Renta wdowia 2024: czy będzie nowe świadczenie dla seniorów? Czytanie projektu w Sejmie 7 lutego 2024

Renta wdowia 2024: czy będzie nowe świadczenie dla seniorów? Czytanie projektu w Sejmie 7 lutego 2024

Renta wdowia to inicjatywa Lewicy, która konsekwentnie domaga się wprowadzenia tego dodatkowego świadczenia dla osób owdowiałych. Obywatelski projekt ustawy został złożony w 2023 roku i nie traci on na aktualności, nowy Sejm zajmie się nim już 7 lutego 2024 roku. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapowiedziała poparcie dla tego projektu. Przypominamy jego najważniejsze założenia.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej GazetaSenior.pl

Projekt renty wdowiej: I czytanie projektu w Sejmie 7 lutego 2024 r.

Projekt ustawy dotyczący wprowadzenia tzw. renty wdowiej – nowego rozwiązania dla owdowiałych seniorów został wniesiony jeszcze do Sejmu poprzedniej kadencji. Mowa tu o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej. Projekt ten wprowadza nową regułę tzw. zbiegu prawa do nabytej przez wdowę lub wdowca renty rodzinnej, wojskowej renty rodzinnej, policyjnej renty rodzinnej lub renty rodzinnej z ubezpieczenia społecznego rolników z innymi świadczeniami emerytalno-rentowymi.

Projekt ustawy został złożony w poprzedniej kadencji Sejmu. Jednak na dzień 5 lutego 2024 roku postępowanie ustawodawcze nie zostało zakończone, stąd zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, jeśli projekt ustawy, którego procedowanie nie zostało zakończone w trakcie kadencji Sejmu, w której został wniesiony, jest rozpatrywany przez Sejm następnej kadencji. To oznacza, że posłowie będą nadal pracować nad tym pomysłem, aby kontynuować procedurę legislacyjną.

Reklama Reklama PolisyTravel

Projekt renty wdowiej złożony w Sejmie [inicjatywa Nowej Lewicy]

Sejm poprzedniej kadencji debatował nad tym rozwiązaniem latem. 6 lipca 2023 r. w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu mającego na celu wprowadzenie renty wdowiej.

Projekt wpłynął do sejmu 11 kwietnia 2023 r.  Został złożony przez pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Renta Wdowia”, który zawiązał się na rzecz ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej.

Pod obywatelskim projektem ustawy o rencie wdowiej złożono 202 156 podpisów, które zostały zdeponowane wraz z projektem ustawy i uzasadnieniem do niej w aż 30 kartonach. Jak wyglądałaby renta wdowia, gdyby złożony projekt ustawy wszedł w życie?

Zobacz również: Renta wdowia – debata w Sejmie [RELACJA]. Kto popiera to rozwiązanie? Kiedy renta wdowia wejdzie w życie?

Reklama Reklama SU Bałtyk

Renta wdowia – projekt obywatelski

Autorzy projektu zaproponowali, aby w przypadku śmierci jednego z małżonków osoba owdowiała zachowała prawo do dwóch świadczeń w określonych proporcjach. Istniałaby możliwość wyboru w zależności od tego, który z wariantów byłby korzystniejszy dla wdowy lub wdowca.

Renta wdowia w złożonym projekcie byłaby limitowana i dodatkowe świadczenie nie mogłoby przekroczyć trzykrotności miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury wypłacanej przez ZUS. Biorąc pod uwagę aktualne dane, maksymalna wysokość renty wdowiej wynosiłaby dziś 7 625,85 zł.

Zobacz również: Renta wdowia, emerytura stażowa, leki za 5 zł, bony etc. Postulaty na rzecz seniorów [Nowa Lewica]

Renta wdowia – dwa warianty

Renta rodzinna po zmarłym + 50 proc. własnej emerytury

Pierwszy wariant złożonego projektu ustawy zakłada, że osobie owdowiałej przysługiwałaby renta rodzinna po zmarłym małżonku powiększona o 50 proc. przysługującej jej własnej emerytury (np. emerytury z ZUS, emerytury rolniczej, emerytury wojskowej, emerytury policyjnej, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, wojskowej renty inwalidzkiej, policyjnej renty inwalidzkiej).

Własna emerytura + 50 proc. renty rodzinnej po zmarłym

Drugi wariant projektu ustawy zakłada natomiast, że osobie owdowiałej wypłaca się przysługującą jej emeryturę (np. emeryturę z ZUS, emeryturę rolniczą, emeryturę wojskową, emeryturę policyjną, świadczenie przedemerytalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, wojskową rentę inwalidzką albo policyjną rentę inwalidzką), powiększoną o 50 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku.

Zobacz również: Dodatki do emerytury 2024: pełne zestawienie świadczeń dla seniorów [RAPORT]

Społeczne poparcie projektu renty wdowiej

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Renta Wdowia” powołuje się na społeczne poparcie dla wprowadzenia renty wdowiej, które uzasadnia 200 tys. Podpisów oraz wynikami badań, w których aż 70 proc. obywateli uważa to rozwiązanie za sprawiedliwe.

Zobacz również: Nadzieja dla owdowiałych seniorów: projekt ustawy o rencie wdowiej w Sejmie. Renta wdowia dla kogo i od kiedy?


Chcesz być na bieżąco z rentą wdowią? Zapisz się do Newslettera Gazety Senior  Zapisz się do Newslettera


Linda Matus
CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds