obrazy nie zostały wyświetlone
Waloryzacja emerytur 2023. Czy będzie 20 proc.? Minimum 14,8 proc. i gwarantowana podwyżka 250 zł [TABELA netto-brutto]

Waloryzacja emerytur 2023. Czy będzie 20 proc.? Minimum 14,8 proc. i gwarantowana podwyżka 250 zł [TABELA netto-brutto]

Zgodnie z przepisami wszystkie emerytury i renty są co roku waloryzowane. Ma to na celu zrekompensowanie spadku wartości świadczeń wobec drożejących towarów i usług. Znamy już wysokość inflacji emeryckiej za rok 2022 r. Pozwala to oszacować wysokość marcowej waloryzacji emerytur. Poznaj wysokość emerytury w 2023.

Zgodnie z przyjętą nowelizacją ustawy emerytury i renty w 2023 r. będą podlegać waloryzacji kwotowo-procentowej z gwarantowaną minimalną kwotą podwyżki w wysokości 250 zł brutto, czyli 227,50 zł na rękę. To zysk przede wszystkim dla niższych świadczeń. Świadczenia powyżej 1700 zł brutto będę podlegać waloryzacji procentowej. Wyjaśniamy także, czy waloryzacja może sięgną 20 proc. 

Poniżej przedstawiamy prognozę wysokości przyszłych emerytur [TABELA netto-brutto].

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej gazetasenior.pl

Data ostatniej aktualizacji merytorycznej artykułu: 06.02.2023

Waloryzacja emerytur 2023

Według przyjętej przez rząd i podpisanej przez Prezydenta ustawy waloryzacja emerytur i rent w marcu 2023 r. ma wynieść 13,8 proc. Zagwarantowano także minimalną kwotę podwyżki dla niższych emerytur w wysokości 250 zł brutto.

13 grudnia 2023 r. GUS podał dane dotyczące inflacji za 2022 r. Inflacja dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów za rok 2022 r. wyniosła 14,8 proc.

Nie znamy jeszcze poziomu wzrostu płac w 2022 r., czyli drugiej ważnej wartości, która wpływa na wysokość wskaźnika waloryzacji. Dane te GUS poda w lutym br., choć wiele wskazuje na to, że wzrost płac pozostanie neutralny dla wysokości wskaźnika waloryzacji w tym roku.

Jednak już dziś możemy być pewni, że waloryzacja procentowa emerytur w marcu musi wynieść co najmniej 14,8 proc., co potwierdziła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg na konferencji prasowej 26 stycznia br.

Ostatecznie to jednak rząd zdecyduje, czy i o ile podniesie ten wskaźnik w ramach tegorocznej waloryzacji świadczeń.

Waloryzacja emerytur — nawet 20 proc.?

Czy 20 proc., które obiega media, to wskaźnik waloryzacji emerytur od 1 marca? Wyjaśniamy, skąd wzięła się ta liczba.

Na pytanie redaktorów Interii – Piotra Witwickiego i Bartosza Bednarza – czy rząd zdecyduje się ze względu na inflację mocniej podnieść waloryzację, premier Mateusz Morawiecki odpowiedział – „Podnosimy ją z 13,8 do takiego poziomu, aby żaden emeryt nie ucierpiał i by odzwierciedlała ona poziom inflacji”.

Co do rozpalających wyobraźnię 20 proc. mowa była nie o wskaźniku marcowej waloryzacji, ale o ogólnym wzrośnie świadczeń emerytalnych w 2023 r.

Podwyżka świadczenia dla niektórych emerytów po dodaniu wypłaty 13. i 14. Emerytury, może wynieść ponad 20 proc. Tym tokiem rozumowania podwyżka emerytur dla seniorów z comiesięcznym świadczeniem w granicach 1000 – 1200 zł brutto przekroczy 40 proc.

Premier nie zdradził w cytowanym wywiadzie, jaki ostateczny wskaźnik rząd przyjmie do zwaloryzowania emerytur od 1 marca br.

Sprawdź, jak podany przez GUS poziom inflacji przełoży się na wysokość twojej emerytury. W tabeli poniżej prezentujemy kwoty emerytur uwzględniające minimalną procentową podwyżką w wysokości 14,8 proc. oraz gwarantowaną na ten moment podwyżkę, czyli kwotę 250 zł brutto.

Po ogłoszeniu ostatecznego wskaźnika waloryzacji emerytur w 2023 r. opublikujemy zaktualizowane tabele.

Autopromocja Prenumerata Gazety Senior

Waloryzacja emerytur marzec 2023. Wskaźnik 14,8 proc. [TABELA netto-brutto]

Waloryzacja procentowa będzie obowiązywać dla emerytur niższych niż świadczenie minimalne — kwoty oznaczono kolorem żółtym.

Waloryzacja kwotowa, czyli gwarantowana podwyżka w wysokości 250 zł brutto, to dodatek dla emerytur w wysokości emerytury minimalnej i świadczeń do wysokości niespełna 1700 zł brutto, oznaczono kolorem czerwonym.

Waloryzacja procentowa obejmie emerytury wyższe niż 1700 zł brutto (kolor szary), a koniec emerytury bez podatku od marca 2023 r. podkreślono kolorem zielonym.

Emerytura brutto 2022 (do 28 lutego 2023) Brutto 2023 (od 1 marca 2023 r.) Składka zdrowotna 9% PIT (0 lub 12%) Emerytura netto od marca 2023
900 1 033 93 0 940
1 000 1 148 103 0 1 045
1 100 1 263 114 0 1 149
1 200 1 378 124 0 1 254
1 338 1 588 143 0 1 445
1 400 1 650 149 0 1 502
1 500 1 750 158 0 1 593
1 600 1 850 167 0 1 684
1 700 1 952 176 0 1 776
1 750 2 009 181 0 1 828
1 800 2 066 186 0 1 880
1 900 2 181 196 0 1 985
2 000 2 296 207 0 2 089
2 100 2 411 217 0 2 194
2 200 2 526 227 3 2 295
2 300 2 640 238 17 2 386
2 400 2 755 248 31 2 477
2 500 2 870 258 44 2 567
2 600 2 985 269 58 2 658
2 700 3 100 279 72 2 749
2 800 3 214 289 86 2 839
2 900 3 329 300 100 2 930
3 200 3 674 331 141 3 202
3 300 3 788 341 155 3 293
3 600 4 133 372 196 3 565

PIT 0 proc. dla emerytur do 2500 brutto i 12 proc. dla emerytur powyżej 2500 brutto. Podano kwoty w złotówkach i zaokrąglono do pełnych złotych. Wyliczenia mają wyłącznie charakter poglądowy, ostateczne kwoty nalicza Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub inne organy rentowe.

Wskaźnik waloryzacji emerytur 2023 – od czego zależy?

Wskaźnik waloryzacji określa, o ile wzrosną emerytury i renty. Oblicza się go, biorąc pod uwagę dwie wartości z roku poprzedzającego waloryzację, dokładnie są to:

  • tzw. inflacja emerycka, czyli średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów,
  • wzrost przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym waloryzację – do obliczenia wskaźnika waloryzacji brane jest co najmniej 20 proc. tej wielkości.

Im wyższe są te wartości, tym waloryzacja emerytur będzie większa, ale wyższa inflacja oznacza także wyższe ceny towarów i usług.

Czym różnią się waloryzacja procentowa i kwotowa?

Procentowa waloryzacja emerytur –  każda emerytura i renta zostaje podwyższona o określony procent. Im większa renta lub emerytura, tym wyższa podwyżka.

Kwotowa waloryzacja emerytur to pieniądze w równej wysokości dla każdego uprawnionego, czyli każda emerytura i renta zostaje podwyższona o X złotych.

Waloryzacja kwotowo-procentowa jest połączeniem obu typów waloryzacji. Świadczenia emerytalne zostają podwyższone o określony procent, ale podwyżka nie może być niższa niż określona minimalna kwota.

Kwotowa waloryzacja jest korzystniejsza dla emerytów o niskich świadczeniach, a tacy niestety przeważają w Polsce. Jak wskazują dane ZUS, zdecydowana większość emerytów pobiera emerytury do 2500 zł brutto.

Koniec emerytury bez podatku dla części seniorów. EMERYTURA bez PIT 2023 [TABELA NETTO]

Waloryzacja kwotowo-procentowa 2023

Wskazany w ustawie wskaźnik 13,8 proc. miał posłuży do procentowej waloryzacji emerytur i dotyczyłby emerytów, którzy pobierają świadczenia wyższe niż 1850 zł brutto. Dziś już wiemy, że wskaźnik ten będzie musiał wynieść minimum 14,8 proc., a waloryzacja procentowa będzie korzystniejsza dla świadczeń w wysokości już 1700 zł brutto.

Emerytury i renty do kwoty 1700 zł brutto będą podlegać waloryzacji kwotowej z gwarantowaną kwotą podwyżki w wysokości 250 zł brutto, czyli 227,50 zł na rękę. Minister Maląg zaznaczyła jednocześnie, że — jeśli ze wskaźnika procentowego waloryzacji, który zostanie ostatecznie przyjęty przez rząd, będzie wynikać więcej, to emeryt dostanie wyższą kwotę.

Zwrot podatku dla emerytów [Zastrzyk gotówki 2023] Dla kogo, kiedy i czy trzeba składać wniosek?

Waloryzacja procentowa dla emerytur groszowych

Z gwarantowanej podwyżki w wysokości 250 zł brutto nie skorzystają emeryci, którzy nie wypracowali emerytury minimalnej. Mowa tu o osobach, które osiągnęły wiek emerytalny, ale nie wypracowały wymaganego przepisami stażu. Dla najniższych świadczeń zastosowana zostanie waloryzacja procentowa na poziomie minimum 14,8 proc.

Więcej na temat waloryzacji emerytur niższych niż emerytura minimalna przeczytasz w artykule „Emerytury groszowe od A do Z. Waloryzacja emerytur groszowych 2023 [PROGNOZA-TABELA do 1338,44 zł]

Najniższe emerytury po waloryzacji 2023

Najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna po waloryzacji wyniosą 1588,44 zł brutto.

Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie do kwoty 1191,33 zł. Świadczenie przedemerytalne wyniesie 1600,70 zł brutto.

Podwyżka wynikająca z waloryzacji kwotowej dla emerytów pobierających emeryturę częściową nie będzie mogła być niższa niż połowa kwoty gwarantowanej, co w praktyce oznacza 125 zł podwyżki.

13. i 14. emerytura po waloryzacji emerytur 2023

13. emerytura to dodatkowe roczne świadczenie emerytalne. Przysługuje wszystkim emerytom i rencistom bez względu na wysokość ich podstawowego świadczenia. Jest wypłacane w wysokości minimalnej emerytury. 13. emerytura w 2023 r., według aktualnych prognoz wyniesie 1588,44 zł brutto, czyli 1445,48 zł netto.

Więcej na temat 13. emerytury w artykule: 13. emerytura 2023. Ile wynosi netto? Kiedy wypłata trzynastki?

14-tka jest wypłacana w maksymalnej wysokości równej minimalnej emeryturze. Aby otrzymać czternastkę w pełnej wysokości, emerytura lub renta nie może przekroczyć progu dochodowego – w 2023 r. będzie to 2900 zł brutto. Prace nad przepisami dotyczącymi 14. emerytury trwają. Jeśli 14. emerytura zostanie wypłacona w 2023 r. na zasadach obowiązujących w roku ubiegłym, to wyniesie 1588,44 zł brutto, czyli 1445,48 zł netto.

Szczegóły na temat 14. emerytury znajdziesz w artykule: 14. emerytura 2023: Nowe terminy wypłaty, kwota netto [TABELA], próg dochodowy 2023, zasada złotówka za złotówkę etc.

Waloryzacja emerytur 2023 – jakie świadczenia obejmuje?

Waloryzacji co roku podlegają następujące świadczenia:

  • emerytury i renty zasadnicze,
  • 13. emerytury i 14. emerytury (jeśli ta ostatnia ponownie zostanie wypłacona),
  • renty socjalne,
  • świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne,
  • dodatki i świadczenia pieniężne wypłacane wraz z emeryturą lub rentą, a także świadczenia pieniężne wypłacane samoistnie,
  • okresowe emerytury kapitałowe,
  • emerytury pomostowe,
  • nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.

Proponowana waloryzacja kwotowo-procentowa w 2023 obejmie także rolników i mundurowych.

O ile realnie wzrosną wszystkie wymienione świadczenia? Pozostaje czekać na kolejne dane GUS oraz decyzję Rządu dotyczącą ostatecznej wysokości wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w marcu 2023 r.


Jeżeli interesują Cię aktualne informacje dot. wysokości emerytur, zapisz się do Newslettera Gazety Senior Zapisz się do Newslettera


Dodatki do emerytury 2023, czyli 13. i 14. emerytura, waloryzacja, zwrot podatku, 500plus dla seniora, 200plus [ZESTAWIENIE]

Ulgi dla seniora 2023. PIT-0 dla seniora, karta seniora, ulga na leki, zniżka PKP, zwolnienie z abonamentu RTV [ZESTAWIENIE]

Emeryci bez gwarantowanej podwyżki, czyli waloryzacja emerytur do kwoty 1338 zł w 2023 [PROGNOZA 14,8 proc.-TABELA]

Ulgi na leki 2023 ZESTAWIENIE [bezpłatne leki 75+, ulga na leki 2023, wyższe limity refundacji 2023]

Linda Matus
Kategorie
Udostępnij

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.