Czym się zajmuje Rada Seniorów? [Modelowa Rada Seniorów]

Zgodnie z definicją Rada Seniorów to kolegialna instytucja o charakterze konsultacyjnym, doradczym oraz inicjatywnym umocowana prawnie w ustawie. Można również to ująć w sposób bardziej przystępny – jest to miejsce dialogu i działania, które powstało, aby troszczyć się o seniorów, a jej członkowie to grupa społecznych aktywistów chętnych do pomocy i wspierających lokalne władze, aby … Czytaj dalej Czym się zajmuje Rada Seniorów? [Modelowa Rada Seniorów]