Szansa na kształtowanie polityki senioralnej! Nowa Rada do spraw Polityki Senioralnej: zgłaszanie kandydatur do 31 stycznia 2024 r.

Szansa na kształtowanie polityki senioralnej! Nowa Rada do spraw Polityki Senioralnej: zgłaszanie kandydatur do 31 stycznia 2024 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 1 Ministra do Spraw Polityki Senioralnej ogłoszono nabór do Rady do spraw Polityki Senioralnej. Do końca stycznia bieżącego roku można zgłaszać kandydatów do nowej Rady, która zostanie powołana w lutym. Rada będzie kluczowym organem doradczym nowej minister ds. polityki senioralnej, Marzeny Okły-Drewnowicz, mającym na celu opracowywanie kierunków działań, inicjowanie rozwiązań i wspieranie rozwoju systemu wsparcia dla osób starszych.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej GazetaSenior.pl

Jak działa Rada do spraw Polityki Senioralnej?

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym ministra do spraw polityki senioralnej. Do zadań Rady należy opracowywanie kierunków działań na rzecz osób starszych, inicjowanie, wspieranie i promowanie rozwiązań z zakresu polityki senioralnej, oraz przedstawianie propozycji rozwoju systemu wsparcia dla osób starszych.

Rada do spraw Polityki Senioralnej: kto może zostać członkiem Rady?

Członkami Rady mogą zostać przede wszystkim osoby z wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie polityki senioralnej. Kandydaci muszą zostać zgłoszeni przez odpowiednie podmioty, takie jak jednostki samorządu, administracji rządowej, organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), uczelnie lub instytuty badawcze.

Reklama Głosowanie na seniora/kę roku 2023

Jak zgłosić kandydaturę do Rady ds. Polityki Senioralnej? [styczeń 2024]

Zgłoszenia powinny być dokonane na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do zarządzenia. Właściwe dokumenty są dostępne TUTAJ.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 stycznia 2024 r. poprzez e-mail: sekretariatMOD@kprm.gov.pl lub listownie na adres Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (z dopiskiem Minister Marzena Okła-Drewnowicz).

Zgłoszenia kandydatów na członków Rady dokonuje się za pisemną zgodą kandydata.

Ważne Informacje

Rada liczy od 15 do 30 członków. Członków Rady powołuje i odwołuje minister do spraw polityki senioralnej spośród zgłoszonych kandydatów. Za udział w pracach Rady nie przysługuje wynagrodzenie, ale jedynie zwrot kosztów przejazdów na terenie kraju środkami transportu zbiorowego (z wyłączeniem samolotu), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r.

Rada zostanie powołana na okres dwuletniej kadencji, z posiedzeniami odbywającymi się co najmniej cztery razy w roku. Termin zgłaszania kandydatur upływa 31 stycznia 2024 r.

Wartościowe doświadczenie na rzecz seniorów

Nabór do Rady do spraw Polityki Senioralnej to unikalna okazja dla seniorów, aby wnieść swoje doświadczenie i pomysły do procesu podejmowania decyzji dotyczących polityki senioralnej w Polsce.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego udziału i zgłaszania wartościowych kandydatur. Dołóżmy cegiełkę w procesie budowy lepszej przyszłość seniorów w Polsce!

Źródła: Zarządzenie nr 1 Ministra do spraw Polityki Senioralnej z 29.12.2023 r. w sprawie powołania Rady do spraw Polityki Senioralnej;


Jeżeli interesują Cię podobne informacje, zapisz się do Newslettera Gazety Senior  Zapisz się do Newslettera


Zobacz również:

Dodatki do emerytury 2024: pełne zestawienie świadczeń dla seniorów [RAPORT]

BON SENIORALNY: nowe świadczenie dla pracujących opiekunów osób starszych

Renta wdowia już w 2024: pierwsza decyzja nowego rządu i nowe świadczenie dla seniorów?

Seniorzy z własnym ministrem: Marzena Okła-Drewnowicz ministrem ds. polityki senioralnej

Linda Matus
CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds

Zamów prenumeratę!


This will close in 0 seconds