasno podkreślić w umowie.

Działka ROD – wypowiedzenie umowy dzierżawy ogródka działkowego

Wypowiedzenie umowy dzierżawy działki rod to rozwiązanie, z którego może skorzystać zarówno działkowiec, jak i zarząd ROD. Taki dokument zawsze musi mieć jednak formę pisemną. Wypowiedzenie ze strony zarządu może nastąpić m.in. na skutek nieprzestrzegania regulaminu przez działkowca, samowoli budowlanej. Także dzierżawca może zrezygnować z użytkowania działki, o czym powinien poinformować zarząd nie później niż na miesiąc przed planowanym zakończeniem dzierżawy, na koniec miesiąca kalendarzowego.

Dziedziczenie działki ROD – czy jest możliwe?

Z przepisów, którymi kieruje się Polski Związek Działkowców, wynika, że po śmierci dzierżawcy danego ogródka, dysponentem terenu pozostaje zarząd związku. Prawo do użytkowania działki wygasa więc w dniu śmierci działkowca, który ją dzierżawił i nie wchodzi w skład spadku po zmarłym. Dziedziczenie rod nie jest więc prawnie możliwe.

Pewną furtką, w sytuacji, gdy dzierżawcą ogrodu jest tylko jeden z małżonków, jest pierwszeństwo skorzystania z działki po zmarłym mężu lub żonie. Nie jest to jednak proces automatyczny, stosowne oświadczenie trzeba złożyć na piśmie w razie śmierci małżonka-dzierżawcy.

Inaczej sprawa wygląda w przypadku nasadzeń czy innego rodzaju infrastruktury, która znajduje się na działce. Te elementy są częścią masy spadkowej i podlegają dziedziczeniu, gdyż były własnością zmarłego.

Źródła: U S T AWA z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych; Polski Związek Działkowców (Regulamin, Dokumenty)


Jeżeli interesują Cię podobne informacje, zapisz się do Newslettera Gazety Senior  Zapisz się do Newslettera


Zobacz również:

Wiosenny ogród, czyli jakie rośliny sadzimy w maju i w czerwcu

Mlecz polny czy mniszek lekarski? Pospolity chwast o niezwykłych właściwościach zdrowotnych

Linda Matus
CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds