obrazy nie zostały wyświetlone
Waloryzacja emerytur 2023 [AKTUALNA PROGNOZA] Tabela netto-brutto od 1300 zł do 5000 zł

Waloryzacja emerytur 2023 [AKTUALNA PROGNOZA] Tabela netto-brutto od 1300 zł do 5000 zł

Zgodnie z przepisami wszystkie emerytury i renty są co roku waloryzowane. Ma to na celu podwyższenie emerytur, tak aby zrekompensować spadek ich wartości wobec cen towarów i usług, które drożeją. Trwa dyskusja, jak będzie wyglądała waloryzacja  emerytur i rent w przyszłym, 2023 roku. Prześledziliśmy, jakie są pierwsze propozycje rządu, a także co prognozuje GUS w kwestii waloryzacji emerytur.

Przedstawiamy tabelę prognozy wysokości przyszłych emerytur w 2023 r. (waloryzacja emerytur – tabela netto)

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej GazetaSenior.pl

Data ostatniej aktualizacji artykułu: 23.09.2022

Waloryzacja emerytur 2023 – propozycje rządu

Waloryzacja emerytur ma miejsce zawsze w marcu. Tegoroczna podwyżka była rekordowa, każde świadczenie emerytalne wypłacane co miesiąc wzrosło od marca br. o 7 proc. Niestety, tak wysoka waloryzacja nie była efektem doskonałej kondycji polskiej gospodarki, ale wysokiej inflacji. Stosunkowo duży wzrost świadczeń nie przełożył się więc na wzrost poziomu życia seniorów. Zysk z podwyżek rent i emerytur pochłonął wzrost cen. Na pierwszy rzut oka seniorzy już teraz mogliby cieszyć z przyszłorocznej waloryzacji swoich świadczeń. Jak wskazują przewidywania ekspertów i zapowiedzi rządu, będzie ona bowiem również rekordowo wysoka.

Wskaźnik waloryzacji emerytur 2023

Przypomnijmy, czym jest wskaźnik waloryzacji i jak się go oblicza. Wskaźnik waloryzacji jest procentem, o który powiększone zostaną nasze emerytury. Oblicza się go, biorąc pod uwagę dwa wskaźniki z roku poprzedzającego waloryzację (w 2023 będą brane pod uwagę wartości z roku 2022), są to:

 • tzw. inflacja emerycka, czyli średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów,
 • wzrost przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym waloryzację – do obliczenia wskaźnika waloryzacji brane jest co najmniej 20 proc. tej wielkości.

Jak już wiemy, waloryzacja emerytur obliczana jest w oparciu o dwa wskaźniki. Im wyższe są ich wartości, tym waloryzacja emerytur będzie większa. Niestety, wyższa inflacja oznacza także, wyższe ceny towarów i usług.

Wskaźnik waloryzacji emerytur 2023 – pierwsza prognoza (czerwcowa)

 • Średnioroczna inflacja emerycka w 2022 r. – prognoza inflacji emeryckiej według GUS w pierwszej połowie roku wynosiła 109,4 proc.
 • Średni wzrost wynagrodzeń w 2022 r. Prognoza średniego wzrostu wynagrodzeń w tej chwili to 1 proc. – ustawowe minimum to 20 proc. z 1 proc., co daje 0,2 proc.

Potencjalny wskaźnik waloryzacji rent i emerytur w 2023 r. Należy pomnożyć wartość inflacji emeryckiej o 20 proc. średniego wzrostu wynagrodzeń w 2022 r., czyli 109,4 x 1,002 = 109,6.

109,6 proc. to był minimalny prognozowany wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2023 r. wynikający ze znanych wówczas przewidywań dot. wskaźników branych pod uwagę przy jego ustalaniu. Jeśli wszedłby w życie, emerytury i renty od marca 2023 r. wzrosłyby o 9,6 proc.

Więcej na temat procesu waloryzacji emerytur przeczytasz w artykule: Waloryzacja emerytur 2022

Wskaźnik waloryzacji emerytur 2023 – NAJNOWSZA PROGNOZA

Rząd w czerwcu br. zaproponował podwyżkę emerytur i rent w 2023 r. o 9,7 proc. Jak widać, szacunki w zakresie wzrostu cen były bardzo ostrożne. Rzeczywista inflacja emerycka będzie dużo wyższa. Najnowsza prognoza wskaźnika waloryzacji świadczeń zakłada dwucyfrową waloryzację emerytur w przyszłym roku. Według przyjętego przez Rząd projektu budżetu waloryzacja emerytur i rent  w 2023 r. ma wynieść 13,8 proc. Będzie to najwyższa waloryzacja świadczeń od roku 1999. Sprawdź, jak to się przełoży na wysokość twojej emerytury?

