Prenumerata Gazety Senior
Aktualne i potencjalne dodatki do emerytury: 13. 14. i 15. Emerytura, sołtysowe, renta wdowia [ZESTAWIENIE 2023]

Aktualne i potencjalne dodatki do emerytury: 13. 14. i 15. Emerytura, sołtysowe, renta wdowia [ZESTAWIENIE 2023]

W obliczu wciąż wysokiej inflacji, dodatki do emerytury stają się istotnym elementem wsparcia dla seniorów. Jednak nie wszystkie propozycje wsparcia wchodzą w życie. Przedstawiamy pełną i aktualną listę dodatków pieniężnych dla seniorów w 2023 roku, wyjaśniając, które z nich obowiązują, a które pozostają jedynie propozycjami. Czytelny przegląd świadczeń, na które mogą liczyć seniorzy. 

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej GazetaSenior.pl

Dodatki do emerytury 2024: pełne zestawienie świadczeń dla seniorów [RAPORT]

Dodatki do emerytury 2023

Reklama Reklama wynajmijseniora.pl

Dodatkowe emerytury 2023

13. emerytura 2023

Trzynasta emerytura to roczny dodatek, który otrzymują wszyscy emeryci i renciści, niezależnie od wysokości ich podstawowego świadczenia. Dodatek wypłacany jest w kwietniu. ZUS oraz pozostałe organy emerytalne wypłacają go automatycznie wszystkim uprawnionym bez konieczności składania wniosku. Kwota trzynastej emerytury wynosi tyle, ile najniższa emerytura obowiązująca od 1 marca danego roku. Po marcowej waloryzacji najniższa emerytura, a także trzynasta emerytura, wyniosła 1588,44 zł brutto, czyli maksymalnie 1445,48 zł do ręki.

Więcej informacji na temat 13. emerytury w artykule 13. emerytura 2023 – kwota netto, warunek wypłaty, terminy etc.

14. emerytura 2023

Czternasta emerytura to roczny dodatek do emerytury przeznaczony dla seniorów o niskich świadczeniach. Nie wszyscy emeryci otrzymują tzw. czternastkę, a niektórzy dostają ją w obniżonej kwocie. Maksymalna wysokość czternastej emerytury jest równa najniższej emeryturze obowiązującej w danym roku z możliwością podwyższenia świadczenia. Nie ma potrzeby składania wniosku o wypłatę 14. Emerytury. Emeryci i renciści, których emerytury wynoszą do 2900 zł brutto, otrzymują pełną kwotę czternastej emerytury po odjęciu składki zdrowotnej i podatku dochodowego. Osoby, których podstawowe świadczenie przekracza próg 2900 zł brutto, dostaną czternastą emeryturę pomniejszoną według zasady „złotówka za złotówkę”. Minimalna kwota czternastej emerytury to 50 zł brutto. Maksymalna wysokość 14 emerytury w 2023 r. wyniosła 2650 zł brutto. Świadczenie wypłacano we wrześniu. Termin wypłaty czternastki jest elastyczny i określany co roku przez właściwego ministra.

Wszystko, co warto wiedzieć o 14 emeryturze: 14 emerytura 2023 ⭐️ Termin, próg dochodowy, kwota na rękę [TABELA]

15. emerytura 2023 [propozycja]

Pomysł wprowadzenia 15. emerytury od czasu do czasu powraca do publicznej debaty. Wydaje się jednak, że sytuacja gospodarcza nie pozwala na sfinansowanie kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia.

Czy będzie 15 emerytura? 15. emerytura – wszystko, co wiemy na temat dodatkowej emerytury.

Emerytura honorowa dla 100-latków

Seniorzy, którzy osiągnęli wiek stu lat, mają prawo do comiesięcznego świadczenia honorowego zwanego „emeryturą honorową”. To świadczenie przysługuje każdemu stulatkowi, niezależnie od tego, czy otrzymuje emeryturę, czy nie. Od 1 marca 2023 roku emerytura honorowa wynosi 5540,25 zł brutto. ZUS wypłaca to świadczenie automatycznie, chyba że stulatek nie figuruje w ZUS, ponieważ nie pobiera emerytury, w takim przypadku konieczne jest złożenie wniosku.

Więcej na temat emerytury honorowej: Emerytura honorowa dla stulatków [dodatkowe 5,5 tys. co miesiąc] – komu należy się z urzędu, kto musi złożyć wniosek?

Dodatki dla wybranych grup zawodowych na emeryturze

300 plus dla sołtysów tzw. sołtysowe 

Dodatek do emerytury przyznawany jest emerytowanym sołtysom, którzy pełnili tę funkcję przez co najmniej dwie kadencje, czyli przynajmniej 8 lat, nie jest wymagana ciągłość kadencji. Wypłaty realizuje KRUS. Aby otrzymać tzw. sołtysowe, należy złożyć wniosek. Dodatek obowiązuje od 1 lipca 2023 roku. Wysokość dodatku dla sołtysów to 300 złotych miesięcznie. Podobnie jak emerytury, sołtysowe będzie corocznie waloryzowane, czyli podwyższane o wskaźnik waloryzacji 1 marca.

Więcej informacji na temat dodatku dla sołtysów: Dodatek dla sołtysów do emerytury, czyli tzw. Sołtysowe już od 1 lipca [Wniosek o sołtysowe – krok po kroku]

200 plus dla seniora – dodatek dla strażaków i ratowników górskich

Świadczenie ratownicze to dodatek w wysokości 200 złotych przyznawany strażakom-ochotnikom i ratownikom górskim za ich długoletnią służbę i zaangażowanie w działania ratownicze. Jest wypłacane co miesiąc, niezależnie od wysokości emerytury. Aby otrzymać to świadczenie, należy spełnić określone kryteria, takie jak liczba lat służby i aktywny udział w działaniach ratowniczych. O dodatek 200 plus mogą ubiegać się kobiety 60+ po 20 latach czynnej służby w OSP oraz mężczyźni 65+, którzy przez co najmniej 25 lat brali czynny udział w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych OSP, oraz analogicznie kobiety i mężczyźni, którzy brali udział w działaniach ratowniczych podejmowanych w ramach ratownictwa górskiego. Dodatek wypłacany jest od 2022 r i jest waloryzowany wraz z emeryturami i rentami w marcu.

Dodatki do emerytury 2024: pełne zestawienie świadczeń dla seniorów [RAPORT]

MAMA 4+ dodatek do emerytury za wychowanie dzieci

Mama 4 plus, czyli rodzicielskie świadczenie uzupełniające, to dodatek do emerytury przyznawany za wychowanie dzieci i rezygnację z pracy lub jej niepodjęcie. Warto zaznaczyć, że to świadczenie nie jest przeznaczone wyłącznie dla matek – mogą o nie ubiegać się również ojcowie. Dodatek Mama 4 plus jest przyznawany na wniosek, a jego maksymalna kwota jest równa najniższej emeryturze. Od 1 marca 2023 roku świadczenie to wynosi 1588,44 zł brutto.

Coroczna podwyżka emerytury, czyli waloryzacja

Waloryzacja emerytur od 1 marca

Waloryzacja emerytur i rent nie jest dodatkiem, ale oznacza więcej w portfelu emeryta. Celem waloryzacji jest ochrona emerytur i rent przed utratą ich realnej wartości spowodowanej inflacją. Zasada jest prosta: wyższa inflacja oznacza wyższą waloryzację. Proces waloryzacji, czyli podwyższenia świadczeń odbywa się zawsze 1 marca i jest gwarantowany ustawowo.

W roku 2023 emerytury i renty zwaloryzowano w sposób kwotowo-procentowy. Osoby o niższych świadczeniach otrzymały gwarantowaną kwotę podwyżki w wysokości 250 zł brutto, czyli 227,50 zł na rękę. Niestety, osoby, których świadczenia nie osiągnęły poziomu emerytury minimalnej, nie skorzystały z tej gwarantowanej podwyżki.

