Prenumerata Gazety Senior
14. emerytura 2023 [sejm przyjął ustawę]. Dodatek na stałe, elastyczny termin wypłaty, próg dochodowy bez waloryzacji

14. emerytura 2023 [sejm przyjął ustawę]. Dodatek na stałe, elastyczny termin wypłaty, próg dochodowy bez waloryzacji

Projekt ustawy dotyczący wprowadzenia corocznej wypłaty tak zwanej 14. emerytury został uchwalony przez Sejm 26 maja br. Ustawa wprowadza na stałe wypłatę kolejnego obok 13. emerytury – dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego. Jakie warunki i kryteria zostały zapisane w projekcie dotyczącym 14. emerytury. Sprawdzamy!

Aktualizacja 06.06.2023

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej GazetaSenior.pl

14. emerytura 2023 – według ustawy

14. emerytura – na stałe i z urzędu

Projekt ustawy proponuje 14. emeryturę jako stały coroczny dodatek do emerytury zasadniczej, a dodatkowe roczne świadczenie wypłacone ma być z urzędu wraz ze świadczeniem podstawowym.

14. emerytura – wysokość świadczenia 2023

Jak czytamy w projekcie: 14. emerytura będzie wypłacana w kwocie najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku. Co oznacza, że 14-tka będzie regularnie w marcu waloryzowana. Maksymalna wysokość 14. emerytury w 2023 r. wyniesie 1588,44 zł brutto. Świadczenie będzie rosło minimum o wskaźnik waloryzacji.

Nową propozycją w projekcie ustawy jest możliwość wypłaty 14. emerytury w kwocie wyższej niż najniższa emerytura tj. „Projekt ustawy przewiduje możliwość określenia wyższej kwoty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego niż najniższa emerytura”. Rządzący pozostawiają sobie furtkę, aby móc podnieść wysokość dodatkowej emerytury, jeżeli pojawi się taka możliwość. W 2023 r. jednak nie skorzystają z tej opcji, a maksymalna wysokość 14. emerytury nie przekroczy kwoty najniższego świadczenia, czyli 1588,44 zł brutto.

14. emerytura będzie przysługiwała w pełnej wysokości osobom, których wysokość emerytury podstawowej nie przekracza kwoty 2900 zł brutto (wysokość podstawowego świadczenia przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń). Próg dochodowy został utrzymany na poziomie obowiązującym od 2021 r., a projekt nie wspomina o możliwości jego zmiany czy waloryzacji. Według pierwotnych założeń PiS próg dochodowy miał wynosi 120 proc. średniej emerytury — w praktyce oznaczałoby jego wzrost do blisko 4 tys. zł już w 2023 r. Waloryzacji progu dochodowego, co pozwoliłoby pobierać 14. emeryturę w pełnej wysokości większej licznie seniorów, zabrakło w proponowanych przepisach. W związku z tym liczba uprawnionych seniorów będzie co roku maleć.

Jeżeli emerytura zasadnicza przekroczy próg 2900 zł brutto, to 14. emerytura zostanie pomniejszona według zasady złotówka za złotówkę. Co oznacza, że 14-tka będzie wciąż wypłacana, ale w niższej wysokości. Nie wszyscy seniorzy otrzymają 14. emeryturę. W projekcie ustawy proponuje się, aby kwota 14-tki wynosiła co najmniej 50 zł. Jeżeli kwota będzie niższa niż 50 zł, 14. emerytura nie zostanie wypłacona.

Przeczytaj również: Kolejka do sanatorium 2023. Długość kolejki w poszczególnych województwach [PRZEGLĄD]

14. emerytura – termin wypłaty 2023

Także nowym rozwiązaniem jest wypłata 14. świadczenia w miesiącu wskazanym w rozporządzeniu Rady Ministrów. Co oznacza, że to rząd w terminie nie późniejszym niż do dnia 31 października wskaże miesiąc wypłaty 14. emerytury w danym roku. Jest to tzw. elastyczny termin wypłaty. Zgodnie z zapowiedziami w 2023 r. 14-tka zostanie wypłacona w sierpniu i wrześniu.

14. emerytura a podatek dochodowy

Od 14. emerytury pobierana będzie składka na ubezpieczenie zdrowotne (9 proc.) oraz podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT 12 proc.). Mamy więc jasność co do kwestii opodatkowania dodatkowego świadczenia, a zwolnienie seniorów z podatku od 13. i 14. emerytury w 2022 r. było wyjątkiem od reguły.

Zobacz również: Komu NIE przysługuje 14. emerytura? [wypłaty sierpień-wrzesień 2023]

14. emerytura a dodatki, zasiłki czy komornik

Decyzje o przyznaniu 14. emerytury będą wydawać, a świadczenia wypłacać właściwe organy emerytalno-rentowe. W razie zbiegu prawa do świadczeń, decyzje wydaje i kolejne dodatkowe roczne świadczenie wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Osobie uprawnionej przysługiwać będzie jedna 14. emerytura.

Jedna 14. emerytura przysługiwać będzie również do renty rodzinnej, do której uprawniona jest więcej niż jedna osoba. Świadczenie będzie podlegać proporcjonalnemu podziałowi pomiędzy osoby uprawnione do renty rodzinnej.

Kwota 14. emerytury nie będzie miała wpływu na uprawnienia osób ubiegających się o świadczenia, dodatki, zasiłki, pomoc lub wsparcie (np. ulgę rehabilitacyjną).

Z kwoty 14. emerytury nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje.

Przeczytaj również: Bezpłatne leki 65+. Rozszerzenie programu o młodszych seniorów. Które leki będą bezpłatne? [ZAPOWIEDŹ]

14. emerytura 2023 dla kogo?

14. emerytura będzie przysługiwać uprawnionym do:

  • emerytur i rent w systemie powszechnym, rolników, służb mundurowych,
  • emerytur pomostowych,
  • świadczeń i zasiłków przedemerytalnych,
  • rent socjalnych,
  • nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych,
  • rodzicielskich świadczeń uzupełniających,
  • świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
  • oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.
Patronat medialny Patronat - Kongres Gospodarki Senioralnej

Likwidacja 14. emerytury?

Czy grozi seniorom likwidacja 14. emerytury? Wyjaśniamy w artykule: 14. emerytura do likwidacji oraz próg dochodowy dla 13-tki. Czy zabiorą seniorom 13. i 14. emeryturę? [Analiza sytuacji]


Jeżeli interesują Cię podobne informacje, zapisz się do Newslettera Gazety Senior  Zapisz się do Newslettera


Zobacz również:

Komu NIE przysługuje 14. emerytura? [wypłaty sierpień-wrzesień 2023]

14. emerytura 2023 – próg dochodowy 2023, termin, kwoty netto [TABELA]. Jak będzie rosła 14. emerytura?

14. emerytura 2023. Oferują pomoc przy wniosku o 14-tkę? To oszustwo!

13. emerytura 2023. Wypłata trzynastki [KWOTA do ręki, TERMINY, WNIOSEK?]

Będzie 15. emerytura w 2023? Wszystko, co wiemy na temat dodatkowego świadczenia

Dodatki do emerytury 2023. NOWY DODATEK od lipca br. Sołtysowe, 13. i 14. emerytura, waloryzacja, zwrot podatku, 500plus dla seniora, 200plus [ZESTAWIENIE]

Linda Matus
Kategorie
Udostępnij

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.