Nadzieja dla owdowiałych seniorów: projekt ustawy o rencie wdowiej w Sejmie. Renta wdowia dla kogo i od kiedy?

Nadzieja dla owdowiałych seniorów: projekt ustawy o rencie wdowiej w Sejmie. Renta wdowia dla kogo i od kiedy?

Projekt ustawy o rencie wdowiej w Sejmie otwiera dyskusję na temat wsparcia dla owdowiałych seniorów. Inicjatywa, zgłoszona jako obywatelska, stawia sobie za cel wprowadzenie nowego świadczenia dla tych, którzy stracili współmałżonka. Projekt, który znalazł szerokie poparcie społeczne i polityczne, teraz przechodzi proces legislacyjny, stając się ważnym tematem na początku nowej kadencji Sejmu. O co dokładnie chodzi w tej propozycji? Kiedy można spodziewać się nowego świadczenia?

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej GazetaSenior.pl

Renta wdowia 2024: obywatelski projekt ustawy w Sejmie

Projekt ustawy dotyczący wprowadzenia tzw. renty wdowiej – nowego świadczenia dla owdowiałych seniorów został wniesiony jeszcze do Sejmu poprzedniej kadencji. Mowa tu o obywatelskim projekcie ustawy. Projekt ten wprowadza nową regułę tzw. zbiegu prawa do nabytej przez wdowę lub wdowca renty rodzinnej, także wojskowej, policyjnej, rolniczej z innymi świadczeniami emerytalno-rentowymi. Pod obywatelskim projektem ustawy o rencie wdowiej złożono 202 156 podpisów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli procedowanie obywatelskiego projektu ustawy nie zostało zakończone w trakcie kadencji Sejmu, w której został wniesiony, jest rozpatrywany przez Sejm następnej kadencji. To oznacza, że posłowie będą nadal pracować nad tym pomysłem.

Złożenie tego projektu ustawy jako obywatelskiego było konsekwencją trzymania go w sejmowej zamrażarce i ignorowanie problemu przez rząd PiS. Rozwiązanie to okazało się skuteczne. Pierwsze czytanie projektu w X kadencji Sejmu odbyło się 7 lutego 2024 roku.

Zobacz również: Dodatki do emerytury 2024: pełne zestawienie świadczeń dla seniorów [RAPORT]

Reklama Reklama PolisyTravel

Renta wdowia: dla kogo?

Autorzy inicjatywy ustawodawczej zaproponowali, aby w przypadku śmierci jednego z małżonków osoba owdowiała zachowała prawo do dwóch świadczeń w określonych proporcjach, oraz możliwość wyboru w zależności od tego, który z wariantów byłby korzystniejszy dla wdowy lub wdowca.

Renta rodzinna po zmarłym +50 proc. własnej emerytury

Rozpatrywany projekt ustawy przewiduje przyznanie osobie owdowiałej renty rodzinnej po zmarłym małżonku z dodatkiem w wysokości 50 proc. przysługującej jej własnej emerytury (np. emerytury z ZUS, emerytury rolniczej, emerytury wojskowej, emerytury policyjnej, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, wojskowej renty inwalidzkiej, policyjnej renty inwalidzkiej).

Własna emerytura + 50 proc. renty rodzinnej po zmarłym

Druga opcja projektu zakłada natomiast, że osoba owdowiała pobiera swoją własną emeryturę (np. emeryturę z ZUS, emeryturę rolniczą, emeryturę wojskową, emeryturę policyjną, świadczenie przedemerytalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, wojskową rentę inwalidzką albo policyjną rentę inwalidzką), powiększoną o 50 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku.

Renta wdowia, według założeń projektu, byłaby limitowana i dodatkowe świadczenie nie mogłoby przekroczyć trzykrotności miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury wypłacanej przez ZUS. Biorąc pod uwagę aktualne dane, maksymalna wysokość renty wdowiej wynosiłaby 7 625,85 zł, po marcowej waloryzacji kwota ta może wzrosnąć do ok. 8,5 tys. zł.

Zobacz również: Renta wdowia 2024: czy będzie nowe świadczenie dla seniorów? Czytanie projektu w Sejmie 7 lutego 2024

Reklama Reklama SU Bałtyk

Debata nad rentą wdowią w Sejmie 2024

Wszystkie siły polityczne zgłosiły swój udział w dyskusji nad projektem i poparły to rozwiązanie. Nawet posłowie Konfederacji uznali, że tego typu świadczenie w mniejszym stopniu rabuje Polaków.

Wielu posłów i posłanek podnosiło argument sprawiedliwości społecznej, które renta wdowia ma przywrócić, z uwagi na powiązanie tego świadczenia z pracą i odłożonymi na emeryturę składkami w ZUS, które dziś zwyczajnie przepadają w chwili śmierci jednego z małżonków, a stanowią wspólny dorobek gospodarstwa domowego.

Pytano, czy renta wdowia będzie przysługiwać także osobom w związkach partnerskich. Szybko padła także odpowiedź. Jeżeli zostaną wprowadzone, a takie są plany, to tak. Dziś jednak rozwiązanie to opiera się o założenia renty rodzinnej, a więc w konsekwencji o związek małżeński.

Pytano o próg wiekowy uprawniający do renty wdowiej, jej maksymalną wysokość oraz sytuację młodych wdów w kontekście tego rozwiązania. Wskazywano także na zarzuty dotyczące ewentualnej niekonstytucyjności wsparcia, które wyklucza osoby żyjące samotnie. Dopytywano o źródła finansowania nowego świadczenia, ponieważ wstępne koszty mówią o 13 mld zł, oraz termin jego wprowadzenia.

Zobacz również: Emerytura 2024: kiedy najlepiej przejść na emeryturę? Terminy od których zależy wysokość emerytury [kalendarz dla przyszłych emerytów]

Renta wdowia: od kiedy? 

Dla powodzenia wprowadzenia w życie renty wdowie kluczowe jest stanowisko odpowiedzialnego resortu. Ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, która już wcześniej udzieliła poparcia dla tego świadczenia, teraz zaprezentowała oficjalne stanowisko ministerstwa, jednocześnie wskazując na terminy i gwarancje finansowe.

–  Śmierć bliskiej osoby to przede wszystkim bolesne doświadczenie. Tego bólu i żałoby państwo nie jest w stanie nikomu zrekompensować. Ale śmierć współmałżonka osoby starszej to oprócz tego emocjonalnego bólu także cios w domowy budżet tj. w portfel seniorki czy seniora, który z kosztami gospodarstwa domowego zostaje sam, bo przecież kiedy znika jedno z małżonków, bynajmniej nie znika połowa kosztów utrzymania domu czy mieszkania. Koszty energii,  ogrzewania, mediów to wszystko zostaje na barkach już nie dwóch a tylko jednej osoby. Przed tym finansowym ciosem państwo może i powinno chronić starsze osoby – powiedziała Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. I taką ochronę, jej wzmocnienie, jej poprawę proponują właśnie wnioskodawcy obywatelskiego projektu ustawy, pod którym podpisało się ponad 200 000 osób. Projektu, który znajduje dziś bardzo szerokie poparcie społeczne, bo ponad 70% Polek i Polaków popiera to rozwiązanie – kontynuowała.

Zapewniła, że: – Wprowadzimy rozwiązania gwarantujące godne warunki dla seniorów po śmierci współmałżonka. To zobowiązanie złożyliśmy w umowie koalicyjnej rządu koalicji 15 października. Jako Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z ogromną radością przyjmujemy, że Sejm rozpoczął dzisiaj [przyp. red. 7 lutego 2024 roku] procedowanie obywatelskiego projektu ustawy o rencie wdowiej i deklarujemy jako Ministerstwo pełną gotowość do dalszych prac nad tym projektem w komisji. A gdyby został przyjęty przez Sejm, zakładamy możliwość techniczną i finansową wdrożenia go w życie po około sześciu miesiącach.

Zobacz również: Waloryzacja emerytur 2024: GUS podał poziom inflacji emeryckiej. Aktualna prognoza 11,9 proc. [TABELA NETTO]

Podsumowanie: czego się spodziewać?

Najważniejsze, że rozpoczęła się dyskusja nad rentą wdowią i to już na początku kadencji nowego Sejmu. Jest projekt ustawy, poparcie większości sejmowej, Ministerstwo gwarantuje środki. Projekt ustawy będzie teraz analizowany w komisji i Ministerstwie. Należy się spodziewać, że rozwiązanie pewnie będzie wprowadzone w tzw. systemie kroczącym, a następnie poszerzane na kolejnych uprawnionych.


Chcesz być na bieżąco z rentą wdowią? Zapisz się do Newslettera Gazety Senior  Zapisz się do Newslettera


Zobacz również poważny Quiz na temat renty wdowiej. Sprawdź swoją wiedzę!

Linda Matus
CATEGORIES
Share This