Reklama

unicef testamenty

Ostateczna wartość wskaźnika waloryzacji obowiązującego w roku 2023 zostanie ogłoszona w nowym roku.

Ile wzrosną emerytury w 2023? [WALORYZACJA EMERYTUR 2023 TABELA]

Prezentujemy prognozę emerytur po marcowej waloryzacji w 2023 r. przyjmując wskaźnik waloryzacji na zaproponowanym w projekcie budżetu poziomie 13,8 proc. 

PROGNOZA: ZUS Waloryzacja emerytur 2023 tabela netto-brutto

Emerytura brutto 2022 Brutto 2023  Składka zdrowotna 9% PIT (0 lub 12%) Emerytura netto od marca 2023
1 338 1 523 137 0 1 386
1 400 1 593 143 0 1 450
1 600 1 821 164 0 1 657
1 800 2 048 184 0 1 864
2 000 2 276 205 0 2 071
2 200 2 504 225 0 2 278
2 400 2 731 246 28 2 458
2 500 2 845 256 41 2 548
2 600 2 959 266 55 2 637
2 800 3 186 287 82 2 817
2 900 3 300 297 96 2 907
3 200 3 642 328 137 3 177
3 300 3 755 338 151 3 267
3 600 4 097 369 192 3 536
3 800 4 324 389 219 3 716
4 000 4 552 410 246 3 896
4 200 4 780 430 274 4 076
4 600 5 235 471 328 4 435

PIT 0 proc. dla emerytur do 2500 brutto i 12 proc. dla emerytur powyżej 2500 brutto. Podano kwoty w złotówkach, zaokrąglono do pełnych złotych. Wyliczenia mają wyłącznie charakter poglądowy, ostateczne kwoty nalicza Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Sprawdź również, jak będą wyglądały emerytury od lipca 2022 po obniżce PIT do 12% [TABELA NETTO od 1200 do 8000 zł]

13. i 14. emerytura po waloryzacji emerytur 2023

13. emerytura to dodatkowe roczne świadczenie emerytalne, które na stałe weszło do wachlarza świadczeń dla seniorów. Przysługuje wszystkim emerytom i rencistom bez względu na wysokość ich podstawowego świadczenia. Jest wypłacane w wysokości minimalnej emerytury. Przyjmując wskaźnik waloryzacji na poziomie 13,8 proc. 13. emerytura w 2023 r., wyniesie ok. 1523 zł brutto, czyli 1386 zł netto.

Więcej na temat 13. emerytury w artykule: 13. emerytura 2022. Ile wynosi netto? Kiedy wypłata trzynastki?

14-tka jest wypłaca w maksymalnej wysokości równej minimalnej emeryturze. Aby otrzymać czternastkę w pełnej wysokości, nasza emerytura lub renta nie może przekroczyć progu dochodowego (w 2022 r. jest to 2900 zł brutto). Jeśli 14. emerytura zostanie wypłacona w 2023 r., wyniesie podobnie ok. 1523 zł brutto, czyli 1386 zł netto.

Szczegóły na temat 14. emerytury znajdziesz w artykule: 14. emerytura 2022: Nowe terminy wypłaty, kwota netto [TABELA], próg dochodowy 2022, zasada złotówka za złotówkę etc.

Waloryzacja kwotowo-procentowa 2023?

Prezentowane powyżej propozycje podwyżek emerytur są przykładami tzw. waloryzacji procentowej. Wielu emerytów – na co wskazuje przeprowadzone wśród nich badanie Pollster wolałoby jednak, aby waloryzacja w roku 2023 miała charakter kwotowy. Minister Szwed zdradził, że trwają  rozmowy na temat waloryzacji kwotowo-procentowej w 2023 r.

 • Waloryzacja emerytur procentowa – każda emerytura i renta zostaje podwyższona o określony procent. Im większa renta lub emerytura, tym wyższa podwyżka.
 • Waloryzacja emerytur kwotowa – to pieniądze w równej wysokości dla każdego uprawnionego, czyli każda emerytura i renta zostaje podwyższona o X złotych (np. 200 zł)

Waloryzacja kwotowo-procentowa jest połączeniem obu typów waloryzacji. Oznacza ona, że świadczenia emerytalne zostają podwyższone o określony procent, ale podwyżka nie może być mniejsza, niż określona minimalna kwota. Inaczej mówiąc, w takim scenariuszu emerytury są podnoszone np. o 15 procent, ale podwyżka ta nie może być mniejsza, niż np. 200 złotych. Jak pamiętamy, taki model waloryzacji był konsekwentnie stosowany do 2021 r.

Waloryzacja kwotowa (lub kwotowo-procentowa) jest korzystniejsza dla emerytów o niskich świadczeniach. A tacy niestety przeważają w Polsce. Jak wskazują dane ZUS, zdecydowana większość emerytów pobiera emerytury do 2500 zł brutto.

Decyzja w sprawie waloryzacji kwoto-procentowej emerytur nie zapadła. Będzie informować o dalszym rozwoju wypadków.

Waloryzacja emerytur 2023 – jakie świadczenia obejmuje?

Waloryzacji podlegają następujące świadczenia:

 • emerytury i renty zasadnicze,
 • 13. emeryturę i 14. emeryturę (jeśli ta ostatnia ponownie zostanie wypłacona),
 • renty socjalne,
 • świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne,
 • dodatki i świadczenia pieniężne wypłacane wraz z emeryturą lub rentą, a także świadczenia pieniężne wypłacane samoistnie,
 • okresowe emerytury kapitałowe,
 • emerytury pomostowe,
 • nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.

O ile wzrosną wszystkie wymienione świadczenia? Zależy to od przyjętego przez rząd wskaźnika waloryzacji. Jaki będzie ten wskaźnik? Będziemy informować czytelników o prognozach i oficjalnym wskaźniku, jak tylko zostanie ogłoszony.

Dwie waloryzacje emerytur w roku – odpowiedź na wysoką inflację

Ogromny wzrost cen sprawia, że wielu ekspertów i polityków twierdzi, że w celu ochrony poziomu życia emerytów i rencistów konieczne może być przeprowadzenie dwóch waloryzacji emerytury w ciągu roku. Najlepiej już tego roku.
Niedawno Lewica przygotowała projekt, zakładający przeprowadzenie w 2022 roku kolejnej, drugiej waloryzacji. Miałaby ona polegać na podwyższeniu wypłacanych z ZUS świadczeń aż o 12 proc. Co istotne, dodatkowa waloryzacja miałaby zastąpić czternastą emeryturę.

Propozycja Lewicy zdobyła uznanie Platformy, związków zawodowych oraz części opinii publicznej. Została jednak negatywnie przyjęta przez koalicję rządową. Dysponująca samodzielną większością sejmową Zjednoczona Prawica odniosła się jednak negatywnie do pomysłu drugiej waloryzacji, twierdząc, że pomysł „trzynastek” i „czternastek” dla emerytów lepiej ochroni seniorów przed negatywnymi skutkami inflacji, niż druga w ciągu 2022 r. waloryzacja rent i emerytur. Z drugiej strony do mediów przebiła się informacja o pracach koncepcyjnych rządu nad tzw. waloryzacją zaliczkową. Jednak w kwietniu br. Minister Marlena Maląg oficjalnie wykluczyła taką możliwość i drugiej jesiennej waloryzacji emerytur w 2022 r. nie będzie. Negatywny stosunek rządu do pomysłu drugiej waloryzacji najprawdopodobniej przesądza, że projekt ten nigdy nie zostanie wcielony w życie. Czy to dobrze, czy źle?


Jeżeli interesują Cię waloryzacji emerytur na 2023 r. i podobne informacje, zapisz się do Newslettera Gazety Senior  Zapisz się do Newslettera


Waloryzacja emerytur 2022. Druga Waloryzacja Emerytur 2022. Zwaloryzowana 14. emerytura [TABELA NETTO]

15. emerytura. Wszystko, co wiemy na temat dodatkowej emerytury

Krzesełka schodowe – cena, koszty konserwacji, serwisu i naprawy 2022. Wszystko, co musisz wiedzieć przed zakupem

Linda Matus
Kategorie
Udostępnij

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.