14. emerytura poprawki Senatu odrzucone. 14-tki będą niższe!

14. emerytura poprawki Senatu odrzucone. 14-tki będą niższe!

Senat proponował poprawki do ustawy dotyczącej kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów, czyli tzw. 14. emerytury. Jedna z nich wprowadzała istotną zmianę dotyczącą progu dochodowego, czyli kwoty emerytury lub renty, powyżej której czternastka nie jest wypłacana w pełnej wysokości, druga dotyczyła terminu wypłaty świadczenia. Uchwała Senatu została poddana pod obrady Sejmu. Sejmowa większość odrzuciła pozytywne dla emerytów zmiany. Na jakie zmiany nie było zgody w Sejmie?

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej GazetaSenior.pl

14. emerytura próg dochodowy w górę [poprawka Senatu]

W efekcie poprawki wprowadzonej przez senatorów próg dochodowy 2900 zł miał być wielkością rosnącą i stanowić 120 proc. przeciętnej emerytury.

Podniesienie kryterium dochodowego obowiązującego w przypadku 14. emerytury oznaczałoby, że więcej emerytów i rencistów byłoby uprawnionych do wypłaty świadczenia w pełnej wysokości. Po zmianie seniorzy, których podstawowe świadczenie nie przekroczyło 120 proc. przeciętnej emerytury, czyli dziś ok. 3900 zł brutto, kwalifikowaliby się do pełnej wysokości emerytalnego dodatku. Jeśli emerytura lub renta zasadnicza przysługiwałaby seniorowi w wyższej kwocie, czternastka wciąż byłaby przyznana, ale zostałaby pomniejszana według zasady złotówkę za złotówkę. W konsekwencji także więcej seniorów otrzymałoby świadczenie w pomniejszonej wysokości.

Senatorowie z KO uzasadniali tę zmianę faktem, że próg dochodowy na poziomie 2900 zł został ustalony 2 lata temu, kiedy 14. emerytura była wypłacana po raz pierwszy i kwota ta stanowiła 120 proc. średniej emerytury. Dziś 120 proc. średniej to wspomniane 3900 zł, stąd propozycja poprawka.

Zobacz również: 14. emerytura 2023 [Sejm przyjął ustawę]. Dodatek na stałe, elastyczny termin wypłaty, próg dochodowy bez waloryzacji

Reklama Reklama SU Bałtyk

Termin wypłaty 14. emerytury [poprawka Senatu]

Senat wprowadził także poprawkę dotyczącą terminu wypłaty 14. emerytury. W ustawie, która została przyjęta przez Sejm, przewidziano, że termin wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia będzie co roku ustalany indywidualnie przez rząd w formie rozporządzenia.

Biuro Legislacyjne Senatu wyraziło wątpliwości co do takiego rozwiązania i zasugerowało, że kwestia terminu wypłaty powinna zostać uregulowana w ustawie. To zastrzeżenie zostało uwzględnione w senackich poprawkach.

W wersji ustawy przyjętej przez Senat  14. emerytura byłaby wypłacana w terminie wypłaty świadczenia podstawowego, lecz nie później niż do 31 października danego roku.

Zobacz również: Komu NIE przysługuje 14. emerytura? [wypłaty sierpień-wrzesień 2023]

Reklama Reklama PolisyTravel

Poprawki do 14. emerytury – odrzucone przez Sejm

Szanse na utrzymanie senackich poprawek w Sejmie były nikłe. Można było z dużym prawdopodobieństwem przewidywać, że zostaną odrzucone przez sejmową większość. Sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Stanisław Szwed, jasno oświadczył już podczas posiedzenia izby wyższej, że jego resort nie poprze tych zmian do ustawy. Tak też się stało – 7 lipca 2023 r. Sejm odrzucił zmiany Senatu do ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu.

Zobacz również: Wysokość 14-tki na rękę i kwota przelewu sierpień-wrzesień [TABELA emerytura od 600 zł do 4438 zł]


Jeżeli interesują Cię podobne informacje, zapisz się do Newslettera Gazety Senior  Zapisz się do Newslettera


Zobacz również:

Wysokość 14-tki na rękę i kwota przelewu sierpień-wrzesień [TABELA emerytura od 600 zł do 4438 zł]

14. emerytura 2023. Oferują pomoc przy wniosku o 14-tkę? To oszustwo!

14. emerytura 2023 – próg dochodowy 2023, termin, kwoty netto [TABELA]. Jak będzie rosła 14. emerytura?

Linda Matus
CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds