Szansa na kształtowanie polityki senioralnej! Nowa Rada do spraw Polityki Senioralnej: zgłaszanie kandydatur do 31 stycznia 2024 r.

Szansa na kształtowanie polityki senioralnej! Nowa Rada do spraw Polityki Senioralnej: zgłaszanie kandydatur do 31 stycznia 2024 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 1 Ministra do Spraw Polityki Senioralnej ogłoszono nabór do Rady do spraw Polityki Senioralnej. Do końca stycznia bieżącego roku można zgłaszać kandydatów do nowej Rady, która zostanie powołana w lutym. Rada będzie kluczowym organem doradczym nowej minister ds. polityki senioralnej, Marzeny Okły-Drewnowicz, mającym na celu opracowywanie kierunków działań, inicjowanie rozwiązań i wspieranie rozwoju systemu wsparcia dla osób starszych.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej GazetaSenior.pl

Jak działa Rada do spraw Polityki Senioralnej?

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym ministra do spraw polityki senioralnej. Do zadań Rady należy opracowywanie kierunków działań na rzecz osób starszych, inicjowanie, wspieranie i promowanie rozwiązań z zakresu polityki senioralnej, oraz przedstawianie propozycji rozwoju systemu wsparcia dla osób starszych.

Reklama Reklama PolisyTravel

Rada do spraw Polityki Senioralnej: kto może zostać członkiem Rady?

Członkami Rady mogą zostać przede wszystkim osoby z wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie polityki senioralnej. Kandydaci muszą zostać zgłoszeni przez odpowiednie podmioty, takie jak jednostki samorządu, administracji rządowej, organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), uczelnie lub instytuty badawcze.

Reklama Reklama SU Bałtyk

Jak zgłosić kandydaturę do Rady ds. Polityki Senioralnej? [styczeń 2024]

Zgłoszenia powinny być dokonane na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do zarządzenia. Właściwe dokumenty są dostępne TUTAJ.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 stycznia 2024 r. poprzez e-mail: sekretariatMOD@kprm.gov.pl lub listownie na adres Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (z dopiskiem Minister Marzena Okła-Drewnowicz).

Zgłoszenia kandydatów na członków Rady dokonuje się za pisemną zgodą kandydata.

Ważne Informacje

Rada liczy od 15 do 30 członków. Członków Rady powołuje i odwołuje minister do spraw polityki senioralnej spośród zgłoszonych kandydatów. Za udział w pracach Rady nie przysługuje wynagrodzenie, ale jedynie zwrot kosztów przejazdów na terenie kraju środkami transportu zbiorowego (z wyłączeniem samolotu), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r.

Rada zostanie powołana na okres dwuletniej kadencji, z posiedzeniami odbywającymi się co najmniej cztery razy w roku. Termin zgłaszania kandydatur upływa 31 stycznia 2024 r.

Wartościowe doświadczenie na rzecz seniorów

Nabór do Rady do spraw Polityki Senioralnej to unikalna okazja dla seniorów, aby wnieść swoje doświadczenie i pomysły do procesu podejmowania decyzji dotyczących polityki senioralnej w Polsce.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego udziału i zgłaszania wartościowych kandydatur. Dołóżmy cegiełkę w procesie budowy lepszej przyszłość seniorów w Polsce!

Źródła: Zarządzenie nr 1 Ministra do spraw Polityki Senioralnej z 29.12.2023 r. w sprawie powołania Rady do spraw Polityki Senioralnej;


Jeżeli interesują Cię podobne informacje, zapisz się do Newslettera Gazety Senior  Zapisz się do Newslettera


Zobacz również:

Dodatki do emerytury 2024: pełne zestawienie świadczeń dla seniorów [RAPORT]

BON SENIORALNY: nowe świadczenie dla pracujących opiekunów osób starszych

Renta wdowia już w 2024: pierwsza decyzja nowego rządu i nowe świadczenie dla seniorów?

Seniorzy z własnym ministrem: Marzena Okła-Drewnowicz ministrem ds. polityki senioralnej

Linda Matus
CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds