Czym się zajmuje Rada Seniorów? [Modelowa Rada Seniorów]

Czym się zajmuje Rada Seniorów? [Modelowa Rada Seniorów]

Zgodnie z definicją Rada Seniorów to kolegialna instytucja o charakterze konsultacyjnym, doradczym oraz inicjatywnym umocowana prawnie w ustawie. Można również to ująć w sposób bardziej przystępny – jest to miejsce dialogu i działania, które powstało, aby troszczyć się o seniorów, a jej członkowie to grupa społecznych aktywistów chętnych do pomocy i wspierających lokalne władze, aby pamiętały o potrzebach najstarszych, oraz dobrze je rozumiały.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej GazetaSenior.pl

Rada Seniorów nowe możliwości

Nowelizacja przepisów ustawy o samorządzie obowiązująca od kwietnia 2023 r. przyznała Radom Seniorów większe uprawnienia i kompetencje. Niemniej jednak realny wpływ, jaki wywrą one na lokalną politykę senioralną, wciąż będzie zależał od dwóch czynników: umiejętności oraz determinacji członków Rady i gotowości lokalnych władz do współpracy z nimi.

W przypadku tzw. fasadowych Rad Seniorów, które istnieją głównie po to, by nie przeszkadzać władzy, lub tych, które zajmują się przede wszystkim sobą, nowelizacja przepisów niewiele zmieni. Ale przed aktywnymi i zaangażowanymi gremiami roztoczyła nowe możliwości i dała do ręki narzędzia do walki o poprawę jakości życia seniorów w ich najbliższym otoczeniu.

Reklama Reklama SU Bałtyk

Czym zajmuje się Rada Seniorów?

Na czym może polegać działalność w Radzie Seniorów? Czym członkowie Rad Seniorów mogą się zajmować, o czym dyskutować na posiedzeniach? Prześledźmy przykładowe modelowe obszary aktywności Rady Seniorów.

Diagnozują Potrzeby Seniorów. Trafnie rozpoznają problemy i wyzwania lokalnego środowiska seniorów. Stawiają je w centrum zainteresowań Rady.

Są głosem seniorów. Wyrażają opinie i przedstawiają pomysły na rozwiązania, które są ważne dla seniorów, tak aby ich głos był słyszalny wśród lokalnych władz.

Pomagają w tworzeniu przepisów. Wspólnie z włodarzami przyglądają się lokalnym przepisom i sugerują, w jaki sposób można je dostosować do potrzeb i oczekiwań seniorów.

Koordynują działania organizacji senioralnych w regionie. Łączą i wspierają lokalne środowisko działające na rzecz seniorów.

Dzielą się wiedzą. Wspierają mądrością zdobytą w swoim długim życiu wszystkich, którzy takiej wiedzy potrzebują.

Inicjują projekty. Nie tylko wyrażają opinie, ale również podejmują działania, które przyczyniają się do poprawy jakości życia seniorów.

Wspierają aktywność. Zachęcają rówieśników do wspólnych działań i aktywności.

Walczą z negatywnymi stereotypami na temat seniorów i promują pozytywny wizerunek osób starszych. Pokazują, że seniorzy to aktywne osoby, które czasem potrzebują wsparcia tak jak każdy.

Łączą pokolenia. Dbają o dobre relacje między młodszymi i starszymi – budują mosty międzypokoleniowe.

Rada Seniorów to platforma, która umożliwia aktywnym osobom starszym zaangażowanie się w sprawy najbliższego otoczenia i wpływ na lokalną politykę senioralną. Poprzez udział w Radzie Seniorów, seniorzy mogą komunikować swoje potrzeby i opinie w sposób bardziej formalny. Powołanie Rady Seniorów może przynieść wiele korzyści społeczności lokalnej oraz samym seniorom.

Tyle teorii. A jak to wygląda w praktyce?


Jeżeli interesują Cię podobne informacje, zapisz się do Newslettera Gazety Senior  Zapisz się do Newslettera


Zobacz również:

Rada Seniorów [nowe przepisy] Rewolucja w powoływaniu i funkcjonowaniu Rad Seniorów

Rada Seniorów: prawa, obowiązki, sekrety współpracy z urzędem, praktyczne wskazówki [Rozmowa z Ekspertami]

Linda Matus
CATEGORIES
Share This

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.


This will close in 0 seconds