Dodatek dla sołtysów do emerytury, czyli tzw. Sołtysowe od 1 lipca [Wniosek o sołtysowe – krok po kroku]

Dodatek dla sołtysów do emerytury, czyli tzw. Sołtysowe od 1 lipca [Wniosek o sołtysowe – krok po kroku]

Dodatek dla emerytowanych sołtysów zgodnie z uzasadnieniem wnioskodawców – to wynagrodzenie za nieodpłatną pracę świadczoną na rzecz lokalnej społeczności i rekompensata za fakt, że „ustawodawca nie przewidział dla nich obowiązkowego wynagrodzenia”.

Dziś sołtys wykonuje swoje obowiązki nieodpłatnie, choć rada gminy może przyznać mu dietę i zwrot kosztów podróży. Sołtysi nie są objęci ubezpieczeniem społecznym, a czas pełnienia ich funkcji nie wlicza się do okresu zatrudnienia.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej GazetaSenior.pl

Czym zajmuje się sołtys?

Do najważniejszych zadań sołtysa należą:

 • organizacja zebrań wiejskich,
 • wykonywanie przyjętych uchwał,
 • zarządzanie mieniem komunalnym i gminnym,
 • inkaso podatków lokalnych,
 • dostarczanie nakazów podatkowych,
 • organizacja życia społeczno-kulturalnego na wsi.

Dodatek dla sołtysów na emeryturze – dla kogo?

Dodatek przysługuje sołtysom, którzy:

 • osiągnęli ustawowy wiek emerytalny (odpowiednio 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn);
 • pełnili swoją funkcję przez okres dwóch kadencji, czyli nie mniej niż 8 lat;
 • ciągłość kadencji nie jest wymagana.

Ze wstępnych szacunków wynika, że dodatek sołtysowy może przysługiwać nawet 40 tys. osób.

Autopromocja Prenumerata indywidualna Gazety Senior

Dodatek dla emerytowanego sołtysa – od kiedy?

Przepisy dotyczące dodatkowego świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa zaczęły obowiązywać 1 lipca 2023 r.

Zobacz również: Bezpłatne leki 65+. Jakie leki za darmo po 65 roku życia? [LISTA, WYSZUKIWARKA]

Patronat medialny Patronat medialny - Multipolisa

Dodatek dla sołtysów – komu nie przysługuje?

Ustawa mówi jasno, że dodatkowe świadczenie dla sołtysów – „nie przysługuje osobie skazanej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa”, co będzie weryfikowane na etapie składania wniosku.

Sołtysowe dodatek – ile wynosi?

Na etapie prac nad projektem padały różne kwoty. Dodatek dla sołtysów na emeryturze wyniesie ostatecznie 300 zł i będzie wypłacamy co miesiąc.

Wniosek o sołtysowe – gdzie złożyć?

Pieniądze nie popłyną z automatu, dodatkowe świadczenie będzie przyznawane na wniosek, który należy złożyć w:

 • oddziale regionalnym KRUS,
 • placówce terenowej KRUS,

właściwej ze względu na aktualne miejsce zamieszkania emerytowanego sołtysa.

Emerytura z ZUS? Gdzie składam wniosek o sołtysowe?

Wszystkim emerytowanym sołtysom wnioski będzie rozpatrywać i świadczenie wypłacać KRUS.

Jeśli pobierasz emeryturę z ZUS-u bądź innego organu emerytalnego, wniosek o dodatek dla sołtysa składasz wyłącznie do oddziału KRUS właściwego dla twojego aktualnego miejsca zamieszkania.

Autopromocja Prenumerata indywidualna Gazety Senior

Wniosek o dodatek dla sołtysów – niezbędne dokumenty

Wniosek o sołtysowe musi zawierać następujące dane i dokumenty:

 • imię (imiona) oraz nazwisko;
 • data urodzenia;
 • numer PESEL (w przypadku gdy nie nadano tego numeru – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość);
 • adres zamieszkania;
 • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania;
 • sposób wypłaty świadczenia (numer konta lub dane do przekazu pocztowego);
 • podpis wnioskodawcy.

Wniosek o sołtysowe – załączniki

Do wniosku o sołtysowe należy dołączyć jeszcze dwa dokumenty w formie załączników, są to:

 • Zaświadczenie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji.
 • Oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Poniżej znajdziesz wzór wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Załącznik do rozporządzenia).

Wniosek o dodatek dla sołtysów WZÓR do pobrania

Decyzja o przyznaniu sołtysowego – ile się czeka?

KRUS na zweryfikowanie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej ma czas do 60 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

Odwołanie od decyzji odmownej dot. sołtysowego

„W przypadku decyzji odmownej będzie przysługiwał wniosek do Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o ponowne rozpatrzenie sprawy i ewentualnie skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego”. – mówi uzasadnienie do ustawy.

Zobacz również: 14 emerytura 2023 ⭐️ Termin, próg dochodowy, kwota na rękę [TABELA]

Termin wypłaty dodatku dla sołtysów

Mimo długiego terminu rozpatrzenia dokumentów świadczenie nie przepada i przysługuje od miesiąca, w którym złożono wniosek o jego przyznanie.

Sołtysowe za okres od dnia złożenia wniosku do czasu wydania decyzji zostanie wypłacone w terminie, który wskaże decyzja o jego przyznaniu. Natomiast kolejne wypłaty popłyną do emerytowanych sołtysów do 15. dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

Ustawa weszła w życie 1 lipca br., więc część sołtysów, która nie będzie zwlekać ze złożeniem wniosku, otrzyma dodatek jeszcze w tym roku.

Czy sołtysowe będzie waloryzowane?

Sołtysowe, podobnie jak emerytury, będzie co roku waloryzowane tj. podwyższane o ustawowy wskaźniki waloryzacji 1 marca. KRUS dokona waloryzacji świadczenia z urzędu – nie będzie wymagało to wydania decyzji administracyjnej.

Waloryzacja tzw. sołtysowego [prognoza]

Pierwsza waloryzacji będzie miała miejsce 1 marca 2024 r. Zakładając aktualnie prognozowany wskaźnik waloryzacji emerytur tj. 12,3 proc., wysokość tzw. sołtysowego w kolejnych latach będzie kształtować się następująco.

Wysokość dodatku dla sołtysów Prognozowany wskaźnik waloryzacji Wysokość dodatku dla sołtysów po waloryzacji Data waloryzacji
300,0 zł 12,3 336,9 zł 1 marca 2024
330,6 zł 5,77 371,2 zł 1 marca 2025
349,6 zł 4,15 392,6 zł 1 marca 2026
364,2 zł 4,42 408,9 zł 1 marca 2027
380,3 zł 4,42 427,0 zł 1 marca 2028
397,1 zł 4,42 445,9 zł 1 marca 2029
414,6 zł 4,42 465,6 zł 1 marca 2030
432,9 zł 4,42 486,2 zł 1 marca 2031
452,1 zł 4,42 507,7 zł 1 marca 2032

Wysokość kwoty świadczenia po waloryzacji zaokrągla się w górę do pełnych groszy.

Zobacz również: Waloryzacja emerytur 2024. PROGNOZA podwyżki 12,3 proc. [TABELA]

Historia losów dodatku dla sołtysów

Sejmowa komisja samorządu rozpatrywała aż cztery różne projekty dotyczące świadczenia dla sołtysów. Zgłosili je: Rząd, Senat, Solidarna Polska i Koalicja Polska. Komisja zdecydowała, że dalsze prace będą toczyć się nad projektem rządowym.

Ustawa z Sejmu trafiła do Senatu. Senatorzy zdecydowali się na poprawki, m.in. chcieli uzależnić wysokość dodatku sołtysowego od stażu. Sołtysowi, który pełnił swoje obowiązki do 12 lat, proponowali 400 zł do emerytury, a sołtysowi ze stażem dłuższym niż 12 lat przysługiwałoby 500 zł.

Poprawki senatorów odrzucił Sejm, gdzie ustawa trafiła ponownie. Posłowie PiS i Konfederacji byli przeciw. Teraz ustawa czeka na podpis prezydenta. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 lipca.

Ile środków z budżetu pochłonie dodatek dla sołtysów?

Maksymalny limit wydatków budżetowych w projekcie ustalono na niespełna 74 mln zł w 2023 r. W kolejnych latach ma rosnąć od ponad 162 mln zł w 2024 r. i do prawie 233 mln zł w 2032 r.

Zobacz również: Renta wdowia, emerytura stażowa, leki za 5 zł, bony etc. Postulaty na rzecz seniorów [Nowa Lewica]

Koszt obsługi świadczenia dla sołtysów

Koszty obsługi dodatku dla sołtysów w 2023 r., w tym: modyfikację systemów informatycznych, dodatkowych obowiązków związanych z realizacją nowych przepisów i kosztów wypłat nowego świadczenia oszacowano na 2,5% kwoty świadczeń, czyli 3 800 000 zł.

Świadczenie wraz z kosztami jego obsługi jest finansowane z budżetu państwa.

Prace nad USTAWĄ z dnia 14 kwietnia 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa można śledzić TUTAJ

Źródła: USTAWA z dnia 14 kwietnia 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa i uzasadnienie do ustawy.


Jeżeli interesują Cię podobne informacje, zapisz się do Newslettera Gazety Senior  Zapisz się do Newslettera


Zobacz również:

Kolejny dodatek dla seniorów? 600+ dla 80-latków i 900+ dla 85-latków [propozycja NSZZ „Solidarność”]

Jak oszukują seniorów w sieci [oszustwo na BLIK na Messengerze]. Rozmowa ze st.asp. Michałem Kawalcem

Jak sprawdzić, gdzie dostępny jest lek? Kto ma lek? Brakujące leki 2023 [PRZEWODNIK nie tylko dla seniora]

Linda Matus
Kategorie
Udostępnij

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.