Małżeństwo plus, czyli 500 plus dla małżeństw – co to za program? Kto otrzyma wsparcie? Kiedy wejdzie w życie?

Małżeństwo plus, czyli 500 plus dla małżeństw – co to za program? Kto otrzyma wsparcie? Kiedy wejdzie w życie?

Autorami pomysłu świadczenia Małżeństwo+ są sami obywatele. W ramach zgłoszonej tego roku petycji podkreślili oni, że przyznawany obecnie medal dla małżeństw z długim stażem nie pomaga seniorom finansowo. Tymczasem emerytury są na tyle niskie, że dodatkowe świadczenie na leki czy inne wydatki związane z utrzymaniem byłoby mile widzianym rozwiązaniem. Czy pomysł spotkał się z zainteresowaniem rządzących?

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej GazetaSenior.pl

Czym miałoby być świadczenie Małżeństwo+?

Małżeństwo plus to pomysł dodatkowego świadczenia, które miałoby należeć się małżeństwom z co najmniej 40-letnim stażem.

Małżeństwo+ pierwszy projekt

Takie rozwiązanie nie jest niczym nowym – podobny projekt trafił na biurko prezydenta dwa lata temu. W ramach ówczesnego pomysłu świadczenie otrzymałyby małżeństwa z co najmniej dwójką dzieci. Projekt wykluczał osoby bezdzietne, ale za to przewidywał, że kwota świadczenia będzie wzrastać wraz z długością stażu małżeńskiego. Pieniądze, czyli 500 zł miały otrzymywać pary po 50 latach małżeństwa, a co 5 lat stawka świadczenia miała podnosić się o 50 zł. Co ważne, po śmierci małżonka wdowcy mieli zachowywać ten dodatek do końca życia.

Małżeństwo+ aktualny projekt

Temat Małżeństwa+ powrócił po tym, jak dwa lata temu nie został rozpatrzony przez prezydenta. Aktualny projekt przewiduje nieco inne zasady przyznawania świadczenia. W tym roku petycję złożono do Komisji do Spraw Petycji (PET). Pomysł poparła między innymi eurodeputowana PiS, Elżbieta Rafalska. Ponieważ środki miałyby być elementu polityki prorodzinnej w związku z licznymi rozwodami, była minister zaproponowała, aby świadczenie nie było wypłacane comiesięcznie, lecz jednorazowo, jako wyższa kwota. Miałoby wtedy charakter nie tyle zapomogi, ile uhonorowania długiego stażu małżeńskiego.
W wakacje temat 500 plus dla małżeństw przycichł, ale jesienią Sejm ma dyskutować na ten temat ponownie.

500 plus dla małżeństw z długim stażem – kto miałby je otrzymać?

Zasady przyznawania 500 plus dla małżeństw z długim stażem nie zostały jeszcze ustalone.

Zgodnie z założeniami pierwotnego projektu sprzed 2 lat, dodatkowe 500 zł miałyby otrzymywać pary, które mogą pochwalić się co najmniej 50-letnim stażem małżeńskim. To po 50 latach wspólnego życia małżeństwom przyznaje się symboliczny Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

W tegorocznej wersji projektu nie określono dokładnie warunków przyznawania świadczenia. Niektórzy uważają, że powinno się przyznawać je również parom z 40-letnim stażem.

Nowe 500 plus dla małżeństw – receptą na kryzys małżeński?

Kryterium przyznawania 500 plus dla małżeństw miałby być długi staż wspólnego życia. Pomysł ma być odpowiedzią na niekorzystne statystyki dotyczących ślubów i rozwodów. W 2019 roku na każde 1000 nowych małżeństw przypadało aż 351 rozwodów. Liczba spraw rozwodowych wciąż rośnie, tylko w pierwszym półroczu do sądu wpłynęło 34 051 pozwów rozwodowych. Jednak, czy program 500 plus dla małżeństw rozwiąże „kryzys małżeński”? Czy taka forma nagrody promuje wytrwałość współmałżonków. Pewne jest jednak, że każde dodatkowe wsparcie finansowe dla najstarszych jest mile widzianym rozwiązaniem.

Czy program Małżeństwo+ obejmie samotnych seniorów?

Niestety, jednym z głównych problemów związanych z wprowadzeniem programu Małżeństwo+ jest fakt, że założenia projektu wykluczają pomoc finansową dla seniorów samotnych – rozwiedzionych czy owdowiałych. Co prawda, pierwotny pomysł obejmował dożywotnie wypłacanie świadczenia dla wdowca czy wdowy, jednak w nowej petycji kwestia ta nie została poruszona.

Czy Małżeństwo+ ma szansę wejść w życie?

Przed przyjęciem ustawy Małżeństwo+ konieczne jest ustalenie, z jakimi kosztami dla budżetu wiąże się wprowadzenie dodatkowego świadczenia. Szanse na uruchomienie projektu są, ponieważ środki otrzymałaby jedynie niewielka część społeczeństwa – małżeństw z tak długim stażem jest niewiele. Należy również ustalić dokładne kryteria przyznawania świadczenia, jego wysokość i sposób wypłacania: co miesiąc lub jednorazowo.

O programie Małżeństwo plus wiadomo jeszcze niewiele. Z pewnością sam pomysł przyznania dodatkowego świadczenia seniorom nie stanowi złego rozwiązania. Jego skuteczność w odniesieniu do prób rozwiązania kryzysu małżeńskiego pozostaje jednak wątpliwa.


Jeżeli interesują Cię podobne informacje, zapisz się do Newslettera Gazety Senior  Zapisz się do Newslettera


Zobacz również:

Raport NIK na temat Opieki Wytchnieniowej. Liczba osób objętych wsparciem rośnie, ale opiekunowie nie wiedzą o możliwości pomocy [WYNIKI KONTROLI 2022]

15. emerytura. Wszystko, co wiemy na temat dodatkowej emerytury

Dodatki do emerytur 2022: 15. i 14 emerytura, Małżeństwo+, dopłata do dekodera lub TV, 500 plus dla seniora, 200 plus dla seniora, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek osłonowy i inne świadczenia [ZESTAWIENIE].

Redakcja
Kategorie
Udostępnij

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.