O waloryzacji emerytur niższych niż emerytura minimalna: Emerytury groszowe od A do Z. Waloryzacja emerytur groszowych 2023 [TABELA do 1338,44 zł]

Osoby z wyższymi emeryturami i rentami skorzystały z waloryzacji procentowej, a wskaźnik waloryzacji w 2023 r. wyniósł 14,8 procent.

Wskaźnik waloryzacji jest obliczany co roku na podstawie m.in. inflacji emeryckiej. Sprawdź prognozę waloryzacji na lata 2024 i 2025 Waloryzacja emerytur 2024, 2025 oraz kolejne lata. PROGNOZA podwyżki [tabela netto]

Zwrot podatku dla emerytów 2023

Zwrot podatku dla emerytów w 2023 był rezultatem obniżenia stawek podatkowych z 17 do 12 procent, co zostało wprowadzone po zamieszaniu z reformą podatków tzw. Polskim Ładem. Obniżka ta zaczęła obowiązywać w środku roku podatkowego od lipca 2022 r., więc emeryci otrzymujący emerytury przekraczające 2500 zł brutto miesięcznie w okresie od stycznia do czerwca 2022 roku nadpłacili podatek, który został im zwrócony w 2023 roku.

Ile może wynieść nadpłata i jak przyspieszyć zwrot z urzędu skarbowego przeczytasz: Zwrot podatku dla emerytów [Zastrzyk gotówki 2023] Dla kogo, kiedy i czy trzeba składać wniosek?

Dodatki dla seniorów ze względu na stan zdrowia lub wiek

Darmowe Leki 65+

Od 1 września osoby 65+ mogą korzystać z programu darmowych leków. Dostępnych jest blisko 3800 leków objętych refundacją. Nie wszystkie leki znalazły się na liście darmowych preparatów. Aby otrzymać bezpłatny lek, trzeba mieć receptę S i spełnić kilka dodatkowych warunków. Co jeszcze warto wiedzieć, chcąc skorzystać z programu Darmowe Leki 65+: Darmowe Leki 65+, co musisz wiedzieć o recepcie S [kod S, data wystawienia recepty, uprawni lekarze]

500 plus dla seniora – wyższy próg w 2023

Świadczenie uzupełniające, zwane „500 plus dla seniora”, to dodatek nie tylko dla osób starszych. Z dodatku mogą skorzystać osoby niepełnosprawne, niezdolne do samodzielnej egzystencji, powyżej 75 roku życia i pobierające zasiłek pielęgnacyjny. Aby otrzymać to świadczenie, konieczne jest spełnienie określonych kryteriów, w tym kryterium dochodowego, oraz złożenie odpowiedniego wniosku. Świadczenie to przysługuje osobom, których emerytura, renta lub ewentualne inne dochody nie przekraczają kwoty 2157,80 zł brutto. Podane kryterium dochodowe obowiązuje od 1 marca 2023 roku i zmienia się co roku. Świadczenie jest wypłacane co miesiąc.

Więcej informacji na temat 500 plus dla seniora w 2023 r. znajdziesz w artykule Świadczenie 500 plus dla seniora 2023 [nowy wyższy próg dochodowy]

Dodatek pielęgnacyjny dla seniorów 75+

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie przysługujące seniorom w dwóch sytuacjach: gdy są całkowicie niezdolni do pracy lub po osiągnięciu 75 lat. Osoby, które skończyły 75 lat, nie muszą składać wniosku, a ZUS automatycznie rozpoczyna wypłatę tego dodatku. Natomiast osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnego życia otrzymują ten dodatek na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS.

Dodatek pielęgnacyjny jest corocznie waloryzowany, a od 1 marca 2023 roku wynosi 294,39 zł. Warto również zaznaczyć, że dodatek pielęgnacyjny dla seniorów jest wypłacany przez ZUS, natomiast zasiłek pielęgnacyjny przysługujący w innym przypadku jest wypłacany przez gminę.

600+ dla 80-latków i 900+ dla 85-latków [propozycja]

Dodatek 600+ i 900+ to propozycje NSZZ „Solidarność” dotyczące podwyższenia dodatku pielęgnacyjnego dla najstarszych seniorów. Według założeń Związku dodatek miałby wynosić 200% aktualnie obowiązującego świadczenia dla seniorów w wieku 80+ (czyli 588,78 zł) oraz 300% dla seniorów w wieku 85+ (czyli 883,17 zł). Jednak warto zaznaczyć, że propozycje te nie weszły w życie.

Szczegóły dotyczące tej propozycji opisujemy: Kolejny dodatek dla seniorów? 600+ dla 80-latków i 900+ dla 85-latków [propozycja NSZZ „Solidarność”]

Zasiłek pielęgnacyjny 75 plus

Zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie przyznawane, między innymi osobom, które osiągnęły 75 lat. Jest to forma wsparcia mająca na celu częściowe pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem opieki osobie, która nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować. Kwota zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie. Co 3 lata wysokość tego zasiłku jest weryfikowana, najbliższa weryfikacja będzie miała miejsce w 2024 roku. Świadczenie to jest wypłacane przez gminę. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje, jeśli senior pobiera dodatek pielęgnacyjny.

Dodatki dla gospodarstw domowych m.in. emerytów

Dodatek małżeństwo+ [propozycja]

Dodatek Małżeństwo Plus to propozycja świadczenia dodatkowego, które byłoby przewidziane dla małżeństw z długoletnim stażem, wynoszącym co najmniej 40 lat.  Więcej aktualnych informacji dotyczących losów świadczenia w artykule. Małżeństwo plus, czyli 500 plus dla małżeństw – co to za program? Kto otrzyma wsparcie? Kiedy wejdzie w życie?

Dodatek gazowy 2023

Dodatek gazowy to świadczenie dla gospodarstw domowych o najniższych dochodach. W przypadku dodatku gazowego obowiązuje próg dochodowy, czyli 2100 zł brutto dla jednoosobowego gospodarstwa domowego i 1500 zł brutto dla gospodarstwa domowego wieloosobowego. Wartość dodatku gazowego będzie równa wysokości podatku VAT, który zostanie naliczony na gaz w 2023 roku. Aby otrzymać zwrot, konieczne jest złożenie wniosku w gminie w ciągu 30 dni od otrzymania faktury za gaz. O zwrot można ubiegać się po opłaceniu pierwszej faktury.

Dodatek energetyczny 2023

Dodatek energetyczny to forma wsparcia finansowego dostępna dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ciepła w domu jest energia elektryczna. Okres składania wniosków o ten dodatek trwał od 1 grudnia 2022 roku do 1 lutego 2023 roku. Wysokość dodatku energetycznego wynosiła 1000 złotych dla gospodarstw domowych zużywających do 5 MWh energii rocznie oraz 1500 złotych dla tych, które zużywają więcej. Warunkiem przyznania tego dodatku było posiadanie wpisu źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), co należało zrobić do 11 sierpnia 2022 roku. Dodatek wypłacany był na wniosek, który składało się w gminie. Środki z tego dodatku wypłacane były do 31 marca 2023 roku. Właściciele instalacji fotowoltaicznych nie kwalifikowali się do otrzymania tego wsparcia.

Dodatki dla wdowy lub wdowca 2023

Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy to jednorazowe świadczenie przyznawane m.in. emerytom lub rencistom w celu pokrycia kosztów związanych z pogrzebem bliskiej osoby. Jego wartość wynosi 4 tysiące złotych i przysługuje m.in. członkom rodziny, którzy ponieśli koszty związane z ceremonią pogrzebową. Aby otrzymać ten zasiłek, konieczne jest złożenie wniosku w ZUS i dołączenie rachunków oraz faktur.

Dodatki do emerytury 2024: pełne zestawienie świadczeń dla seniorów [RAPORT]

Emerytura po zmarłym seniorze tzw. świadczenie niezrealizowane

Świadczenie niezrealizowane to forma wsparcia finansowego dostępna po śmierci emeryta. Rodzina emeryta może ubiegać się o wypłatę ostatniej emerytury, pod warunkiem że pieniądze nie zostały wcześniej wypłacone emerytowi jeszcze za jego życia. Wypłata świadczenia niezrealizowanego odnosi się wyłącznie do świadczenia podstawowego, takiego jak emerytura lub renta i nie obejmuje na przykład trzynastej emerytury. Aby otrzymać te środki, rodzina zmarłego emeryta musi złożyć wniosek w ZUS.

