Struktura wysokości świadczeń wypłacanych przez ZUS [dane po waloryzacji 2023]

Struktura wysokości świadczeń wypłacanych przez ZUS [dane po waloryzacji 2023]

Każdy może sprawdzić, jaka jest struktura wysokości świadczeń rentowo-emerytalnych po waloryzacji w 2023 roku.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej gazetasenior.pl

Struktura wysokości emerytur i rent: dane ZUS

Nie wszyscy mają ochotę zagłębiać się w opracowania statystyczne. Cały dokument jest dostępny tutaj link . Na stronie tutaj link znajdziecie także dokumenty z lat wcześniejszych. Dla zainteresowanych przeliczaniem i analizowaniem to może być ciekawy materiał.

Nie wszyscy mają ochotę zagłębiać się w opracowania statystyczne. Zrobimy to za was. Przedstawimy wybrane subiektywnie tematy, które są według nas najistotniejsze. Wartości liczbowe są podane brutto, czyli jeszcze przed potrąceniem podatków i składki zdrowotnej. Nie dajcie się zwieść tytułom, jak jest dobrze. Wcale nie jest dobrze.

Reklama Reklama SU Bałtyk

Najniższe emerytury 2023

W marcu 2023 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacał 6 136 600 osobom emerytury. Oprócz tego wypłacał jeszcze renty rodzinne i renty z tytułu niezdolności do pracy. Wskaźnik waloryzacji w 2023 roku wyniósł 114,8% z zastrzeżeniem, że kwota waloryzacji nie może być niższa niż 250 złotych.

Około 11% wszystkich pobierających emerytury to grupa najsłabsza ekonomicznie. Ilu jest takich emerytów? Około 675 tysięcy osób. Otrzymują na rękę niecałe 1700 złotych. Cześć z nich ci, którzy mają więcej niż 75 lat, dostają do tego dodatek pielęgnacyjny w wysokości 294,39 złotego, czyli razem prawie 2 tysiące co miesiąc. Do tego wypada doliczyć 13 i 14. emerytury. Te osoby otrzymują ją w pełnej wysokości zatem 3457 złotych w 2023 roku. Możecie już policzyć jaką kwotą co miesiąc dysponuje emeryt z najsłabszej grupy ekonomicznej. Luksusów nie ma. Do minimalnej krajowej sporo brakuje.

Reklama Reklama PolisyTravel

Niskie emerytury: bez podatku

Następną grupą emerytów, która cierpi z powodu braku dochodów, są tacy, co nie płacą podatku. Jest taka grupa emerytów, których dochód jest niski i są zwolnieni z płacenia podatku. Otrzymują świadczenia powyżej minimalnej emerytury do wysokości 2500 złotych brutto. To całkiem pokaźna grupa w większości kobiety, około 27% wszystkich emerytów. Waloryzacja ich emerytury w 2023 roku nie przekroczyła 300 złotych.

Sumując, prawie 40% emerytów pobierających świadczenia z ZUS otrzymało waloryzację nie wyższą niż 300 złotych na rękę w 2023 roku. Czy taki wzrost emerytur w pełni wyrównał koszty utrzymania, które wzrosły wskutek inflacji? Na pewno nie.

Emerytury w KRUS

Emerytury z KRUS pobiera niecały milion osób. Nieliczne są przypadki, gdy emerytura z KRUS przekracza emeryturę minimalną. Jednak sytuacja emerytów mieszkających na wsi jest inna, ponieważ mają inną strukturę wydatków. Zdecydowana większość mieszka w wielopokoleniowym domu a koszty wyżywienia układają się inaczej. Natomiast jest gorsza dostępność do służby zdrowia, a każdy wyjazd do miasta to problem logistyczny i spore koszty. Zdecydowanie można doliczyć emerytów KRUS do grupy cierpiącej niedostatek.

Emerytury: dane GUS

Oczywiście tematem emerytur zajmują się także statystycy z GUS. Ich opracowania są opóźnione o ponad rok. Ostatnie dotyczące emerytur jest z 2022 roku. Możliwe, ze rząd otrzymuje szybciej dane, by móc na bieżąco interweniować. Tutaj link

W 2022 roku wypłacono w Polsce wszystkim emerytom i rencistom ponad 302 miliardy złotych. Cytat z opracowania GUS: „Przeciętne miesięczne świadczenia emerytalno-rentowe brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych wyniosły 2 869,65 zł (wzrost o 9,4%), w tym z ZUS – 2 789,89 zł (wzrost o 9,2%), z MON – 4 251,81 zł (wzrost o 8,1%), z MS – 4 578,85 zł (wzrost o 8,2%), z MSWiA – 4 226,29 zł (wzrost o 7,3%). Natomiast w KRUS przeciętna wartość świadczenia emerytalno-rentowego ukształtowała się na poziomie 1 500,52 zł (wzrost o 5,0%)”.

Niekorzystne zmiany

W opracowaniu GUS znajdziecie wykresy i tabele, które pokazują, jak zmieniała się przeciętna emerytura do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W 2014 roku przeciętna emerytura wynosiła 64% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. A w 2022 roku już zaledwie 53,7%. Emeryci stracili 10%. To bardzo dużo w ciągu 8 lat. GUS zajął się również wydatkami w gospodarstwach emerytów i oszacował, jakie ponosili koszty. W tym opracowaniu za 2022 rok jest pokazane, że minimum socjalne na osobę w gospodarstwie emeryckim wynosi około 1500 złotych. W 2023 roku ceny poszły mocno w górę.

Struktura wysokości świadczeń

Ponad 40% świadczeniobiorców z ZUS otrzymuje emerytury poniżej 2600 złotych brutto. Nie ma opracowania, jaką cześć pieniędzy z tych ponad 300 miliardów przeznaczonych na emerytury dostają ci w najgorszej sytuacji. Pamiętać należy także o tym milionie emerytów z KRUS. To kolejne 10% ubogich emerytów z 10-milionowej populacji. Z jednej strony mamy emerytury górnicze i poselskie, a z drugiej biedniejącą z roku na rok coraz większą rzeszę ubogich emerytów. Czy to nie jest tak, że niewielkiej grupie bogatych emerytów świadczenia rosną o tysiące złotych, gdy większość bieduje? Dla przypomnienia płaca minimalna na rękę to teraz 3221,98 złotych. Ilu emerytów otrzymuje mniej pieniędzy na rękę od minimalnej płacy? Odpowiadamy. Około 80% będących na garnuszku ZUS i raczej wszyscy z KRUS. To razem jakieś 90% wszystkich emerytów. To jedna czwarta populacji Polski.

Taka jest prawdziwa sytuacja materialna emerytów. A do tego banki małą łyżeczką co miesiąc skubią swoje z emerytalnych przelewów i oszczędności złożonych na „czarną godzinę”.


Jeżeli interesują Cię podobne informacje, zapisz się do Newslettera Gazety Senior   Zapisz się do Newslettera


Limity dorabiania do emerytury [od 1 grudnia 2023]

Latest posts by Jerzy Dudzik (see all)
CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds