PIT-0 dla seniora 2023, czyli zerowy PIT pracujących seniorów [KRYTERIA, KWOTY, WNIOSEK]

PIT-0 dla seniora 2023, czyli zerowy PIT pracujących seniorów [KRYTERIA, KWOTY, WNIOSEK]

Ulga podatkowa lub zwolnienie podatkowe to obniżenie podatku, które przysługuje osobom spełniającym określone kryteria wskazane w przepisach podatkowych. Ulgi podatkowe są stosowane w celu promowania konkretnych zachowań, takich jak np. dłuższa praca seniorów. Wśród ulg podatkowych, z których mogą skorzystać seniorzy w 2023 r., znajdziemy PIT-0 dla seniora tzw. zerowy pit dla seniorów. Komu i na jakich zasadach przysługuje? Ile można zyskać na zwolnieniu z podatku po osiągnięciu wieku emerytalnego?

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej GazetaSenior.pl

PIT-0 dla seniora 2023

PIT zero dla seniora to ulga dla pracujących seniorów, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny – odpowiednio 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Ulga należy się zarówno tym seniorom, którzy mają ustalone prawo do emerytury oraz tym, którzy nie mają takiego prawa ustalonego, jak i nie otrzymali decyzji z ZUS.

Aby skorzystać z zerowego PIT dla seniorów, wystarczy pozostać na rynku pracy po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego lub na niego powrócić – w tym przypadku dodatkowym warunkiem jest zawieszenie pobierania emerytury z ZUS, KRUS, mundurowego systemu ubezpieczeń.

ZUS domagał się w pierwszej połowie 2022 r., aby ulga PIT-0 nie dotyczyła emerytów, którzy zawiesili swoją emeryturę lub rentę. Początkowo rząd przychylił się do sugerowanej zmiany – miała ona zacząć obowiązywać od stycznia 2023 r., z tego względu, iż w trakcie roku podatkowego nie można wprowadzać przepisów niekorzystnych dla podatników. Ostatecznie jednak rządzący ugięli się pod presją w czasie konsultacji społecznych i ulga PIT-0 przysługuje także tym emerytom, którzy zawiesili pobieranie emerytury i powrócili na rynek pracy.

Ulga weszła w życie 1 stycznia 2022 r. i jest zachętą do wydłużania aktywności zawodowej seniorów.

PIT-0 dla seniora, czyli dla kogo?

PIT-0 dla seniora dedykowany jest osobom starszym, które pozostają na rynku pracy mimo osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego i osiągają dochody tylko z określonych przepisami źródeł:

  • pracują na etacie (np. umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy,
  • są zleceniobiorcami (umowa zlecenia),
  • są przedsiębiorcami (formy opodatkowania: skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt),
  • z zasiłku macierzyńskiego (senior może przyjąć na wychowanie małe dziecko i w związku z tym pobierać zasiłek macierzyński).

PIT-0 dla seniora – komu się nie należy

Zerowy PIT nie przysługuje seniorom, którzy łączą otrzymywanie emerytury (bez względu na źródło, a mogą to być: ZUS, KRUS, mundurowy system ubezpieczeń) z dorabianiem do niej.

Seniorzy, którzy nabyli uprawnienia emerytalne wcześniej niż wskazane w przepisie 60 i 65 lat, także nie mogą skorzystać z ulgi PIT-0, ponieważ nie spełniają kryterium wieku. Dotyczy to m.in. służb mundurowych i osób pracujących w uciążliwych warunkach – górnicy czy hutnicy.

Z zerowego PIT-u dla seniora nie skorzystają seniorzy uzyskujący przychody np. z umowy o dzieło, praw autorskich, najmu, zasiłku chorobowego i innych źródeł wskazanych w przepisach. Od tego rodzaju przychodów senior musi odprowadzić podatek.

Z PIT-0 wyłączeniu zostali także sędziowie w stanie spoczynku, ponieważ od ich wynagrodzenia nie są odprowadzane składki do ZUS, co według fiskusa wyklucza z prawa do ulgi podatkowej.

Świadczenia wypłacone seniorowi po formalnym rozwiązania stosunku pracy, np. wynagrodzenie za ostatni miesiąc pracy, odprawa emerytalna, nagrody etc. także nie będą objęte zerowym PIT.

Reklama Reklama wynajmijseniora.pl

Jak skorzystać z ulgi PIT-0 dla seniora? [Niezbędny wniosek!]

Z ulgi PIT-0 dla seniora można skorzystać tylko na wniosek, który należy złożyć u pracodawcy. Pracujący emeryt może uwzględniać zerowy pit już na etapie zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego lub dopiero w rozliczeniu rocznym.

Pracujący seniorzy, którzy czasowo zrezygnują z pobierania emerytury, mogą być zwolnieni z PIT do kwoty 85 528 zł. Przychody powyżej kwoty 85 528 zł są opodatkowane na zasadach ogólnych.

Maksymalny limit zwolnionych przychodów to 115 528 zł. Na tę kwotę składa się 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku i 85 528 zł ulgi. W rezultacie pracujący seniorzy, którzy rozliczą się według skali podatkowej, zapłacą podatek dopiero po przekroczeniu 115 tys. zł.

Zobacz również: Zwrot podatku dla emerytów [Zastrzyk gotówki 2023] Dla kogo, kiedy i czy trzeba składać wniosek?

Patronat medialny Targi Książki Vivelo 2024

Zerowy pit dla seniora – czy warto korzystać?

Rozwiązanie to nie zawsze jest korzystne dla seniora. Zdaniem ekspertów wciąż bardziej opłacalne jest jednoczesne pobieranie emerytury i opłacanie podatku wynikającego z zatrudnienia, ponieważ zerowy PIT nie zwalnia seniora z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki zdrowotnej. Uwzględniając obniżenie PIT z 17 do 12 proc., które miało miejsce w 2022 r. oraz podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, oszczędności na PIT-0 nie są duże i dotyczą osób lepiej zarabiających. Osoby, które już osiągnęły wiek emerytalny, przeszły na emeryturę i dalej chcą pracować, mogą dorabiać do emerytury wypłacanej przez ZUS bez ograniczeń.

Pamiętajmy jednak, że każdy przypadek jest inny i należy dokonać własnych obliczeń, aby ocenić korzyści z ulgi PIT-0 dla seniora.

Zobacz również: PIT-0 dla seniora, czyli ulga podatkowa dla pracujących seniorów – skarbówka zapowiada kontrole!

Źródła: ZUS, gov.pl


Jeżeli interesują Cię te i podobne informacje, zapisz się do Newslettera Gazety Senior i bądź na bieżąco! Zapisz się do Newslettera


Zobacz również:

PIT-0 dla seniora, czyli ulga podatkowa dla pracujących seniorów – skarbówka zapowiada kontrole!

Zwrot podatku dla emerytów [Zastrzyk gotówki 2023] Dla kogo, kiedy i czy trzeba składać wniosek?

Czy będą dodatkowe pieniądze dla wdów i wdowców? Wdowi dodatek do emerytury – 300 plus dla wdów i wdowców [DECYZJA]

Redakcja
CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds