Skierowanie do sanatorium na NFZ: aktualne zasady i co musisz wiedzieć w 2024 [krok po kroku]

Skierowanie do sanatorium na NFZ: aktualne zasady i co musisz wiedzieć w 2024 [krok po kroku]

Od 5 marca 2024 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące kierowania pacjentów na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację, czyli do sanatorium. Zaktualizowany dokument uwzględnia wszystkie dotychczasowe zmiany wprowadzone rozporządzeniem MZ z dnia 16 lutego 2023 r. Przypominamy najważniejsze zasady istotne z punktu widzenia pacjenta seniora. Wszystko, co warto wiedzieć, jeśli planujesz leczenie w sanatorium na NFZ.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej GazetaSenior.pl

Rodzaje skierowania do sanatorium 2024: e-skierowanie i skierowanie papierowe 

Opublikowane rozporządzenie precyzuje sposób wystawiania skierowania na leczenie lub rehabilitację uzdrowiskową przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz tryb potwierdzania tego skierowania. Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową może być wystawione i potwierdzone w formie:

  • Elektronicznej – poprzez System Informacji Medycznej (SIM).
  • Papierowej – w przypadku braku dostępu do systemu teleinformatycznego lub jeśli dotyczy ono leczenia uzdrowiskowego poza granicami naszego kraju.

Zobacz również: Opłata za sanatorium NFZ 2024 dla emeryta. Aktualny cennik zakwaterowania i wyżywienia [sezon 2024]

Reklama Reklama SU Bałtyk

E-skierowanie do sanatorium: jak wystawić i potwierdzić elektroniczne skierowanie

Prześledźmy krok po kroku ścieżkę wystawiania i potwierdzania e-skierowania do sanatorium zgodną z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wystawiający e-skierowanie musi wziąć pod uwagę m.in. wskazania i przeciwwskazania do leczenia lub rehabilitacji uzdrowiskowej określone w przepisach; okres od ostatniego leczenia – aktualnie nie wcześniej niż 12 miesięcy; zalecaną częstotliwość korzystania z leczenia uzdrowiskowego – nie częściej niż raz na 18 miesięcy.

Zobacz również: Co zabrać do sanatorium? [LISTA DO POBRANIA]

Na skierowaniu do sanatorium w formie elektronicznej musi znaleźć się imię i nazwisko, PESEL, datę urodzenia oraz płeć, numer telefonu lub adres e-mail pacjenta oraz informację o sposobie powiadamiania pacjenta przez NFZ o kolejnych etapach przetwarzania skierowania, w tym o jego rejestracji i potwierdzeniu.

Skierowanie elektroniczne jest przekazywane za pośrednictwem SIM do wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), uwzględniając miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy. E-skierowania do sanatorium jest automatycznie przekazywane do NFZ i pacjent nie musi dostarczać go osobiście lub wysyłać pocztą.

Zobacz również: Quiz na temat kolejki do sanatorium w 2024 roku. Sprawdź się!

E-skierowanie do sanatorium: kanały powiadamiania przez NFZ

Po ocenie skierowania przez lekarza specjalistę zatrudnionego w wojewódzkim oddziale NFZ informacja jest przekazywana do SIM. Jeśli lekarz zaaprobował skierowanie, a w placówkach lecznictwa uzdrowiskowego są wolne miejsca, NFZ potwierdza skierowanie i zmienia jego status. Teraz świadczeniobiorca, czyli przyszły kuracjusz, jest poinformowany o dalszych etapach przetwarzania skierowania poprzez:

  • Internetowe Konto Pacjenta (IKP),
  • Wiadomość SMS lub e-mail,
  • List wysłany przez Pocztę Polską.

Kanały informowania o dalszych losach e-skierowania do sanatorium zależą od wybranych przez pacjenta sposobach powiadamiania na etapie wystawiania skierowania.

Wciąż można komunikować się z NFZ drogą tradycyjną, czyli pocztową. Jeśli pacjent wyrazi chęć na otrzymywanie powiadomienia w formie papierowej, wówczas otrzyma od NFZ pisemne powiadomienia dotyczące kolejnych etapów rejestracji, potwierdzenia, ewentualnej odmowy potwierdzenia i przyczyny, czy terminu rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego.

Uwaga! Pacjenci są przypisani do wojewódzkich oddziałów NFZ według miejsca zamieszkania, a to rzutuje na długość kolejki do sanatorium, ponieważ w poszczególnych oddziałach Funduszu jest ona różna. Ile wynosi długość kolejki do sanatorium w 2024 w twoim województwie?

Zobacz również: Kolejka do sanatorium 2024. Długość kolejki w poszczególnych województwach: aktualne dane [PRZEGLĄD]

Reklama Reklama PolisyTravel

Jak wystawiać i potwierdzać papierowe skierowanie do sanatorium 

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową wciąż może być wystawione w formie papierowej, ale tylko w dwóch sytuacjach – w przypadku braku dostępu do systemu teleinformatycznego lub jeśli dotyczy ono leczenia uzdrowiskowego poza granicami naszego kraju.

Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wystawia skierowanie papierowe, analogicznie jak e-skierowanie, uwzględniając wszelkie wskazania i przeciwwskazania, czy zalecaną częstotliwość leczenia uzdrowiskowego.

Przepisy nakazują lekarzowi wypełnienie papierowego skierowania w sposób czytelny.

Po wystawieniu skierowania w formie papierowej pacjent ma 30 dni na jego przesłanie do swojego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. W przeciwnym razie skierowanie traci ważność. Skierowanie należy dostarczyć lub wysłać pocztą w zamkniętej kopercie z napisem „SKIEROWANIE NA LECZENIE UZDROWISKOWE” albo „SKIEROWANIE NA REHABILITACJĘ UZDROWISKOWĄ”.

Zobacz również: WYPRAWA ŻYCIA: Jesienny Rejs Seniora pełen atrakcji i doskonałej zabawy [PROGRAM, ZNIŻKI i SUPER-OFERTA DLA LIDERÓW]

Kiedy NFZ otrzyma skierowanie, dokonuje jego rejestracji poprzez wpis na listę skierowań i nadanie numeru wpisu. Następnie lekarz specjalista w dziedzinie balneologii lub rehabilitacji medycznej zatrudniony w NFZ dokonuje oceny skierowania. W razie potrzeby może zażądać dodatkowej dokumentacji medycznej od naszego lekarza, a nawet przeprowadzenia dodatkowych badań.

Jeśli lekarz specjalista uzna skierowanie za zasadne i w odpowiednich zakładach lecznictwa uzdrowiskowego będą dostępne miejsca, wówczas NFZ informuje o tym przyszłego kuracjusza i potwierdza skierowanie w formie papierowej. Na potwierdzeniu znajdzie się m.in. w którym uzdrowisku i sanatorium odbędzie się leczenie lub rehabilitacja, czy przewidywany termin leczenia. Doręczając skierowanie w postaci papierowej oddział wojewódzki NFZ informuje o zasadach odpłatności za pobyt w sanatorium.

Ostatecznie kuracjusz otrzyma potwierdzone skierowanie nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem leczenia w sanatorium. W przypadkach szczególnie uzasadnionych termin ten może być inny, jednak nie krótszy niż 3 dni przed rozpoczęciem leczenia, a dotyczy to tzw. zwrotów.

Pełny tekst obwieszczenia przeczytasz TUTAJ.

Źródła: OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową. 


Jeżeli interesują Cię aktualne informacje na temat sanatorium z NFZ, zapisz się do Newslettera Gazety Senior   Zapisz się do Newslettera


Zobacz również: SANATORIUM NFZ [skierowanie, kolejka, opłaty]

Linda Matus
CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds