Rada ds. Polityki Senioralnej 2024-2026: kluczowy organ doradczy [pełny skład]

Rada ds. Polityki Senioralnej 2024-2026: kluczowy organ doradczy [pełny skład]

Poznaliśmy skład Rady ds. Polityki Senioralnej na kadencję 2024-2026. Jest to zespół 30 ekspertów, wyłonionych spośród 173 zgłoszeń. Rada będzie kluczowym organem doradczym dla minister Marzeny Okły-Drewnowicz.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej gazetasenior.pl

Czym zajmuje się Rada do spraw Polityki Senioralnej?

Rada ds. Polityki Senioralnej jest organem opiniodawczo-doradczym ministra ds. polityki senioralnej. Jej zadania obejmują opracowywanie kierunków działań na rzecz osób starszych, inicjowanie, wspieranie i promowanie rozwiązań z zakresu polityki senioralnej, oraz przedstawianie propozycji rozwoju systemu wsparcia dla seniorów. Członkami Rady zostali wybrani eksperci z bogatym doświadczeniem i wiedzą w dziedzinie polityki senioralnej. Proces nominacji kandydatów odbył się za pośrednictwem różnych podmiotów, takich jak jednostki samorządu, organizacje pozarządowe, uczelnie i instytuty badawcze. Rada została powołana na dwuletnią kadencję, z planowanymi posiedzeniami co najmniej cztery razy w roku.

Zobacz również: Waloryzacja emerytur 2024: ostateczna potwierdzona podwyżka 12,12 proc. [TABELA NETTO]

Reklama Reklama SU Bałtyk

Rekordowo wiele zgłoszeń do Rady ds. Polityki senioralnej

Proces wyłonienia członków Rady był niezwykle trudny ze względu na rekordową liczbę zgłoszeń – aż 173 kandydatów z całej Polski. Minister Marzena Okła-Drewnowicz podziękowała wszystkim kandydatom oraz podmiotom zgłaszającym za ich zaangażowanie i wkład w działalność na rzecz seniorów. Ostateczny skład Rady stanowi zróżnicowane grono ekspertów, reprezentujących różne profesje, obszary zainteresowań, regiony i pokolenia. Rada będzie pracować pro bono.

Minister Okła-Drewnowicz zapowiada stworzenie szerokiej sieci współpracy, zapraszając wszystkich kandydatów i reprezentowane organizacje do aktywnego udziału w kształtowaniu polityki senioralnej, zwłaszcza na poziomie regionalnym.

Rada na inauguracyjnym posiedzeniu spotka się 1 marca br., gdzie jej członkowie odbiorą akty powołania na dwuletnią kadencję.

Zobacz również: Planowana druga waloryzacja emerytur 2024: co już o niej wiemy? [tabela netto]

Reklama Reklama PolisyTravel

Skład Rady ds. Polityki Senioralnej 2024-2026 [pełna lista]

W skład Rady ds. Polityki Senioralnej przy minister ds. polityki senioralnej Marzenie Okle-Drewnowicz na kadencję 2024-2026 weszli eksperci z różnych dziedzin. To osoby o szerokim doświadczeniu i zaangażowaniu w kwestie związane z seniorami. Nazwiska i krótkie notki biograficzne podajemy w kolejności alfabetycznej.

prof. Piotr Błędowski – profesor nauk społecznych, polityk społeczny i gerontolog, twórca badań „Polska Starość”, „Pol-Senior” i „Pol-Senior2”

dr Marek Bochowicz – aktywista senioralny, wykładowca, wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów

Wiesława Borczyk – radczyni prawna, społeczniczka, prezeska Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku

prof. Beata Bugajska – gerontolożka, urzędniczka samorządowa, pełnomocniczka prezydenta miasta ds. równości, założycielka Humanistycznego Uniwersytetu Seniora

Joanna Dolińska-Dobek – urzędniczka samorządowa, twórczyni lokalnych strategii polityki senioralnych, dyrektorka Centrum Aktywności Międzypokoleniowej

Teresa Hernik – działaczka społeczna, urzędniczka państwowa i samorządowa, ekspertka ds. społecznych Federacji Przedsiębiorców Polskich, autorka dokumentów i opracowań w dziedzinie polityki senioralnej

Agnieszka Jaworska-Martycz – ekspertka w dziedzinie zabezpieczenia społecznego, menedżerka międzynarodowych instytucji finansowych, edukatorka finansowa i emerytalna

