Emeryci bez gwarantowanej podwyżki, czyli waloryzacja emerytur do kwoty 1338 zł w 2023 [wskaźnik 14,8 proc.TABELA]

Problem emerytur groszowych w Polsce wciąż jest aktualny – szacuje się, że w kolejnych latach takie świadczenie może pobierać nawet 600 tysięcy emerytów. Emerytura groszowa to świadczenie niższe od minimalnego, otrzymują je osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, ale nie wypracowały wymaganego stażu. Rekordziści otrzymują z ZUS po kilka groszy miesięcznie. Emerytom groszowym przysługują 13 i … Czytaj dalej Emeryci bez gwarantowanej podwyżki, czyli waloryzacja emerytur do kwoty 1338 zł w 2023 [wskaźnik 14,8 proc.TABELA]