300+ dla wdowy lub wdowca [propozycja]

Dodatek 300+ to propozycja dodatkowego świadczenia w wysokości 300 złotych, które miałoby być wypłacane dla wdów i wdowców pobierających emerytury, a posiadających co najmniej 45-letni staż małżeński. Świadczenie to miałoby mieć charakter dożywotniej zapomogi, którą można by otrzymywać co miesiąc lub raz w roku. Tzw. zapomogi po śmierci współmałżonka lub 300+ zażądał autor petycji wniesionej do Sejmu.

Losy petycji dotyczące dodatku 300+: Czy będą dodatkowe pieniądze dla wdów i wdowców? Wdowi dodatek do emerytury – 300 plus dla wdów i wdowców [DECYZJA]

Renta wdowia [propozycja]

Propozycja renty wdowiej to inicjatywa mająca na celu wprowadzenie nowego świadczenia pieniężnego dla wdów i wdowców, które miałoby na celu wsparcie finansowe po śmierci małżonka. Zgodnie z tą propozycją, wdowa lub wdowiec będzie miał możliwość wyboru spośród dwóch opcji: zachować swoją emeryturę i dodatkowo otrzymać 50% renty po zmarłym partnerze lub wybrać rentę po zmarłym partnerze i dodać 50% swojej emerytury. To ma umożliwić większą elastyczność i korzystniejszy podział świadczeń po śmierci jednego z małżonków. Obywatelski projekt ustawy dotyczący renty wdowiej złożyła w Sejmie Lewica. Jest to także jedna z wyborczych obietnic Nowej Lewicy kierowanych do seniorów. Przeczytaj: Renta wdowia – obywatelski projekt ustawy w Sejmie [+50 proc. do emerytury, kryteria, limit]

Dodatki do emerytur, których zabrakło w 2023

Na poniższe dodatki seniorzy mogli liczyć w 2022 r.

Dopłata do dekodera i telewizora tylko do końca 2022

Na osoby w trudnej sytuacji finansowej, których telewizor nie był przygotowany do odbioru nowego standardu telewizji czekało rządowe dofinansowanie. Dopłata do telewizora wynosiła 250 zł, dopłata do dekodera 100 zł. Wniosek można było złożyć tylko do końca 2022 roku.

Szczegóły dot. dodatku na dekoder lub telewizor znajdziesz w artykule pt. Dopłata do dekodera DVB-T2 lub telewizora 2022. Jak wypełnić wniosek, gdzie złożyć, ile się czeka?

Dodatek osłonowy dla emerytów do 2022

By zaradzić rosnącej inflacji i wysokim cenom, rząd wprowadził dodatek osłonowy. Wypłacany był w dwóch ratach – do 31 marca i do 2 grudnia 2022 roku. Dodatek osłonowy przysługiwał po złożeniu wniosku i spełnieniu kryterium dochodowego. Osoby samotne mogły liczyć na pomoc w wysokości 400 zł w skali roku, gospodarstwa domowe składające się z 2 lub 3. osób otrzymały 850 zł. Większe rodziny dostały 1150 zł w skali roku.

Dodatek węglowy 2022

Dodatek węglowy w wysokości 3000 zł skierowany był do gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne. Przyznawany był bez kryteriów dochodowych na wniosek składny w gminie. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można było składać do 30 listopada 2022 r.


Jeżeli interesują Cię podobne informacje, zapisz się do Newslettera Gazety Senior  Zapisz się do Newslettera


Może Cię zainteresować:

Dodatki do emerytury 2024: pełne zestawienie świadczeń dla seniorów [RAPORT]

Ulgi dla seniora 2023. PIT-0 dla seniora, karta seniora, ulga na leki, zniżka PKP, zwolnienie z abonamentu RTV [ZESTAWIENIE]

Bezpłatne leki 65+. Jakie leki za darmo po 65 roku życia? [listopadowa LISTA + WYSZUKIWARKA]

Linda Matus
CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds