Dodatek dla sołtysów do emerytury, czyli tzw. Sołtysowe od 1 lipca [Wniosek o sołtysowe – krok po kroku]

Dodatek dla emerytowanych sołtysów – zgodnie z uzasadnieniem wnioskodawców – to wynagrodzenie za nieodpłatną pracę świadczoną na rzecz lokalnej społeczności i rekompensata za fakt, że „ustawodawca nie przewidział dla nich obowiązkowego wynagrodzenia”. Dziś sołtys wykonuje swoje obowiązki nieodpłatnie, choć rada gminy może przyznać mu dietę i zwrot kosztów podróży. Sołtysi nie są objęci ubezpieczeniem społecznym, … Czytaj dalej Dodatek dla sołtysów do emerytury, czyli tzw. Sołtysowe od 1 lipca [Wniosek o sołtysowe – krok po kroku]