Krzysztof Kasprzycki – pracownik socjalny, samorządowiec, animator projektów senioralnych, twórca Dziennego Domu Pomocy Społecznej dla seniorów,

prof. Kornelia Kędziora-Kornatowska – lekarka, konsultantka wojewódzka w dziedzinie geriatrii, członkini zarządu Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce, redaktor naczelna czasopisma naukowego Gerontologia Polska

Maciej Klimek – kierownik ośrodka pomocy społecznej, pracownik naukowy, badacz pomocy społecznej, twórca i animator lokalnych projektów senioralnych

dr Agnieszka Labus – architektka, urbanistka, prekursorka projektowania przyjaznego starzeniu, założycielka Fundacji Laboratorium Architektury 60+

Beata Leszczyńska – przedsiębiorczyni, ekspertka w dziedzinie opieki długoterminowej, członkini zarządu organizacji Pracodawcy dla Zdrowia

Ewa Milewska – specjalistka w zakresie funduszy unijnych, dyrektorka biura stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, autorka dokumentów strategicznych dot. polityki społecznej i senioralnej

dr Renata Miszczuk – pedagożka, prezeska klastra UTW, założycielka klubów seniora, badaczka polityki senioralnej, aktywistka Fundacji Restart

Małgorzata Miś – prezeska Stowarzyszenia Ochrony Konsumentów Aquila, autorka poradników senioralnych, twórczyni innowacji społecznych w dziedzinie dostępności

Michał Modro – radca prawny, społecznik, członek gremiów doradczych ds. ochrony zdrowia i pomocy społecznej, ekspert Krajowego Rejestru Domów Opieki

Magdalena Osińska-Kurzywilk – specjalistka pielęgniarstwa geriatrycznego, prezeska zarządu fundacji Przemijanie oraz zarządu związku stowarzyszeń Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym”

dr Elżbieta Ostrowska – społeczniczka, urzędniczka państwowa, Przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

prof. Marta Podhorecka – fizjoterapeutka, pracowniczka naukowa, twórczyni programów senioralnych, członkini polskich i międzynarodowych gremiów medycznych

dr Anita Richert-Kaźmierska – ekonomistka, ekspertka w dziedzinie polityki społecznej, urzędniczka samorządowa, twórczyni programów w zakresie deinstytucjonalizacji usług społecznych

Beata Rorant – polityczka społeczna, ekspertka w dziedzinie zdrowia publicznego, urzędniczka państwowa, dyrektorka departamentu zdrowia Pracodawców RP

Łukasz Salwarowski – dziennikarz, prezes stowarzyszenia MANKO, inicjator ogólnopolskich programów senioralnych, redaktor naczelny czasopisma „Głos Seniora”

prof. Barbara Szatur-Jaworska – gerontolożka społeczna, autorka dokumentów strategicznych dot. polityki senioralnej, przewodnicząca komisji ds. osób starszych przy RPO.

dr Michał Szczegielniak – administratywista i politolog, koordynator programów polityki senioralnej, badacz srebrnej gospodarki, urzędnik państwowy

Dagmara Szymczak – społeczniczka, coach senioralny, założycielka i prezeska Fundacji Dignum

Grażyna Śmiarowska – pielęgniarka, urzędniczka, wieloletnia konsultantka wojewódzka w zakresie pielęgniarstwa opieki długoterminowej, prezeska Polskiego Towarzystwa Opieki Długoterminowej

Zbigniew Tomczak – aktywista Obywatelskiego Parlamentu Seniorów oraz Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

dr Paweł Wiśniewski – naukowiec, społecznik, prezes Stowarzyszenia Niesienia Pomocy „Humanus”, twórca Obserwatorium Centrów Usług Społecznych

Przemysław Wiśniewski – dziennikarz, społecznik, twórca Fundacji Zaczyn oraz ośrodka badawczego Instytut Polityki Senioralnej, redaktor naczelny czasopisma „Polityka Senioralna”

Anna Wyrozębska – pedagożka, koordynatorka projektów senioralnych, wiceprezeska fundacji „Z miłości do radości”

Wszystkim członkom Rady gratulujemy wyboru i życzymy owocnej pracy na rzecz potrzebnych i oczekiwanych rozwiązań dla seniorów w Polsce.

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów- Centrum Informacji Rządu


Jeżeli interesują Cię aktualne informacje dot. prac Rady, zapisz się do Newslettera Gazety Senior Zapisz się do Newslettera


Zobacz również: Szansa na kształtowanie polityki senioralnej! Nowa Rada do spraw Polityki Senioralnej: zgłaszanie kandydatur do 31 stycznia 2024 r.

 

Linda Matus
CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds