Emerytury pomostowe po zmianach. Kto ma do nich prawo? Jakie warunki trzeba spełnić? [praktyczne wskazówki]

Przepisy zmieniające ustawę o emeryturach pomostowych mają wejść w życie 1 stycznia 2024 roku. Nowe przepisy umożliwią wcześniejsze przejście na emeryturę osobom, które podjęły pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze po 1 stycznia 1999 roku. Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej GazetaSenior.pl Powód utrzymania emerytur pomostowych Projektodawcy nowelizacji uzasadniają konieczność zniesienia wymogu … Czytaj dalej Emerytury pomostowe po zmianach. Kto ma do nich prawo? Jakie warunki trzeba spełnić? [praktyczne wskazówki]