Dodatki do emerytury 2023. NOWY DODATEK od lipca br. Sołtysowe, 13. i 14. emerytura, waloryzacja, zwrot podatku, 500plus dla seniora, 200plus [ZESTAWIENIE]

Dodatki do emerytury 2023. NOWY DODATEK od lipca br. Sołtysowe, 13. i 14. emerytura, waloryzacja, zwrot podatku, 500plus dla seniora, 200plus [ZESTAWIENIE]

W obliczu wysokiej inflacji i rosnących cen każdy dodatek do emerytury, na który może liczyć senior, staje się ważny. Pełna i aktualna lista dodatków pieniężnych dla seniora w 2023 r.  

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej GazetaSenior.pl

Aktualizacja 30.05.2023

Dodatki do emerytury 2023

Dodatek dla sołtysów tzw. sołtysowe [Sołtys+]

Dodatek do emerytury otrzymają sołtysi, którzy pełnili swoją funkcję przez okres dwóch kadencji, czyli nie mniej niż 8 lat, co istotne nie jest wymagana ciągłości kadencji. Dodatek zostanie przyznany sołtysom po osiągnięciu obowiązującego wieku emerytalnego, odpowiednio 60 lat w przypadku kobiet  i 65 lat w przypadki mężczyzn. Wysokość świadczenia wyniesie 300 zł. Sołtysowe, podobnie jak emerytury, będzie co roku waloryzowane tj. podwyższane o ustawowy wskaźniki waloryzacji 1 marca.
Wypłat dokonywać będzie KRUS, natomiast środki zapewni budżetu państwa. Aby otrzymać tzw. sołtysowe, będzie trzeba złożyć wniosek. Przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 lipca 2023 r.

Zobacz również: Dodatek dla sołtysów do emerytury, czyli tzw. Sołtysowe już od 1 lipca [Wniosek o sołtysowe – krok po kroku]

13. emerytura 2023

Jest to ustawowy roczny dodatek dla wszystkich emerytów i rencistów – niezależny od wysokości ich podstawowego świadczenia. Trzynasta emerytura wypłacana jest w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku. Na ten dodatek do emerytury możemy liczyć w kwietniu 2023 r. ZUS dokonuje wypłaty wszystkim uprawnionym, nie ma potrzeby składania wniosku. Najniższa emerytura, czyli również 13. emerytura po marcowej waloryzacji wyniesie 1588,44 zł brutto, czyli maksymalnie 1445,48 zł netto.

Jeszcze więcej na temat 13. emerytury przeczytasz w artykule 13. emerytura 2023 – kwota netto, warunek wypłaty, terminy etc.

Patronat medialny Patronat - Kongres Gospodarki Senioralnej

14. emerytura 2023

14-tka miała być świadczeniem jednorazowym, ale trwają praca nad wypłatą dodatkowego świadczenia w 2023 r. i wprowadzeniem tego dodatku na stałe. Ustawa została 26 maja br. przyjęta przez Sejm.

Zobacz również: 14. emerytura 2023 [sejm przyjął ustawę]. Dodatek na stałe, elastyczny termin wypłaty, próg dochodowy bez waloryzacji

W przypadku czternastej emerytury obowiązuje kryterium dochodowe. Pełną kwotę – w wysokości emerytury minimalnej obowiązującej w danym roku kalendarzowym – otrzymują osoby, których emerytura nie przekracza ustalonego progu dochodowego. Pozostali emeryci i renciści otrzymują 14. emeryturę pomniejszoną zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę lub nie dostają jej wcale. Dodatek do emerytury zostanie wypłacony seniorom pod koniec sierpnia i wrześniu 2023 r. Wypłata 14. emerytury nie wymaga złożenia wniosku.

Najniższa emerytura, czyli również maksymalna wysokość 14. emerytury po uwzględnieniu marcowej waloryzacji wyniesie 1588,44 zł brutto, czyli 1445,48 zł netto.

Wszystko, co chcesz wiedzieć na temat czternastki w 2023 r., znajdziesz w artykule 14. emerytura 2023; kiedy wypłata, próg dochodowy 2023, kwoty netto [TABELA]. Uwaga na oszustów!

Autopromocja Prenumerata indywidualna Gazety Senior

15. emerytura w 2023?

Pomysł 15. emerytury co jakiś czas powraca do debaty publicznej. Czy seniorzy mogą liczyć na 15. emeryturę w 2023 r.? Wsłuchując się w głosy płynące z rządu, wnioskujemy, że trudna sytuacja gospodarcza nie pozwoli na sfinansowanie dodatkowego świadczenia dla emerytów w 2023 r.

Więcej informacji w artykule: 15. emerytura. Wszystko, co wiemy na temat dodatkowej emerytury [termin wypłaty, kryterium dochodowe]

Emerytura honorowa dla 100-latków

Seniorzy, którzy ukończyli sto lat, mają prawo do comiesięcznego świadczenia honorowego tzw. emerytury honorowej. Przysługuje ono każdemu 100-latkowi niezależnie od przysługującej emerytury lub jej braku. Wysokość emerytury honorowej od 1 marca 2023 r wynosi 5540,25 zł brutto. Kwota świadczenia zmienia się co roku, ale nie podlega waloryzacji. Świadczenie ZUS wypłaca automatycznie, chyba że stulatek nie widnieje w systemie zakładu, ponieważ nie pobiera żadnej emerytury, wówczas należy złożyć wniosek o jego wypłatę.

Więcej na temat emerytury honorowej w artykule: Emerytura honorowa dla stulatków w górę o 600 zł [dodatkowe 5,5 tys. co miesiąc] – komu należy się z urzędu, kto musi złożyć wniosek?

MAMA 4+ dodatek do emerytury za wychowanie dzieci

Mama 4 plus, czyli rodzicielskie świadczenie uzupełniające, to dodatek do emerytury za wychowanie dzieci i rezygnację z pracy lub jej niepodjęcie, który przyznawany jest od 2019 r. Świadczenie przewidziane jest dla rodziców, wbrew pozorom nie tylko dla matek, ponieważ mogą starać się o nie także ojcowie. Dodatek do emerytury Mama 4 plus przyznawany jest na wniosek i jego maksymalna wysokość równa się najniższej emeryturze. Od 1 marca 2023 roku świadczenie wynosi 1588,44 zł brutto.

Autopromocja Prenumerata indywidualna Gazety Senior

Waloryzacja emerytur marzec 2023 [oficjalny wskaźnik 14,8]

Co roku od marca emerytury i renty są waloryzowane. Waloryzacja świadczeń nie jest w gruncie rzeczy dodatkiem, ma ona jedynie wyrównać utratę wartości emerytury wynikającą z inflacji. Reguła jest prosta – wysoka inflacja skutkuje wysoką waloryzacją. W 2023 r. świadczenia podlegają waloryzacji kwotowo-procentowej, która zagwarantowała minimalną podwyżkę w kwocie 250 zł brutto tj. 227,50 zł netto każdemu emerytowi. Z gwarantowanej podwyżki nie skorzystają osoby, które nie wypracowały emerytury minimalnej.

Na temat waloryzacji emerytur niższych niż emerytura minimalna przeczytasz w artykule Emerytury groszowe od A do Z. Waloryzacja emerytur groszowych 2023 [TABELA do 1338,44 zł]

Sprawdź prognozę waloryzacji na lata 2024 i 2025 Waloryzacja emerytur 2024, 2025 oraz kolejne lata. PROGNOZA podwyżki [tabela netto]

Zwrot podatku dla emerytów 2023

Zwrot podatku dla emerytów to konsekwencja obniżenia stawek podatkowych z 17 na 12 proc., które wprowadziła reforma podatków tzw. Polski Ład. Obniżka została uwzględniona od lipca, ale seniorzy z emeryturami w wysokości powyżej 2500 zł brutto od stycznia do czerwca 2022 r. nadpłacili podatek, który zostanie im zwrócony w 2023 r. To jednorazowy zastrzyk gotówki, na który niektórzy emeryci mogą liczyć w drugiej połowie 2023 r.

Ile może wynieść nadpłata i jak przyspieszyć zwrot z urzędu skarbowego przeczytasz: Zwrot podatku dla emerytów [Zastrzyk gotówki 2023] Dla kogo, kiedy i czy trzeba składać wniosek?

500 plus dla seniora – wyższy próg w 2023

Między innymi seniorzy mogą starać się o świadczenie uzupełniające potocznie nazywane 500 plus dla seniora. Świadczenie wypłacane jest co miesiąc. Trzeba jednak spełnić kilka warunków i złożyć wniosek. Z dodatku 500 plus dla seniora mogą korzystać osoby niepełnosprawne, niezdolne do samodzielnej egzystencji, powyżej 75 roku życia i pobierające zasiłek pielęgnacyjny. W przypadku tego świadczenia obowiązuje kryterium dochodowe. Świadczenie uzupełniające 500 plus przysługuje osobom, których emerytura, renta lub ewentualne inne dochody nie przekraczają kwoty 2157,80 zł brutto. Podany próg dochodowy obowiązuje od 1 marca 2023 r.

Więcej informacji na temat 500 plus dla seniora w 2023 r. znajdziesz w artykule Świadczenie 500 plus dla seniora 2023 [nowy wyższy próg dochodowy]

200 plus dla seniora – dodatek dla strażaków i ratowników górskich

Od 2022 roku wypłacany jest dodatek tzw. świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w OSP, dla strażaków-ochotników i ratowników górskich – 200 zł do emerytury co miesiąc. Dodatek jest dożywotni,  przyznawany bez względu na wysokość pobieranego świadczenia emerytalnego i waloryzowany co roku w marcu.

O dodatek 200 plus mogą ubiegać się kobiety 60+ po 20 latach czynnej służby w OSP oraz mężczyźni 65+, którzy  przez co najmniej 25 lat brali czynny udział w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych OSP, oraz analogicznie kobiety i mężczyźni, którzy brali udział w działaniach ratowniczych podejmowanych w ramach ratownictwa górskiego.

Dodatek pielęgnacyjny dla seniorów 75+

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje seniorom w dwóch przypadkach: całkowitej niezdolności do pracy lub gdy kończymy 75 lat. Seniorzy, którzy ukończyli 75 lat, nie muszą składać wniosku, po osiągnięciu odpowiedniego wieku ZUS sam rozpoczyna wypłatę dodatku. Dodatek jest także wypłacany przez KRUS. Z kolei osoby całkowicie niezdolne do pracy i egzystencji otrzymują dodatek pielęgnacyjny na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS. Dodatek pielęgnacyjny każdego roku jest waloryzowany, od 1 marca 2023 r. dodatek wynosi 294,39 zł.

Dodatek pielęgnacyjny dla seniora jest wypłacany przez ZUS, natomiast zasiłek pielęgnacyjny wypłaca gmina.

Zasiłek pielęgnacyjny 75 plus

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje m.in. osobom, które ukończyły 75 rok życia. Jest to świadczenie, które ma pomóc w częściowym pokryciu kosztów wynikających z konieczności zapewnienia opieki osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji. Kwota zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie. Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego podlega weryfikacji co 3 lata, najbliższa weryfikacja będzie miała miejsce w 2024 r. Świadczenie wypłaca gmina. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje, jeśli pobierasz dodatek pielęgnacyjny.

Dodatek gazowy 2023

W 2023 r. gospodarstwa domowe o najniższych dochodach będą mogły ubiegać się o dodatek gazowy. W przypadku dodatku gazowego obowiązuje próg dochodowy taki sam jak dla dodatku osłonowego w 2022 r. –  2100 zł brutto w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego i 1500 zł brutto w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego. Ile wyniesie dodatek gazowy? Jego wysokość będzie równa wysokości podatku VAT, który zapłacimy na gaz w 2023 r.

W 2022 r. w związku z tarczą antyinflacyjną VAT na gaz został obniżony do zera, ale od 2023 r. podatek powraca w pierwotnej wysokości, czyli 23 proc. Zwrot otrzymamy tylko na wniosek, który należy złożyć w gminie w terminie do 30 dni od otrzymania faktury za gaz. O zwrot możemy wystąpić po opłaceniu pierwszej faktury.

Dodatek energetyczny 2023

Jeśli nasze główne źródło ciepła w domu stanowi energia elektryczna to od 1 grudnia 2022 do 1 lutego 2023 r. można było złożyć wniosek o dodatek energetyczny. Dodatek eklektyczny to 1000 zł dla gospodarstw domowych zużywającym do 5 MWh rocznie oraz 1500 zł dla zużywających więcej. Warunkiem przyznania jest posiadanie wpisu źródła ogrzewania do CEEB – tego obowiązku należało dopełnić do 11 sierpnia 2022 r. Wniosek o dodatek energetyczny składamy w swoim urzędzie gminy. Środki wypłacane są do 31 marca 2023 r. Uwaga, dodatek nie należy się właścicielom fotowoltaiki.

Emerytury po zmarłym seniorze – świadczenie niezrealizowane

Trudno przygotować się na ten moment, ale warto wiedzieć, że po śmierci emeryta rodzina może ubiegać się o wypłacenie ostatniej emerytury w postaci tzw. świadczenia niezrealizowanego, pod warunkiem że pieniądze nie zostały wcześniej wypłacone. Wypłata świadczenia niezrealizowanego dotyczy jedynie świadczenia podstawowego – na przykład emerytury lub renty – a nie dotyczy na przykład trzynastej emerytury. Wypłata środków następuje tylko na wniosek rodziny, który należy złożyć w ZUS.

Jak i gdzie złożyć wniosek i w jakich jeszcze przypadkach świadczenie niezrealizowane należy się rodzinie przeczytasz TUTAJ

Małżeństwo+

Małżeństwo plus, czyli 500 plus dla małżeństw, to pomysł dodatkowego świadczenia, które miałoby należeć się małżeństwom z co najmniej 40-letnim stażem. Wszystko wskazuje na to, że ten dodatek nie prędko wejdzie w życie.

Więcej aktualnych informacji w artykule. Małżeństwo plus, czyli 500 plus dla małżeństw – co to za program? Kto otrzyma wsparcie? Kiedy wejdzie w życie?

Dodatki do emerytur, których zabrakło w 2023

Na poniższe dodatki seniorzy mogli liczyć w 2022 r.

Dopłata do dekodera i telewizora tylko do końca 2022

Na osoby w trudnej sytuacji finansowej, których telewizor nie był przygotowany do odbioru nowego standardu telewizji czekało rządowe dofinansowanie. Dopłata do telewizora wynosiła 250 zł, dopłata do dekodera 100 zł. Wniosek można było złożyć tylko do końca 2022 roku.

Szczegóły dot. dodatku na dekoder lub telewizor znajdziesz w artykule pt. Dopłata do dekodera DVB-T2 lub telewizora 2022. Jak wypełnić wniosek, gdzie złożyć, ile się czeka?

Dodatek osłonowy dla emerytów do 2022

By zaradzić rosnącej inflacji i wysokim cenom, rząd wprowadził dodatek osłonowy. Wypłacany był w dwóch ratach – do 31 marca i do 2 grudnia 2022 roku. Dodatek osłonowy przysługiwał po złożeniu wniosku i spełnieniu kryterium dochodowego. Osoby samotne mogły liczyć na pomoc w wysokości 400 zł w skali roku, gospodarstwa domowe składające się z 2 lub 3. osób otrzymały 850 zł. Większe rodziny dostały 1150 zł w skali roku.

Dodatek węglowy 2022

Dodatek węglowy w wysokości 3000 zł skierowany był do gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne. Przyznawany był bez kryteriów dochodowych na wniosek składny w gminie. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można było składać do 30 listopada 2022 r.


Jeżeli interesują Cię podobne informacje, zapisz się do Newslettera Gazety Senior  Zapisz się do Newslettera


Może Cię zainteresować:

Czy musisz za każdym razem podać dane z dowodu, aby odebrać emeryturę? Jednak nie! Listonosze wywalczyli zmianę!

Kolejka do sanatorium 2023. Długość kolejki w poszczególnych województwach [PRZEGLĄD]

Ulgi dla seniora 2023. PIT-0 dla seniora, karta seniora, ulga na leki, zniżka PKP, zwolnienie z abonamentu RTV [ZESTAWIENIE]

Ulgi na leki 2023 ZESTAWIENIE [bezpłatne leki 75+, ulga na leki 2023, wyższe limity refundacji 2023]

Redakcja
Kategorie
Udostępnij

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.