14. emerytura 2023 [Podpis prezydenta]. Dodatek na stałe, elastyczny termin wypłaty, próg dochodowy bez waloryzacji

14. emerytura 2023 [Podpis prezydenta]. Dodatek na stałe, elastyczny termin wypłaty, próg dochodowy bez waloryzacji

Ustawa dotycząca wprowadzenia corocznej wypłaty tak zwanej 14. emerytury została podpisana przez prezydenta.

Ustawa wprowadza na stałe wypłatę kolejnego obok 13. emerytury – dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego. Jakie warunki i kryteria zostały zapisane w ustawie. Sprawdzamy!

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej GazetaSenior.pl

14. emerytura 2023 – według ustawy

14. emerytura – na stałe i z urzędu

Ustawa wprowadza 14. emeryturę jako stały coroczny dodatek do emerytury zasadniczej, a dodatkowe roczne świadczenie wypłacone ma być z urzędu wraz ze świadczeniem podstawowym.

14. emerytura – wysokość świadczenia 2023

14. emerytura będzie wypłacana w kwocie najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku. Co oznacza, że 14-tka będzie regularnie w marcu waloryzowana. Maksymalna wysokość 14. emerytury w 2023 r. wyniesie 1588,44 zł brutto. Świadczenie będzie rosło minimum o wskaźnik waloryzacji.

Ustawa daje możliwość wypłaty 14. emerytury w kwocie wyższej niż najniższa emerytura. Pozostawiono furtkę, aby móc podnieść wysokość dodatkowej emerytury, jeżeli pojawi się taka możliwość. W 2023 r. jednak maksymalna wysokość 14. emerytury nie przekroczy kwoty najniższego świadczenia, czyli 1588,44 zł brutto.

14. emerytura będzie przysługiwała w pełnej wysokości osobom, których wysokość emerytury podstawowej nie przekracza kwoty 2900 zł brutto (wysokość podstawowego świadczenia przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń). Próg dochodowy został utrzymany na poziomie obowiązującym od 2021 r., a ustawa nie przewiduje możliwości jego zmiany czy waloryzacji. Według pierwotnych założeń PiS próg dochodowy miał wynosi 120 proc. średniej emerytury — w praktyce oznaczałoby jego wzrost do blisko 4 tys. zł już w 2023 r. Waloryzacji progu dochodowego, zmiany, która pozwoliłaby pobierać 14. emeryturę w pełnej wysokości większej licznie seniorów, zabrakło w ustawie. W związku z tym liczba uprawnionych seniorów będzie co roku maleć.

Zobacz również: 14. emerytura poprawki Senatu odrzucone. 14-tki będą niższe!

Jeżeli emerytura zasadnicza przekroczy próg 2900 zł brutto, to 14. emerytura zostanie pomniejszona według zasady złotówka za złotówkę. Co oznacza, że 14-tka będzie wciąż wypłacana, ale w niższej wysokości. Nie wszyscy seniorzy otrzymają 14. emeryturę. W ustawie zaproponowano, aby kwota 14-tki wynosiła co najmniej 50 zł. Jeżeli kwota będzie niższa niż 50 zł, 14. emerytura nie zostanie wypłacona.

14. emerytura – termin wypłaty 2023

Termin wypłata 14. świadczenia zostanie wskazany w rozporządzeniu Rady Ministrów. Co oznacza, że to rząd w terminie nie późniejszym niż do dnia 31 października wskaże miesiąc wypłaty 14. emerytury w danym roku. Jest to tzw. elastyczny termin wypłaty. Jednak zgodnie z zapowiedziami w 2023 r. 14-tka ma zostać wypłacona w sierpniu i wrześniu.

14. emerytura a podatek dochodowy

Od 14. emerytury pobierana będzie składka na ubezpieczenie zdrowotne (9 proc.) oraz podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT 12 proc.).  Zwolnienie seniorów z podatku od 13. i 14. emerytury w 2022 r. było wyjątkiem od reguły.

Zobacz również: Komu NIE przysługuje 14. emerytura? [wypłaty sierpień-wrzesień 2023]

14. emerytura a dodatki, zasiłki czy komornik

Decyzje o przyznaniu 14. emerytury będą wydawać, a świadczenia wypłacać właściwe organy emerytalno-rentowe. W razie zbiegu prawa do świadczeń, decyzje wydaje i kolejne dodatkowe roczne świadczenie wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Osobie uprawnionej przysługiwać będzie jedna 14. emerytura.

Jedna 14. emerytura przysługiwać będzie również do renty rodzinnej, do której uprawniona jest więcej niż jedna osoba. Świadczenie będzie podlegać proporcjonalnemu podziałowi pomiędzy osoby uprawnione do renty rodzinnej.

Kwota 14. emerytury nie będzie miała wpływu na uprawnienia osób ubiegających się o świadczenia, dodatki, zasiłki, pomoc lub wsparcie (np. ulgę rehabilitacyjną).

Z kwoty 14. emerytury nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje.

Przeczytaj również: 14. emerytura 2023. Oferują pomoc przy wniosku o 14-tkę? To oszustwo!

Reklama Reklama PolisyTravel

14. emerytura 2023 dla kogo?

14. emerytura będzie przysługiwać uprawnionym do:

  • emerytur i rent w systemie powszechnym, rolników, służb mundurowych,
  • emerytur pomostowych,
  • świadczeń i zasiłków przedemerytalnych,
  • rent socjalnych,
  • nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych,
  • rodzicielskich świadczeń uzupełniających,
  • świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
  • oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.

Ile wyniesie twoja 14. emerytura w 2023 r. zobacz: Wysokość 14-tki na rękę i kwota przelewu sierpień-wrzesień [TABELA emerytura od 600 zł do 4438 zł]


Jeżeli interesują Cię podobne informacje, zapisz się do Newslettera Gazety Senior  Zapisz się do Newslettera


Zobacz również:

Wysokość 14-tki na rękę i kwota przelewu [TABELA emerytura od 600 zł do 4438 zł]

Komu NIE przysługuje 14. emerytura? [wypłaty sierpień-wrzesień 2023]

14. emerytura 2023 – oficjalne dane: próg dochodowy, termin, kwota netto [TABELA]

14. emerytura 2023. Oferują pomoc przy wniosku o 14-tkę? To oszustwo!

Dodatki do emerytury 2023. Sołtysowe od 1 lipca, 300+ dla wdów, 13. i 14. emerytura, wyższa waloryzacja, 500plus dla seniora [ZESTAWIENIE]

Linda Matus
CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds