Waloryzacja emerytur od 1 marca 2023. Pewne 14,8 proc. i gwarantowana podwyżka 250 zł [TABELA netto-brutto]

Waloryzacja emerytur od 1 marca 2023. Pewne 14,8 proc. i gwarantowana podwyżka 250 zł [TABELA netto-brutto]

Emerytury i renty od 1 marca 2023 r. zostaną zwaloryzowane o 14,8 proc. lub o gwarantowane 250 zł podwyżki. Sprawdź, która waloryzacja dotyczy twojej emerytury. Poniżej znajdziesz TABELĘ netto-brutto wysokości emerytur, które popłyną do seniorów w marcu.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej gazetasenior.pl

Waloryzacja emerytur 2023 – oficjalny wskaźnik waloryzacji i kwota gwarantowana

Emerytury i renty są waloryzowane raz w roku od 1 marca. Waloryzacja świadczeń wynika z obowiązujących przepisów – ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Waloryzacja ma za zadanie zrekompensować utratę realnej wartości rent i emerytur wynikającą z inflacji. Najwyższa od lat waloryzacja jest zasługą rekordowej inflacji.

W tym roku waloryzacja będzie miała charakter kwotowo-procentowy. Część emerytur zostanie powiększona o gwarantowaną kwotę podwyżki, a część pomnożona przez wskaźnik waloryzacji. Wskaźnik waloryzacji emerytur w 2023 r. wyniesie 14,8 proc., natomiast gwarantowana minimalna kwota podwyżki 250 zł brutto tj. 227,50 zł netto.

Przyjrzyjmy się, jak wzrosną poszczególne emerytury, ponieważ rzeczywistość jest trochę bardziej skomplikowana.

Waloryzacja emerytur 2024 – przeczytaj prognozy

Reklama Reklama SU Bałtyk

Emerytury poniżej minimalnej – waloryzacja procentowa. Brak gwarantowanej podwyżki dla tzw. emerytur groszowych

Z gwarantowanej podwyżki 250 zł nie skorzystają emeryci, którzy nie wypracowali emerytury minimalnej. Mowa tu o osobach, które osiągnęły wiek emerytalny, ale nie wypracowały wymaganego przepisami stażu.

Dla najniższych emerytur zastosowana zostanie waloryzacja procentowa. Podwyżka wyniesie 14,8 proc. Waloryzacja kwotowa byłaby dla najniższych świadczeń korzystniejsza.

Reklama Reklama PolisyTravel

Najniższa emerytura po waloryzacji 2023

Tzw. najniższą emeryturę obejmie waloryzacja kwotowa i gwarantowana podwyżka 250 zł brutto tj. 227,50 zł netto.

Kwoty najniższych świadczeń wyniosą:

 • Najniższa emerytura 1 588,44 zł brutto, tj. 1 445 zł netto.
 • Najniższa renta – całkowita niezdolność do pracy – 1 588,44 zł brutto, tj. 1 445 zł netto.
 • Najniższa renta – częściowa niezdolność do pracy – 1 191,33 zł.
 • Renta rodzinna i renta socjalna 1 588,44 zł brutto, tj. 1 445 zł netto.
 • Świadczenie przedemerytalne 1 600,70 zł brutto.

Podwyżka wynikająca z waloryzacji kwotowej dla emerytów pobierających emeryturę częściową nie będzie mogła być niższa niż połowa kwoty gwarantowanej, czyli 125 zł podwyżki.

Emerytury 2023: waloryzacja kwotowa od 1 388,44 zł do 1 700 zł – 250 zł brutto do emerytury

Świadczenia od najniższej emerytury obowiązującej do dnia 28 lutego 2023 r. tj. 1 388,44 zł brutto do kwoty ok. 1 700 zł brutto obejmie gwarantowana podwyżka w wysokości 250 zł.  Jak donosi dziennik Fakt, z wyliczeń ZUS wynika, że gwarantowana podwyżka obejmować będzie świadczenia do 1 688,61 zł brutto.

Dodatkowe gwarantowane 227,50 zł na rękę w tym przedziale jest rozwiązaniem korzystniejszym niż waloryzacja procentowa.

Waloryzacja emerytur 2023 powyżej 1 700 zł – oficjalny wskaźnik 14,8 proc.

Emerytury powyżej kwoty 1 700 zł zostaną zwaloryzowane o procentowy wskaźnik waloryzacji. Dla wyższych świadczeń procentowa waloryzacja jest korzystniejsza niż 250 zł gwarantowanej podwyżki.

Waloryzacja emerytur 2023 – jak policzyć wysokość emerytury?

Wysokość zwaloryzowanej emerytury lub renty możesz ustalić samodzielnie, mnożąc kwotę brutto świadczenia przysługującego ci w dniu 28 lutego 2023 r. przez wskaźnik waloryzacji tj. 14,8 proc. lub poprzez dodanie gwarantowanej kwoty podwyżki.

ZUS i inne organy rentowe naliczają podwyżkę z urzędu. Nie trzeba składać wniosku o waloryzację lub wypłatę wyższego zwaloryzowanego świadczenia.

ZUS powiadomi Cię o nowej wyższej emeryturze, wysyłając pocztą decyzję waloryzacyjną. W piśmie tym znajdziesz informację o kwocie brutto twojej emerytury oraz kwocie netto, czyli kwocie do wypłaty, którą będziesz otrzymywać do dnia 28 lutego 2024 r.

Waloryzacja emerytur 2023 – 14,8 proc. [TABELA netto-brutto]

Waloryzacja procentowa emerytur niższych niż świadczenie minimalne — kwoty oznaczono kolorem żółtym. Waloryzacja kwotowa, czyli gwarantowana podwyżka w wysokości 250 zł brutto, to dodatek dla emerytur w wysokości emerytury minimalnej i świadczeń do wysokości niespełna 1 700 zł brutto, oznaczono kolorem czerwonym. Waloryzacja procentowa obejmie emerytury wyższe niż 1700 zł brutto (kolor szary). Koniec emerytury bez podatku od 1 marca 2023 r. zaznaczono kolorem zielonym.

Waloryzacja emerytur 2023 tabela netto

Emerytura brutto 2022 (do 28 lutego 2023) Brutto 2023 (od 1 marca 2023 r.) Składka zdrowotna 9% PIT (0 lub 12%) Emerytura netto od marca 2023
900 1 033 93 0 940
1 000 1 148 103 0 1 045
1 100 1 263 114 0 1 149
1 200 1 378 124 0 1 254
1 338 1 588 143 0 1 445
1 400 1 650 149 0 1 502
1 500 1 750 158 0 1 593
1 600 1 850 167 0 1 684
1 700 1 952 176 0 1 776
1 750 2 009 181 0 1 828
1 800 2 066 186 0 1 880
1 900 2 181 196 0 1 985
2 000 2 296 207 0 2 089
2 100 2 411 217 0 2 194
2 200 2 526 227 3 2 295
2 300 2 640 238 17 2 386
2 400 2 755 248 31 2 477
2 500 2 870 258 44 2 567
2 600 2 985 269 58 2 658
2 700 3 100 279 72 2 749
2 800 3 214 289 86 2 839
2 900 3 329 300 100 2 930
3 200 3 674 331 141 3 202
3 300 3 788 341 155 3 293
3 600 4 133 372 196 3 565

PIT 0 proc. dla emerytur do 2500 brutto i 12 proc. dla emerytur powyżej 2500 brutto. Podano kwoty w złotówkach i zaokrąglono do pełnych złotych. Wyliczenia mają wyłącznie charakter poglądowy, ostateczne kwoty nalicza Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub inne organy rentowe.

Emerytury 2023: czym różnią się waloryzacja procentowa i kwotowa?

Procentowa waloryzacja emerytur –  każda emerytura i renta zostaje podwyższona o określony procent. Im większa renta lub emerytura, tym wyższa podwyżka.

Kwotowa waloryzacja emerytur to pieniądze w równej wysokości dla każdego uprawnionego, czyli każda emerytura i renta zostaje podwyższona o X złotych.

Waloryzacja kwotowo-procentowa jest połączeniem obu typów waloryzacji. Świadczenia emerytalne zostają podwyższone o określony procent, ale podwyżka nie może być niższa niż określona minimalna kwota.

Wskaźnik waloryzacji emerytur 2023 – od czego zależy?

Wskaźnik waloryzacji określa, o ile wzrosną emerytury i renty. Oblicza się go, biorąc pod uwagę dwie wartości z roku poprzedzającego waloryzację, dokładnie są to:

 • inflacja emerycka, czyli średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów,
 • wzrost przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym waloryzację – do obliczenia wskaźnika waloryzacji brane jest co najmniej 20 proc. tej wielkości.

Im wyższe są te wartości, tym waloryzacja emerytur jest większa, ale wyższa inflacja oznacza także wyższe ceny towarów i usług.

Jak dokładnie został policzony wskaźnik waloryzacji emerytur w 2023 r., wyjaśniamy w artykule: Waloryzacja emerytur od 1 marca. Droga od wskaźnika waloryzacji 13,8 przez 20 do 14,8 proc. Wyjaśniamy.

Waloryzacja emerytur 2023 – jakie świadczenia obejmuje?

Waloryzacji co roku podlegają następujące świadczenia:

 • emerytury i renty zasadnicze,
 • 13. i 14. emerytura,
 • renty socjalne,
 • świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne,
 • dodatki i świadczenia pieniężne wypłacane wraz z emeryturą lub rentą, a także świadczenia pieniężne wypłacane samoistnie,
 • okresowe emerytury kapitałowe,
 • emerytury pomostowe,
 • nauczycielskie świadczenia kompensacyjne,
 • emerytury rolnicze i mundurowe.

Zwrot podatku dla emerytów [Zastrzyk gotówki 2023] Dla kogo, kiedy i czy trzeba składać wniosek?

13. i 14. emerytura po waloryzacji emerytur 2023

13. emerytura to dodatkowe roczne świadczenie emerytalne. Przysługuje wszystkim emerytom i rencistom bez względu na wysokość ich podstawowego świadczenia. Jest wypłacane w wysokości minimalnej emerytury. 13. emerytura w 2023 r. wyniesie 1 588,44 zł brutto.

Więcej na temat 13. emerytury w artykule: 13. emerytura 2023. Ile wynosi netto? Kiedy wypłata trzynastki?

Sprawdź także wyliczenia: 13. emerytura z podatkiem i bez podatku? Ile na rękę? Wyliczenia po waloryzacji [TABELA netto]

14-tka jest wypłacana w maksymalnej wysokości równej minimalnej emeryturze. Aby otrzymać czternastkę w pełnej wysokości, emerytura lub renta nie może przekroczyć progu dochodowego — w 2023 r. będzie to 2900 zł brutto. Prace nad przepisami dotyczącymi 14. emerytury trwają. Jeśli 14. emerytura zostanie wypłacona w 2023 r. na zasadach obowiązujących w roku ubiegłym, to wyniesie 1 588,44 zł brutto, czyli maksymalnie 1 445 zł netto.

Szczegóły na temat 14. emerytury znajdziesz w artykule: 14. emerytura 2023: Nowe terminy wypłaty, kwota netto [TABELA], próg dochodowy 2023, zasada złotówka za złotówkę etc.

Prognoza waloryzacji 2024

Ile wynoszą pierwsze prognozy wskaźnika waloryzacji emerytur i rent na kolejne lata? Pierwsze szacunki i kwoty na rękę zebraliśmy w tabelach, znajdziesz je w artykule Waloryzacja emerytur 2024, 2025 oraz kolejne lata. PROGNOZA podwyżki [tabela netto] 


Jeżeli interesują Cię aktualne informacje dot. wysokości emerytur, zapisz się do Newslettera Gazety Senior Zapisz się do Newslettera


Zobacz również:

Waloryzacja emerytur 2024, 2025 oraz kolejne lata. POMYSŁY, PROGNOZA podwyżki [tabela netto]

Emerytura honorowa dla stulatków w górę o 600 zł [dodatkowe 5,5 tys. co miesiąc] – komu należy się z urzędu, kto musi złożyć wniosek?

Waloryzacja emerytur od 1 marca. Droga od wskaźnika waloryzacji 13,8 przez 20 do 14,8 proc. Wyjaśniamy.

Dodatki do emerytury 2023. NOWY DODATEK od lipca br. Sołtysowe, 13. i 14. emerytura, waloryzacja, zwrot podatku, 500plus dla seniora, 200plus [ZESTAWIENIE]

Ulgi dla seniora 2023. PIT-0 dla seniora, karta seniora, ulga na leki, zniżka PKP, zwolnienie z abonamentu RTV [ZESTAWIENIE]

Ulgi na leki 2023 ZESTAWIENIE [bezpłatne leki 75+, ulga na leki 2023, wyższe limity refundacji 2023]

Linda Matus
CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds