Waloryzacja emerytur 2023 PROGNOZA Tabela netto-brutto od 1200 zł do 7000 zł

Waloryzacja emerytur 2023 PROGNOZA Tabela netto-brutto od 1200 zł do 7000 zł

Zgodnie z przepisami wszystkie emerytury i renty muszą zostać co roku zwaloryzowane. Ma to na celu podwyższenie emerytur, tak aby zrekompensować spadek ich wartości wobec cen towarów i usług, które drożeją. Już trwa dyskusja, jak będzie wyglądała waloryzacja rent i emerytur w przyszłym, 2023 roku. Prześledziliśmy, jakie są pierwsze propozycje rządu, co prognozuje GUS. Przedstawiamy tabelę prognozy wysokości przyszłych emerytur w 2023 r. (Tabela netto)

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej GazetaSenior.pl

Waloryzacja emerytur 2023 – propozycje rządu

Waloryzacja ma miejsce zawsze w marcu. Tegoroczna podwyżka była rekordowa – wskaźnik waloryzacji w 2022 r. wynosił 107 proc. Oznacza to, że każde świadczenie emerytalne wypłacane co miesiąc wzrosło od marca br. o 7 proc. Niestety, tak wysoka waloryzacja nie była (jak zapewne wszyscy byśmy chcieli) efektem doskonałej kondycji polskiej gospodarki, ale wysokiej inflacji. Stosunkowo duży wzrost świadczeń nie przełożył się więc na wzrost poziomu życia seniorów. Zysk z podwyżek rent i emerytur pochłonął bowiem wzrost cen.

Na pierwszy rzut oka seniorzy już teraz mogliby cieszyć z przyszłorocznej waloryzacji swoich świadczeń. Jak wskazują przewidywania ekspertów i zapowiedzi rządu, będzie ona bowiem również rekordowo wysoka. Ale jak wynika z dokumentów, które rząd przekazał Radzie Dialogu Społecznego (RDS), w przyszłym roku planuje on podwyższyć świadczenia seniorów tylko o ustawowe minimum. Co to oznacza w praktyce?

Wskaźnik waloryzacji emerytur 2023 – prognoza

Przypomnijmy, czym jest wskaźnik waloryzacji i jak się go oblicza. Wskaźnik waloryzacji jest procentem, o który powiększone zostaną nasze emerytury. Oblicza się go, biorąc pod uwagę dwa wskaźniki z roku poprzedzającego waloryzację (w 2023 będą brane pod uwagę wartości z roku 2022), są to:

 • tzw. inflacja emerycka, czyli średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów,
 • wzrost przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym waloryzację – do obliczenia wskaźnika waloryzacji brane jest co najmniej 20 proc. tej wielkości.

Jak już wiemy, waloryzacja emerytur obliczana jest w oparciu o dwa wskaźniki. Im wyższe są ich wartości, tym waloryzacja emerytur będzie większa. Niestety, wyższa inflacja oznacza także, wyższe ceny towarów i usług.

 • Średnioroczna inflacja emerycka w 2022 r. – prognoza inflacji emeryckiej według GUS w tym momencie wynosi 109,4 proc.
 • Średni wzrost wynagrodzeń w 2022 r. Prognoza średniego wzrostu wynagrodzeń w tej chwili to 1 proc. – ustawowe minimum to 20 proc. z 1 proc., co daje 0,2 proc.

Obliczmy potencjalny wskaźnik waloryzacji rent i emerytur w 2023 r. Należy pomnożyć wartość inflacji emeryckiej o 20 proc. średniego wzrostu wynagrodzeń w 2022 r.

109,4 x 1,002 = 109,6

109,6 proc. to minimalny prognozowany wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2023 r. wynikający z aktualnych przewidywań dot. wskaźników branych pod uwagę przy jego ustalaniu. Jeśli wszedłby w życie, emerytury i renty od marca 2023 r. wzrosłyby o 9,6 proc.

Więcej na temat procesu waloryzacji emerytur przeczytasz w artykule: Waloryzacja emerytur 2022

Wskaźnik waloryzacji emerytur – ustawowe minimum

Rząd na ten moment zaproponował podwyżkę emerytur i rent w 2023 r. o 9,7 proc., ale ostateczna wartość wskaźnika waloryzacji zostanie ogłoszona pod koniec stycznia.

Warto zaznaczyć, że szacunki rządu w zakresie wzrostu cen są ostrożne. Rzeczywista inflacja emerycka może być nawet dwucyfrowa. W takim wypadku rząd będzie zmuszony podnieść wszystkie świadczenia emerytalne i rentowe aż o 10, 12, 13 proc. a może i więcej ? Tego jeszcze nie wiemy.

Rządzący argumnetują, że ze względu na obecną sytuację gospodarczą ustawowe minimum będzie wyjątkowo wysokie. Jak to się przełoży na wysokość emerytury?

Emerytury 2023 r. Prognoza emerytur po waloryzacji 2023. Tabela netto-brutto

Prezentujemy prognozę emerytur po marcowej waloryzacji w 2023 r. przyjmując wskaźnik waloryzacji na poziomie 9,7 proc., PIT 0 proc. dla emerytur do 2500 brutto i 12 proc. dla emerytur powyżej 2500 brutto. Podano kwoty w złotówkach, zaokrąglono do pełnych złotych.

Emerytura brutto 2022 Emerytura Brutto 2023 Składka zdrowotna 9% PIT (0 lub 12%) Emerytura netto od marca 2023
1 338 1 466 132 0 1 334
1 400 1 534 138 0 1 396
1 600 1 754 158 0 1 596
1 800 1 973 178 0 1 795
2 000 2 192 197 0 1 995
2 200 2 411 217 0 2 194
2 400 2 630 237 16 2 378
2 500 2 740 247 29 2 465
2 600 2 850 256 42 2 551
2 800 3 069 276 68 2 724
2 900 3 178 286 81 2 811
3 200 3 507 316 121 3 071
3 300 3 617 326 134 3 157
3 600 3 946 355 173 3 417
3 800 4 165 375 200 3 590
4 000 4 384 395 226 3 763
4 200 4 603 414 252 3 937
4 600 5 042 454 305 4 283
5 000 5 480 493 358 4 629
5 500 6 028 543 423 5 062
6 000 6 576 592 489 5 495
6 500 7 124 641 555 5 928

Wyliczenia mają wyłącznie charakter poglądowy, ostateczne kwoty nalicza Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Sprawdź również, jak będą wyglądały emerytury od lipca 2022 po obniżce PIT do 12% [TABELA NETTO od 1200 do 8000 zł]

13. i 14. emerytura po waloryzacji 2023

13. emerytura to dodatkowe roczne świadczenie emerytralne, które na stałe weszło do wachlarza świadczeń dla seniorów. Przysługuje wszystkim emerytom i rencistom bez względu na wysokość ich podstawego świadczenia. Jest wypłacane w wysokości minimalnej emerytury. Przyjmując wskaźnik waloryzacji na poziomie 9,7 proc. 13. emerytura w 2023 r. wyniesie ok. 1466 zł brutto, czyli 1334 zł netto.

Więcej na temat 13. emerytury w artykule: 13. emerytura 2022. Ile wynosi netto? Kiedy wypłata trzynastki?

14. emerytura podobnie (ok. 1466 zł brutto, czyli 1334 zł netto. w 2023 r.) jest wypłaca w maksymalnej wysokości równej minimalnej emeryturze. Aby otrzymać czternastkę w pełnej wysokości, nasza emerytura lub renta nie może przekroczyć progu dochodowego (w 2022 r. jest to 2900 zł brutto).

Szczegóły na temat 14. emerytury znajdziesz w artykule: 14. emerytura 2022: Nowe terminy wypłaty, kwota netto [TABELA], próg dochodowy 2022, zasada złotówka za złotówkę etc.

Dwie waloryzacje w roku – odpowiedz na wysoką inflację

Ogromny wzrost cen sprawia, że wielu ekspertów i polityków twierdzi, że w celu ochrony poziomu życia emerytów i rencistów konieczne może być przeprowadzenie dwóch waloryzacji w ciągu roku. Najlepiej już tego roku.
Niedawno Lewica przygotowała projekt, zakładający przeprowadzenie w 2022 roku kolejnej, drugiej waloryzacji. Miałaby ona polegać na podwyższeniu wypłacanych z ZUS świadczeń aż o 12 proc. Co istotne, dodatkowa waloryzacja miałaby zastąpić czternastą emeryturę.

Propozycja Lewicy zdobyła uznanie Platformy, związków zawodowych oraz części opinii publicznej. Została jednak negatywnie przyjęta przez koalicję rządową. Dysponująca samodzielną większością sejmową Zjednoczona Prawica odniosła się jednak negatywnie do pomysłu drugiej waloryzacji, twierdząc, że pomysł „trzynastek” i „czternastek” dla emerytów lepiej ochroni seniorów przed negatywnymi skutkami inflacji, niż druga w ciągu 2022 r. waloryzacja rent i emerytur. Z drugiej strony do mediów przebiła się informacja o pracach koncepcyjnych rządu nad tzw. waloryzacją zaliczkową. Jednak w kwietniu br. Minister Marlena Maląg oficjalnie wykluczyła taką możliwość i drugiej jesiennej waloryzacji emerytur w 2022 r. nie będzie. Negatywny stosunek rządu do pomysłu drugiej waloryzacji najprawdopodobniej przesądza, że projekt ten nigdy nie zostanie wcielony w życie. Czy to dobrze, czy źle?

Aktywność fizyczna dla lepszego zdrowia? Si, senior! Karta MultuSport Senior TUTAJ

Czym różnią się waloryzacja kwotowa i procentowa?

Prezentowane powyżej propozycje podwyżek emerytur są przykładami tzw. waloryzacji procentowej. Wielu emerytów – na co wskazuje przeprowadzone wśród nich badanie Pollster wolałoby jednak, aby waloryzacja w roku 2023 miała charakter kwotowy.

 • Waloryzacja procentowa – każda emerytura i renta zostaje podwyższona o określony procent. Im większa renta lub emerytura tym wyższa podwyżka.
 • Waloryzacja kwotowa – to pieniądze w równej wysokości dla każdego uprawnionego, czyli każda emerytura i renta zostaje podwyższona o X złotych (np. 180 zł)

Możliwa jest także waloryzacja kwotowo-procentowa, będąca połączeniem obu typów waloryzacji. Oznacza ona, że świadczenia emerytalne zostają podwyższone o określony procent, ale podwyżka nie może być mniejsza, niż określona minimalna kwota. Inaczej mówiąc, w takim scenariuszu emerytury są podnoszone np. o 10 procent, ale podwyżka ta nie może być mniejsza, niż np. 180 złotych. Jak pamiętamy, taki model waloryzacji był konsekwentnie stosowany do 2021 r.

Waloryzacja kwotowa (lub kwotowo-procentowa) jest korzystniejsza dla emerytów o niskich świadczeniach. A tacy niestety przeważają w Polsce. Jak wskazują dane ZUS, zdecydowana większość emerytów pobiera emerytury do 2500 zł brutto.

Usunięcie zaćmy u seniora. Optymalny czas na zabieg według okulisty – rozmowa TUTAJ

Waloryzacja 2023 – jakie świadczenia obejmuje?

Waloryzacji podlegają następujące świadczenia:

 • emerytury i renty zasadnicze,
 • 13. emeryturę i 14. emeryturę (jeśli ta ostatnia ponownie zostanie wypłacona),
 • renty socjalne,
 • świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne,
 • dodatki i świadczenia pieniężne wypłacane wraz z emeryturą lub rentą, a także świadczenia pieniężne wypłacane samoistnie,
 • okresowe emerytury kapitałowe,
 • emerytury pomostowe,
 • nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.

O ile wzrosną wszystkie wymienione świadczenia? Zależy to od przyjętego przez rząd wskaźnika waloryzacji. Jaki będzie ten wskaźnik? Będziemy informować czytelników o prognozach i oficjalnym wskaźniku, jak tylko zostanie ogłoszony.


Jeżeli interesują Cię prognozy emerytur na 2023 r. i podobne informacje, zapisz się do Newslettera Gazety Senior  Zapisz się do Newslettera


Efektywny wiek emerytalny w górę. Polacy pracują za krótko! Kiedy i jak zostanie podniesiony?

Emerytura od lipca 2022 po obniżce PIT do 12% [TABELA NETTO od 1200 do 8000 zł]

Waloryzacja emerytur 2022. Druga Waloryzacja Emerytur 2022. Zwaloryzowana 14. emerytura [TABELA NETTO]

Linda Matus
Kategorie
Udostępnij

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.